mezuzah-751650_960_720

עברתי דירה ולקחתי איתי את מזוזות הבית. האם נהגתי כשורה?

שאלה:

מאת אושרי:
שלום רב לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א!
אפתח בברכת רפואה שלימה לך ולרבנית שתזכו לאריכות ימים מתוך בריאות איתנה ושמחה בזכות רבינו הקדוש!
קראתי שכתבתם בקונטרס "מזוזות ביתך" שכאשר אדם עובר דירה שלא ייקח איתו את המזוזות לבית החדש. לפני כמה שנים רכשתי מזוזות מהודרות ולא מזמן בדקתי אותם בהוראתך, ועכשיו כשמכרתי את הבית וקניתי בית חדש הרוכש הודיע לי שהוא הזמין מזוזות חדשות מסופר סת"ם והוא לא מתכוון להשתמש בשלי (כמובן שהייתי משאיר לו אותם אם לא היה מזמין). לקחתי אותן והעברתי אותן לבית החדש שה' יתברך ברחמיו זיכה אותי לקנות. האם עשיתי נכון שהעברתי אותן איתי או שאני צריך לרכוש חדשות? אשמח לקבל תשובה, וכל מה שהרב יגיד אקיים בשמחה בעזרת ה'!

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל אושרי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

זה מדינא דגמרא כשאדם יוצא מהבית שלא יוריד את המזוזות, אלא אם יודע בוודאי שגוי יכנס בדירה וכו' ואזי הוא יזרוק את המזוזות וכו', אבל במצב שלך שזה שקנה את הבית הוא הביא את המזוזות שלו והוא אמר בפירוש שלא ישתמש במזוזות שלך, לכן אין לך מה לדאוג, והקדוש ברוך הוא יתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, וזכות המזוזה תגן עליכם תמיד.

וכך מובא בזוהר (ואתחנן רס"ה:) כד בר נש אתקין מזוזה לפתחא דביתא, והאי שמא קדישא רשים באתווי, האי בר נש אתעטר בעטרוי דמאריה, ולא קרבין לפתחא דביתיה זינין בישין, ולא משתכחי תמן [כשאדם מתקן מזוזה לפתח ביתו, השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא רשום באותיות המזוזה, האדם הזה שקבע את המזוזה מתעטר בכתר המלך, ולא מתקרבים ולא נמצאים אצל פתח ביתו שום משחית ומחבל].

הקדוש ברוך הוא יכניס שמחה בתוך הבית שלכם, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן