solar-ecli

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת מסעי ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מחיגר, מעשה ג' דף  נ"ח, עיין שם.

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, רביז"ל ממשיך לספר, ושמע שהשמש עם הירח מדברים, והיה השמש קובל לפני הירח באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים ופריו ועליו, וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואת חולאת זה, וזה לחולאת אחרת, כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר, וזה האילן היו צריכין להשקותו, ואם היו משקין אותו היה מסוגל מאד, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו אני מייבש אותו, האילן עם ענפים רבים הוא האדם שנמשל לעץ השדה, וכמו שכתוב (דברים כ') כי האדם עץ השדה, ויש לו ענפים רבים ופירות ועלים, כי אדם כלול מכל העולמות, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, ובמעשיו הטובים גורם תיקונים נפלאים בכל העולמות, וכן להיפוך במעשיו הרעים גורם חורבנות נוראות חס ושלום, וכל חלק ממנו יש לו סגולה מיוחדת, כי אדם יש לו כח התפילה, שמסוגל לפעול הכל הן ברוחני והן בגשמי, וכמו שכתוב (תהלים קי"ד) ישראל ממשלותיו, שנשמות ישראל מושלים בכל על ידי תפילותם (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ל"ד), ומחמת זה נקראים "עם סגולה", כי כלולים בם כל הסגולות, ויכולים לפעול הכל בתפילתם, בני חיי ומזונא רוויחא, אבל זה האילן צריכין להשקותו, היינו להמשיך לו מימי תורה ותפילה, ולעורר אותו לעסוק בתורה ובתפילה כראוי, כי תורה נמשל למים, וכמו שכתוב (ישעיה נ"ה) הוי כל צמא לכו למים, וכן תפילה נמשל למים, וכמו שכתוב (איכה ב') שפכי כמים לבך נוכח פני ה', ובלי מים לא יצמח כראוי, ועיקר ההשקאה הוא על ידי הצדיק שבדור, שמעורר אותו לעסוק בעבודת ה' באמת, כי הוא "בעל השדה" שעוסק בכל תיקוני השדה, ומשגיח שיצמחו כל האילנות כראוי, ושיקבלו מים הצריכים להם (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ה), אבל הצדיק אינו יכול לקחת הבחירה מן האדם, רק הוא מעורר נשמות ישראל על תורה ותפילה, ומביא אותם אל המים, אבל אינו יכול להכריח אותם לשתות, ומי שיש לו שכל, תיכף ומיד מרווה את צמאונו עם מימי הצדיק, ונצמח לאילנא רברבא, אבל מי שאין לו שכל, נשאר חרב ויבש, ונשרף מרוב חום השמש, כי הצדיק נמשל לשמש שמזריח על הצמחים ומגדל אותם, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ע"ה.) פני משה כפני חמה, ומי שמקבל חמימות הצדיק, וגם שותה מימי תורה ותפילה שממשיך אליו, צומח יפה מכל הצדדים, כי מקבל ממנו חמימות, שהוא התעוררות והתהלבות לעבודת ה', וגם מקבל ממנו מימי תורה ותפילה, שהם הלחלוחית והקרירות לרוות צמאונו, שלא יתלהב יותר מדאי, וכמו דאיתא בתיקוני זוהר (תיקון י"ג) אלמלא כנפי ריאה דנשבי על לבא, היה לבו שורף כל גופו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע"ח), אבל מי שמקבל פני השמש שהוא התעוררות הצדיק, אבל אינו שותה את המים שמביא אליו, הוא נשרף מרוב חום רחמנא ליצלן, כי ריבוי אור גורם שבירת הכלים, וזה מה ששמע החיגר את השמש קובל לפני הירח, אם היו משקין אותו היה מסוגל מאד, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו אני מייבש אותו, כי השמש שהוא הצדיק, אומר מרוב ענוותנותו, שלא די שאינו משקה את האילן כראוי, כי אינו יכול להכריח אותו לשתות מימי התורה והתפילה, אלא גם שורף ומייבש אותו מרוב חום, כי אור הצדיק לפעמים נהפך על אדם לאש, ונשרף מרוב חום, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, ומתקרב אל הצדיק בהתקרבות אמיתי, שמקבל ממנו התעוררות גדול לעבודת ה', וגם לוקח ממנו מימי התורה והתפילה, ושותה מהם כל צרכו, כי על ידי זה יצמח ויגדל לאילן טוב ויפה, ויצא ממנו פירות טובים ומתוקים.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שזה סימן על צדיק אמיתי, שמכיר את חסרונו, ומתוודה עליו, כמו שקבל השמש לפני הירח, שלא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו אני מייבש אותו, כי יש מנהיגים ומפורסמים, שלא די שגורמים לאנשים להתרחק מלימוד התורה בתמימות, ומלעסוק בתפילה ובהתבודדות כראוי, אלא גם מתפארים שהם מנהיגי הדור, ויודעים איך להדריך בני אדם, ובאמת אינם יודעים אפילו להנהיג את עצמם, ומכל שכן אינם יכולים להנהיג את אחרים (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"א), כי דרך הצדיק האמת לעורר בני אדם לתורה ולתפילה כפי מדריגתם, ואם אינם יכולים ללמוד בהבנה גדולה, מעורר אותם ללמוד בדרך גירסא ובאמירה בעלמא, וסוף כל סוף יבינו (שיחות הר"ן סי' ע"ו), ואם אינם יכולים להתפלל כעת בהתלהבות גדולה, יאמרו התיבות בפשיטות כסדרן, ועל פי רוב יבואו אחר כך להתלהבות גדולה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' צ"ח וסי' קב"א), אבל מי שמחליש דעת בני אדם, ואומר להם שאין לימוד כזאת נחשב ללימוד, ואין תפילה כזאת נחשב לתפילה, אינו נקרא בשם מנהיג כלל, ואשרי מי שאינו יודע מהם, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים באמת, ולקבל מהם לימודם הנפלאה, עדי נזכה לעלות ולהתדבק בו יתברך באמת ובתמים כל ימי חיינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש  – זקנים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – זקנים

רגיל בפי מוהרא"ש ז"ל לומר, שהספר מוסר שלו הוא – זקנים, היינו כשמסתכל עליהם, ורואה איך שהולכים כבר עם מקל בכבדות גדולה, וקשה מאוד עליהם ללמוד

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – חסד
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חסד

חסד  מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות היא משלשה סימני קדושת

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – ל"ג בעומר תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – ל"ג בעומר תשע"ד

עִנְיְנֵי וְרִמְזֵי לַ"ג בָּעֹמֶר רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי מְחַלֵּק מַתָּנוֹת בְּיוֹם הַהִלּוּלָא שֶׁלּוֹ מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל  אָמַר, שֶׁעֹצֶם מַעֲלַת יוֹם לַ"ג בָּעֹמֶר אֵין לְתָאֵר וְאֵין לְשַׁעֵר

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן