שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

אשתי הודיעה לי חד משמעית שהיא לא מסכימה שאסע השנה לאומן. מה אני יכול לעשות?

שאלה:

מאת יעקב:
לכבוד הרב מוהרא"ש שליט"א, שלום רב.
תודה רבה על כל מסירות הנפש, השם ישלח לך רפואה שלמה ובריאות איתנה.
כבוד הרב אני לא יודע מה לעשות: לאחר שכנועים רבים השם זיכה אותי שאשתי תסכים, וזכיתי להיות באומן בראש השנה האחרון בדרך נס. אני רוצה לזכות שוב להיות אצל רבינו גם בשנה הבאה עלינו לטובה, אך אשתי מסרבת בתוקף ואומרת לי לא לדבר על זה יותר.
גם כשניסיתי להסביר ולהראות לה את המשמעות העצומה של להיות אצל רבינו בראש השנה – אני לא מצליח לשכנע אותה. אני מאמין שהיא לא מבינה את המשמעות כמו הרבה אנשים אחרים, וזה לא בכוונה כמובן. מה אני יכול לעשות? האם יש מציאות של פשוט לקום ולטוס כנגד רצונה של אשתי ולצער אותה חס ושלום?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בהר ד' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יעקב נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

קודם כל, אתה צריך לתת תודה להקדוש ברוך הוא שאשתך הסכימה שתסע בראש השנה שעבר לאומן, ואתה צריך לכבד ולייקר את אשתך שלא מנעה אותך מלנסוע.

 בענין ראש השנה הבא עלינו לטובה וכו', מה עליך להכנס בויכוחים עם אשתך? חבל על כל דיבור שמדברים מזה עכשיו וכו', ממילא עדיין לא יודעים מה יהיה שמה בעניין האי יציבות של מדינות רוסיה ואוקראינה וכו'.

אם הבעל מתנהג עם אשתו באהבה אחדות ובהבנה הדדית, האשה אינה מונעת את בעלה כלל מלנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, אדרבה, היא עוד מגרשת את בעלה לנסוע על ראש השנה, כי באמת אין מילים להסביר בפה ומכל שכן בכתב את גדולת הראש השנה של רביז"ל באומן דייקא, הרי חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם, כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק: כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך, שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו, והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם להעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים, והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין במשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה, ומבקש ממנו יתברך שישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להיכתב בשנה של בריאות והצלחה בחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות ששומעים בכל יום מה שעובר על גברים ונשים וילדים ותינוקות וכו' וכו', כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל.

ולכן אשתך צריכה להבין כי בזה שאתה נוסע אצל רביז"ל, אתה מציל את עצמך ואותה ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולים וסכנות שרק קורים בעולם, וכן שתכתב בפרנסה בשפע, ובכל הישועות שרק צריכים, האם לא כדאי בשביל זה להישאר לבד עם הילדים סך הכל כמה ימים? הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במיליונים וכו', כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', ולכן למה לנשים לדאוג? אדרבה! הן צריכות לגרש את בעליהן להיות בראש השנה באומן, כי אם שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים ונחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מיליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או למערב הפרוע כמו לוס אנג'לס?

ולכן הנשים צריכות לדעת שבעליהן לא נוסעים לחופשה של כמה ימים בציון רביז"ל בראש השנה, אלא שם נמצא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא ממליץ עבורינו, ובזכותו נביא הביתה כל מה שאנחנו צריכים וכו', והן צריכות לדעת שזה בכלל לא קל להיות שמה בכמה ימים האלו, הגשמיות אינה גשמיות בכלל וכו' וכו', וכל אחד עובר את התיקון שלו וכו' וכו', אבל בוודאי זה משתלם במיליון אחוז וכו'.

עם כל זאת, הייתי אומר שלא כדאי עכשיו לדבר מזה, אדרבה, תכבד ותייקר את אשתך, ובבוא הזמן היא עוד תגרש אותך לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה.

לעת עתה עדיין צריכים רחמים רבים שהמצב עם רוסיה ואוקראינה יתייצב וכו', כי עדיין לא יודעים מה יהיה וכו', ולכן לא כדאי לבלבל את עצמו עכשיו מזה, הן אמת צריכים בכל יום לבקש את הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות בראש השנה אצל רביז"ל באומן, ויותר מתפלה אי אפשר לעשות עכשיו שום דבר, ולכן לא כדאי להתבלבל מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן