תפריט

שמעתי שיש עניין לבקש מהנשמות בבית העלמין שיודיעו לאבי שבאתי לפקוד את קברו. האם זה נכון?

שאלה:

מאת מתנאל:
שלום לצדיק.
שמעתי שיש דיבור מרבינו ז"ל שלפני שהולכים לבית העלמין יש עניין לתת צדקה ולהגיד כנוסח הזה: "הנשמה הראשונה שתקרא לפלוני בן אלמוני – הצדקה הזו תהיה לעילוי נשמתה", ואז היא מיד קוראת לנפטר שיגיע אל הקבר שלו.
א. היכן זה מופיע בספרי רביז"ל?
ב. האם אני יכול לעשות את זה גם כשאני הולך לבית העלמין לאבי ז"ל?
ג. האם זה לא נקרא "דורש אל המתים"?
תודה רבה, בברכת אריכות ימים ושנות חיים, אמן.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי ט' ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל מתנאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

 רביז"ל אמר לבתו אדל (שיחות הר"ן סימן קנ"ו) שטוב כשבאים על קברי אבות לומר להמתים השוכנים סביב סביב לקבר אביהם ואמם וכיוצא שבאים אליו, לבקש מהם שיודיעו לו שבא בנם או בתם אליו. כי בודאי לא כל המתים נסתלקים ממקום קבורתם למקום שנטרדים, כי הרבה שרויים על קברם. על כן טוב להודיעם כדי שהם יודיעו לאביהם וכו'; וכן אמר רביז"ל שינדבו פרוטה להנשמה הזו שתלך ראשונה ותודיע לנשמת אביו או אמו שנפטרו שהולך לבקרם, שבנם בא לבקרם, ואז אמר רביז"ל שאין לתאר ואין לשער כמה מאות ואלפים מתים רצים להודיע, כי רוצים לזכות בפרוטה לצדקה שנתנו לזכות הנשמה, כי שמה זה ענין אחר לגמרי וכו', וכל פרוטה שרק מנדבים לאיזה נפטר שיודיע לאביו או לאמו שהוא הולך לבקר אותם, הם רוצים מאד להתאחז בפרוטה הזו וכו'.

וכך נוהגים, ומובא דבר זה בכמה וכמה ספרים, וזה מנהג עתיק, וחס ושלום לקרוא את זה דורש אל המתים, אדרבה עוסקים לזכותם של הנשמות וכו', כי שמה זה ענין אחר לגמרי, כל מצוה שרק עושים לזכות איזה נשמה, זה מאד מאד יקר למעלה וכו' וכו'.

מה אומר לך החכם מכל אדם אמר (קהלת ז' ב') "טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו", אף אחד לא שם לב את יקרת הזמן, שכל זמן שאדם חי הוא יכול בכל רגע ובכל דקה ובכל שניה לקיים מצוות רבות, אבל אחר כך כשנפטר כבר מאוחר, כמאמרם ז"ל (שבת ל.) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות קודם שימות שכיון שמת בטל מן התורה ומן המצוות ואין להקדוש ברוך הוא שבח בו, והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב (תהלים פ"ח ו') "במתים חפשי" כיון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות; ולכן כל זמן שאדם חי ראוי לו לנצל את הזמן היקר, ולקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה, ורק זה מה שילך לפניו, וכן ירבה בשיחה ותפילה אליו יתברך, שזה מה ששומר אותו, וכן יזכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו' וכו', שרק זה הולך לפניו, כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד; שנאמר (משלי ו') "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך", ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"א.) "בהתהלכך תנחה אותך" בעולם הזה, "בשכבך תשמור עליך" בקבר, "והקיצות היא תשיחך" לעולם הבא.

ולכן כל זמן שאדם חי הוא צריך להיות שש ושמח על נועם חלקו שנברא מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, אשר כל דקה ודקה שהוא חושב מזה ושש ושמח עם זה, הוא מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, ועל ידי תוקף האמונה שיש לו בו יתברך, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.

אשרי ואשרי מי שיש לו שכל כל זמן שהוא חי וזוכה לעשות הרבה מצוות ומעשים טובים, שזה מאד מאד יקר למעלה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן