שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

האם אדם שסיים את כל המשניות יכול לגרוס את הגמרא ללא המשניות?

שאלה:

מאת רועי:
שלום רב.
האם אדם שסיים את כל השישה סדרי משנה בגירסא יכול לגרוס את הגמרא בלי המשניות כי הוא כבר גרס אותן וזה מעכב אותו בסדר הלימוד?

תשובה:

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר טהרה ד' ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל רועי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהם שני עניינים נפרדים – לימוד משניות זה עולה על כל הלימודים, וזה זיכוך הנפש והצלחת הנשמה, וצריכים ללמוד בכל יום על כל פנים פרק אחד משניות כסדרן דייקא, וכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום ח"י פרקים משניות, כי מעלת לימוד משניות אין לתאר ואין לשער כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להיכנס שם. ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחית כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ומשנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, שכל המתמיד במשניות נמשך עליו פרנסה בשפע, ולכן לימוד משניות זה לימוד שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום כדי להציל את נפשו מרדת שחת, וזכור גם זכור אשר על ידי לימוד משניות יכולים לזכות להיות יותר גדול ממלאך, כמובא בזוהר (כי תצא רע"ז:) מארי משנה דאינון מלאכי השרת ממש, ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין על בר נש אי יהא כמלאך השם צבאות תורה יבקשו מפיהו, ואי לאו – לא יבקשו תורה מפיהו; היינו אלו שלומדים משניות, הם נעשים צדיקים כעין מלאכי השרת, המשרתים כביכול אותו יתברך, והם זוכים אחר כך לפרנס את אחרים עם התורה, היינו שיכולים ללמד אחר כך גם את אחרים.

אותו דבר בלימוד גמרא שמוכרח האדם ללמוד בכל יום, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא ל"ג.) גמרא – אין לך מדה גדולה מזו, ואמרו (כריתות י"ג:) דבר השם – זו הלכה, ביד משה – זו גמרא, עיין שם. ולכן דע לך שאלו שני עניינים – ללמוד שיעור במשניות זה דבר אחד, וללמוד שיעור בגמרא זה דבר שני, וצריכים את שניהם.

מה אומר לך, אין עוד לימוד יותר חשוב כמו לימוד גמרא, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שעל ידי לימוד גמרא ובפרט בלילה על ידי זה לא יזיק לו שום קול של מנגן רשע, ופירש מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות אפוטרופוס הלכה ג') שלא רק ממנגנים רשעים לימוד גמרא מציל, אלא אפילו מכל הקולות של הרשעים זה מציל, היינו כי צריכים מאד לשמור מקול של רשע, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שהדיבורים של הרשע שהוא בר דעת מולידים ניאוף בהשומע וכו', ועל ידי שאדם זהיר בלימוד גמרא ניצל מכל אלו הקולות של הרשעים שלא יזיקו לו, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא שזה מציל מכל הצרות ופגעי ומקרי הזמן וכו', ואם בני אדם היו יודעים מה זה לימוד דף גמרא בכל יום וכו', היו מוסרים את נפשם שהלימוד הראשון ביום צריך יהיה דף גמרא.

 הרב הקדוש רבי יהושע מבעלזא זי"ע אמר בשם אביו הקדוש השר שלום זי"ע, דף גמרא עם רש"י מסוגל להצלחה, והוא בעצמו אמר ראיתי אנשים שכבר היו בנעוריהם בדיוטא התחתונה רחמנא ליצלן וכו', אבל לקחו את עצמם ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו מהנסיונות הקשים שעברו עליהם וכו' זה שעמד להם ונחלצו מבור תחתיות, והצליחו להתחזק ולהתגבר על היצר, עד שעלו ונתעלו לתלמידי חכמים מופלגים ומורי הוראה בישראל.

הרי שלך לפניך מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, והעיד יהודי בשם ר' אברהם לוי ז"ל שהיה חשוך בנים הרבה שנים, ונסע אל השר שלום מבעלזא זי"ע, וביקש מאוד על ילדים, ענה ואמר לו בזו הלשון: "אברך, הלא אתה יכול ללמוד, אם תלמד בכל יום דף גמרא, תזכה לזרע של קיימא", וקיים את זה בעקשנות גדולה מאד, ונולדו לו אחר כך שבע עשרה ילדים. אשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא, ומוסר את נפשו על לימוד זה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן