שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

אני מתחתן בעוד שבועיים, וככל שהחתונה מתקרבת הלחץ והדאגות מתגברים יותר ויותר

שאלה:

מאת גבריאל:
שלום לכבוד הרב הגדול רבי אליעזר שלמה שיק. ה' ישמרכם מכל דבר רע ויאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים.
בעזרת ה' יתברך, בעוד פחות משבועיים אני מתחתן בשעה טובה, וככל שמתקרבת החתונה אני בלחץ ובדאגות. מה כבוד הרב מציע לי לעשות? 

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תשע"ד

שלום וברכה אל גבריאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מברך אותך בברכת מזל טוב חמה ולבבית, יעזור הקדוש ברוך הוא שתקים בית נאמן בישראל, והשכינה תשרה בביתכם.

אתה צריך מאד מאד לשמוח על הזכות שנתן לך הקדוש ברוך הוא כלה נאה וחסודה, ואתה צריך לשמוח איתה מאד מאד, ולהשתדל לכבד ולייקר אותה מאד מאד, וכך הזהירנו רביז"ל ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו, כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא; ולכן צריכים לכבד ולייקר אותן מאד מאד.

אתה צריך מאד מאד לשמוח על נועם חלקך שאתה הולך להתחתן, ואתה צריך לזכור אשר חתן מוחלים לו את כל העוונות, כמאמרם ז"ל (הובא ברש"י בראשית ל"ו פסוק ג') מצינו באגדת מדרש ספר שמואל ג' מוחלין להן עונותיהם – גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אשה. ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת – שנמחלו עונותיו; רואים מזה שחתן מוחלים לו על כל העוונות, ורביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן תקפ"ו) לאחד סמוך לחתונתו (כתובות ט"ז:) כיצד מרקדין לפני הכלה, ורימז לו כיצד מרקדין ומדלגין על מה שהיה לפני הכלה, היינו לפני החתונה, זאת אומרת שחתן צריך לשכוח לגמרי את העבר שלו, ולעשות היום הזה דייקא התחלה חדשה.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתכנס לחופה בסימן טוב ובמזל טוב, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן