beer

האם בפורים צריך להשתכר דווקא מיין או שאפשר להשתכר ממשקאות חריפים אחרים?

שאלה:

מאת יצחק:
האם בפורים צריך להשתכר דווקא מיין או שאפשר לקיים את מצוות היום במשקאות אחרים כגון וודקה וכו'? והאם זה נכון שיש בברסלב מנהג לשתות בפורים עד כדי הקאה?

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יצחק נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

בפורים מקפידים אצל אנשי שלומינו לשתות רק יין, ולא שום משקה המשכר אחר כלל, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד בכל השנה לא לשתות שום משקה המשכר יהיה איך שיהיה, רק יין לקידוש ולהבדלה, ובפורים שותים כמה כוסות וכו', היינו יותר מהרגלו, ורוקדים הרבה מאד כי אז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל מי שהוא פושט ידו ליטול נותנין לו; ופירשו צדיקים שאז הוא עת רצון גדול וכל מה שאדם מבקש ממנו יתברך בפורים הוא יקבל את זה, כי התפילות והבקשות שאדם מבקש ומתפלל בימי הפורים פועלים בקלות, ולכן מנהג אנשי שלומינו לרקוד הרבה, ולהתבודד עמו יתברך, והחכם עיניו בראשו לשמור מאד כמה שהוא שותה וכו', כי הוא צריך להתפלל מנחה, וכן לברך ברכת המזון שהוא מדאורייתא, וכן צריך להתפלל ערבית. העיקר הוא לשמוח כל כך ולרקוד בלי הפסקה עד שיסתובב לו הראש וכו'.

וצריכים מאד מאד לשמור לא להיות חכם בעיניו וסתם לשתות לשיכרה שיהיה מונח אחר כך כמו פגר מת וכו', ובדרך כלל כשאדם שותה יותר מהרגלו והוא רוקד אזי הוא מקיא וכו', וזה תיקון הברית, בסוד (איוב כ') ח'יל ב'לע ו'יקאנו.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל את ימי הפורים הקדושים בשמחה עצומה, ונזכה לראות במו עינינו בביטול כל הגזירות הרעות מעם ישראל, ונזכה כבר להיגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן