tuxpi.com.1523381024

מאז ששני הבנים שלנו התקרבו לחסידות ברסלב, בעלי לשעבר עושה להם את המוות וגורם להם צער גדול

שאלה:

מאת שפרה:
לכבוד הצדיק שליט"א.
אני באה ממשפחה חרדית מאוד, ולאחר שנות נישואין רבות וששה ילדים – התגרשתי מבעלי.
שני בחורים מבני נעשו חסידי ברסלב, ומכיוון שבעלי לשעבר שייך לחוג שמתנגד מאוד לחסידות ברסלב, הוא רודף אותם עד חורמה, ועושה להם את המוות. אני דווקא שמחה, כי מאז שהם התקרבו לברסלב הם נהיו יותר רציניים והם מכבדים אותי מאוד, אבל הוא אטום לזה וגורם להם צער גדול בחינם. מה עושים במקרה כזה?

 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל שפרה תחי' 

לנכון קבלתי את מכתבך.

צר לי מאד להגיד לך שאני רואה עכשיו למה התגרשתם, כי חכמינו הקדושים אמרו (יבמות קי"ב:) אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת; זו בושה וחרפה שעכשיו, כשאנחנו מתכוננים כבר בכל יום בכל שעה ובכל רגע לקבל פני משיח צדקנו, שעוד ימצאו דברים כאלו – התנגדות על חסידות זו או על חסידות זה וכו', ובכלל כל מיני מחלוקת והתנגדות שיש עכשיו בין היראים והחרדים לדבר השם וכו'. זה פלא על גבי פלא, עם ישראל עברו את השואה שבה הכחידו במיתות משונות מיתות אכזריות מילי מליונים מאחינו בני ישראל גברים נשים ילדים חפים מפשע, ברציחות הכי גדולות שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וכמה שאנחנו רק שומעים מאלו ששרדו את השואה האיומה וכו', לא נתפס בשכל אנושי איך חיות טרף כמו העמלקים הרשעים ימח שמם היו מסוגלים לענות אנשים בכל מיני עינויים שבן אדם נורמלי לא יכול לתאר וכו', ומה שעבר על עם ישראל גם על ידי האכזר סטאלין ימח שמו ששלח מליונים לסיביר, וקפאו שם בקור במיתות משונות, שכל זה מסתכם במילי מליונים מאחינו בני ישראל, שאף פעם לא נדע את המספר הנכון.

ואחר כל השואה שעם ישראל עברו, עוד ימצאו בינינו בין יהודים חרדים לדבר השם ששומרים תורה ומצוות, ולומדים תורה, וקובעים עיתים לתורה וכו' וכו', שתמצא בהם שנאה כזו אחד על השני וכו', האם אין זה פלא? איך לא מתביישים להסתכל בפנים של השני אלו שזורעים שנאה בין נשמות ישראל?

אין זה אלא הערב רב שנתערבו בין נשמות ישראל, המנהיגים של שקר שהם שליחי הס"מ, כמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכ"ה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו' [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים, ויושבים בשלווה ובשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם", עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש" [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים]; המנהיגים חייבים בכל זה שהם מסיתים את המון העם אלו נגד אלו, ואלו נגד אלו וכו', חסידויות אלו נגד חסידויות אלו וכו', שיטות אלו נגד שיטות אלו וכו', ליטאים אלו כנגד ליטאים אלו וכו', ובכל זה חייבים רק המנהיגים המקולקלים שהם הם הערב רב שנתערבו בין נשמות ישראל, כי באמת עם ישראל הם קדושים וטהורים, ובזה אשמים אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל, שמסיתים אלו נגד אלו, שזו בושה וחרפה מאד מאד שתמצא כל כך הרבה מחלוקת על לא דבר וכו', רק מחמת שהולך בחסידות אחרת מהחסידות שלו, כבר צריכים לצאת בחרב וחנית נגד הילדים וכו', האין זה טירוף הדעת?

ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קל"ט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו – צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל; עם ישראל הם קדושים, ואלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אנחנו סובלים עכשיו מבחוץ שרוצים לכבות כל זיק אמונה שיש בין נשמות ישראל, רוצים לעקור את התורה מבחורי ישראל, ולהשכיח את תורתנו כמו בימי היוונים והמתיוונים וכו', ובמקום שעם ישראל יתאחדו יחד למסור את נפשינו עבורו יתברך ועבור תורתנו הקדושה, עדיין יש זמן להבל הזה שתהיה מחלוקת בין יהודים חרדים לדבר השם? וכמובן הכל לשם שמים… אוי לאותה בושה ואוי לאותה חרפה.

 יעזור הקדוש ברוך הוא שיפתח את עינינו ונתחיל להסתכל כבר על האמת שהוא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (ירמיה י' י') "והוי"ה אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך עולם", ועל ידי זה יהיה השלום הנפלא בין נשמות ישראל שומרי התורה והמצוות, ואז אף אחד לא יוכל לנו – לא מבחוץ ומכל שכן לא מבפנים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן