stinging-nettl

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת מסעי ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל בהסיפור מחיגר (מעשה ג') דף נ"ז, עיין שם.

פתח מוהרא"ש ז"ל ואמר, רביז"ל ממשיך לספר, פעם אחד בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב, מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים, והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה, וזה התחזקות גדול לכל אדם, שתמיד יחיה עצמו בכל מה שיש לו, הן ברוחניות והן בגשמיות, כי בגשמיות רואים בחוש, שאם אין לאדם מאכלים טובים ומעדנים לאכול, אינו אומר אינני אוכל כלום, רק אוכל כל הבא תחת ידו, אפילו עשבים, וכמו שעשה החיגר, וכן צריך כל אדם לעשות ברוחניות, שאם אינו יכול ללמוד בהבנה גדולה, או להתפלל בהתלהבות עצומה, לא יאמר אינני לומד או אינני מתפלל כלל, רק ילמוד כפי יכולתו, אפילו באמירה בעלמא, וכן יתפלל אפילו בקרירות, ויאמר תיבות התפילה מלה במלה, ועל ידי זה סוף כל סוף יבוא להבנת התורה ולהתלהבות התפילה, כי על ידי ריבוי אמירת התורה, יופתח מוחו ולבו ויזכה להגיע לתבונות התורה לעומקה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י"א ושיחות הר"ן סי' ע"ו), וכן על ידי שיאמר תיבות התפילה כסדרן, יזכה לבוא אל דביקות התפילה באמת (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' צ"ח).

וישב עצמו לעקרו עם שרשו, והיה תחת השרש דומיט, והדומיט היה מרובע, וכל צד היה לו סגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיאחז אותו צד, ישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד, שהשמש והירח נתקבצים שם ביחד, וכשעקר העשב עם השורש שהיה שם הדומיט, נזדמן שאחז באותו הצד (המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה מתקבצים, כנ"ל), ונשא אותו, ובא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנ"ל, כי כשיש לאדם התחזקות עצומה, ואינו נופל בדעתו כלל, רק מחיה עצמו בכל מה שיש לו, סוף כל סוף זוכה להגיע אל מקום יחוד החמה והלבנה, שהוא יחוד של לעתיד לבא, שעליו נאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה וגו', כי אור החמה הוא אור החכמה והשכל שיש בכל דבר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' א'), שמאיר תמיד כמו השמש בצהריים, ואור הלבנה הוא אור האמונה, שבמקום שאינו יכול להבין בשכל, סומך עצמו על אמונה, ולכן אין ללבנה אור מעצמה רק מה שמקבלת מן השמש, והיא מאירה אחר שקיעת החמה, בשעה שאי אפשר לראות השמש, כי זהו עיקר האמונה, במקום שאי אפשר להבין בשכל, רק כשאדם חזק מאד באמונה, ומסלק את דעתו לגמרי לקיים מצוות ה', על ידי זה זוכה לבוא אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, וכמו שכתוב (שמות י"ז) ויהי ידיו אמונה עד בא השמש, שעל ידי אמונה באים לידי הארת השמש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' צ"ט), ואז נעשה ייחוד בין חמה ולבנה, וזוכה להארה עצומה בהשגת אלקותו יתברך.

ולכן דייקא על ידי שהיה להחיגר התחזקות עצומה ולא נפל בדעתו כלל, רק החייה את עצמו בכל מה שהיה לו, זכה להגיע אל מקום ייחוד החמה והלבנה, ולבסוף זכה לרפואה בשלימות, והשם יתברך יזכינו להתחזק מאד באמונה פשוטה בו יתברך, ולהעלות עצמינו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר, עדי נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

 

שיחות מוהרא"ש  – רפואה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – רפואה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שעיקר הרפואה תלוי באמונה, וכשיש לאדם אמונה ברורה וחזקה בהקדוש ברוך הוא, אין מחלה שבעולם שלא יוכל להתרפאות ממנה, וכמו שאומר רביז"ל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – בהעלותך את הנרות תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – בהעלותך את הנרות תשע"ד

בְּהַעֲלוֹתְךָ אֶת הַנֵּרוֹת כִּמְעַט בְּכָל שָׁנָה, בְּהַגִּיעַ פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, הַמַּתְחֶלֶת עִם פָּרָשַׁת הַמְּנוֹרָה, דַּרְכּוֹ שֶׁל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל לְעוֹרֵר עַל קְדֻשַּׁת שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת, הַיְנוּ עַל שִׁבְעַת

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – גילגול
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גילגול

מוהרא"ש ז"ל אמר, שידועה שיחת רבנו ז"ל שאמר שעונש הגילגול הוא העונש הכי קשה, כי כשאדם בא עוד פעם לזה העולם, יכול להיות פי אלף

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן