שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

תאוות הניאוף בוערת בי מאוד ואני לא יודע איך להינצל ממנה

שאלה:

מאת ירון:
שלום רב.
תאוות הניאוף בוערת בי מאוד ואני לא יודע איך להינצל ממנה. מה אני יכול לעשות בקשר לזה? אני חייב את עזרת הרב.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי ז' ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ירון נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

 רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) כשבוער באדם תאוות ניאוף, עליו לומר שתי הפסוקים האלו "שמע ישראל הוי"ה אלקינו הוי"ה אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כי תאוות ניאוף היא התאווה הכללית של כל אומות העולם, ואי אפשר להינצל מזה, אלא על ידי שאומרים את השני פסוקים האלו, ומכל שכן כשמורידים גם דמעות בעת אמירת שני הפסוקים האלו, וביאר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ד') ששני הפסוקים האלו הם האמונה הקדושה, ואי אפשר להנצל מתאוות ניאוף אלא על ידי תוקף האמונה, כי כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה זוכה לכבות את התבערה שבוערת בו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שברית ואמונה תלויים זה בזה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "ובריתי נאמנת לו", ולכן כדי להנצל מתאוות ניאוף אין עצה אחרת אלא לצעוק הרבה אליו יתברך שבעים קלין, כדי שיזכה לטהרת המוח, כי תאוות ניאוף היא מעכירת הדמים, ולכן צריכים לצעוק הרבה אל הקדוש ברוך הוא שיזכה לזכך את הדמים העכורים שמשם באים תאוות ניאוף, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ב) שתאוות ניאוף בוערת באדם מהדמים, ולכן כשמתגבר על האדם תאוות ניאוף, אין עצה אחרת אלא ללכת במקום שאין שמה בני אדם, ולצעוק הרבה אליו יתברך שיצילו מתאוות ניאוף הבוערת בו.

 ולכן ראה לסלק את דעתך לגמרי, ותציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות, כי רק זה נקרא התקרבות אמיתית אל רביז"ל כשמצייתים אותו, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך ממנו כל החוכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן תקיים מה שאמר החכם מכל אדם (משלי ו') "עשה זאת אפוא בני והנצל וגו', אל תתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך, הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש", שתרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו רחמי שמיים שיקרר את תבערת המדורה של השבעים אומות שבוערת בך, כי בלי תפילה זה לא הולך, ולכן תהיה חכם, ואם תהיה עקשן גדול, לבסוף על ידי תפילה הכל יתהפך לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן