מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר ב' ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אדר ב' | ג' אדר ב' | ד' אדר ב' | ה' אדר ב' | ז' אדר ב' | ח' אדר ב' | ט' אדר ב' | י' אדר ב' | י"א אדר ב' | י"ב אדר ב' | ט"ז אדר ב' | י"ז אדר ב' | י"ח אדר ב' | כ"א אדר ב' | כ"ב אדר ב' | כ"ג אדר ב' | כ"ה אדר ב' | כ"ו אדר ב' | כ"ח אדר ב' | כ"ט אדר ב'


בעזה"י יום א' לסדר ויקרא א' דראש חודש אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שהלילה תבואי עם נשות אנשי שלומינו לאולם שמחות, ולשמוח יחד לקראת חודש אדר, חודש השמחה, שמקדימים חודש שלם לשמוח לגאולתנו הנצחית, שבאה בחודש ניסן, שאז אבותינו נגאלו, וכן עתידים להיגאל על ידי משיח צדקנו.
ולכן את מוכרחת לבוא לשמוח עם נשות אנשי שלומינו, ותצאי מעצמך, כי מספיק את סובלת סבל גדול בגשמיות וברוחניות גם יחד וכו', ובזה שתבואי לשמוח עם נשות אנשי שלומינו, תזכי לצאת מכל הלחץ והדחק שאת נלחצת ונדחקת.
אל תקחי את העניין של שמחה בקלות, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, וזה יסוד גדול ביהדות להיות רק בשמחה, ולכן תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ולשמח נשים אחרות.
נא ונא תרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהילים", כי התהילים נחלק לשבעת ימי השבוע, וזה לוקח כמו חצי שעה לומר יום תהילים, אני לא יכול להסביר לך מה זה עוזר להציל את עצמך, ואת בעלך מכלי מיני צרות ויסורים.
נא ונא תעשי את כל הקניות שלך לכבוד חג הפורים בחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש למען זיכוי הרבים, כי כל החנות שלי "ברסלב סנטר" זה למען זיכוי הרבים, וזה מזכה למעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל, ואי אפשר להסביר בפה את מעלת הזוכה לזכות את הרבים, כי כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואפילו שחטא הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, תתארו לעצמכם בזה שמזכים את הרבים שאף פעם לא ידעו מה זה ציצית, תפילין, מזוזה וכו', שבת, סוכה, פסח וכו' וכו', ועכשיו אתם מזכות את הרבים, השכר הזה יגן עליכן בכל העולמות, שלא יהיה עליכן שום דינים, ולכן תשתדלו מאד לקנות את כל הקניות שלכן בחנות "ברסלב סנטר", הקדוש ברוך הוא יעזור שתהיו מהמזכות את הרבים.
מחר בערב בשעה 9:30 יהיה שיעור, כי אני מוכרח כבר לנסוע, ורציתי מאד שתבואי, כי יש לי הרבה דברים לספר לכם לכבוד חג הפורים, ויעזור הקדוש ברוך הוא שיומתק מעלינו כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויקרא ב' דראש חודש אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לשמוח מאד מאד, שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, ותהילה לאל הקהילה שלנו גודלת בגשמיות וברוחניות, וזה חיות לראות איך שכמעט בכל שבוע נכנסים משפחות חדשות להצטרף לקהילתנו הקדושה, וכן הילודה הטבעית, אין שבוע שלא יהיה בריתות וקידושים, שנולדים בנים ובנות כן ירבו, ולכן את צריכה מאד לשמוח שאת נמצאת בחממה של אמונה, ואני מאד מבקש אותך שתראי לעזור לשכנות שלך, ותשתדלי שיהיה בניכם אהבה ושלום, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, כי להיפך הס"מ ימח שמו כל עניינו רק לעשות פירודים בנשמות ישראל, ולכן תשתדלי להיות באחדות עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט עם השכנות שלך, וחכמינו הקדושים אמרו (יבמות ס"ב:) האוהב שכניו והמקרב את קרוביו, עליו הכתוב אומר אז תקרא והוי"ה יענה, אם תתחברי עם השכנות שלך, תראי שתפילתך תקובל בשמים.
אני מאד מבקש אותך יען שאני נוסע כבר עכשיו חזרה, אזי הלילה תבואי אל הדרשה, ותביאי גם את השכנות שלך, כי יש לי לדבר אתכם דברים נחוצים מאד לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה, ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות נוכחת היום בערב, ואני אשתדל מאד מאד שלא יהיה מאוחר.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר ויקרא ב' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

זכרי היטב מה שדיברנו אתמול ברבים, שאישה צריכה מאד מאד לשמור לא לדבר עם גבר זר, שזה גילוי עריות ממש, כי כך זה מתחיל וכו', מתחילים לחייך אחד לשני וכו', לקרוץ עין אחד לשני, ואחר כך לדבר אחד עם השני וכו', ואחר כך נכשלים בעוונות חמורים רחמנא לישזבן.
העולם עכשיו הפקר ולא חסר נואפים, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ט' סימן א') אין אדם הולך אצל אשת איש עד שיצא מדעתו וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאיסור ייחוד שזה דאורייתא, ולא לקחת זה בקלות, ואם את תראי איזה אישה קלת דעת תשמרי ממנה כמו ששומרים מאש, כי אישה יש לה כח משיכה גדול מאד, ובקלות היא יכולה למשוך אותך לשאול תחתית ומתחתיו, וחכמינו הקודשים אמרו (במדבר רבה פרשה ט' סימן ד') ישראל נקראו קדושים בעת ששומרים עצמם מן הניאוף ומן הזימה, ולכן תשמרי מאד מאד מנשים קלות דעת.
את צריכה לדעת אם חזרת בתשובה זה צריך להיות עם כל הלב, כי הקדוש ברוך הוא מאד מקפיד על זימה וניאוף, ולצערנו הרב יש היום נשים קלות דעת, שבקלות יכולין להוריד אותך לשאול תחתית ומתחתיו, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ו') מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים, ללמדך שכל המקום שאתה מוצא בו גדר ערווה, אתה מוצא קדושה.
ולכן אני מאד מאד מקפיד שבערבי שמחה ישירו רק ניגונים חסידים, ועדות המזרח וכו', אבל בשום פנים ואופן לא לשמוע ניגונים של חולנים רשעים, נואפים ככלבים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שמי ששומע ניגון ממנגן רשע יכול ליפול בשאול תחתית ומתחתיו.
ולכן אני מאד מקפיד שבערבי שמחה לא יראה ולא ימצא אצלנו שום קלות ראש על ידי ניגונים של נואפים רשעים וכו', כי הנגינה יש לה כח גדול מאד למשוך את האדם, או להקדוש ברוך הוא להכלל בו יתברך וכו', או חס ושלום להיפך ליפול בנוקבא דתהומא רבה, ואל תקחי את זה בקלות כי רבים חללים הפילו נשים קלות ראש, אני מאד מאד מקפיד שקהילתנו הקדושה תהיה משכן לשכינת עוזו יתברך.
אני מאד מאד מקווה שתשמעי בקולי, וכך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות כ'.) כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש.
אני מאד מבקש אותך שעכשיו לקראת פורים תעשי את כל הקניות שלך, מתנות, ומשלוח מנות לחג הפורים, בחנות שהקמתי ביזע ובדם "ברסלב סנטר", כי החנות מיועדת אך ורק לזכות את הרבים, ולכן אני מאד מבקש אותך שיהיה לך חלק בזכות הרבים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקרא ג' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שהיה לי פה ביבנאל, השבועיים שבליתי פה, וראיתי מקרוב איך שקהילתנו הקדושה חממה של אמונה מתגדלת ומתרחבת בגשמיות וברוחניות, ותהילה לאל את חלק מהקהילה הקדושה, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, רק תשמרי על הצניעות שזה יסוד גדול לאשה, כי בזכות הצניעות של הנשים נזכה להיגאל, ותשמרי מאד מאד לא להתחבר אל נשים קלות דעת, כי בקלות הם יכולים להוריד אותך אל השאול תחתית ומתחתיו.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, והשמחה זה המדרגה הכי העליונה שצריכים לזכות לה, ודייקא על שמחה מתלבש הס"מ מאד מאד, לא לתת לאדם לשמוח, ולכן תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה.
תשמרי מאד מאד על צניעות הבגדים, שהבגדים שלך לא יהיו צמודים וקצרים, אלא כמו שראוי לבר ישראל הנקראת בת מלך.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתהיי חזקה לחטוף בכל יום כמה דיבורים אל הקדוש ברוך הוא, כי הרגע שמדברים אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה נטהר המוח מכל מיני דמיונות, כי לצערנו הרב יש היום כל כך הרבה דמיונות וכו', שבאים ממפורסמים של שקר, ואנחנו צריכים לדעת שהצדיק האמת שבדור הזה הוא רביז"ל, ועלינו לגלות ולפרסם אותו לכולם, יעזור הקדוש ברוך הוא שלא יוכלו להטעות אותך ותהיי חזקה באמונת חכמים שעל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא ד' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

ככל שעובר יום שהייתי בקהילתינו הקדושה ביבנאל שהיא חממה של אמונה, נכנס בי שמחה יותר ויותר שאני רואה איך שקהילתינו הקדושה מתפתחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, שלא יאומן כי יסופר, מי היה מאמין שבמדבר שמם כזה יצמח ישוב לתפארת עם יהודים יראים ושלמים, ונשים שהולכות בצניעות כראוי לבנות ישראל, ולכן חזקי ואמצי מאד להמשיך בדרך השם, ולמסור את נפשך עבור מדת הצניעות שזה יסוד היסודות אצל אשה, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להסית אשה לא ללכת בדרכי הצניעות, ולהכשיל את הרבים וכו' וכו', ולכן חזקי ואמצי מאד במדת הצניעות, כי רק בזכות זה נזכה להגאל, ואם היית יודעת מה זה מדת הצניעות אצל אשה וכו', ואיך שזה חשוב בשמים, היית נזהרה בזה יותר ויותר, ואת צריכה לדעת שאשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ז' סימן ז') מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו אין אנו מועילים להקדוש ברוך הוא כלום, עמדו וגירשו זה את זה, הלך זה ונשא מרשעת אחת, ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד, ועשתה אותו צדיק, הרי שלך לפניך את כח של אשה שיכולה לעשות את בעלה או צדיק גדול או רשע גדול, כי הכל תלוי בהאשה, כי אם האשה קלת דעת, אזי גם הבעל יהיה קל דעת, ואם האשה תהיה יראת שמים, אזי גם הבעל יהיה ירא שמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, סוף כל סוף זכית לחזור בתשובה שלימה, אזי מונח עליך חוב קדוש ללכת בצניעות הלבוש, צניעות הדיבור, וצניעות החברה, אל תתחברי אל נשים קלות דעת וכו', שבקלות הן יקררו גם אותך וכו', והיום צריכים לשמור על דבר זה מאד מאד, כי לא חסר נשים פרוצות שהן בקלות הן מושכות את שאר נשים לקלות דעת וכו', ולקרר אותה ממדת הצניעות וכו' וכו', ולכן תשמרי מאד מאד מנשים כאלו, וכן לשמור לא לשיר שום שיר משירי החולנים וכו', כי רביז"ל הזהירנו על דבר זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שניגונים של מנגנים רשע, בקלות יכולים להמשיך אותו לשאול תחתית ומתחתיו, וחכמינו הקדושים סיפרו (חגיגה ט"ו:) איך אחר שהיה רבו של רבי מאיר יצא לתרבות רעה? על ידי שהיה תמיד שר שירי יוונים, ואחר כך הסתכל בספרי מינים וכו', עד שפרק עול לגמרי, הרי שלך לפניך שאדם שמרגיל את עצמו לשיר שירי גויים וחולנים וכו' וכו', על ידי זה הוא פורק עול לגמרי, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לשמוע שום ניגונים ממנגנים רשעים בשום פנים ואופן, צריכים לעמוד על זה בתוקף, כי הדור פרוץ מאד בכל מיני פריצות וכו', ויש נשים קלי דעת שצריכים לשמור מהן מאד מאד.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות לו יתברך נחת רוח גדול מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקרא ה' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת קודש הזו תהי רק שמחה ועליזה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית בין הבעל ובין האשה ביום השבת דייקא, והכל כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות ומרירות ודכאון, או מריבה וקטטה, או ויכוח, שכל זה הוא איסור חילול שבת, כי על ידי שנכנסים בכעס ורציחה בשבת, נכשלים בחילול שבת רחמנא ליצלן, ולכן תעשי כל מה שבידיך שבשבת תהי רק בשמחה ותכבדי את בעלך ותתאזרי במדת הסבלנות, אשר זה המתנה הכי יפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ואמרו צדיקים שזכי השמיעה שומעים את זה כל ערב שבת איך שמשה רבינו מכריז ומודיע לעם ישראל שהנה שבת קודש בא, ותשתדלו מאד לשמור את השבת, כי שבת היא הכלי לקבל בה את כל הברכות, ולכן אשרי האשה שהיא שמחה ועליזה כל השבת ושומרת את עצמה מאד מאד מכל מיני מחלוקות ומריבות או ויכוחים וכו' וכו', כי הס"מ אורב על כל בר ישראל לשבור לו את מנוחת השבת, ולכן תשמרי מאד מאד על קדושת השבת, והקדוש ברוך הוא ישמור עליך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

היום הוא ז' אדר ההילולא של משה רבינו, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות ס"ה.) משה אוהב ישראל היה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) אשר משה מסר נפשו בשביל עם ישראל, כי הוא ידע חשיבות וגדולת בר ישראל, וכן בכל דור ודור יש צדיקים שנשמת משה נתעבר בהם, ולכן הם מוסרים נפשם פשוטו כמשמעו עבור נשמות ישראל, הן שמלמדים זכות עליהם בשמים, והן שהם עוזרים להם בכל ענינים לחזקם ולעודדם ולשמחם ולקרבם אליו יתברך.
נא ונא ראי לשמוח מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שבנה רביז"ל, והוא "היכל הקודש", כמובא בדברי ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה "היכל הקודש", וצריכים כוחות עצומות להשאר שמה, כי הרע של בני אדם יכולים להתלבש בו ולהפילו וכו' וכו', ולכן שמרי מאד מאד לא להתחבר אל נשים קלות דעת שמסיתים אותך ללכת בפריצות וכו', כי רבים חללים הפילו נשים כאלו קלי דעת, כמאמרם ז"ל (סוטה ז.) שאומרים לאשה סוטה וכו', בתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושין וכו', ולכן אשה צריכה מאד מאד לשמור מנשים קלות ראש שמתאספות לשתות משקה המשכר, ועושות חינגות של צחוק וכו', שבסוף בוודאי יפלו בנפילה אחר נפילה וכו' וכו', ולכן למה לך להתחבר אל נשים קלות דעת כאלו? ראי למסור את נפשך עבור צניעות שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, הן צניעות הלבוש והן צניעות הדיבור וכו' וכו', ובזכות זה נזכה להגאל, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא יכניס בלבך תמיד שמחה, ויהיה בביתך רק שמחה, ואז השכינה תשרה ביניכן תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר צו ח' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וראוי לך לשמוח מאד מאד שאת מקורבת אל רביז"ל, שהוא מעורר אותך יום יום שעה שעה להתחזק בכל המצבים שרק עוברים עליך, ולכן ראוי לך להטות אוזן קשבת אל דבריו ז"ל, רביז"ל ביקש אותנו מאד מאד לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ואני מוכרח להגיד לך שחכמינו הקדושים (תנחומא כי תשא) הפליגו מאד במדת הצניעות, שהיא מדה חשובה ומפוארה מאד, ואין לך יפה מן הצניעות, והסמ"ק (מצוה נ"ז) מונה את מדת הצניעות למצוה מן התורה, ומובא בדברי המהר"ל מפראג זי"ע (גבורת השם פרק ס') שעיקר שבח האשה ומדריגתה העליון הוא הצניעות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) בזמן שהאשה צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, ולהיפך חס ושלום אם האשה הולכת בדרכי הפריצות, הרי היא משוקצת ומתועבת לפני המקום ברוך הוא, ולכן את צריכה מאד מאד לשמור עם מי את מתחברת, שלא תתחברי עם נשים פרוצות וקלות דעת שזה גורם אחר כך כל הצרות וכו', עניות ודחקות ומחלות וחלאים רעים ומריבות בתוך הבית וכו', אשר בקלות הם יכולים לקרר אותך מיראת שמים ולגרום שלא תלכי עם בגדים צנועים וכו', ומה סך הכל מבקשים? שהבגדים לא יהיה קצרים למעלה מהברך וכו', והבגד לא יהיה שקוף וכו', ולא צמוד וכו', וכן השפה יהיה שפה עם דרך ארץ בלי איזה ניבול פה או קללות וכו' וכו', אשרי האשה שזוכה לקיים את כל זה, ואז טוב לה כל הימים.
אני מאד מאד שמח שאתן מתקבצות יחד כל נשות אנשי שלומינו בלילי שמחה ושמחות יחד, כי זה גורם נחת רוח גדול בשמים, כי כשנשים שמחות ועליזות עם המצוות שבידן ובפרט עם הצניעות שנמצא בהן, זה מעלה שעשועים גדולים בכל העולמות, ואם היית יודעת איזה נחת רוח את גורמת להקדוש ברוך הוא בזה שאת הולכת בבגדים צנועים, וכן את מתחברת רק עם נשים יראי השם, אז היית שמחה ועליזה מאד מאד, ושום דבר בעולם לא יכל לשבור אותך.
ולכן אני מאד מבקש אותך תראי לעשות התעוררות בין נשות אנשי שלומינו, שיהיה מחנינו קדוש, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", וזכרי היטב כי בניתי את הקהילה הקדושה שלנו ביזע ובדם ובמסירות נפש גדול מאד מאד, ועד היום הס"מ הרשע אורב עלינו להכשיל אותנו, ובשום פנים ואופן לא יוכל עלינו כי גדול אדונינו ורב להושיע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות רק בשמחה, ואף שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת אין עצה אחרת להנצל מכל פגעי ומקרי הזמן אלא על ידי תוקף השמחה, ובפרט בימים אלו שהם ימי שמחה, אנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג הפורים, ולכן צריכים לשמוח יותר ויותר ולמסור את נפשינו להיות בשמחה, וביותר צריכים הנשים לשמוח, כי עיקר הנס היתה רק על ידי אסתר המלכה, ורואים מזה מה הזכות של אשה שהולכת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל ישראל מכליון, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם.
נא ונא תשמרי מאד מאד לא להתחבר עם נשים קלות דעת, וכן כשנשות אנשי שלומינו מתקבצות יחד לרקוד ולשיר, שהכל יהיה ברוח התורה, ולא לשיר שירים של מנגנים רשעים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שזה מזיק מאד מאד לאדם, ואני מאד מאד מבקש אותך לשמור על דבר זה במחנינו מאד, כדי שיקויים (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר צו י' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שדייקא בימים אלו שאנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג הפורים שתראי לשמח את עצמך בכל האופנים שבעולם, ואל תתני את העצבות והמרירות והדכאון שיתפסו אותך, כי הס"מ אורב על כל אשה ואשה וכו', להפיל אותה בעצבות ובמרירות עמוק, ולייאש אותה לגמרי מהחיים, ולכן אל תהי בטלנית תעשי כל מה שבידיך להיות בשמחה, ותשמחי נשים אחרות, ורביז"ל הירבה לדבר עמנו ממעלת הזוכה לשמוח ולשמח אחרים שזה הצדקה הכי גדולה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) כנראה שפה זה הגיהנום כפי הסבל שכל אחד סובל בזה העולם, אזי אין עולם הזה רק גיהנום, או גן עדן, היינו אם אדם מדבק את עצמו בו יתברך, ותמיד שש ושמח ומשמח את אחרים, הוא נמצא בגן עדן, ואם אדם עוזב את עצמו ונופל ליאוש ולדכאון, אזי הוא נמצא בגיהנום, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שהגן עדן והגיהנום הם בזה העולם, ולכן אל תהי בטלנית, יותר טוב לך להיות בגן עדן לשמוח ולרקוד בכל יום ולשמח את בעלך ואת הילדים, ושבבית יהיה תמיד אוירה של שמחה, מאשר שתהי בגיהנום וכו', על ידי הכעס והרציחה והמריבות והעצבות והבלבולים וכו', ואל תקחי את כל הדברים האלו בקלות, כי כל החיים שלך תלויים בזה, ורואים שבני אדם פשוט נחלים רק מחמת העצבות והעצלות שתוקף אותם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ולשמח את אחרות, ובזכות זה יתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי השמחה הוא שער להצלחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר צו י"א אדר ב' (תענית אסתר) ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ותחזיקי מעמד מכל מה שעובר עליך, ימי פורים הקדושים נכנסים ובאים, והיום הזה הוא יום מיוחד בפרט להנשים, כי זה מוסר השכל איך אשה כמו אסתר המלכה זכתה שהמגילה תקרא על שמה, כי דייקא היא הצילה את עם ישראל, רואים מכל זה את גדולת אשה אשר חכמינו הקדושים אמרו (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם.נא ונא ראי רק לשמוח בימים אלו, וכן לשמח נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלהחדיר שמחה בנשמות ישראל, ולהצילם מליפול בעומק בור ודות וכו' וכו', כי על ידי עצבות ומרירות ודכאון יכולים לאבד את שתי העולמות, ולכן מצוה רבה מאד מאד לשמח את כל בר ישראל, וראוי שכל אשה תשמח את הזולת, שאת הכל הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, ולכן כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות יבום הלכה ג' אות י"ח) שאם היו מצייתים תיכף ומיד את מרדכי שהזהיר את עם ישראל להיות שמורים ממלכות אחשוורוש ומהמן האגגי, ולא היו שום שייכות עמהם, ולא היו נהנים מסעודתו של אחשוורוש, לא היינו צריכים לעבור את כל הפחד הזה שהפחיד המן על ידי גורלו וכו', (אסתר ג' י"ג) "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" וגו', כי על ידי אמונת חכמים יכולים להגיע לכל המדריגות שבעולם, כי מי מגלה לנו את הקדוש ברוך הוא אם לא החכמים חכמי התורה שמלמדים אותנו איך להתחזק בהמצבים הכי קשים, ולכן עלינו למסור את נפשינו עבור אמונת חכמים, ולציית אותם, שזה יסוד היסודות בהיהדות, וכנגד החכמי ישראל חכמי התורה העמיד הס"מ את שלוחיו שהם מטעים את העם בכל מיני שקרים ודמיונות, ואשרי מי שפותח את העינים ונזהר לא ליפול בפח שלהם וכו' וכו'.אני מאד מבקש אותך אישית שכל המשימה שלך תהיה רק לשמח נשים אחרות, ובפרט בימים אלו ימי פורים הקדושים שהשנה זה מתארך במשך כמה ימים, כי מתענית אסתר עד חג הפורים יש כמה ימים שבהם מאיר אור הפורים שהוא אור גדול ונורא מאד.

המאחל לך פורים שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר צו י"ב אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק עכשיו דייקא בשבת קודש זו שקוראים פרשת זכור, והיה טוב מאד שתלכי לבית הכנסת לשמוע את פרשת זכור, שגם נשים צריכות לשמוע את פרשה זו, כדי להכניס בנו היטב מה שהמן עמלק רצה לעשות איתנו, ונהפוך הוא וכו', ומה שרצה לראות בנו נהפך עליו, וכן בכל דור ודור קמים עלינו עמלקים ורוצים להכחידנו מן העולם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ולכן מצוה רבה לשמוע את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, כדי לדעת ולזכור טוב טוב שעמל"ק עולה כמספר ספ"ק, שהוא מכניס ספיקות באמונה, ותיכף ומיד כשאדם מתקרר אצלו האמונה בו יתברך, כבר נופל בנוקבא דתהומא רבה, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז מהשבת הזה לקבל על עצמך להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, שזה היה אצל רביז"ל העיקר, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ושלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ועל הצדיקים שבכל דור ודור.נא ונא אל תכנסי בלחץ שזה בעצמו קליפת המן עמלק, להכניס בנו לחץ שמשם נובע עצבנות שאדם נעשה עצבני וכו' וכו', כי באמת אדם צריך להרגיל את עצמו לקחת את כל החיים בקלות מאד מאד, ולא להלחיץ את עצמו וכו' וכו', וזכרי היטב שזה יסוד גדול בהחיים, לקחת את הכל בקלות וכו', כי אין זה חכמה להכביד את עצמו וכו', אלא עיקר חכמת החיים הוא להקל מעצמו את כובד החיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לפעול בפורים הזה כבר מחיית המן עמלק, וכלל ישראל יחזרו אליו יתברך, וכולם ידברו עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, כי יהיה גילוי אלקות כזה בעולם, עד שיקויים מה שאמר הנביא (ישעיה כ"ה ט') "ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה הוי"ה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", היינו שיהיה גילוי אלקות והתגלות כזו, שכל אחד יוכל להראות עם אצבעו הנה הקדוש ברוך הוא.עוד אני מבקש אותך שתראי להתפלל עבורי בימי פורים הקדושים, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים בתוך שאר עם ישראל.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח

בעזה"י יום ג' לסדר שמיני ט"ז אדר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו יצאנו מימי פורים הקדושים, ועלינו לקחת את השמחה הזו על כל השנה, ולשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, על אשר בנחל שם גורלינו, ואנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה שמחזק ומשמח אותנו, ומוליך אותנו בדרך הישרה איך להחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו וכו' וכו', כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משבר וכו' וכו', ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ורק להיות בשמחה, ולשמח את שאר נשות אנשי שלומינו, ולא לתת שיעבדו עלינו מכל הכיוונים, אנחנו צריכים לשמור על הקהילה שלנו כמו ששומרים על אישון עינינו, ולא לתת רוחות זרות שיכנס בינינו, ומאד מאד אני מקפיד על דבר זה שקהילתינו הקדושה תהיה קהילה נקיה מדעות שונות וכו' וכו', והעיקר לזכור שקהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה ובנין של חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו חמש דקות, שזה דבר גדול מאד מאד בשמים, ואני מאד מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, והלוואי שתוכלי לגנוב בכל יום מדי פעם חמש דקות, וזה לא כל כך קשה, אבל למעלה בשמים חמש דקות זה מזעזע את כל העולמות, כי אפילו דיבור אחד שמדברים אליו יתברך, זה דבר גדול מאד, ומוהרנ"ת ז"ל אמר "גרויסע פינף מינוט" חמש דקות זה דבר גדול מאד, ויכולים לפעול אז הרבה דברים, ואת הדעת הזה אנחנו מקבלים רק מרביז"ל, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') הצדיק מעורר מהשינה, ועל ידי זה מתחילים לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שאת זכית לדעת מרבי אמת כזה, וגם זכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל שאין למעלה מזה מתיקון הנשמה, ותחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ואני מאד מקפיד שיהיה בין נשות אנשי שלומינו הצניעות יסוד היסודות, כי הצניעות אצל הנשים זה עיקר היופי והחן שלהן, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמור על מחנינו שיהיה קדוש, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ולכן תעשי כל מה שביכולתך ליתן לי יד וכתף להרחיב את פעילות הקהילה הקדושה שלנו למען נשות אנשי שלומינו, ונזכה להקים דור כזה שלא נצטרך להתבייש מהם.רק תשמרי לא להכניס שום דאגה בלבך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ק:) לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא; [לא תכניס דאגה בלבך, כי הרבה גיבורים הרגה הדאגה], ולכן צריכים לברוח מכל מיני דאגות שרק הורס את האדם לגמרי, וכבר אמר החכם "העבר אין והעתיד עדיין – אם כן הדאגה מנין", כי אסור לבלבל את עצמו מהעבר או מהעתיד, רק צריכים לראות להחיות את עצמו עם היום הזה, והשעה הזאת שיש לה, וכך תהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני י"ז אדר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך עם כל מיני דמיונות וכו' וכו', כי הדמיון הורס את האדם מאד מאד, ולפעמים כל הצרות של אדם הוא רק מחמת כח המדמה, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תק"נ) שיש אחד ששוכב על מטתו ובודה מליבו דבר שקר על חבירו שחבירו דיבר עליו או עשה לו שלא כהוגן להכעיסו וכיוצא בזה, ומתחיל להתרגז על זה ובוער כעסו על חבירו ונתמלא רוגז עליו חינם על לא דבר, כי הוא בעצמו חשב ובדה זאת על חבירו ובאמת חבירו נקי מזה לגמרי; וזה מאד מאד מצוי שאדם שוכב על המיטה ומדמיין דמיונות שההוא רוצה לעשות לו רע וכו', וכך בונה בהדמיון שלו עד שרואה את הרע שההוא רוצה לעשות לו וכו', ולא דובים ולא יער, אף אחד לא חושב ממנו, אבל בדעתו נרקם כבר מחשבות כאילו שההוא רוצה לעשות לו רע, וכך מתחיל לשנוא את הזולת על לא דבר וכו', והוא אוכל את עצמו איך יכול ההוא לעשות לי רע כזה? אבל הכל רק דמיון אחד גדול, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לו שום דמיונות על הזולת, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, ותמיד תדברי משמחה הן עם בעלך והן עם הילדים והן עם השכנות שלך, ולשמור מאד מאד לצאת מכח המדמה שמכניס בנו הס"מ כדי להכשילנו בכעס ועצבים שזה הורס לגמרי את האדם.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו יודעים מרביז"ל שהוא הרבי שלנו בעולם הזה ובעולם הבא, ובפירוש אמר לאנשי שלומינו מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, וגם זכינו להיות כבר כמה פעמים אצל ציונו הקדוש בעיר אומן, אשר בפירוש הבטיחנו הבטחה כל כך חזקה שיעשה לנו טובה בגשמיות וברוחניות, ועל זה ראוי לנו לשמוח מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמיני י"ח אדר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד שתמיד נדבר רק מאמונה, ובפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל ידי זה נשפע על האדם שפע גדול, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", על ידי אמונה נשפע עליו כל הברכות שבעולם, כי מי שמתחזק באמונה בהקדוש ברוך הוא, על ידי זה נתרחב לו בגשמיות וברוחניות גם יחד, ורביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם ביאת המשיח יתגבר ויתפשט האפיקורסות והכפירות והאמונות כוזביות בעולם מאד מאד, ובפירוש אמר אני אומר לכם את זה כדי שתוכלו להתחזק, זה יהיה הנסיון הכי קשה, כי יתקיים מה שאמר הנביא (דניאל י"ב י') "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו", ולכן ציוה לנו רביז"ל שנרבה לדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וזה יציל אותנו מכל הנסיונות הקשים והמרים שעוברים עכשיו בעולם, ולא בחינם שבני אדם מאד מתפלאים איך חסידי ברסלב תמיד שמחים ועליזים, ונראים הכי מאושרים בחייהם, והם לא יודעים שיש לנו רבי גדול שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומגלה לנו את אמתת מציאותו יתברך, ועצות נוראות ונפלאות איך להתחזק בשיחה בינו לבין קונו, שכל מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות לספר להקדוש ברוך הוא, שזה עיקר ההצלה שאדם צריך להכנס בתיבת התפלה, על ידי זה הוא ינצל מהמבול שהוא לשון בלבול, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ה) שזה המבול של אפיקורסות שיהיה בעולם, היינו שבני אדם יהיו מבוהלים ומבולבלים מכל מיני דעות נפסדות וכו' וכו', אבל בזה שאדם מתחבא בתיבת נח שהוא תיבת התפלה, אזי ניצול מימי המבול, היינו מהכפירות והאפיקורסות ששורה עכשיו בעולם, ובאים לידי שמחה אמיתיית, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה, וזכינו להיות בציונו הקדוש בעיר אומן, ובוודאי יקיים מה שהבטיח לנו, וראוי לנו לשמוח בזה מאד מאד, ועל כן ראי לקחת את עצמך בידיך ותשמרי מאד מאד לא להיות מושפעת מנשים קלות דעת וכו', שהצניעות שלהן רעוע וכו' וכו', כי עיקר החן והיופי של בת ישראל היא כשהולכת עם בגדים צנועים, ולא עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכן יש להן צניעות הדיבור שלא מפטפטות עם גברים זרים וכו' וכו', וכן לא מנבלות את פיהן וכו' וכו', זה נקרא אשה כשירה שראוי להתחבר אליה, וזה מראה את פנימיות לבבה שהוא טהור באמונה פשוטה בו יתברך, אשרי האשה שמתחזקת בעיתים הללו הן באמונה פשוטה בו יתברך, והן בצניעות, וכן היא משפיעה על זולתה שאין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר תזריע כ"א אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שזה שמירה מכל הרוחות רעות הנושבות בחוץ, כי כשבר ישראל מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה הוא מסתתר בסתר כנפיו יתברך, ואז החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) שמי שיש לו אמונה חייו חיים, ואפילו שעובר עליו מה שעובר הוא תמיד מנחם את עצמו, אבל מי שאין לו אמונה הוא תמיד מבוהל ומבולבל, ואין לו במה להחיות את עצמו, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ותשמרי מאד מאד מנשים קלות דעת שמכניסים קרירות באמונה ובמנהגי ישראל וכו', ואני מוכרח להגיד לך שאני ישרש את אלו מקהילתינו הקדושה, כי אין להנשים קלות דעת מקום בקהילתינו הקדושה בשום פנים ואופן, ואני לא יתן להם להשאר בינינו כלל, ולכן תעמדו על המשמר שלא יהיה לך שום שייכות עם אלו הקלי דעת, כי בפירוש גילה לנו הרמב"ם (פרק ו' מהלכות דעות הלכה א') דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר (משלי י"ג כ') "הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע", ואומר (תהלים א') "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור שבד' אמות שלנו לא יימצא נשים קלות דעת בכלל, כי בקלות הם יכולים להוריד אותך ואת בנותייך בשאול תחתית ומתחתיו וכו' וכו', ולא בשביל זה חזרנו בתשובה כדי שכמה נשים קלות דעת יקררו אותך ואת שאר נשי אנ"ש מהאמונה הפשוטה וממנהגי ישראל שנתקבלו בכל תפוצות ישראל. וכך כותב הרמב"ם (פרק י"א מהלכות עכו"ם הלכה א') אין הולכים בחוקות הגויים ולא מדמין להם, לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהם, שנאמר (ויקרא כ' כ"ג) "ולא תלכו בחוקות הגוי", ונאמר (שם י"ח ג') "ובחוקותיהם לא תלכו", ונאמר (דברים י"ב ל') "השמר לך פן תנקש אחריהם", ובפסוקים אלו מזהיר הקדוש ברוך הוא שיהיה יהודי מובדל מהגויים בהליכותיהם ובדיעותיהם, וכמו שכתוב (ויקרא כ' כ"ו) "ואבדיל אתכם מן העמים", יהודי צריך ללכת אחרת מגוי, ולהתנהג מההפך אל ההפך, וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה סימן קע"ח סימן א') אין הולכין בחוקות העכו"ם, ולא מדמין להן, ולא ילבש מלבוש המיוחד להן, אלא יהיה מובדל מהן במלבושיו ובשאר מעשיו; וכן מביא הבית יוסף שכל בגד של שחץ וגאוה הוא אסור, ולא באלה חלק יעקב שדרך ישראל להיות צנועים וענוים ולא לפנות אל האלילים, הרי שלך לפניך איך בת ישראל צריכה להזהר לא להמשך אחר חוקות הגויים דרכיהם ולבושיהם, כהיום נתרבה רחמנא לישזבן הסרטן בהנשים, הן סרטן הרחם, הן סרטן החזה וכו', ולא יודעים שהכל בא שהתחילו לדמות את עצמן אל מעשה הגויים, הן בלבוש שזה בכלל לא צנוע החצאית זה למעלה מהברך, החולצה למעלה מהמפרק, והצוואר פתוח מאד, מסתובבות בלי גרבים, עד שיש נשים שגם מעשנות סיגריות ושותות משקה המשכר, ומנבלות את הפה שלהן וכו', ועל ידי זה דוחים את השכינה מהעולם, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".
הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מהם ומהמוניהם, ונזכה שקהילתינו הקדושה תהיה קהילה שמתנהגת רק כפי רוח היהדות הנאמנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תזריע כ"ב אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

בכל יום שומעים מקרים מזעזעים, אנשים צעירים ונשים צעירות בנים בנות וכו' וכו', נחטפים מזה העולם באופן טראגי על ידי מחלות וחלאים רעים רחמנא ליצלן, על ידי תאונות דרכים מחרידות רחמנא לישזבן, ואף אחד לא שם לב שזה יכול לקרות גם לו וכו', ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, ופירש את מאמרם ז"ל (תענית כ"ג) שאמר חוני המעגל "מי איכא דניים שבעין שנין", איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו? וסיפרו אנשי שלומינו שבשעה שרביז"ל אמר את זה, הדגיש בהדגשה מיוחדת 'איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו' וכל אנשי שלומינו התעוררו מאד מאד בתשובה בשעה ששמעו את זה, כי באמת אנחנו רואים במציאות שהחיים לא קלים לאף אחד, על כל אחד ואחד עוברים משברים וגלים עליות וירידות וכו' וכו', זה בכה וזה בכה וכו' וכו', ואף אחד לא שם לב שיום אחד יקראו אותו למעלה וכו', ולכן נתן לנו רביז"ל עצה קלה מאד שנרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלנו בלי שום חכמות והשכלות כלל, רק פשוטו כמשמעו להשיח ולספר את כל אשר עם לבבינו אליו יתברך, כאשר אשה מדברת אל רעותה, אשר באמת את צריכה לדעת שכל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ואם היית יודעת מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא על כל פנים חמש דקות, ולספר לו יתברך מה שלוחץ אותך, היית מתמידה בזה מאד מאד, כי כך אמר רביז"ל אשר למעלה בשמים התפלות של הנשים פועלות מאד מאד, כי הן קרובות לבכי וכו', ולבבן שבורות וכו', ולכן תפלתן מאד מתקבלת בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, ככל שרע ומר לך וכו', הכתובת הראשונה צריך להיות רק אל הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול לעזור לך, אבל כדי שהתפלות שלך תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, את צריכה להקפיד מאד מאד על מדת הצניעות, שזה עיקר היופי והחן של בת ישראל, ולהשתדל מאד להתרחק מנשים פרוצות קלות דעת, שבקלות יכולים למשוך אותך להשאול תחתית ומתחתיו, צריכים רק שתים או שלוש נשים קלות דעת וכו', והן יכולים לעשות הרס גדול מאד, ואני הולך לעמוד על זה חזק שלא יהיה במחנינו שום אשה קלת דעת, אין יותר הפקר, מספיק שומעים אסונות בכל יום, והכל קורה רק מחמת זימה וניאוף וכו', שנמצאים בעולם, כי על זה אין הקדוש ברוך הוא מוחל, ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה ולשמור על קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא מוליכנו בדרך האמת ומפיח בנו רוח חיים חדשה בכל יום מחדש, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תזריע כ"ג אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ואי אפשר להעריך את הקהילה הקדושה שלנו, עד שלא יוצאים בחוץ, ואז רואים את ההפרש וכו' וכו', בוודאי גם אצלינו יש מה לתקן, ובפרט הנוער, ובשביל זה אני באתי את הנסיעה הזו, כדי לעשות למען הנוער שלנו פעם ולתמיד לראות להציל אותם, ואני מאד מקווה שתעזרי לי במה שאת רק יכולה.
זכרי היטב אשר יש פתגם עממי "כשאת שמחה כל העולם ישמחו איתך, וכשאת עצובה אזי יניחו אותך לבד", כי על כל אחת ואחת עובר צרות ויסורים וכו', עניות ודחקות וכו', בלבולים וחלישות הדעת וכו', ולכן כל אשה מחפשת אשה שמחה להוציא מהלב שלה את כל המרירות והדכאון שיש לה וכו', ולכן אשה כזו נמשכת אחר אשה שתמיד שמחה ועליזה, מה שאין כן כשרואה אשה גם כן במצב גרוע כמוה וכו', תמיד היא עצובה וממורמרת וכו', אזי היא אינה מעוניינת בהצרות והיסורים של הזולת וכו', ולכן היא נשארה לבד, ועל כן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות תמיד בשמחה, ואז תראי איך שכל העולם כולו הוא עולם שמח, כי הכל תלוי באדם בעצמו, אשרי האשה מי שתמיד שמחה ועליזה ומשמחת גם נשים אחרות.
ראי לחזק ולעודד ולשמח את בעלך, וזה שתשמחי אותו גם לך יהיה טוב, ויתרחב דעתך ולבך, וכן דעתו ולבו, ותיכף ומיד כשיתרחב לכם וכו', אזי תוכלו להחדיר בעצמכם שהכל בהשגחה פרטיית, ולא כדאי לריב, אלא כל דבר שצריכים הכתובת הראשונה והאחרונה זה רק לבוא אליו יתברך, ולספר לו יתברך כל מה שמעיק ומציק לכם, והוא יתברך אב הרחמן ומשגיח על כל בריה ובריה, רק מחכה שנבקש ממנו מה שאנחנו צריכים וכו', ומחמת קוצר דעתינו ושכלנו וכו', וחסרון האמונה שיש בנו וכו', על זה אנחנו מתרשלים, וצריכים לזכור טוב טוב מה שחכמינו הקדושים אמרו (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן אם נחדיר בעצמינו ידיעות אלו, כל החיים שלנו ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי.
מחר בערב בשעה תשע וחצי יהיה שיעור להנשים בבית הכנסת הגדול, ורציתי מאד מאד שתבואי, כי יש לי הרבה דברים נחוצים לדבר, ובפרט איך לשפר את קהילתינו הקדושה, ואיך נוכל לעזור להנוער שלנו, אשר רק בשביל זה באתי עכשיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תזריע כ"ה אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מה אומר לך ראוי לך לשמוח ולרקוד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה, יסוד מוסד של חסד שאין קהילה כזאת בכל העולם כולו, ואת צריכה מאד מאד לשמוח ולהתחבר אל נשות אנשי שלומינו, ולהשתדל לעזור אחת לשניה, כי זה מאד מאד חשוב בעייני הקדוש ברוך הוא.
זכרי היטב מה שדברתי אתמול בעניין הצניעות שצריכים מאד לשמור מחברות מקולקלות, כי עכשיו זה הניסיון האחרון לא להימשך ולא להיגרר אחר נשים עם דעות כוזבות, וצריכים לשמור מהן מאד מאד, כי בקלות יכולים להתפתות אחר דיבוריהם, שזה כמו ארס נחש.
בפרט אנחנו צריכים לשמור על הנוער שלנו שהם העתיד שלנו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי עם ההוראות קבע למען הצלת ילדינו, שהקדוש ברוך הוא משלם חזרה על צדקה כזאת, כי כשנותנים צדקה למען תינוקות של בית רבן, אז הקדוש ברוך הוא פותח את אוצרו הטוב ונותן את זה לנו, ולכן אני מבקש אותך תרתמי גם את להביא הוראת קבע, כדי שנזכה לגמור עם המבנה למען הצלת ילדינו, וצריכים לבקש הרבה רחמים ממנו יתברך שיציל את הנוער של עם ישראל, שלא יהיו נושרים ונושרות וכו' וכו', ובתוכם ילדינו היקרים, כי בלי תפילות זה לא ילך, ורביז"ל לימד אותנו שעל כל דבר צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא, ותפילה צריכה חיזוק, כי אם אדם רואה שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל ויחזור ויתפלל וכו' וכו', ברחמים ובתחנונים, וסוף כל סוף תראי ניסים נגלים שיעשה איתך הקדוש ברוך הוא, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך עושה רושם גדול בכל העולמות, ולכן לא בחינם שהס"מ מחליש את הדעת ולא נותן שיתפללו להקדוש ברוך הוא, ורביז"ל מוליך אותנו בדרך הישרה, בדרך המלך, מחזק מעודד משמח ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, לכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלנו, וזה יביא אותנו אל כל טוב אמיתי ונצחי.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע עוד תראי המון ניסים שיעשה איתך הקדוש ברוך הוא, רק חזקי ואמצי מאד, ועיקר ההתחזקות הוא להיות בשמחה עצומה, כי השמחה זה הגאולה, וככל ששמחים יותר ויותר, כן נגאלים יותר ויותר.
הקדוש ברוך הוא ישלח לך שמחה אמיתית.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תזריע כ"ו אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, כי את לא יכולה לתאר ולשער באיזה מקום את נמצאת וכו', בקהילה קדושה חממה של אמונה ששם רק מדברים אמונה פשוטה בו יתברך יסוד מוסד של חסד, בשביל זה בעצמו את צריכה לשמוח כל השבת, כי מה היית עושה אם לא היית פה בקהילה קדושה כזאת המתנהגת על פי דרכי רביז"ל? ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ח) כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, כל כך חשוב לשמור את השבת ולשמוח בשבת, ועיקר השמירה לא לריב עם הבעל, לא להתעצבן על הילדים, ולא להתעצבן על עצמה וכו' וכו', כי תאמיני לי שזה לא שווה כל העוגמת נפש והצער בחינם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה כל השבת, וזה יביא לך ברכה והצלחה לששת ימי החול.
נא ונא ראי לעזור לי במסירות נפש להביא חמש הוראות קבע למען הצלת ילדינו מרדת שחת, כי עכשיו יש מגיפה בכל העולם כולו שיש נושרים ונושרות מרוח הרע שנושבת ברחוב, ולנו אין מקום איפה לאחסן את הילדים שלנו אחר הצהרים, וכן אין לנו מקום לישיבה קטנה וישיבה גדולה, ולכן מסרתי את כל המבנים שאני רציתי לבנות לאברכי אנשי שלומינו רק בשביל הצלת ילדינו, ולכן אל תנוחי לרגע ותשדלי מאד להביא לי חמש הוראות קבע כמו שדיברנו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעזור לי, והקדוש ברוך הוא יעזור לך.
נא ונא ראי לקבל את האורחים הבאים לכאן ליבנאל בסבר פנים יפות, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של הכנסת אורחים שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע לך ברכה והצלחה בתוך ביתך, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק ז') אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב עדיין לא הגעת לאברהם, אתה יושב בתוך ביתך ואורחים נכנסים אצלך, אבל אברהם מהדר בעולם, וכשימצא אורחים מכניסם בתוך ביתו, זאת אומרת אברהם אבינו יצא בחוץ וקיבל בסבר פנים יפות את כל אורח שבא, ולכן אני מאד מבקש אותך כל אישה אורחת שבאה ליבנאל תקבלי אותה בסבר פנים יפות, שהזכות הזה עולה על כל הזכויות, יעזור הקדוש ברוך הוא שהזכות הזה יגן עליך ועל בעלך ועל הילדים, ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו בחודש ניסן הקרוב הבא ונכנס אלינו.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר טהרה כ"ח אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני שמח לשמוע איך שיש אחדות גדולה בין נשות אנשי שלומינו לעזור לי להציל את הנעור מנשירה, ולכן גם את תצטרפי לעזור, שאין אין עוד חסד יותר גדול מזה להציל את הנוער, כי לצערנו הרבה הנוער ברחוב החרדי נושר ומדרדר ואנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להצילם.
מחר בערב בשעה תשע וחצי יהיה שמחת ראש חודש ניסן והיום הולדת של רביז"ל ויהיה דרשה בבית הכנסת הגדול, ורציתי מאד שתצטרפי, כי יהיה אז שמחה מאד מאד גדולה, כי ראוי לנו לשמוח עם רביז"ל, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? ולכן עלינו לשמוח, בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר טהרה ערב ראש חודש ניסן ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהלילה את תבואי לבית הכנסת הגדול בשעה 9:30 שאז הוא יום הולדת של רביז"ל ונדבר בגדולתו, וכן יש לי כמה עניינים נחוצים לדבר איתך, ולכן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לבוא.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה ואל תתני לרגע שהעצבות והמרירות והדיכאון וכו', יתפוס אותך את צריכה למסור את נפשך להיות בשמחה כי שמחה זה המדרגה הכי עליונה אם האדם היה תמיד שמח לא היה סובל שום סבל אלא היה מתענג בזיו שכינת עוזו יתברך והס"מ הרשע יודע את זה, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם שלא יפיל אותך בעצבות ובדיכאון, ולכן חזקי ואמצי מאד לא להישבר משום דבר שבעולם, כי גדול אדוננו ורב להושיע, ועל ידי שמחה ימחל לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
נא ונא תשתדלי מאד להקפיד על הצניעות, כי זה עיקר החן והיופי של בת ישראל ותשמרי לא לתחבר עם נשים פרוצות וכו', קלות דעת וכו', שבקלות יכולות להוריד אותך לשאול תחתית, ואל תיקחי את זה בקלות, כי רבים חללים הפילו אלו הנשים הקלות דעת שהסיתו אחת את השניה להפסיק את דרך התורה וכו', להפסיק את דרך הצניעות השייכת לבת ישראל וכו', עד שעזבו לגמרי את הקדוש ברוך הוא ונעשו מופקרות רחמנא ליצלן, ולכן תשמרי מאד מאד מחבורתן של נשים קלות דעת כאלו ותשתדלי לא לקנאות בשום אישה וכו', תדעי לך שהתנא הקדוש אמר (אבות פרק ד') איזה הוא עשיר השמח בחלקו, ואישה שתמיד שמחה בחלקה אזי אף פעם לא יוכלו להסית אותה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד הצדיק.
את צריכה מאד לשמוח שאת יודעת מרביז"ל שהוא מחזק ומעודד ומשמח אותנו הוא מלמד אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר זה מטהר אותנו מכל מיני זבל ולכלוך, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכל מה שמעיק ומציק לך זכרי היטב שהכתובת הראשונה זה הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול לעזור לך, כי רק הוא יכול להציל.
אני מאד מאד מבקש אותך תעזרי לי להשיג חמש הוראות קבע של מאה ₪ לחודש למען הצלת ילדינו ואל תגיד שלבתי או לבני זה לא יקרה וכו' היום יש רבבות נושרים ונושרות בעולם החרדי ואין מי שיצילם, ולכן לקחתי על עצמי לכל הפחות להציל את ילדינו מרדת שחת, ואני בונה להם מבנים לחוגים ומקום שיוכלו לבלות את השעות היקרות אחר התלמוד תורה ואחר הבית ספר, העיקר שלא יסתובבו על הרחובות, לכן אשרי האישה שתעזור לי להביא חמש הוראות קבע למען הצלת הנוער, ואז תהי שמורה מכל מיני מחלות וחולאים רעים שיש עכשיו בעולם.
הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל רע ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן