מה דעתכם לגבי 'קולות השופר' הנשמעים לאחרונה ברחבי העולם?

שאלה:

מאת דוד:
לכבוד הצדיק מוהרא"ש שליט"א.
לאחרונה הגיעו המון עדויות וסרטוני וידאו בהם רואים שנשמעים בעולם קולות מהשמיים הדומים לקול שופר. האם אפשר לייחס את התופעה הזו לדברי חז"ל שאמרו "בשישית קולות"? תודה מראש וגמר חתימה טובה.

תשובה:

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ה

שלום וברכה אל דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

צריכים לבקש הרבה רחמי שמים שאדם יצא מדמיונות, כי כשאדם חוטא על ידי זה נדבקים בו כל מיני דמיונות וכו', והדמיון עובד שעות נוספות וכו', וכשאחד נכנס בתוך דמיונות אזי קשה להוציא אותו מזה, וממש רואה את הדמיונות שהוא מדמיין, וכן שומע את הדמיונות שהוא מדמיין. וצריך שתדע שהדמיון זו מחלה מאד מאד חזקה, ומי שנכנס בזה קשה לו מאד לצאת מזה, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" – זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" – זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו' ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר ממה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי נפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול.

כל אלו הדמיונות שאומרים שראו מראות וחזיונות וכו', ויש כבר אנשים שמעידים שהם ראו את זה וגם צילמו את זה וכו' וכו', לצערינו הרב מי שנדבק בו הדמיון הזה מאד מאד קשה לו לצאת מזה, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכו', ולכן אל תקנה את כל השטויות והדמיונות האלו שנדבקו באדם על ידי עוונותיו המרובים ובפרט על ידי פגמי הברית רחמנא לישזבן, כי המח שלו נעשה מבוהל ומטושטש ומלא פחדים, וכשמכניסים את עצמם בדבר זה, כבר רואים צלחות מעופפות וכו', חייזרים וכו', עבמי"ם וכו', וכל זה הוא דמיון אחד גדול, ומי שמכניס את עצמו בדמיון הוא רואה את זה במציאות, והוא יכול להישבע שהוא ראה את זה במו עיניו וכו', אבל הכל דמיונות גדולים שבאים מחמת פגמי הברית שאדם פגם הרבה בבריתו וכו', אזי הוא רואה כל מיני דמיונות וכו'.

וידוע שרביז"ל הזהירנו מאד מאד לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה לזיכוך המוחין שלא יתפס באלו הדמיונות שהורסים לאדם את החיים מרוב פחדים וכו', והדמיונות האלו זה לעומת זה מהאמונה פשוטה בו יתברך – שאדם צריך להאמין שאין בלעדיו יתברך כלל והכל אלקות גמור הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ד) שעל ידי אמונה יכולים לעבור את כל הדמיונות שבאים מהחלל הפנוי וכו', ולצערינו הרב גם אצל אנשים כשרים יש דמיונות כאלו שחוזים חזיונות ומדמים דמיונות וכו' וכו', ומסכן שאינו יודע שהקליפות והמשחיתים שמסבבים אותו הם מוליכים אותו שולל מאד, ואוי לו למי שנפל בזה שמאד מאד קשה להוציא אותו מזה, כי הדמיון כל כך חזק עד שהוא רואה במו עיניו את מה שהוא מדמה, ועוד מעביר את זה לאחרים, וכמובן שעל אחרים יכולים לעבוד בקלות, ובפרט כשנקרא בעל מקובל וכו' אזי כולם מאמינים לו וכו', והכל הבל ורעות רוח ודמיון גדול מאד מאד, וצריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) אבא בנימין אומר: אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין וכו'. אמר רב הונא: כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, ואלו הקליפות שמסבבים אותו מכניסים בו עצבות ומרירות ודיכאון, עד שמרגיש כבידות גדולה מאד וכו', ונשבר לגמרי, ונדמה לו כאילו הוא רחוק ממנו יתברך וכו'.

אשרי מי שמתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ומכניס בדעתו את אמיתת מציאותו יתברך, שאז ניצול מכל אלו הפחדים של הבל, ומכל הדמיונות של בעלי דמיון הקוראים את עצמם בעלי מקובלים וכו' ובעלי השגות וכו', שהכל רעות רוח ומכניסים פחדים באדם וכו'.

הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהם ומהמונם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול מהספר הק' "שיחות מוהרא"ש"

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

דילוג לתוכן