literature

מהי מעלת סיום ספר הזוהר?

שאלה:

מאת אילן:
שלום לכבוד מורי ורבי עטרת ראשי!
סיימתי את כל ספר הזוהר כולל ספר התיקונים אותם למדתי במשך שנה שלימה בחצות לילה כולל פירוש ללשון הקודש, ובל"ג בעומר אעשה את הסיום על ציונו של בוצינא קדישא התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.
רציתי לדעת: מה מעלת סיום ספר הזוהר? ומה מעלת לימוד הזוהר בחצות לילה?

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בחוקותי י"א אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אילן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום זוהר ותיקונים, כי לימוד זוהר ותיקונים זה דבר גדול מאד, עד כדי כך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע, שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך, דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו' על כל מצוה ועבודה וכו', ולהיפך, הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמישה דפים זוהר וחמישה דפים תיקונים.

ולכן צריכים להרגיל את עצמו ללמוד בכל יום הרבה דפים זוהר והרבה דפים תיקונים כסדרן, וכשזוכים לסיים מתחילים עוד פעם ועוד פעם ככה כל ימי חייו, וזה מעורר אותו מאד אליו יתברך, ומקשר את ליבו אל העולמות העליונים, וככל שאדם לומד זוהר על ידי זה נפתחים לו השמים ושמי השמים וכו' וכו', כי מי שמרגיל את עצמו ללמוד זוהר מקבל תמונה אחרת של כל החיים וכו', ושל כל העולם כולו וכו' וכו', כי על ידי לימוד זוהר נכנס בו מוח חדש וידיעה חדשה שרואה שיש עוד עולמות למעלה מעולמות וכו' וכו', וכל מצווה ומצווה שאדם מקיים בזה העולם עושה רושם בשמים וכו', ולכן אשרי האדם ששש ושמח עם הנקודות טובות שיש לו, כי עצם השמחה ששמח עם קיום המצוות זה בעצמו מצוה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ולכן אתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה זכית לסיים את ספר הזוהר ותראה תיכף ומיד להתחיל עוד פעם מהתחלה, וכן בכל פעם תעשה סיום אחר סיום.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתבשר לי תמיד בשורות משמחות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן