Lomo Photo Effect Tool: https://www.tuxpi.com/photo-effects/lomo

קונטרס פסח כשר ושמח

יגלה מעלת בר ישראל
הזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ,
שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות,
וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה,
להאמין באחדותו יתברך, ולידע שאין מבלעדיו כלל,
ועל-ידי-זה יהיה תמיד שש ושמח
וירגיש כל מיני ערבות ונעימות בחייו.

בנוי ומיוסד על פי דברי רבינו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועל-פי דברי תלמידו, מורינו הגאון הקדוש, אור נפלא, ורבי נתן מברסלב, זכותו יגן עלינו ומשולב בפסוקי תורה, נביאים, כתובים ומאמרי חכמינו הקדושים מגמרא ומדרשים וזוהר הקדוש.

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן