flour-dust-1910

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת כי תבא ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל בהסיפור מחיגר (מעשה ג') דף ס', עיין שם.

פתח מוהרא"ש ז"ל ואמר, רביז"ל ממשיך לספרויש דרך אחר, באשר שיש צדיקים, שמקבלים על עצמם יסורים, ומוליכים אותם הפריצים בשלשלאות, ואין להם כח ברגליהם, ומפזרים תחתיהם מאותו האבק של אותו הדרך, ויש להם כח ברגליהם, על כן תלך לשם, שיש שם הרבה אבק, ויהיה לך רפואה על רגליך, (כל זה דברי החמה אל הלבנה), והוא שמע כל זה, כי צדיקים אמיתיים מקבלים על עצמם יסורים כדי לכפר על נשמות ישראל, והוא כמו חילוף, שמחליף עם השם יתברך ההשפעה וההשגחה, שאינו רוצה זאת ההשפעה וההשגחה, ומקבל על עצמו יסורין, כי הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחניות, ואותה ההשפעה גשמית שהלכה לה, נתפזרה בין העולם (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ג), אבל מעוצם קדושתם בשמירת הברית, יש להם אבק קדוש המרפא את הרגלים, כי אב"ק ראשי תיבות א'ות ב'רית ק'ודש, ובזה יש להם כח להמשיך עבודתם, ולקרב נשמות ישראל אל השם יתברך, וכל מי שזוכה להתקרב אליהם, וגם הוא דורך על האבק הקדוש הזה, מקבל רפואה לרגליו.

וסיפר מוהרא"ש ז"ל, ששמע סיפור נפלא מאחד מאנשי שלומינו מדור הקודם, שהיה שם בשעת מעשה, שפעם בערב ראש השנה בעת הקיבוץ הקדוש בעיר אומין, הגיע אחד מאנשי שלומינו לציון רביז"ל, והביא עמו בן נכה רגלים, שלא היה יכול ללכת ברגליו רחמנא ליצלן, והרכיב אותו על כתיפו עד הציון הקדוש, והמתין שם עד שגמרו אנשי שלומינו להתפלל ולהתבודד אצל הציון בערב ראש השנה, וכבר הלכו כולם אל הקלויז להתפלל מנחה של ערב ראש השנה, ואז קיבץ את כל האבק שהיה שם סביבות הציון למקום אחד, והושיב את בנו החולה על גבי האבק, ובכה על ציון רביז"ל שיהיה לו רפואה, ופתאום קם בנו על רגליו בריא ושלם, והתחיל ללכת כמו כל אדם, והלך עם אביו אל הקלויז להתפלל מנחה ביחד עם כולם, והיה לאות ולפלא לפני כל אנשי שלומינו, וכששאלו אותו, מאיפוא לקח עצה זאת, לקבץ העפר והאבק שסביבות הציון ולהושיב בנו עליו, ענה להם בתמימות ופשיטות, הלא מוזכר בסיפורי מעשיות של רביז"ל, שיש אבק קדוש שמפזרין תחת הרגלים, וכל מי שדורך עליו מקבל רפואה לרגליו, ולכן עשיתי חשבון פשוט, איפוא נמצא אבק יותר קדוש  מהאבק שהשאירו אנשי שלומינו סביבות הציון בערב ראש השנה, שכולם באו לשפוך לבם לפני השם יתברך ולפני הצדיק האמת, ועל ידי זה בוודאי נתקדש האבק בקדושה עליונה, וממילא יהיה לו רפואה שלימה, והשם יתברך יזכינו להיות על ציון רביז"ל בראש השנה, ולקבל שם רפואה שלימה ברוחניות ובגשמיות, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה בתוך כל ישראל אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש – גוים
ברסלב שלי

שיחות מוהרא"ש – גוים

(מתוך "שיחות מוהרא"ש חלק א") גוים מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שככל שיכולים יותר לדון את הגוים לכף חוב, מצוה לדון אותם לכף חוב, כי באמת

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – בין המצרים
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – בין המצרים

מוהרא"ש ז"ל אמר, שרוב אנשי העולם מסתכלים על ימי בין המצרים כמו על ימי עצבות ומרה שחורה, ונדמה להם שהם ימי ירידה ונפילה חס ושלום, וקשים

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע • משנכנס אדר מרבין בשמחה !
חודש אדר

שיחות מוהרא"ש זי"ע • משנכנס אדר מרבין בשמחה !

משנכנס אדר: שיחה נפלאה ממוהרא"ש לתחילת החודש "כבר בהגיע חודש אדר מתחילה הארת חג הפורים הקדוש" מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר כבר בהגיע חודש אדר מתחילה הארת

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן