grain-bread-313

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת מטות ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל בהסיפור מחיגר (מעשה ג') דף נ"ו, עיין שם.

פתח מוהרא"ש ז"ל ואמר, רביז"ל ממשיך לספר, והבן הנ"ל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה (שקורין סוחריס) אכל אותם, ואחר כך כשכלה ולא היה לו לאכול, ישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול עשבים, והיה לן יחידי בשדה ונפחד, וניטל ממנו הכח, עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש (בלשון אשכנז: רוקין זיך), והיה אוכל העשב סביבותיו, וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול, היה אוכל שם, ואחר כך, כשכלה העשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק עצמו להלן ואכל שם, והיה אוכל העשב איזה זמן, והנה יוצא מכאן לימוד עצום, שאדם מוכרח להחיות עצמו עם מה שיש תחת ידו, הן בגשמיות והן ברוחניות, בגשמיות יהיה תמיד שמח בחלקו, ויחיה עצמו עם הממון שיש לו, ועם המאכלים שיש לו, ולא יאמר הועיל ואין לי מעדנים לאכול, איני אוכל כלום, רק יאכל מה שיש לו, ויודה להשם יתברך שיש לו על כל פנים במה להחיות נפשו, וכמו שעשה החיגר, שכל זמן שהיה לו לחם יבש, אכל לחם יבש, וכשהיה לו רק עשבים, אכל עשבים, כי כשמוכן להחיות את עצמו עם מה שיש תחת ידו, אזי תמיד יחיה חיים טובים, ולא יחסר לו שום דבר כלל, שהרי מוכן להסתפק אפילו בדבר מועט, ותמיד יהיה לו במה להחיות את נפשו, מה שאין כן כשאדם מבקש גדולות וחשובות דייקא, אזי תמיד יחסר לו הרבה, כי אין אחד שישיג תאוותו בדיוק כמו שרוצה, ולכן שרוי תמיד בעצבות ובמרה שחורה, וחייו אינם חיים כלל, וכמו שמסביר רביז"ל (שיחות הר"ן סי' ש"ח) דברי המשנה (אבות ו') פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וכו', אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, ולכאורה קשה, בשלמא טוב לך לעולם הבא מובן, שהרי עסק בתורה מתוך צער ועוני, ויהיה לו שכר טוב לעולם הבא, אבל למה "אשריך בעולם הזה", הרי חי בתכלית הצער והעוני, אבל התירוץ הוא כנ"ל, שאם אדם מוכן להסתפק אפילו בלחם צר ומים לחוץ, אזי תמיד יהיה לו במה להחיות נפשו, ואף פעם לא יחסר לו שום דבר כלל, כי לא מיבעיא כשיש לו מעדנים לאכול, בוודאי אשרי לו, אלא אפילו כשאין לו כלום, רק פת במלח, ומים במשורה, גם אז אשרי לו, כי מכיר טובה להקדוש ברוך הוא שיש לו על כל פנים זאת, ואינו מוטל ברעב, מה שאין כן מי שאינו מוכן לזה, ומבקש תמיד מעדנים דייקא, אזי כל מה שיש לו לא יספיק לו, ומכל שכן כשאין לו, אזי הוא נשבר לגמרי, ולכן אשרי מי שיכול להחיות עצמו במה שיש תחת ידו, ושמח בחלקו תמיד, כי אזי יש לו עולם הזה ועולם הבא גם יחד.

וכן הוא ברוחניות, שאדם צריך להחיות עצמו עם מה שיש לו, ולא יאמר הואיל ואיני יכול ללמוד בהבנה גדולה, או להתפלל בכוונה שלימה, אם כן איני לומד ומתפלל כלל, אל יאמר כן, אלא ילמוד ויתפלל כמו שיכול, ואם אינו זוכה להבין את הלימוד, יאמר על כל פנים התיבות כסדרן כמו שהן, ולבסוף יזכה להבין (שיחות הר"ן סי' ע"ו), ואם אף על פי כן אינו זוכה להבין, בעולם הבא יזכה להבין, כי עיקר התורה היא להנשמות, שבעולם הבא יהיו הנשמות בקיאים ומשיגים היטב את התורה שלמד ושמע האדם בעולם הזה (שיחות הר"ן סי' כ"ו), וכן אומר רביז"ל בספר המדות (אות לימוד סי' ח'), כל מה שלמד אדם בעולם הזה, והיה נמנע אצלו לעמוד על אמתת כונת הילמוד בשלימות, יזכה להבין על אמתתה בעולם הבא, ולכן ימסור נפשו, לחטוף בכל יום נקודות טובות בכל חלקי התורה, מקרא משנה גמרא ומדרש, ואם אינו יכול הרבה, יזכור דברי רביז"ל ש"מעט גם כן טוב", ויחיה את עצמו בכל מה שיכול, וכן בתפילה, אם אינו יכול להתפלל בכוונה שלימה, יאמר תיבות התפילה כמו שהם, ועל פי רוב יבא ממילא מתוך התפילה לאיזה התעוררות והתלהבות כראוי (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' קכ"א), ואם אף על פי כן אינו זוכה, יכול לדבר כמה דיבורים של התבודדות בלשון שרגיל לדבר בו, ויבוא מזה להתעוררות הלב, הכלל שאדם צריך תמיד להחיות עצמו עם כל מה שיוכל, ולא יפול בדעתו מפני שום דבר שבעולם, ואז בוודאי יחיה חיים טובים באמת, והשם יתברך יזכינו להתחזק מאד בעבודתו, ונזכה לעסוק תמיד בתורה ובתפילה כפי יכולתינו, עדי נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש זי"ע – פורים קטן תשע"ד
חודש אדר

שיחות מוהרא"ש זי"ע – פורים קטן תשע"ד

פּוּרִים קָטָן יְכוֹלִים לִפְעֹל בָּהֶם דְּבָרִים גְּדוֹלִים מְאֹד מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, אֲשֶׁר יְמֵי י"ד וְט"וּ שֶׁבַּאֲדָר רִאשׁוֹן בִּשְׁנַת הָעִבּוּר, הַנִּקְרָאִים "פּוּרִים קָטָן", הֶאָרָתָם גְּדוֹלָה מְאֹד,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שלאחר הפסח תשע"ד
חודש ניסן

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שבת שלאחר הפסח תשע"ד

שַׁבָּת נָאךְ פֶּסַח מִנְהָג חֲסִידִים לֶאֱפוֹת חַלּוֹת בְּצוּרַת מַפְתֵּחַ מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל דִּבֵּר אוֹדוֹת מִנְהָג יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יְסוּדָתוֹ בְּהַרְרֵי קֹדֶשׁ, שֶׁהַשַּׁבָּת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאַחַר פֶּסַח נִקְרֵאת בְּפִי

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – פרשת החודש
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש – פרשת החודש

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם לשמוח בשמחה עצומה, שבו נשלמת קבלת פני השכינה, שעליו אמר הרה"ק רבי

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן