מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט תשע"א

 לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' שבט | מכתב כללי א' שבט ו' שבט | ו' שבט – מכתב כללי | ז' שבט | ח' שבט | י"א שבט | י"א שבט מכתב כללי | י"ב שבט | י"ג שבט | י"ט שבט | כ' שבט | כ"א שבט | כ"ב שבט | כ"ג שבט | כ"ה שבט | כ"ז שבט

בעזה"י יום ה' לסדר בא ר"ח שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

ראה להתחזק להיות בשמחה תמיד, כי כל הצרות שלך שאתה סובל זה בגלל שאתה נמשך אחר העצבות והעצלות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך לזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) ונחש עפר לחמו, עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר, ולכן צריכים להתגבר עם כל הכוחות על העצלות ולבוא לשמחה, ואם תהיה בשמחה אז יהיה לך זמן להכל, כי הרי רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת? מפני שאינו בשמחה, ולמה הם לא בשמחה? כי הם לא מוצאים בעצמם נקודות טובות, כי תהילה לאל יש לכל בר ישראל המון טוב, אבל הוא לא יודע מהטוב שיש בו, ולכן עכשיו בראש חודש שבט תתחיל לעשות התחלה חדשה, הדבר הראשון להיות רק בשמחה, ותראה שזה יעזור לך גם בגשמיות וגם ברוחניות, בגשמיות יעזור לך שתהיה בריא כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שחכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם רק מחמת העצבות, וברוחניות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) שאפילו אדם שנמצא במדור הקליפות על ידי שמחת המצוות הוא יכול לעלות מעולם העשייה עד עולם היצירה, ומעולם היצירה עד עולם הבריאה, ומעולם הבריאה עד עולם האצילות, והאריז"ל אמר לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל שלא הגיע אל מדרגתו, אלא על ידי שהיה שש ושמח בקיום כל מצוה ומצוה, ולכן אל תהיה בטלן תתחיל עכשיו עם שמחה, זה יותר חשוב מהכל, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שליבו שלם עם אלוקיו.

עכשיו אנחנו באמצע ימי שובבי"ם שהימים הללו מסוגלים לתקן מה שפגמנו בפגם הברית, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) מי שתמיד שמח הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו מפגם הברית, ולכן עיקר תיקון הברית הוא רק להיות בשמחה, וכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן אני יוצא עכשיו עם מבצע חסר תקדים שכל האוצרות שהדפסנו היינו "אוצר חינוך הילדים" "אוצר לנשים" "אוצר הקדושה" "תהיה מבורך" "יש תקוה" "אוצר שלום בית" "הדרך להצלחה" "אוצר הרפואות", כל ספר יעלה שתי שקל בלבד, אשרי מי שיקח ויפיץ את זה לעם ישראל, כי לצערנו הרב הכלי תקשורת עכשיו מסיתים ומדיחים נגד כל דבר הקדוש לעם ישראל, ואנחנו צריכים זה לעומת זה לגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך לכל עם ישראל, ולגלות להם את רחמנותו יתברך כמו שרביז"ל מגלה, ולכן חוב קדוש על כל אחד מי שרוצה לזכות לתיקון הברית שיקח ספרים ויפיץ את זה, כי אתה לא יכול לתאר ולשער מה הספרים האלו עושים, והמציאות מראה שכל אלו שהתקרבו אל רביז"ל (אפילו אלו שנעשו היום מפורסמים ומנהיגי קהילה וכו') כולם התקרבו מהקונטרסים והספרים האלו, ולכן אם אתה רוצה לזכות עכשיו בימי שובבי"ם לתיקון הברית, אל תסתובב בלי לעשות כלום וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון), אלא קח חבילה ספרים וצא להפיץ אותם ותקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא, ואז שכרך גדול בשמיים, העיקר רק אל תסתובב עצוב וממורמר ומדוכא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך, שתמיד תהיה שמח ותשמח את אחרים, שזה המצוה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בא ר"ח שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל אנשי שלומינו היקרים הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

דעו לכם שאין עוד דבר יותר חשוב בטהרת האדם כמו טבילת מקוה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קכ"ג) שמקוה אינה מזקת כלל והרופא שאומר שמקוה מזקת אינו רופא כלל, ואדרבה מקוה טוב לבריאות גם בגשמיות, וידוע שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע שלא הגיע למדרגתו אלא על ידי טבילת מקוה, שהיה נזהר בזה מאד מאד, ומובא מצדיקים בשעה שהגוף טובל פה למטה אז בו ברגע הנשמה שלו טובלת למעלה במקוה העליונה באין סוף ברוך הוא, ומקוה זה המתקת הדינים, אבל יש בעיה רצינית שבני אדם לא קולטים שדייקא במקוה בא גם השטן וכו', ונעשה כמו טובל ושרץ בידו, ההיטהר? במקוה צריכים להזהר מאד מאד בצניעות, אין לדבר בשום פנים ואופן במקוה, כי זה קלות ראש מאד, ובפרט כשאדם ערום וכו', אדם נכנס לוקח מקלחת וטובל מתלבש ויוצא, אין לדבר במקוה, זה הפקרות ופריצות גדולה מאד, ובפרט שזה לא חינוך לילדים, ודרך אגב אסור לתת לילדים לבוא לבד למקוה בשום פנים ואופן, זה הדבר הכי חמור, ולכן דע לך כמו שמקוה מטהרת את האדם מכל מיני חטאים ועוונות שנדבק בו, ומכל מיני רוחות רעות ששורות עליו וכו' וכו', כמו כן הוא יכול להתקלקל יותר ויותר אם הוא לא עומד בתקנה הזאת שתקנו צדיקים שבמקוה צריכים להיות הכי צנוע שרק יכול להיות וכו' עד הבריכה צריכים ללכת עטוף עם מגבת וכו', צריכים מאד מאד לשמור על הצניעות, ואני מאד מאד מקפיד על זה, ומי שלא יכול לעמוד בזה שלא יבוא למקוה לטבול, מקוה זה לא שוק וכו', מקוה זה המקום הכי קדוש ולכן דייקא במקוה מתלבש הס"מ להפיל את האדם בדיבורים של לשון הרע ורכילות וליצנות, וכבר התריעו על זה צדיקים ואמרו לצערנו הרב היום שאדם נכנס לטבול כדי לטהר את עצמו וכו', הוא עוד יוצא יותר טמא מאשר נכנס וכו', על ידי שמרכל שמה כל מיני רכילות ומדבר שם כל מיני לשון הרע, ולכן ראה הוזהרת, במקוה אסור לדבר וצריכים להתנהג בצניעות הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להיות קדושים וטהורים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל … נ"י

מקובל מהצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע מי שאומר ביום שלישי פרשת בשלח את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום, זה מסוגל לפרנסה, ולכן אל תהיה בטלן, ותשתדל לומר היום את זה, כי מה הפסדת אם תאמר את זה? ובכלל טוב מאד לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך (אורח חיים סימן א' סעיף ה') וטוב לומר פרשת המן, וכתב המשנה ברורה והטעם לזה כדי שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית וכדכתיב (שמות ט"ז י"ז) "המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר" להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה, ואיתא בירושלמי (ברכות) כל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו עיין שם.

מה אומר לך אין עוד דבר שמעכב את פרנסתו של האדם כמו המחלוקת, כי הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לכל עם ישראל בכל יום ויום, ומלבד שיהיה שלום ואחדות בין נשמות ישראל, שאז הצינור משפיע שפע לכולם, אבל תיכף ומיד כשיש מחלוקת או מריבות או ויכוחים בין נשמות ישראל, נעצר השפע, ועם ישראל סובלים עוני, ולכן אני מאד מבקש אותך שאתה לא תהיה בכלל מעורב בשום מחלוקת, ושתתרחק מכל מיני הסתות שאחד מסית נגד השני וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל' סימן י"ז) אין דבר טוב ואין שלום יוצא מתוך מריבה קין לא נגע באחיו אלא מתוך מריבה וכו', וצריכים להקפיד על זה מאד מאד, ובפרט בקהילתינו הקדושה שבניתי ביזע ובדם זה חצי יובל שנים, אני לא יתן בשום פנים ואופן שיסתובב אחד שיסית אחד נגד השני וכו', אין דבר כזה בהקהילה הקדושה שלנו, אנחנו צריכים לחיות ביחד באהבה ובאחדות גדולה, ואני יעמוד על זה במסירות נפש הכי גדולה להוציא את הבעל מחלוקת מתוכינו, יהיה מי שיהיה וכו', כי המחלוקת זה הסטרא אחרא, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן אני מבקש אותך שתשמור מאד שלא יסיתו אותך בשום פנים ואופן אחד נגד השני, כי זה הס"מ בעצמו וכו'.

מה אומר לך אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום תורה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תשא) כל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה ומתעשר ומצליח, כל כך חבל שעובר יום אחר יום ואדם לא פותח חומש או משניות או גמרא וכו', בשעה שזה כל כך קל וכו', ומכל שכן שיזכה על ידי זה שיושפע עליו פרנסה בשפע, ולכן תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, תגרוס כמה פרקים משניות, ועל כולם תלמוד את הדף היומי אפילו בגירסא, אפילו שאתה לא מבין מה שאתה אומר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, וברבות הזמן שיהיה כל כך חזק לומר בכל יום דף גמרא, עד שאור התורה יחייה אותו, ויפתח את מוחו וכו', ואל יהיה דבר זה נקל בעיניך, כי כל כך חבל על כל יום שעובר בלי לימוד תורה הקדושה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') יש מזונא דגופא ויש מזונא דנשמתא, כמו שהגוף צריך לאכול כך הנשמה צריכה לאכול, ולכן אשרי מי שנותן לנשמתו לאכול, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ג) אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות ולשתות אחר כך איזה מזמורי תהלים ולהתלבש עצמו במצוות, ולכן אל תהיה בטלן, אף שעובר עליך מה שעובר, ברח לך אל התורה הקדושה, ושם תמצא מרגוע לנפשך.

צריך שתדע שהיום יש קליפה חזקה להחזיק בבית מחשב שמחובר לאינטרנט וכו', ומשם יכולים לראות את כל הזבל שבעולם וכו' וכו', ולכן העיקר לזרוק מהבית מחשב אינטרנט, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו

לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ובפרט עכשיו יש קליפה חדשה שנקרא פייסבוק, שמתכתבים זה לזה וכו' וכו', ומגיעים לכל אנשים שפלים ופחותים וכו' וכו', ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, וזה ברור מי שיש לו את הקליפה הזו של פייסבוק שלבסוף יתגרש, ולכן החכם עיניו בראשו מוציא את הכלי משחית הזה מתוך ביתו בעוד מועד לפני שיהיה מאוחר.

זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות; ולכן תכניס כל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה הן בבית הכנסת והן בביתך, כי רק זה מה שיגן עליך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

דעו לכם אשר יסוד גדול בקיום בית הכנסת וקהילה, זה השלום והאהבה והאחדות שיש בין אנשי הקהילה, והס"מ חורה לו דבר זה מאד, כי הוא יודע כי אם יהיה מחלוקת בבית המדרש וכו', או בקהילה וכו', אין לו כבר מה לעשות שמה, ולכן הוא תמיד מסית ומדיח על ידי טמא אחד שיעשה מחלוקת, ומרכל מאחד על השני כל מיני שקרים, ועל ידי זה הוא גורם לסכסוכים שזה אבי אבות הטומאה, שאין עוד טומאה כמו מחלוקת ומריבות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"ח סימן ד') בוא וראה כמה קשה מחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו, ולכן אני מאד מבקש אתכם תחזיקו את עצמכם ביחד שזה היה צוואתו של מוהרנ"ת ז"ל קודם הסתלקותו, ותמיד חזר לאנשי שלומינו, אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, אתם לא יכולים לתאר ולשער אל איזה מדריגות רביז"ל היה מביא אתכם אליהם וכו'.

זכיתי להתפלל אתמול עם אנשי שלומינו תפלת הותיקין, ומאד מאד התפעלתי איך שהבית הכנסת היה מלא מאנשי שלומינו, אשריכם ואשרי חלקכם של אלו המתפללים בכל יום תפלת הותיקין, שזה שלימות התפלה, וידוע מה שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שהוא היה מתפלל קודם שמתמלא כל אויר העולם עם הבל פה של גויים ורשעים וכו' וכו', כי תפלת הותיקין אין למעלה מזה, וגם רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל היו נזהרים להתפלל בכל יום תפלת הותיקין, ולכן אשרי מי שיכול לבוא להתפלל תפלת ותיקין, אז יהיה לו יום ארוך.

ויען שבחודשיים הקרובים זמן נץ החמה יוצא מאוחר ונמצא שתפלת הותיקין גומרים על פי רוב בשעה שבע ועשרים, או שבע וחצי וכו', וממילא נדחה המנין הקבוע בשעה שבע, ולכן איעצכם שתפלת שחרית מנין של שבע שיתחילו בעזרת נשים, וכשהמנין ותיקין יגמר שאז יכנסו לבית הכנסת להתפלל, כך שלא יהיה אי הבנות וכו', כי חבל מאד לבטל מנין קבוע של ותיקין, וחבל מאד לבטל מנין של שעה שבע, וכך אם יסדרו את התיקון הזה שמנין שעה שבע יתחילו להתפלל בעזרת נשים, אז אחד לא יכנס בהשני וכו', מה אומר לכם הכל צריכים לעשות העיקר לברוח ממחלוקת, שזה אבי אבות הטומאה, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין ז.) האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווח, מחלוקת דומה למים שמתחיל עם דבר קטן, ואחר כך מתרחבת יותר ויותר, ולכן צריכים לשמור מאד מאד שלא יהיה שום ויכוחים בבית הכנסת, ואין עוד דבר חשוב כמו השלום בבית הכנסת, כי כך כתוב בזוהר חדש (נח) אם יהיה בית הכנסת אחד שיהיה שם שלום, זה יקרב את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בשלח ז' שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומה שאדם סובל עגמת נפש וצער ויסורים וכו' וכו', הכל בחשבון גדול ממנו יתברך, אבל אדם צריך תמיד לבקש שהוא לא יגרום צער ונזק לאחרים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ח.) ללמדך שמגלגלין חובה על ידי חייב וזכות על זכאי, מי שהוא איש חייב הוא גורם רק צרות וכו', ומי שהוא איש זכאי הוא גורם רק טוב וכו', ולכן אף שנגזר על מישהו שיצערו אותו ויעשו לו נזק וכו', עם כל זאת כל אדם צריך לבקש שהוא לא יהיה בכלל המזיק וכו', אני זוכר כשהייתי בחור צעיר בשנות תשי"ד תשט"ו איך שהרב הקדוש מסטאמאר זי"ע היה מעורר מאד בקהילתו שהקים תיכף ומיד אחר השואה, שהעיקר יחזיקו את עצמם באחדות, וישמרו מאד מאד ממחלוקת, כי הס"מ אורב מאד מאד שיהיה מחלוקת בקהילה קדושה, והיה בוכה ברבים על זה מאד, ופעם צעק בקול גדול ובבכיות עצומות, מי שרוצה לשבור את הקהילה שלי שיצא מכאן, לא צריכים אותו פה, רואים מזה איך שאדם צריך לשמור שלא יגרום נזק בקהילה ולא יסית וידיח אחד נגד השני, שזה הדבר הכי מגונה והכי מגעיל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (יבמות יד.) לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, ומי שמסית ומדיח וכו', זה מראה שהוא מושחת וגנב וכו', ורוצה להסתיר את הגניבות שלו וכו', ולכן זורק תמיד את האשמה על הזולת, ובכלל דע לך כלל מי שמוליך לשון הרע מזה לזה וכו', הוא גם יוליך לשון הרע ממי שמקבל את דבריו, כפתגם עממי "הדוור שמביא דואר, גם מוליך דואר" מי שמדבר על הזולת לשון הרע ומקבלים את הלשון הרע שלו, לבסוף הוא יוליך לשון הרע ממי ששומע אותו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תקבל שום לשון הרע מאף אחד, הרבה הרבה התבוננתי עד שבאתי למסקנה שמי שתמיד מסית ומדיח ומדבר לשון הרע מזה על זה ומזה על זה, סימן שהוא לא שפוי בדעתו והוא מושחת גדול מאד וכו', ולא בחינם שאומרים חכמינו הקדושים (ערכין טו:) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ותמיד היה פלא בעיני הרי אלו השלוש הם העבירות הכי חמורות שבכל התורה, שצריכים למסור את נפשו לא לעבור על זה, אני עומד על זה חזק, אני לא יתן בשום פנים ואופן שימצא בין אנשי שלומינו אחד שמוליך ומביא לשון הרע מאחד להשני, וגורם מחלוקת ומריבות, כי זה הדבר הכי חמור, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ח' סימן י"ז) תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה ולא תקנאו זה את זה ולא תחרחרו זה עם זה ולא תביישו זה לזה שלא יאמרו מלאכי השרת לפני רבונו של עולם תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין בה והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, הרי אתה יודע שכל חשקי ורצוני שקהילתי הקדושה שהקמתי ביזע ובדם פה במדבר שמם שיהא קהילה של תורה ותפלה, וקיום מצוות מעשיות בשמחה עצומה.

נא ונא ראה לקחת את עצמך בידיך, ותהיה רק בשמחה, וזכור גם זכור שלא ישאר ממך רק את המצוות שאתה מקיים בכל יום, ציצית, תפלין, מזוזה, כשרות המאכלים וכו' וכו', השלוש תפלות שביום שחרית מנחה ערבית, ברכת המזון, וכו' וכו', והעולה על הכל הלימוד תורה שאתה לומד בכל יום, מקרא משנה גמרא, שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ואמרו (קידושין מ:) כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר (קהלת ד') "והחוט המשולש לא במהרה ינתק" וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב; ואמרו (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם; ולכן אשרי מי ששש ושמח כל יום ובורח ממחלוקת וממריבות ומלשון הרע וכו', ורץ אל תוך התורה, שזה חלקו לנצח.

דע לך שיש עכשיו להשיג דירה של מאה ושלושים מטר עם טאבו במחיר מאד סביר, זה כבר מוכן לבנייה, נא להיות בקשר עם גב' הדר אוחיון תחי', וחבל לפספס מציאה כזו, ורצוני וחפצי שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית משלו ולא יצטרך לגור אצל הזולת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מועד קטן פרק ב' הלכה ד') שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו, והולך לי בחיים שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית וילה פרטי של עצמו, וזכור גם זכור אשר עם תפלה יכולים לפעול הכל אצלו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח ח' שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונת חכמים וזה השבח של עם ישראל שהתחזקו באמונת חכמים במשה רבינו, הנה מצד אחד הם בורחים ממצרים, ומצד שני משה רבינו מצווה אותם בשם הקדוש ברוך הוא לחזור לכיון מצרים וכו', "ויעשו כן" ופירש רש"י להגיד שבחן ששמעו לקול משה ולא אמרו האיך נתקרב לרודפינו אנו צריכים לברוח, אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם, עיין שם, רואים מזה אפילו שהצדיק אומר דבר הפוך מהשכל, צריכים להאמין לו, כי בוודאי רוצה רק את טובתינו, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל' וכו'. ולהשליך מאתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק, ורואים אשר בעת קריעת ים סוף כתיב (שמות י"ד ל"א) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו" ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאלו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם. כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר כ"א) "וידבר העם באלקים ובמשה" אם באלקים דברו קל וחומר במשה, אלא זה בא ללמדך שכל מי שמדבר ברועה נאמן כאילו מדבר במי שאמר והיה העולם, הרי שלך לפניך שהעיקר בזה העולם זה אמונת חכמים, וכן צריכים מאד לשמור מרשעים ארורים שמדברים לשון הרע ורכילות על צדיקים הדבוקים באין סוף ברוך הוא, וצריכים לשמור מהם כמו שנשמרים מבני אדם שחולים במחלה מדבקת וכו', כי כל אלו שמדברים על צדיקים, הם פשוט חולים בנפשם, מלבד שמגלים שהם פגומים מאד וכו' וכו', כי לא ידבר אדם על צדיק הדבוק בו יתברך, אלא מי שפגום וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תקבל שום לשון הרע ורכילות וליצנות וכו', ותתרחק מאלו שמסיתים ומדיחים נגד הצדיק, ועל ידי זה יהיה לך טוב כל הימים.

רק חזק ואמץ להיות בשמחה תמיד, ומי יתן שתזכה לומר בכל יום את פרשת המן, ואז לא יחסר לך פרנסה אף פעם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר יתרו י"א שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכשתכניס ידיעה זו בלבך, על ידי זה תוכל לעבור את זה העולם בשלום ובנחת ובסבלנות גדול מאד, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי תוקף אמונה שיש לאדם בו יתברך, על ידי זה זוכה לאריכות אפיים שהוא מידת הסבלנות, כי באמת עובר על כל אחד ואחד בכל יום ויום ובכל שעה ושעה, וממש בכל רגע ורגע נסיונות קשים ומרים מאד, ועיקר הנסיונות שלא יפול בכעס ורציחה וכו', או במחלוקת וכו', ולכן אשרי האדם שזוכה לשמור על הדיבור שלו, וכבר אמר החכם "כל זמן שהדיבור עצור בפנים, אני בעל הבית על הדיבור, כיון שהוצאתי את הדיבור לבחוץ, אז הדיבור שולט עלי", ולכן אדם צריך לקבל על עצמו לשמור מאד מאד על הדיבור, לא להוציא מפיו דיבורים שאחר כך יתחרט עליהם, כגון בביתו צריך לשמור מאד מאד על השלום בית שלו, ושלא יתווכח עם אשתו שרביז"ל הזהיר על זה מאד מאד, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה מחלוקת בינו לבין אשתו וכו', וכן צריכים לשמור על הדיבור מאד מאד לא לדקור אחד את השני במחלוקת ובלשון הרע וברכילות וכו', לרכל זה על זה וכו', כי המחלוקת והפירודים שנעשה בביתו של האדם, וכן מה שנעשה בקהילה וכו', זה הכל בא מהס"מ שהוא בא מסטרא דפרודא, כי אצלו העיקר להפריד בין איש לאשתו, בין אדם לחבירו, כי הוא לא יכול לסבול אהבה ואחדות, ועל כן אשרי האדם שזוכה לשמור על פיו לא לדבר לשון הרע ורכילות וליצנות לא בביתו ולא בקהילתו וכו', כי בקלות יצא מזה מחלוקת, ומחלוקת זה קללה, כי אין עוד אדם מקולל כמו שהוא תמיד רב עם אשתו, שאז אין לו ישוב הדעת כלל, וכן אדם שרב תמיד בקהילתו, אף אחד לא יכול לסבול אותו, ולכן אשרי מי ששומר על עצמו מלדבר לשון הרע ורכילות, ולרכל אחד על השני, שזה הדבר הכי מגעיל וכו' וכו', אתה צריך לדעת שרביז"ל מחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ותיכף ומיד כשיש לאדם אמונה שהכל ממנו יתברך, אזי כבר לא ידבר שום רע על אף אחד, כי מה יש לו עם הזולת? ואפילו שמצער אותו, יודע שהכל ממנו יתברך בשביל הבחירה והנסיון, ולכן שמור מאד לא להסתכסך עם אף אחד, ואז תחייה חיים אמיתים ונצחיים, חיים ארוכים בעולם הזה, כי אין עוד כמו השלום כמאמרם ז"ל (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל אלא השלום.

אנחנו עומדים כבר בשלב אחרון של בניית הבית הכנסת, ראה לעזור במה שאתה יכול שיגמר בכי טוב, הן בתפלה, הן בצדקה, והן להתרים אחרים שיעזרו עם מטר, וזכותך יגדל מאד.

אשרי מי שזוכה לצאת עכשיו בימי שובבי"ם להפיץ את ספרי רביז"ל ולקרב יהודים אליו יתברך, אשר זה עיקר תיקון הברית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן זה צריך להיות התיקון שלך לקחת חבילה של ספרי רביז"ל ולהפיצם לכל עובר ושב, וזה כבר יעשה את העבודה, כי ידוע אשר ספרי רביז"ל ובפרט החוברות הם המחזירים בתשובה את נשמות ישראל, ורוב רובם מאנשי שלומינו שנתקרבו אל רביז"ל בלמעלה מחצי יובל הזה, היה רק על ידי הקונטרסים והחוברות וכו', ואפילו אלו שכבר נקראים משפיעים בין אנשי שלומינו, גם כן חזרו בתשובה על ידי החוברות והקונטרסים, ולכן תראה להפיץ אותם וזה יהיה התיקון שלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר יתרו י"א שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו "חסידי ברסלב" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

הנה אנחנו נכנסים בשבוע חדשה פרשת יתרו שבו נאמרה קבלת התורה, ולכן עלינו לקבל על עצמינו השבוע קבלת התורה מחדש, שכל אחד ואחד מאתנו יקח לעצמו חוק ולא יעבור ללמוד השבוע "חומש ורש"י עם התרגום" שזה מסוגל לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, ושומעים בכל שבוע מקרים מזעזעים שאנשים צעירים נפטרים בחטף רחמנא לישזבן, ואף אחד לא שם לב שחכמינו הקדושים הבטחנו הבטחה כזה שמי שישלים את פרשת השבוע יושלם ימיו ושנותיו, ולכן צריכים מאד מאד להקפיד על זה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום, וכן להתמיד בלימוד משניות, שרביז"ל נתן תיקון לכמה אנשים לומר בכל יום ח"י פרקים משניות (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), ולכן אשרי מי שזוכה לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, ואם לא על כל פנים שיגרוס פרק או שני פרקים משניות, שזה מזכך את הנשמה, וכן אשרי האדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ומי יתן שתלמדו בכל יום את "הדף היומי", ויש אצלינו כמה מגידי שיעורים שלומדים ברבים את הדף היומי, ואשרי מי שמצטרף אל איזה שיעור, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ועל כולם להשתדל ללמוד הלכה, כי על זה הזהירנו רביז"ל יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" שראוי ונכון לשאול את כל השאלות בהלכה מהמוצי"ם שלנו, לא להתבייש לשאול את כל ספקותיו בהלכה, והם בחפץ לב ישיבו.

העיקר צריכים לשמור מאד מאד בכבוד הבית הכנסת, ולא לדבר שם עם פלפון וכו', וכבר אמרו בזוהר (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], ולכן צריכים להזהר על דבר זה מאד, כי הבית הכנסת הוא משכן השכינה, וכשבר ישראל שומר על כבוד בית הכנסת, הקדוש ברוך הוא שומר על כבודו.

זכור גם זכור אשר לפני כל תפלה ותפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מהפרוטות האלו נעשים תיקונים גדולים בשמים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר יתרו י"ב שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל … נ"י

צריך שתדע אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שהכי גרוע הוא כשנתקיים (דברים ל"ז י"ח) "ואנכי הסתר אסתיר" שיהיה מוסתר ההסתרה, כי כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו הוא יכול לחפש אחריו וימצא אותו, מה שאין כן אם נעלם ונסתר ממנו ההסתרה, שאינו יודע שהקדוש ברוך הוא רחוק ממנו, ונדמה לו שהוא מקורב אל הקדוש ברוך הוא, וכבר חזר בתשובה, זה הקללה הכי גדולה, כי חזרה בתשובה מוכרח להיות מאה אחוז, כמו שכתוב ברמב"ם (פרק ב' מהלכות תשובה הלכה ב') ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, ומי זה שיכול להגיד שהקדוש ברוך הוא שהוא יודע תעלומות כבר מעיד עליו שלא ישוב להחטא? ועל כן הצרה הכי גדולה כשאדם נמצא בהסתרה שבתוך הסתרה שאינו יודע שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא ונדמה לו שהוא בעל תשובה, ומאלו אנשים צריכים מאד מאד לשמור ולהזהר, כי חזרה בתשובה צריך להיות עם כל הלב, ולא יחזור לסורו בשום פנים ואופן, אי אפשר להיות חסיד עם כל התאוות, ואי אפשר להקראות בעל תשובה כשעדיין עובר עבירות חמורות של גניבות וכו', ולוקח סמים וכו', אלו הם בעלי עבירה גמורים עם לבוש חסידי, ואוי לאותה בושה ואוי לאותה חרפה, ואוי להם ולנפשותיהם שגורמים חילול השם שמחללים את שמו יתברך, וכבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ד') כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ולכן אני מאד מבקש אותך אם אתה קורא את עצמך בעל תשובה, צריך להיות עם כל הלב ולשנות את מעשיך מהקצה אל הקצה, ולא לעבוד על הזולת, כי יכולים בקלות לעבוד על הזולת וכו' וכו', אבל שוכחים על הקדוש ברוך הוא לא יכולים לעבוד, כי הוא יודע תעלומות, ולכן מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותדביק את עצמך בו יתברך, ואם אתה חוזר בתשובה שלא יהיה לך שום שייכות לאינשי דלא מעלי, וצריך שתדע אשר הקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על תורה והלכה, כמו שהיזהרנו רביז"ל לא להטות כי הוא זה מהשולחן ערוך, ולכן אם יש לך איזה ספק בהלכה או בהנהגה, תיכף ומיד תשאל את הדיינים והמוצי"ם של ה"בית הוראה" דקהילתינו, כי אנשי שלומינו היקרים הם אנשים תמימים שלא רוצים שום דבר, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה ובקיום מצוות מעשיות, ולעשות צדקה וחסד איש עם רעהו.

כל כך חבל ימינו הם כל כך קצרים כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולמה שאדם לא יחשוב על יום האחרון שלו? כי מה מלווה את האדם בשעה שמוליכים אותו אל הקבר? רק המצוות ומעשים טובים והצדקה וחסד שעשה בימי חייו, והלימוד תורה שלמד כל יום ויום, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי לא) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו, ואוי לו לאדם שכל ימיו הוא גנב וגזל וכו', ומעל בכספי בני אדם לווה ולא שילם וכו', ורימה בני אדם וכו', ועשה עוול להזולת וכו', חטא והחטיא את הרבים וכו', הלא סופו יהיה מר מאד מאד, ובאיזה פנים יתראה לפניו יתברך? ולכן אשרי האדם שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, ועל קוטב הזה הקמתי את הקהילה הקדושה שלנו, שהיא חממה של אמונה, עמוד של חסד, שאחד יעזור להשני בכל מה שצריך, וחזרה בתשובה שיהיה בלב אמת בלב נכון, כי אם חוזרים בתשובה צריך להיות עד הסוף, אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

אני מאד מקווה שתציית אותי ותחזור בתשובה שלימה אליו יתברך עם לב אמת וישר, ותתרחק מכל הצבועים שיש בעולם, כי אין שום תכלית אחר בזה העולם, רק להתמיד בלימוד תורה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו, ואמרו (זוהר שלח קס:) זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא לשמה, דהא מתקשרי בקודשא בריך הוא ממש, ואקרון אחים ורעים, הדא הוא דכתיב (תהלים קכ"ב ח') "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ג שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מה אומר לך רואים בחוש מה שאומרים חכמינו הקדושים (כתובות נט.) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון), כשאין לאדם מה לעשות עם עצמו הוא פשוט משתגע, וכל כך חבל, כי הרי הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה מעולם האצילות אל העולם הגשמי והחומרי הזה, כדי שיזכה להכירו יתברך מכל פרט מפרטי הבריאה, ואז הוא מהפך את העולם הזה הגשמי והחומרי, ועושה מזה גן עדן, ולא כל אחד זוכה לזה, אלא מי שזוכה להיות מקורב אל הצדיק האמת, שהוא פותח לו את העינים לראות נפלאות הבריאה, איך שהכל זה אלקות ואלקות זה הכל, אשרי מי שמציית את הצדיק, והוא תמיד שש ושמח עם קיום מצוותיו הקדושים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות, ולכן כשבר ישראל שש ושמח עם המצוות, על ידי זה ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם, ולהכניס בו עצבות ומרירות ודכאון, והעיקר לבטל את הזמן היקר, כי ביטול זמן מביא אותו פשוט לעשות שטויות וכו', עד שמשתגע לגמרי, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ג) אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו כל כך על שמחה לשמוח בנקודת יהדותינו, אשר כל דקה שאדם שש ושמח שהוא יהודי מאמין בו יתברך, הוא מקיים על ידי זה מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, שכל המצוות תלויים בזה, כמו שכתוב (תהלים קי"ט) "כל מצוותיו אמונה", כל המצוות צריכים להביא את האדם לאמונה, ולצערינו הרב במקום שאדם יהיה שש ושמח כל רגע ודקה, ולשמוח בנקודת יהדותו, ותהלה לאל הוא הולך ציצית כל היום, והניח בבוקר תפלין, ויש לו מזוזה על פתח ביתו, ומכל שכן וכל שכן שהתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, וכן בירך ברכת המזון מתוך הסידור, שזה מצוות עשה מדאורייתא, במקום לשמוח עם זה, הס"מ מכניס בו מרירות ודכאון עד שלא מרגיש טעם בחיים, ולכן הוא עושה כל מיני שטויות, ולכן אני מאד מבקש אותך, חוס וחמול על עצמך, וראה לשמוח בנקודת יהדותך, ובפרט שאתה זוכה להיות שומר שבת, ודע לך שבזה שאדם שש ושמח עם המצוות, על ידי זה מאיר על עצמו אור נורא ונפלא מאד, ולכן אל יקל בעיניך שמחת המצוות, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) שאפילו אדם שנמצא במדור הקליפות ומסובב ברע גמור וכו' וכו', עם כל זאת כששש ושמח עם המצוות שמקיים, על ידי זה הוא זוכה לעלות עד רום גבהי מרומים עד עולם האצילות, ולכן תיקח את עצמך בידיך ותתחיל לשמוח בכל יום, ותשמח את אשתך ואת ילדיך, כי מי שתמיד שמח הוא מצליח, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שתמיד שמח הוא מצליח, והעולה על הכל על ידי שמחה נתרחב הדעת, וכשיש לאדם ישוב הדעת הוא אף פעם לא יעשה שטויות וכו' וכו', ועיקר השטות של האדם שתמיד מסתכל על הזולת ומקנא בו וכו' וכו', ואוכל את הלב שלו למה אינו כהזולת וכו', שזה סתם שטות ודמיון, רביז"ל גילה לנו סוד נפלא ונורא מאד, על הפסוק (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם" שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא רק בבחינת אחד שלא הסתכל על אף אחד, ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידיך, ותפסיק להסתכל על הזולת ומכל שכן וכל שכן שאל תרכל על הזולת, שמלבד שזה עוון חמור מאד, ועוברים על לאו (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תלך רכיל בעמך", וכתב החינוך (מצוה רל"ו) משורשי המצוה, כי השם חפץ בטובת הבריות אשר ברא, וצונו בזה כדי להיות שלום בינינו, כי הרכילות סיבה לריב ומצה וכו', עיין שם, ועיין בסמ"ג (חלק לא תעשה מצוה ט') זה עון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל לכך נסמך לו (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תעמוד על דם רעך" וכתיב (יחזקאל כ"ב ט') "הולכי רכיל היו בך למען שפוך דם" צא ולמד מה אירע לדואג האדומי וכו', עיין שם, וכתב (ספר המצוות הקצר חלק לא תעשה מצוה ע"ז) מצות לא תעשה שלא להגיד לחבירו דברים שכנגדו דיבר עליו. שנאמר (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תלך רכיל בעמיך", ואף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב העולם. ועוון גדול הוא, וגורם להרוג נפשות מישראל, כדמצינו בדואג האדומי. ויש עוון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה, והוא "לשון הרע". וזהו המדבר בגנות חבירו, אף על פי שאומר אמת. והאומר שקר, נקרא "מוציא שם רע". ולשון הרע הוא, האומר כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי, על זה אמר הכתוב (תהלים י"ב ד') "יכרת הוי"ה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות", הלוואי היית מציית אותי וגורס בכל יום הרבה פרקים משניות, שאז היית עסוק כל היום, כי אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם שזוכה לגרוס משניות, שבזה הוא מקרב את הגאולה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ומי שרגיל לומר בכל יום הרבה פרקים משניות, נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ולכן במקום שתדבר לשון הרע ורכילות וליצנות, קח משניות ותגרוס פרק אחר פרק כסדרן, עד שתזכה לסיים פעמים אין מספר ששה סדרי משנה במשך חיי הבלך, וכל כך חבל שיום אחר יום עובר לאדם בהבל וריק וכו', והוא משתגע מרוב שעמום וכו', ואחר כך הוא בוכה שאין לו פרנסה, ויש לו דחקות וחובות, בשעה שיש עצה כל כך קלה, קח משניות ותתחיל לגרוס פרק אחר פרק, ובכל מקום שאתה הולך שיהיה איתך מצוי משניות, ובעת הפנאי תתפוס עוד פרק ועוד פרק, וזה יצילך מכל מיני עבירות שבעולם, ולא תצטרך לרכל על הזולת, ומכל שכן שלא תריב עם הזולת, ובמשך חיי ראיתי במו עיני שכל אלו שהסתובבו בטל, ולא עשו שום דבר וכו', לא עבדו וכו', ולא למדו וכו', פשוט השתגעו מרוב שעמום, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (קינים פרק ג') זקני עם הארץ, כל זמן שהם מזקינים, דעתן מטרפת עליהם, שנאמר (איוב י"ב) "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח", אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתישבת עליהם, שנאמר (שם) "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר משפטים י"ט שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, שעל זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חולאים, שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, בבחינת (דברים כ"ח) "והפלא הוי"ה את מכותך מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים". 'ונאמנים' דייקא, כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות ולא תפלה ולא זכות אבות, וידוע אשר כל אלו שסובלים על העצבים וכו', זה בא מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה הכל לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, הוא מתאזר במידת הסבלנות, והוא אף פעם לא עצבני, כי יש לו אריכת אפיים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) כי ארך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה, כי (ספרי פרשת ראה) 'כל זמן שיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם', אבל על ידי אמונה שהוא היפך עבודה זרה, נתבטל החרון אף, [שמשם בא שאדם עצבני] וזוכין לאריכת אפיים, [שזה מידת הסבלנות], שהוא היפך החרון אף, היינו שזוכה על ידי אמונה לאריכת אפיים, שיאריך אפו [ויהיה סבלן גדול] על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו הן בתפילתו והן בעבודתו, שיסבול הכל, ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל, רק יעצר רוחו ולא יכפת לה כלל, ויעשה את שלו בעבודתו, ויעבור על הכל, ולא יחוש על כל הבלבולים והמניעות כלל. שכל זה הוא בחינת ארך אפיים, שזוכין על ידי אמונה, שהוא בחינת כח הגודל וכח הצומח. כי על ידי זה הוא גדל וצומח ומצליח בעבודתו, כי לא יוכל לבלבלו שום מונע להפילו בעצבות ועצלות חס ושלום, ולמנעו על ידי זה חס ושלום, רק יעשה את שלו בזריזות ושמחה, ולא יסתכל על כל הבלבולים כלל, שכל זה הוא בחינת ארך אפיים, בחינת אמונה, וצריכים לחזור היטב על דברי רביז"ל האלו, כי לצערינו הרב אדם שחטא בפגם הברית, הוא תמיד עצבני וכעסן גדול, כמובא בדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רמ"ט) הן בביתו על אשתו וילדיו, והן בחוץ בהקהילה הוא מעורר מהומות וכו' וכו', כי הכל בא מחמת חסרון אמונה, שבא מחמת פגם הברית, כי מי שפגם בברית הוא תמיד כעסן ומוציא את העצבים שלו, הן על אשתו והן על ילדיו, והן על שאר אנשים, ולכן תיכף ומיד כשתראה איזה שערוריה באיזה קהילה, דע לך שזה בא מחמת חסרון אמונה, שבא מחמת פגם הברית, ולכן אני מאד מאד מקפיד שבהקהילה שלנו לא ימצא אף אחד אלים, כי הוא מגלה את גנות מעשיו שעשה וכו' וכו', וצריכים מאד מאד לשמור על אחדות ואהבה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואנחנו צריכים למסור את נפשינו לקיים את דברי רביז"ל בתמימות ופשיטות, שלא יהיה שום ויכוחים או מחלוקת בין אנשי שלומינו שבקהילתינו, ומי שהוא בעל מחלוקת, אני מאד מבקש אותו שיעזוב את הקהילה, כי בפירוש אמר מוהרנ"ת ז"ל, את הכל יכול רביז"ל לקבל אבל לא בעל מחלוקת, ומי לנו גדול ממוהרנ"ת ז"ל שסבל כל ימי חייו ממחלוקת מאינשי דלא מעלי שרדפו אותו על לא דבר, ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד מאד שלא יהיה בקהילתינו שום מריבות, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, כי כל ענינו של הס"מ שהוא השטן, הוא רק הפרד ומשול, ואמר רביז"ל (שם סימן פ"ד) בכל בעלי מחלוקת נתגלגלין שם ניצוצין מנשמת דתן ואבירם, ולכן אני מאד מקפיד שבקהילתינו יהיה רק אהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, וזה בא רק כשנחזיק בשמירת הברית, ולכן צריכים מאד מאד להזהר מאיסור יחוד שהוא דאורייתא לרוב הפוסקים, גבר אסור לו לקחת טרמפ אשה זרה, אלא אם אשתו עמו,

וכן אסור להתייחד עם שום אשה שבעולם, כמובא (שולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ב סעיף א') אסור להתייחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו וכו', (שם סעיף ב') כשאירע מעשה אמנון ותמר גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה ואף על פי שאינה ערוה בכלל ייחוד עריות היא ושמאי והלל גזרו על ייחוד כותית, נמצא כל המתייחד עם אשה שאסור להתייחד עמה בין ישראלית בין כותית, מכין את שניהם מכת מרדות האיש והאשה ומכריזין עליהם, וזה דבר חמור מאד מאד ואסור להקל בזה, והמקל בזה מקילין את חייו מן השמים, אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום שיעור במקרא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, במשנה כמה פרקים משניות כסדרן דייקא, בגמרא על כל פנים את "הדף היומי" שילמד כל יום דף גמרא ויחזור על זה כמה פעמים, ואפילו בגירסא מועיל מאד, בהלכה שילמד כל יום שולחן ערוך, ומה גם שיחזור הרבה בקיצור שולחן ערוך, כדי שידע איך להתנהג, כי יהודי הוא רק מי שמתנהג על פי השולחן ערוך, ודע לך שהקמתי את ה"בית הוראה" כדי שכל שאלה בהלכה ישאלו את המורי צדק שלנו, תהלה לאל יש לנו ארבע מוצי"ם יראי השם ובקיאים בהלכה, ולכן על כל ספק וספק ספיקא אין מה להתבייש, רק לשאול, והקדוש ברוך הוא ימשיך על קהילתינו רוח קדושה וטהרה והשכינה תשרה בינינו.

נא ונא מי שיכול לעזור להביא עוד תורמים על מטר לבניין בית הכנסת, יתברך מפי אל עליון, כי אנחנו אוחזים כבר בסוף הבנייה, ואשרי מי שיחטוף עוד מטר ברגע האחרונה, ויכתב שמו על קיר כניסת הבית הכנסת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ' שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות רק בשמחה, כי על ידי שמחה מתרחב הדעת, ותשמור מאד מאד לא לדון את אף אחד וכו', כי אף אחד לא יודע מה עובר על השני וכו', ולכן איך הוא יכול לדון אותו, ובפרט שרביז"ל גילה לנו נוראות נפלאות (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קי"ג) על המשנה (אבות פרק ג) ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, על פי מה שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כי קודם כל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספין כל העולם אם מסכימין להדין ההוא. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חס ושלום, שואלין אותו אם הוא מסכים, אזי נגמר הדין, חס ושלום. והענין כי בודאי אם ישאל לו בפרוש על עצמו, בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מטעין אותו, ושואלין אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, ואזי נגמר הדין. היינו שמספרים לו סיפור מפלוני או אלמוני שעשה דבר זה וכו' וכו', מה אתה אומר עליו, ואדם תיכף ומיד קופץ ודן אותו לכף חוב, ואומר שמגיע לו עונש זה וכו' או עונש זה וכו', והוא לא יודע שבאותו רגע הוא דן את עצמו, וזהו כוונת התנא ונפרעין מן האדם מדעתו, כלומר ששואלין דעתו. ואף על פי כן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין הוא עליו, ולכן צריכים לשמור מאד מאד לא לדון את השני, כי באותו רגע שאתה דן את השני אתה דן את עצמך, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד לדון את כל אחד לכף זכות, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון את עצמו לכף זכות ואת אחרים לכף זכות, וזה תלוי אחד בהשני, כפי שדנים את עצמו לכף זכות, כך דנים את השני לכף זכות, כי על פי רוב אלו שמדברים לשון הרע ורכילות וליצנות על הזולת, הם אנשים ממורמרים שלא יכולים לסבול את עצמם, ומזה בא שהם לא יכולים לסבול את הזולת, ולכן תראה קודם כל לסבול את עצמך ותדון את עצמך לכף זכות, ותהיה תמיד שש ושמח, וכך יהיה לך בקלות לדון גם את הזולת לכף זכות, ודע לך שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להכניס קושיות וספיקות אחד על השני, והלוואי והלוואי שנזכה לתקן את עצמינו לפני שהולכים לדון את הזולת לכף חוב.
החפץ חיים ז"ל סיפר שפעם בא אדם אל מלון להתאכסן שם, ולן שמה ובבוקר נתנו לו ארוחת בוקר, וניגש אליו הבעל מלון ושאל אותו תגיד לי מה דעתך למלון הזה שהקמתי? האם נהנית מחדר השינה? האם נהנית מהארוחת בוקר שנתנו לך? ענה ואמר האורח אני מוכרח להגיד לכם אם הייתם מחליפים את החלונות במקום שיהיו במזרח שיהיה במערב וכו', ואם הייתם משנים את הדלת שיהיה בכיון אחר לא בצד צפון אלא בצד דרום וכו', ואם הייתם משנים את החימום שלא יהיה על יד המיטה אלא בצד אחר וכו', וכן האוכל אם הייתם נותנים בסכו"ם אחרים וכו', אז היה הכל מצויין, שאל אותו הבעל מלון תגיד לי כמה זמן אתה מתכוון להשאר פה? ענה ואמר אני נוסע תיכף ומיד, ענה לו הבעל מלון יהודי תעשה לי טובה תלך לחיים ולשלום ואל תיתן לי עצות, כי אתה ממילא יוצא מפה כבר, אז מה אתה נותן לי עצות ותוכניות איך לסדר את הבית מלון? ועל זה סיים החפץ חיים ז"ל ואמר, אדם נותן תוכניות להקדוש ברוך הוא איך לשנות את עולמו וכו', תעשה כך וכו', תעשה כך וכו', שואל אותו הקדוש ברוך הוא כמה זמן אתה מתכנן להשאר פה? והסיפור הזה זה לא סתם סיפור, אלא מציאות, כל אחד רוצה לשנות את השני, הוא שוכח מעצמו, וחושב שהוא ישאר פה לנצח, והוא לא יודע שכולנו רק שאולים פה בזה העולם, וכמו שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ג') ומצודה פרוסה על כל החיים, וכך אמר החכם מכל האדם (קהלת ט' י"ב) "כי לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה", ולכן איך יש לנו זמן לדון את הזולת, הלוואי שנזכה בעצמינו להתחזק ולחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, בוודאי זה מצוה גדולה לחזק את הזולת, אבל לא לחטט אחר הרע של הזולת, אשרי מי שלומד כל יום "לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר שלו הוא אתחלתא דגאולה, ויכולים להעשות על ידי זה בעל תשובה גדול, כי הוא מלא מוסר, ומושך את הלב אל הקדוש ברוך הוא, והיה רצונו שנלמוד הרבה את הספר שלו, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך.

נא ונא תשתדל שבהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, יהיה ד' אמות של הלכה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ורביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד הלכה ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, ולזאת הקמתי "בית הוראה", שיש שמה ארבע מוצי"ם יראי השם וחושבי שמו, וכל דבר הקשה לך תשאל אותם, וזכור תזכור שהקהילה הקדושה שלנו אינה הפקר, הכל מתנהגת על פי הלכה, ואם יש דבר שנגד הלכה חס ושלום, אני יעקור את זה מהשורש, הקהילה שלנו אינה הפקר וכו', ואינה ערי מקלט וכו', אנחנו קהילה מגובשת וכו', כל אחד בלי יוצא מן הכלל מוכרח לקבוע עיתים לתורה, כי עליך לדעת אשר בלי תורה אדם הוא חיה בצורת אדם, כי התורה מזככת את האדם ומלמדת אותו איך לעשות את רצונו יתברך, ולכן אשרי מי שלומד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא היא בעשיה, משנה היא ביצירה, גמרא היא בבריאה, מדרש וזוהר היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, אפילו קצת דקצת מכל לימוד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטה מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים, הלוואי שתכניס את הדברים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מה אומר לך אם אתה רוצה לעבור את זה העולם בשלום, אתה מוכרח להכריח את עצמך להיות בשמחה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות, ורביז"ל גילה לנו בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) מענין יסורי העולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, וממש אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד וכו' וכו', ולכן מי שרוצה לעבור את זה העולם בשלום, ההכרח לו למסור את נפשו להיות בשמחה עצומה, ולכן יש תקנה אצל אנשי שלומינו שאחר כל תפלה מהשלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, הולכים בריקוד, והטעם הפשוט הוא כי אף אחד לא יכול לתאר איזה אורות צחצחות וכו', איזה יחודים וכו', נעשה בכל העולמות על ידי כל בר ישראל בלי יוצא מן הכלל בשעה שמתפלל איזה תפלה, או שחרית או מנחה או ערבית, כי אם אדם היה יודע מה הוא פועל עם השלוש תפלות שלו, היה מכוון פירוש המילות, והיה שש ושמח מאד מאד, ואמר האריז"ל שבשביל זה אדם צריך להתפלל את התפלות הקבועות בשמחה עצומה, כי אחרת זה יזיק לו וכו', כי בעת התפלה יורד על האדם אור גדול מהשמים וכו', ועיקר הצרה של כל אחד מאתנו שנפלנו כל כך בדעתינו, עד שאנחנו לא מאמינים שמהתפלה שלנו נעשה איזה יחודים בכל העולמות וכו', ובאמת כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריכים להאמין בהקדוש ברוך הוא, שזה הדבר היסודי ביהדות, כמו כן אדם צריך להאמין בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדל להתפלל במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, ובזכות זה יושפע עליך שפע רב מאד, וזכור תזכור אשר קודם כל תפלה צריכים להזהר מאד להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שהיות שבשבת זו נגמרים הארבעים יום של שובבי"ם שתשתדל לבא במוצאי שבת לשמוע שיעור בטהרת המשפחה, כי באמת בשנים האחרונות התקינו חכמי ישראל יראי השם שבכל מוצאי שבת מימי השובבי"ם שיתאספו כולם וישמעו שיעור בהלכות הנחוצות מאד בטהרת המשפחה, כי חסרון הידיעה גורם חס ושלום להכשל באיסורי כריתות רחמנא ליצלן, ולכן זה מאד מאד חשוב שהשבוע במוצאי שבת שכולם יבואו, איש בל יעדר, כי צריכים לחזור את כל עיקרי ההלכות עוד פעם, ואסור להגיד שאני יודע כבר את ההלכות וכו' וכו', כי אם הצדיק הקדוש רבי אורי מסטרעליסק זי"ע אמר שחזר על הלכות נדה אלף פעמים מה אנחנו קטני ערך וכו' וכו' כבר יכולים להגיד? ולכן מאד מאד נחוץ שעכשיו בשיעור האחרון שכולם יבואו.

נא ונא ראה רק לשמוח שיש לך שייכות עם רביז"ל ואתה נמצא בקהילה הקדושה חממה של אמונה, ולכן תיקח את עצמך בידיך, ואל תניח את העצבות והעצלות שיבלוע אותך חס ושלום, רק תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, וכן תראה לשמח את הזולת, כי אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, וזה הצדקה הכי גדולה שיכולים לחזק את הזולת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו הוי"ה" אשרי אדם שמכניס שכל בדל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדרים מא) 'אין עניות אלא מן הדעת' ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה מי שאין לו דעת. ועניות זה בכלליות ובפרטיות, בכלליות על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, וצריך הבעל שכל להשכילו. ובפרטיות על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל, והוא נקרא קטנות המוחין, וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות המוחין. וכשבא לגדלות המוחין, נמתקין כל הדינין וממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות לג): 'גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות', שנאמר: "כי אל דעות ה'". פירוש כשיבוא לגדלות המוחין, נתעורר עליו רחמים וחסדים משני אותיות. 'אל', שהוא חסד, על דרך (תהלים נ"ב): "חסד אל כל היום". 'והשם', הוא רחמים, על דרך (שם קי"ט): "רחמיך רבים הוי"ה". וזהו פירוש הפסוק "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לגדלות המוחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה", נמתקין כל הדינין ממנו. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו מוחין דגדלות, ולכן ראה מה לפניך, בזה שתחזק את הזולת גם אתה תהיה מחוזק, ותזכה להגיע לגדלות המוחין.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר משפטים כ"ג שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שעובר עליך נסיונות קשים ומרים וכו', עם כל זאת עליך לדעת שזה הכל נסיונות שמנסים את כל אדם לראות אל מי יפנה בעת צרתו וכו', ולכן עצתי אמונה שרק תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שהוא יתברך מחייה ומהווה את כל הבריאה כולה, והכל זה ממנו יתברך, ולכן אנחנו צריכים רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, וזה הלימוד העמוק שאנחנו מקבלים מרביז"ל להיות חזקים בכל מה שעובר עלינו, ולא להשבר בשום פנים ואופן, ולמעלה בשמים אדם שעובר עליו חלישות הדעת וכו', ואף על פי כן מחזיק מעמד ולא נשבר וכו', גורם יחוד גדול מאד, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות תשובה סימן כ"ה) חלישות דעתו של האדם הוא גדולה מתענית, ולכן כשנופל עליך קטנות וחלישות הדעת וכו', תתחזק מאד מאד, ותדע שזה חשוב למעלה כאילו התענתה תענית וכו', ולכן אתה צריך להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם לא להשבר משום דבר, רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באהבת ישראל לאהוב את כל בר ישראל כנפשו, ולשמור מהס"מ שכל העניין שלו להפריד בין נשמות ישראל, היינו בין אחד לחבירו שיהיה ביניהם מריבות, כי כל הכח שלו זה "הפרד ומשול", וכן צריכים לשמור ממנו על שמפריד בין אדם למקום, שהוא מכניס בו כפירות ואפיקורסות, ובאמת זה תלוי אחד בהשני, כי המאמין האמיתי שמאמין שכל בר ישראל בן של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י"ד) "בנים אתם להוי"ה אלקיכם" הוא יאהב את כל בר ישראל, וזה מראה שהוא מאמין בו יתברך, וכבר אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מי שאוהב את האב אוהב את הבנים, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שבהקהילה שלנו ישרה אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו היקרים, ולקיים בזה את רצון רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; כי הצדיק מחדיר בנו אהבה שנאהב אחד את השני, ולכן אני מאד מבקש שבהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שלא ימצא אחד שמדבר לשון הרע רכילות מאחד על השני וכו', ומכל שכן אני לא רוצה שיהיה אחד בקהילתינו שעושה עוולות להזולת וכו', אנשים כאלו לא שייכים להקהילה הקדושה שלנו, כי כל ענינינו זה רק גילוי אמונה בתכלית מדריגה עליונה, להאמין שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ובאמונה זו יכולים לקבל את הכל באהבה ובשמחה, ועל ידי זה יומתק ממנו כל הדינים, כי הכל תלוי כפי הביטול שאדם מבטל את עצמו אליו יתברך.

אני מאד מבקש אותך תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וזה ירחיב לך את דעתך, כי אדם שיודע בעצמו שמוכרח להיות בבית הכנסת שלוש פעמים ביום, אז כבר יש לו התחייבות לרוץ לבית הכנסת, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תרנ"ט) כל שאינו נכנס לבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת בעולם הבא וכו', והמתפלל בתוכה בעולם הזה כאילו מתפלל בבית המקדש, ואתה לא יכול לתאר את גודל הזכות שיהיה לך כשכל יום חוק ולא יעבור תכנס לבית הכנסת להתפלל שלוש פעמים ביום את התפלות הקבועות, ולפני זה תיתן צדקה בקופת הצדקה, אשר חכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, וכן לגנוב את עצמו לשעה או שעתיים בבית המדרש ללמוד תורה, שתבוא בכולל

ושם תלמד את השיעורים שלך, אפילו שעה אחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי פרשה ט"ו) הנה זה עומד אחר כתלינו אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, היינו שהקדוש ברוך הוא כביכול מתחבא בבתי כנסיות לתפלה ובבתי מדרשות לתורה, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא את השלוש תפלות הוא בא להתפלל בבית הכנסת, ואת השיעורים קבועים שלו הוא בא ללמוד בבית המדרש שהוא הכולל, ואני מאד רוצה שזה יהיה אצלך קביעות, ואפילו שעה אחד לבוא בכולל ללמוד את השיעורים שלך, זה שווה יותר מהכל.

אני מאד מבקש אותך אנחנו עומדים כבר בשלב הסופי של בניית בית הכנסת, ראה לעזור לי במה שאתה רק יכול, שאזכה לגמור את בניית בית הכנסת שאני מחכה על זה כבר למעלה מעשרים שנה, ועל ידי תוקף הרצונות והכיסופים והעזרה של עניי אנשי שלומינו, זה מה שיקים את הבית הכנסת שזה יהיה יחיד במינו בכל העולם כולו, איך שממניעות ועיכובים כאלו, צץ לו בניין מפואר כזה, שיהיה מהמבנים הכי מפוארים שרק יש, אשרי מי שיש לו חלק בזה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ה שבט ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, וזכור גם זכור שעכשיו מתחיל שבוע חדשה שעדיין לא היה בזה העולם, ולכן ראה לחטוף המון נקודות טובות בשבוע זו, וכבר בירכו חודש אדר, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית כט) משנכנס אדר מרבים בשמחה, והשנה יש לנו שתי חודשי שמחה, ולכן עלינו לנצל את החודשים האלו להיות רק בשמחה, כדי שנוכל לקבל את ראש חודש ניסן בשמחה עצומה, שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יא.) בניסן נגאלו בניסן עתידין להגאל, ובאמת עליך לדעת שהשמחה זה הגאולה, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה י"ב) "כי בשמחה תצאו", דייקא על ידי שמחה נזכה לצאת מהגלות, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, על "אשר בנחל" שם חלקינו וגורלינו, ואנחנו יודעים מרבי כזה רבי נורא כזה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח מאד שיש לכם רבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו היקרים, אם אנחנו לא שמחים עם זה, סימן שאין לנו אמונת חכמים.

העיקר רק לא להטעות את עצמך, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד; ועיקר ההטעה שמטעה העולם, שיחשבו שאנחנו נשאר פה בזה העולם מי יודע כמה זמן וכו' וכו', ובני אדם שוכחים אשר ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, ויסוד היסודות לבא להבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי אז הוא עת רצון גדול מאד, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וכן רציתי שתכנס לכולל "אור המאיר", ללמוד אפילו שעה או שעתיים, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שבא לבית הכנסת להתפלל, ובא לבית המדרש ללמוד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) אפילו ישב אדם ועוסק במעשה מרכבה ובכל מידות טובות בעולם, יניח את הכל וילך לבית הכנסת ולבית המדרש ולכל מקום שמחדשין בו תורה, שבישיבת בית הכנסת ובית המדרש שמחה מתחדשת לו בכל יום תמיד; ולכן ראה לקחת את עצמך בידיך, ותעשה לעצמך קביעות לבא לבית הכנסת להתפלל, ולבית המדרש ללמוד, ותצא מהדכאון שלך, ותזכור היטב שיכולים לשנות את הטבע אם רק רוצים, כי הבחירה בידי אדם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) לאחד ששאל אותו כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה וכו', ודבר זה הוא נצרך מאד לדעת, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה. ולכן ראה לבחור להיות רק בשמחה, ולבא לבית הכנסת להתפלל, ולהבית המדרש ללמוד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

כבעזה"י יום ג' לסדר תרומה כ"ז שבט ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

חסדי השם יתברך שהגעתי פה, יעזור הקדוש ברוך הוא שסוף כל סוף נזכה להשאר פה לצמיתות.

אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אל תסתובב בלי מעש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, רואים אברכים שאין להם מה לעשות משעמום פשוט הולכים בטל ואת זה אני רוצה לעקור מאיתנו לגמרי, כל אברך מחויב על כל פנים שעה אחת לבוא לבית המדרש "כולל אור המאיר" וללמוד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, כי אם לא לומדים שעה אחת תורה שזה המזון הרוחני להנשמה, האדם הזה משתגע משעמום וזה מביא אותו אחר כך לידי הרבה צרות וכו', ובפרט בשלום בית, כי אברך שאין לו מה לעשות הוא יושב לו בתוך הבית ולא מפסיק להעיר הערות לאשתו וכו' וכו', ומזה יוצא אחר כך ויכוחים ומריבות עד גירושין, ולכן על כל אחד מקהילתנו יש חוב על כל פנים שעה אחת לבוא לבית המדרש וללמוד, וכבר אני לא מדבר שכל אחד מחויב להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, תהילה לאל הקהילה שלנו כבר גדולה מאד מתי שרק תבוא לבית הכנסת תמצא עוד כמה שלא התפללו ותעשו תיכף ומיד מנין, כי אין עוד דבר יותר חשוב כמו תפילה בציבור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ט) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן