שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

מה חידש רבי נחמן מברסלב יותר מהבעל שם טוב?

שאלה:

מאת ישראל:
שלום וברכה.
רביז"ל אמר: "מן האריז"ל עד הבעל שם טוב לא היה חדשות, ומן הבעל שם
טוב עד אליי גם כן לא היה חדשות". מה היה הגילוי של הבעל שם טוב? ומה חידש רביז"ל
יותר מן הבעל שם טוב? תודה רבה והצלחה מרובה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא י"ב אלול ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רע"ט) מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש כמפורסם היה העולם שקט עד האריז"ל, היינו שמרבי שמעון בר יוחאי עד האריז"ל לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, עד שבא האריז"ל שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה עד האריז"ל. ומן האריז"ל עד הבעל שם טוב זי"ע היה גם כן העולם שקט בלי חידוש, עד שבא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. ומן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי חידוש כזה, והיה העולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע עד הנה, עד שבאתי אנכי. ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי שעדין לא נתגלו על ידי שום נברא וכו'.

והפירוש הפשוט הוא שרבי שמעון בן יוחאי גילה נוראות נפלאות מאד שהם ספרי הזוהר והתיקונים וכו', ובהם מתגלה אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונורא מאד, וכל סודות התורה טמונים בהם, אבל גם זה גנוז ונסתר מאד, עד שבא האריז"ל ופיענח את דבריו איך שזה שייך מרום גבהי מרומים עד למטה בעולם העשיה הגשמי והחומרי הזה, ואיך שמקשר את כל העולמות וכו', ואיך שכל דברי רבי שמעון בן יוחאי הוא רק להמשיך מוחין עילאין וכו' וכו', כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תנ"ח) מי שבקי בזוהר הקדוש כל דברי הזוהר הם אחד. היינו להמשיך שפע, להמשיך משח רבות קודשא, ולקשר העולמות. ולפעמים מחבר שני דברים אלו, ולפעמים שני דברים אחרים כפי הענין, עיין שם.

ואחר כך בא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וגילה איך שבכל פרט ופרט מעולם העשיה היינו בדומם, צומח, חי, מדבר יכולים לראות את אלוקותו יתברך וכו', כי אין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור הוא, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, כמו שכתוב (תהלים צ"ו ג') "ספרו בגוים כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך, כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה וכו', עיין שם.

עד שבא רביז"ל ומגלה לנו חדשות נפלאות מאד – שאדם אפילו שנמצא בנוקבא דתהומא רבה וכו', בשאול תחתית ומתחתיו וכו', גם משם הוא יכול לחזור אל הקדוש ברוך הוא, העיקר לא להתייאש בשום פנים ואופן, והוא פותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומשיח יכבוש את העולם בדעתו, כי אז יקויים (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלוקות במדריגה עליונה כזו עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ואפילו גויים יחזרו אליו יתברך וידברו עמו יתברך, כמו שכתוב (צפניה ג' ט') "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי"ה לעבדו שכם אחד". ורביז"ל ממשיך את זה כבר עכשיו לקטני ערך ופחותים כמונו שגם אנחנו נזכה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולדבר אליו יתברך, והחידוש של רביז"ל הוא שיכול להפוך גושי עפר וקרוצי חומר כמונו ולעשות מהם חידושים גדולים.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לציית אותו, ולא נתחרט לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן