שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

חודש אדר הוא חודש של מזל וישועות. מדוע, אם כן, הצירוף שלו מרמז על דינים?

שאלה:

מאת משה:
שלום וברכה לכבוד הרב. השם ישלח לכם רפואה שלמה ובריאות איתנה.
כתוב שחודש אדר הוא חודש של מזל וישועות לעם ישראל, אך הצירוף של החודש שיוצא מהפסוק "עירה ולשרקה בני אתונו" הוא ההי"ו, והרי ידוע שכאשר האות ה' קודמת לאות י' זה רומז על התגברות הדינים. האם זה לא סותר? אשמח לתשובתכם.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ה שבט ה'תשע"ד

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מובא (תיקוני זוהר ט:) שהצירוף שיוצא בחודש אדר הוא ההי"ו, ומרומז בפסוק (בראשית מ"ט) עירה' ולשרקה' בני' אתונו', וידוע שחודש אדר הוא חודש השמחה, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, וכתיב (ירמיה ל"א כ"א) "נקבה תסובב גבר", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש תהילים מזמור ע"ג) לעתיד לבוא הנקבה תסובב אחר הזכר, שנאמר (ירמיה ל"א כ"א) "נקבה תסובב גבר", כך לפי שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזר על ישראל שיעשו תשובה, אבל לעתיד לבוא ישראל מחזרין אחר הקדוש ברוך הוא שיעשה רצונם, שנאמר (שם) "נקבה תסובב גבר"; היינו בעת הגאולה תהיה אתערותא דלתתא, שעם ישראל ירצו מעצמם לחזור בתשובה אליו יתברך, ועם ישראל נקראים אשה לגבי הקדוש ברוך הוא שנקרא איש, וזה מה שדרשו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) הרואה שורקה (מין גפן מאוד משובחת שענביה אדומים) בחלום יצפה למשיח, שנאמר (בראשית מ"ט) "אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו", ופסוק זה נאמר כברכה ליהודה שממנו בא המשיח.

ובזה מובן למה בחודש אדר דייקא אז הנקבה קודמת לזכרים, שזה סוד ה' ה', ואחר כך י' ו', שאז יש אתערותא דלתתא, כמאמרם ז"ל (שבת פ"ח.) קימו וקבלו היהודים – קיימו מה שקיבלו כבר, שקבלת התורה היתה מחדש מאהבה שעם ישראל רצו לקבל את התורה, ולא הוצרכו לכפות עליהם, עיין שם. ולכן מרומז גם שורקה שהוא מין גפן משובחת מאד, ולכן באדר, היינו בפורים עיקר המצוה לשתות יין, ולהכניע בזה את המן עמלק, שעל ידי זה תהיה הגאולה.

הקדוש ברוך הוא יזכינו לראות במו עינינו באתערותא דלתתא איך שכל עם ישראל יחזרו אליו יתברך, ויהיה סוד נקבה תסובב גבר, שזה קודם ה' ה', שזה מרמז על הנקבה, ואחר כך י' ו', שזה מרמז על הזכר, ודו"ק.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן