מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי

ראש חודש | ב' כסליו | ג' כסליו | ד'  כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ח' כסליו | י' כסליו | י"א כסליו | י"ב כסליו | י"ג כסליוט"ו כסליו | ט"ז כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ו כסליו | כ"ז כסליו | כ"ט כסליו

בעזה"י יום א' לסדר ויצא ראש חודש כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות חזק בכל מה שעובר עליך, כי על כל אחד בזה העולם עובר מה שעובר, צרות וייסורים מרירות והרפתקות וכו' וכו', ורביז"ל גילה לנו עצות נפלאות איך יכולים להחזיק מעמד אפילו במצבים הכי קשים וכו', ואפילו אם האדם נופל באיזה בור וכו', הוא מוריד לו סולם איך שהוא יכול לעולת מזה, וזה מה שצעק רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום ייאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, וזה לא סתם אמירה שרביז"ל אומר לנו לא להתייאש, אלא נותן לו עצות קלות וישרות איך להחזיק מעמד במצבים הכי קשים שאנחנו עוברים וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידך ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך ואל תפחד מאלו שרוצים להפיל אותך ועוד מאיימים שינקמו בך, כי כך כתוב (ויקרא א' ב') "אדם כי יקריב מכם קרבן" וגו' מ'כ'ם' ראשי תיבות מ'ידה כ'נגד מ'ידה כל מה שאדם חושב שהוא יסדר את השני הוא מסדר את עצמו, ובפרט אלו הנחשים שמתחבאים בתוך הקש, וחושבים שיכולים לנשוך את הצדיק, כבר הקדים דוד המלך ואמר (תהילים ז' ט"ז) בור כרה ויחפרהו וייפול בשחת יפעל ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד, מה שרוצים לעשות לצדיק מקבלים את זה חזרה, ולכן לא כדאי להתחיל עם הצדיק שדבוק בהקדוש ברוך הוא כי אחר כך משלמים על זה מחיר כבד מאד מאד.
אני מאד מבקש אותך שתזכור טוב שהקהילה הקדושה שלנו נבנתה רק על מידת החסד שאחד יעזור לשני, כי בשביל זה אנחנו יהודים בני אברהם יצחק ויעקב שעשו חסד עם כולם, ולכן תזכור טוב מאד שאצלי חשוב רק חסד, רק אנשים שעוזרים אחד לשני בקהילה שלנו אלו הם החיילים שלי, אבל כל אלו שמסיתים ומדיחים אחד נגד השני ומדברים לשון הרע אחד על השני אותם אני לא צריך, כמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל את כולם רביז"ל יכול לקבל, אבל לא מי שהוא בעל מחלוקת, כי זה יותר גרוע מהכל, כי מחלוקת מכלה את הכל וצריכים לשמור מאד מאד מבעלי מחלוקת ולכן עלינו לדאוג שיהיה רק אהבה אחד עם השני ואחד יעזור לשני, ורק ככה יכולים לקבל מרביז"ל, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ב') כל מי שעשה חסד עם אחד מגדולי ישראל מעלה עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק לעסוק בחסד, לעזור אחד לשני ורק ככה מצליחים בקהילה, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה מכל הזבח שזבח שלמה לפני, ולכן הולך לי בחיים שאתה תהיה בעל חסד ותשתדל לעשות חסד עם הזולת וממילא יעשו איתך חסד, כי כפי שהאדם מתנהג עם הזולת ככה הזולת יתנהג איתו, וזה ברור כשמש.
נא ונא עכשיו מתחיל שבוע חדש, ולכן תלמד היום חומש ורש"י עם התרגום, פרק או שתי פרקים משניות, ואת הדף היומי, והלכה, ואפילו קצת דקצת, אבל זה מה שיישאר לך לנצח, אל תטעה את עצמך, אחרים לא ירחמו עליך תצא מהדמיון, אתה תעשה חסד עם הזולת ואל תצפה שיחזירו לך, כי זה הטבע הרע של בני אדם, עם כל זאת אל תפסיק לעשות רק חסד, והחסד הכי גדול שאתה יכול לעשות עם עצמך שתלמד היום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה זה שלך, שלמה המלך אומר (משלי א' ל"ג) ושומע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רע, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק במידת הסבלנות שאין עוד מידה כל כך יקרה כמו הסבלן, וכלל זה תקח בידך כי הסבלן הוא המנצח, ולכן צריכים הרבה הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיזכה למידת הסבלנות ולא יצא לריב עם הזולת ולא יתעצבן על הזולת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין מ"א.) רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, אדם שתמיד נכנס בעצבים ושופך חמתו על הזולת וכו', הוא לא פועל בזה שום דבר רק מכפיש את השם שלו, כי באמת הכעסן הוא פשוט משוגע, כי מי שנכנס בו עצבים וכל דבר קטן מעצבן אותו זה מראה שהוא איבד את השפיות שלו, ולכן תעשה כל מה שבידך לא לכעוס לא להיכנס בעצבים שזה בעצמו עבודה זרה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (זהר חדש נח) "לא יהיה בך אל זר" שלא תהיה נח לכעוס, בזה העולם צריכים הרבה סבלנות עם כל פרט ופרט, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלזכות לאריכות אפים שזה מידה היקרה של סבלנות זה אי אפשר להגיע אליה אלא על ידי תוקף האמונה, כי כשבר ישראל מכניס את עצמו בתוך האמונה כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי, ואת זה רביז"ל רוצה להחדיר בנו שנזכה לבטל את עצמנו לגמרי לגבי האין סוף ברוך הוא, שתמיד נראה איך שהוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, וככל שאדם יודע את זה על ידי זה מדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא התבודדות, שיחה בינו לבין קונו, שאין למעלה מזה, כי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא הכי מאושר בחיים, כי בלי התבודדות אין לאדם איפה לברוח מרוב יסורים ומכאובים שעוברים עליו, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולשפוט את עצמו על כל פרט ופרט שהוא עושה שאז החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי יש לו על מי לבטוח ויש לו אל מי לברוח בעת שעוברים עליו משברים וגלים.
נא ונא תחזיק מעמד ואל תשבר משום דבר, כי גדול אדוננו ורב להושיע, ועוד תזכה לראות הרבה ניסים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא רק אל תכנס בלחץ ודחק, כי חבל מאד מאד שחייה את החיים שלך עם כעס כי הכעסן חייו אינם חיים, ולכן אשרי מי שקונה לעצמו את המידה היקרה של סבלנות ואל יקל בעיינך דבר זה, כי כל החייך שלך תלויים רק בזה, כפי שתהיה מיושב בדעתך ולא תכעס, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים ס"ו:) כל אדם שכועס אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ומכל שכן שלא תוציא את העצבים שלך לא על אשתך ולא על הילדים שלך ושיהיה לך הרבה סבלנות לגבי הילדים כי הם העתיד שלך, ולכן אתה צריך להשקיע הרבה בילדיך, כי החינוך זה מצוות עשה מן התורה, אשרי מי שמוריד את עצמו אל ילדיו ומחזק מעודד ומשמח אותם ועונה על שאלותיהם וכו', בסבלנות גדולה וכו', ולא מוציא את העצבים שלו עליהם, וכך אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן, אדם צריך תמיד להסביר לילדיו כל מה ששואלים אותו ויהיה לו סבלנות אליהם וברגע שהאדם מוציא את העצבים שלו עליהם, הילדים נשארים שוטים, ולכן האבא צריך תמיד להוריד את עצמו אל ילדיו ולשמח ולעודד אותם ולדאוג להם אל כל מה שצריכים, והעיקר לתת להם תשומת לב שזה מה שילדים צריכים, ומוהרנ"ת ז"ל אמר שאצלו חינוך ילדיו כל כך חשוב כמו אמירת חצות בלילה, כי הרי לזכות לומר תיקון חצות ולקונן על חורבן בית המקדש זה דבר גדול מאד מאד וחשוב בשמים, עם כל זאת לחנך את הילדים זה הרבה יותר חשוב מהכל כי זה העתיד של כלל ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתבוא היום אל הנחת אבן הפינה לקראת הגנים שמתחילים לבנות היום.
זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, זה לנו בשורה מאד מאד משמחת שסוף סוף בונים לנו גנים, ובקרוב יתחילו גם לבנות עוד מבנים לבנים ולבנות, כי תהילה לאל יש לנו כבר למעלה מאלף ומאתים ילדים בנים ובנות, מי שמע כזאת ומי ראה כזאת במושבה שאף לאחד לא ידע שנמצאת על המפה, ולבסוף דייקא ממקום כזה יש בלי עין הרע כל כך הרבה ילדים במוסדות שלנו כן ירבו, ולכן זה אצלי שמחה מאד מאד גדולה שסוף סוף אנחנו זוכים לעשות הנחת אבן הפינה ורציתי מאד שתבוא.
ידוע שהיום ג' כסליו אמר הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע שלא לומר היום תחנון, כי בג' כסליו נתבטלה הגזירה של שריפת התלמוד, ולכן החזיק את היום הזה ליום גדול, וידוע שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלת הצדיק רבי פנחס מקאריץ זי"ע ואמר עליו אשרי העיניים שראו את רבי פנחס, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח היום ולשמח את אחרים.
אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע, ולכן ראה להחזיק מעמד, ודע לך שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא וצריכים רק לחפש ולבקש ולמצוא אותו בתוך הבריאה, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שאפילו אדם שנפל כבר במקום שנפל ושם נעלם ונסתר ממנו אלקותו יתברך גם במקומו יחפש ויבקש ויזעק "איה מקום כבודו" איה המקום שאני יכול למצוא אותך רבונו של עולם ותיכף ומיד שיחפש אחריו יתברך על ידי זה הוא יתעלה בעליה אחר עליה, כמו שאמר רביז"ל (שם) שבזה שמחפשים אחר הקדוש ברוך הוא כאילו מקריבים עולה שזה "ואיה השה לעולה", כשבר ישראל שואל איה המקום שאזכה למצוא אותך, כבר עולה עליה אחר עליה, ולכן אל תהיה בטלן תמצא את אלוקותו יתברך בכל תנועה ותנועה שאתה רק זז, כי אין בלעדו יתברך כלל, ואתה לא יכול לתאר ולשער את מעלת האדם הזוכה לאמונה ברורה ומזוככת, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, בזה שהאדם חזק באמונה בו יתברך בזה כבר נמחל לו כל העוונות, עכשיו אני שואל אותך האם לא כדאי להכניס את כל כולו בתוך האמונה הקדושה, שבפירוש אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקי"ט) אין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה, וכן לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה, ואברהם לא ירש העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות האמונה שהאמין בו יתברך, ולכן צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועיקר האמונה מתגלה רק על ידי הדיבור כשאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם, כמו שגילה לנו רביז"ל את העניין של שיחה בינו לבין קונו, שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו וכו', עם ישראל וכל העולם כולו יקבלו את זה דרך משיח צדקנו, כמו שכתוב (צפניה ג') כי אז ההפוך אל כל העמים שפה ברורה לדעת את השם, כי הוא יגלה את הענין של שיחה בינו לבין קונו, שכולם ישירו שירות ותשבחות אל הקדוש ברוך הוא, רק שזה יהיה משיח שיוכל לגלות את זה לכל העולם כולו, כי הוא יגלה את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב כזה עד שיקוים (ישעיה י"א) ומלא הארץ דעה לדעת את הוי"ה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ג) שלכן הוא נקרא 'משיח' על שם שהוא משיח אילמים, שהוא פותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא שאין למעלה מזה, ואנחנו עניים ואביונים שבורים ורצוצים וכו' וכו', קטני ערך ופגומים וכו' וכו', זיכה הקדוש ברוך הוא להתקרב אל רביז"ל שהוא כבר הקדים וגילה לנו את העצה הנפלאה הזו שיגלה משיח צדקנו, ובפירוש גילה שאצלו עדיין יש בחירה אבל שמשיח יגלה את זה כבר לא תהיה בחירה, ולכן תראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ותדבר בכל יום עם הקדוש ברוך הוא ותספר לו יתברך את כל אשר עם ללבך ואל תהיה בטלן אלו הדיבורים יגנו עליך, אלו הדיבורים שתדבר אל הקדוש ברוך הוא זה ילווה אותך עד הדקה האחרונה בזה העולם, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות הם אשר מלויים אותו עד בית עולמו, אין עוד דבר שמלווה את האדם כמו שיחה בינו לבין קונו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק' א' סימן ע"ח) שהדיבור הולך עם האדם בכל מקום אפילו במקומות המטונפים, ולכן תהיה חזק מאד מאד בדבר זה, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"ב:) שאמר ינאי המלך לאשתו אל תיראי מן הפרושין ולא ממי שאינם פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, היינו ממי שמדבר נגד רביז"ל ונגד שיחה בינו לבין קונו ונגד סדר דרך הלימוד שלו, דע לך שזה צבוע גדול ואף שנדמה לך שכאילו הוא פרוש וכו' עובד וכו' בוער וכו' רץ אל השדה וכו', הרגע שמתלוצץ מכל זה דע לך שזה צבוע שצריכים לברוח ממנו ובעת צרה הוא לא יכול לעזור לך, לכן אני מאד מאד מבקש אותך תזכור מה שהחכם מכל אדם אמר (משלי ג') בני תורתי אל תשכח ומצוותי ינצור לבך, תכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז יקוים אצלך (שם) אז תלך לבטח דרכך ורגליך לא תגוף אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

דע לך רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול מאד, ועיקר האמונה להאמין בו יתברך בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חוכמות והשכלות כלל וכו', ורביז"ל היה מאד מאד נגד כל אלו שחוקרים באלוקות וכו', כי אצלו היה העיקר לסלק את דעתו וחוכמתו ושכלו לגמרי ולידע בידיעה ברורה ומזוככת שאין בלעדיו יתברך כלל, שעל זה צריכים אמונה ואף שאמונה ודעת הם שני הפכים, כי דעת הוא שהאדם מבין ואמונה הוא שהאדם לא מבין רק מסלק את השכל לגמרי וכו', עם כל זאת צריכים אמונה עם דעת כדי שלא יבוא לידי אמונות כוזבות שמשם נובע כל הכפירות והאפיקורסות, וזה שכתוב (דברים ד' ל"ט) וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי"ה הוא האלוקים אין עוד מלבדו, שצריכים להכניס טוב טוב בתוך הלב בידיעה שלימה את האמונה בו יתברך, וזה חוכמה עמוקה איך שאדם יכול לסלק את חוכמתו המדומה ולהאמין בו יתברך.
והחידוש הנורא ונפלא מאד שגילה רביז"ל שזה עמוק עמוק מי ימצאנו הוא ענין השיחה בינו לבין קונו, כי לא ידבר האדם אל הקדוש ברוך הוא אלא אם יש לו אמונה פשוטה, שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו עמו ואצלו ואז ידבר עמו יתברך כאשר ידבר איש עם רעהו, אשר אין עוד נועם ועריבות יותר מזה, אבל שיחה בינו לבין קונו תלוי כפי האמונה שמאמין בהקדוש ברוך הוא, ולכן ככל שהאדם יותר חזק באמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדיו נמצא כמו כן הוא ידבר עמו יתברך.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) למה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא? מפני שאין לו אמונה חזקה בו יתברך, כי אם היה מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתו והוא נמצא על ידו וכו', אז בוודאי היה מדקדק מאד איך שהוא מדבר, כי בזה שהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא בזה הוא נדבק באין סוף ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י' ט') הוא תהילתך והוא אלוקיך על ידי תהילה ותפילה, שהאדם מדבר משבח ומפאר את הקדוש ברוך הוא ומתפלל אליו על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, ולכן אשרי האדם שמסלק את חוכמתו המדומה לגמרי ומרבה לדבר עמו יתברך שאז כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי.
נא ונא תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום שולחן ערוך, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') שעל ידי לימוד שולחן ערוך זוכים לברר את הטוב מהרע שנדבק בו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ו) שעל ידי לימוד שולחן ערוך הוא יכול להיות הבעל הבית על עצמו ועל העולם, היינו שבדומם צומח חי מדבר יכולים למצוא גם כן אלוקות שזה הלכה, יש הלכות ששייך לדומם, ויש הלכות ששייך לצומח, ויש הלכות ששייך לחי, ויש הלכות ששייך למדבר, וההלכות האלו הן הן גילוי אלוקותו יתברך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ב) הלכ"ה ראשי תיבות ((תהלים צ"ח ד') ה'ריעו ל'הוי"ה כ'ל ה'ארץ, כשאדם זוכה ולומד הלכות אזי הוא רואה שגם בגשמיות הבריאה נמצא אלוקות ונמשך עליו יראה לירוא ולפחד ממנו יתברך שזה הדבר הכי גדול לזכות לזה לירוא ולפחוד ממנו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') כשיש לאדם יראה ממילא יבוא אחר כך אהבה שהוא יאהב את הקדוש ברוך הוא בתכלית האהבה, ולכן ראה לקבוע לעצמך בכל יום שיעור בשולחן ערוך ותרגיש אדם אחר לגמרי, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן שיחה כ"ט) שכל בר ישראל מוכרח ללמוד בכל יום הלכה.
נא ונא אל תהיה בטלן ראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום שזה סגולה לאריכות ימים וסגולה ליראת שמים ולהינצל מחטאים וחבל מאד שבני אדם מתרשלים מלימוד חומש ורש"י עם התרגום בכל יום ויום, וכן תהיה רגיל לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, וזכור אשר משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שיש לנו רבי כזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתבונן היטב אל מי אתה מקורב? אל רבי נורא ונפלא כזה שאין לתאר ואין לשער כלל, וזה צריך להיות כל שמחתנו שאנחנו יודעים מרביז"ל שהוא מחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, שהוא מלמד אותנו איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה התכלית מכל החיים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נשא) ביום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגור איתנו להיות איתנו וכו' וכו', היינו שבריותיו יזכו תמיד לחשוב ממנו יתברך ותמיד ידברו אליו יתברך שאין תכלית יותר גדולה מזו שמחדירים בעצמם אמונה פשוטה, שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, וזה שאמר דוד המלך (תהילים קי"ט) כל מצוותיך אמונה, כל המצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא צריך להביא אותנו לאמונה, להתבונן למה אני מקיים את המצווה הזו? מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה ככה, ויש לנו מאתים וארבעים ושמונה מצוות עשה, כנגד מאתים וארבעים ושמונה איברים שיש באדם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא בכל איבר ואיבר ומעורר אותו לקיים את המצוות, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עז באמונת חכמים ברביז"ל, ותשמח מאד מאד שאתה מקרוב אל צדיק כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותך, ומחדיר בך שלא תתייאש אפילו שאתה נמצא במצבים הכי קשים וכו', ואתה מסובך בסיבוכים הכי קשים, כי הצדיק הגדול והנורא הזה רביז"ל מחדיר בנו שאין שום ייאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ולכן עלינו להתחזק מאד מאד ביתר שאת ביתר עז שזכינו להתקרב אל רביז"ל והוא מאיר בנו את אמיתת מציאותו יתברך, ולכן ראוי לנו מאד מאד לשמוח שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ואף אחד לא יכול לעבוד עלינו, ואל זה זוכים רק עם מתמידים בספרי רביז"ל, כי עיקר ההתקרבות אל רביז"ל זה רק על ידי לימוד ספרי רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ט) שפניו שכלו וחוכמתו נמצאים בתוך הספר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתמיד תאחז מרביז"ל ואף אחד שלא יוכל להזיז אותך ממנו ז"ל, ואל תסתכל על חדשים מקרוב באו שיש להם לימודים פגומים וכו' ותולים חוכא ואיטלולא ברביז"ל, ואם אדם לא יכול להראות לך בדיוק איפה רביז"ל מדבר מזה או גילה את זה תברח ממנו כמו שבורחים מאש, כי צריכים לברוח מאד מאד משליחי הס"מ שבאים עם לימודים פגומים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויצא ו' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבל את השבת בשמחה עצומה שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו ממנו יתברך, וזכור גם זכור שבשמירת השבת ממשיכים על עצמם פרנסה ושפע על כל ששת ימי השבוע, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, וכל ההשפעות באים רק משבת, ולכן הס"מ לא יכול לסבול שיהיה לאדם פרנסה בשפע אזי הוא מערבב לו את השבת עם מחלוקת ומריבות וכו' על אשתו, ואדם לא קולט שזה הס"מ שגורם מחלוקות עם אשתו דייקא ביום השבת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תשלים עם אשתך ותהיה איתה באהבה גדולה מאד כל השבת, ובזכות זה תבוא לעשירות גדולה, תאמין לי שלא תפסיד אם תכבד ותייקר את אשתך וכו'.נא ונא שמור מאד מחילול שבת, צריכים לקבל את השבת ארבעים דקות לפני השקיעה שאז האישה תדליק את הנרות, כי תוספת שבת מוסיפה אור וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, זה לגבי אישה, אבל גבר צריך לשמור מאד מאד שעד עשרים דקות לפני השקיעה שלא יסע יותר עם רכב, כי הוא נכנס בשבת וכו', ועל ידי זה הוא מחלל את השבת רחמנא ליצלן, הוא יכול ללכת עם שטריימל ובגד לבן, אבל כיוון שהוא נוסע בשבת עם רכב הרי הוא גוי וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור כשנוסע עם הרכב לבית הכנסת שיהיה לכל הפחות רבע שעה לפני השקיעה, כי לא ימלט שלא יכנס בתוך השקיעה, ואז הוא חילל את השבת רחמנא ליצלן, וקח את זה לתשומת ליבך.ידוע שרביז"ל הקפיד מאד ללכת בערב שבת למקווה מה שיותר מוקדם וגם זה מסיבה של חילול שבת שלא יכולים להיזהר אם מחכים על הרגע האחרון, לכן תקפיד על זה מאד מאד.אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להיות בשמחה כל השבת, כי רביז"ל הפליג במעלת השמחה בשבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שראוי לשמוח מאד מאד כל השבת, ועל כן אם אתה יכול ללמוד את המאמר בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז שמדבר מהפלגת גדולת שבת, אין לתאר ואין לשער את זכותך, וכל שכן אם תאמר עליה את התפילה בליקוטי תפילות חלק ב' תפילה י"ג, אין לתאר ואין לשער שזה יוסיף לך אור וזיו ודביקות בשמירת שבת.ידוע שהאריז"ל הקפיד מאד מאד שנלך בשבת עם בגדים לבנים, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע שאם עם ישראל היו הולכים ביחד בבגדים לבנים בשבת מזמן היו נגאלים, והוא עשה תעמולה על זה, והס"מ בא אליו ואמר לו שאם אתה לא תפסיק אני לוקח את עצמי על הילדים שלך, אזי הוא הפסיק מרוב פחד שפחד מהס"מ רואים מכל זה את גדולת אדם שהולך בשבת עם בגדים לבנים שמוחלים לו את כל עוונותיו, עכשיו אני שואל אותך האם לא כדאי ללכת בבגדים לבנים שימחלו לך את כל עוונותיך? ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ג.) וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, באמצע השבוע לא הולכים עם בגדים לבנים אפילו לא עם כיפה לבנה, אבל בשבת אנחנו צריכים ללכת רק עם בגדים לבנים, ועל ידי זה נמשיך עלינו את קדושת שבת והקדוש ברוך הוא ימחול לנו על כל עוונותינו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כאן ביבנאל כולנו הולכים עם בגדים לבנים, אין אמת מחוץ ליבנאל קשה מאד לקיים את זה, כי יהיה נראה כמו חתן בין אבלים, אבל ביבנאל כולנו הולכים בבגדים לבנים בשבת.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיישב את דעתך הנה נכנס שבוע חדש פרשת 'וישלח' וכל כך חבל שאם לא נמלא את השבוע הזה עם טוב אמיתי ונצחי ובאיזה פנים נבוא לקראת שבת ריקים וכו', ולכן כבר צריכים מעכשיו לדאוג למלאות כל יום ויום עם טוב אמיתי ונצחי, ואת זה קבלנו מרביז"ל לחיות עם חשבון שזה כל העניין של שיחה בינו לבין קונו הנקרא אצל רביז"ל 'התבודדות' שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט"ו) כדי להשיג את האור הגנוז צריכים לשפוט את עצמו איך אני מתנהג בזה העולם? ואמרו חכמינו הקדושים (ספרי שופטים) אם יש דין למטה אין דין למעלה, אם אדם שופט את עצמו בזה העולם אין לו שום דינים למעלה בשמים, כי הרי הוא התוודה לפניו יתברך אם הוא ראה שעשה משהו שהוא לא היה צריך לעשות, ולכן עבר עלינו שבוע וחודשים מאז ראש השנה שהיינו אצל רביז"ל באומן ובא ניווכח מה עשינו עד עכשיו, שזה מה שאמרו אנשי שלומינו בשם מוהרנ"ת ז"ל על הפסוק (בראשית ל"א מ"ב) "ויכח אמש" אומר רש"י לשון תוכחה הוא, היינו אדם צריך תמיד להסתכל על יום האתמול איך עבר לו היום האתמול והשלשום וכו' וכו', וזה התוכחה הכי גדולה כי אם אתמול עבר לי היום שהייתי רק עצוב ממורמר מדוכא מה פעלתי? אכלתי את הלב שלי וכו', הלב שלי היה מלא עקמומיות עם קושיות כביכול על הקדוש ברוך הוא וכו', לא התפללתי במנין וכו', ומכל שכן שלא עברתי את פרשת השבוע ולא למדתי משניות וגם לא למדתי דף גמרא וכו' וכו', הרגע שאני רק מסתכל על אתמול זה התוכחה הכי גדולה, שזה "ויכח אמש" שרש"י אומר שלשון תוכחה הוא רק צריך להסתכל אחורנית מה עשיתי עד עכשיו? וממילא אני יראה לתקן את היום הזה שלא יחזור עלי הטעות שהיה לי עד עכשיו.
אני מאד מאד מבקש אותך רק תהיה שמח עם כל נקודה נקודה טובה שיש בך, ועיקר השמחה לשמוח שאנחנו זוכים לדעת מצדיק כזה כמו רביז"ל שמחזק ומעודד ומשמח אותנו ולא נותן לנו לישון, היינו ליפול בשינה עמוקה וכו', כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') יש בני אדם שישנים את ימיהם ואפילו התורה והתפילה שלהם זה בחינת שינה בלי מוחין וכו', והצדיק מעורר אותנו מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים בה, שזה צעק חוני המעגל מי איכא דניימי שבעין שנין, איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו? והצדיק הוא מעורר אותנו מהשינה העמוקה ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אליו ותמיד תזכור שעם שמחה יכולים לפעול הרבה יותר ממה שיכולים לפעול עם עצבות ודאגות, ולכן תקיים מה שאמר החכם מכל אדם (משלי ח' ל"ד) אשרי אדם שומע לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי, שזה נאמר על ספרי רביז"ל שבכל יום אנחנו צריכים ללמוד ספרי רביז"ל שרק זה נקרא התקרבות אמיתית, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) שפניו שכלו וחוכמתו נמצאים בתוך הספר שלו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך שאני כותב לך בדם ללבי ולא בדיו ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועליך לדעת אשר בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, כפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד ואחד, ותהלה לאל רביז"ל נתן לנו כוחות עצומות איך לעבור את זה העולם העובר, ולהחזיק מעמד מכל מה שעובר על כל אחד ואחד, ורביז"ל הוא הצדיק שבדור הזה שעליו ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא (במדבר כ"ז ט"ז) "יפקוד הוי"ה אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"א סימן ט"ו) שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריה ותמנה אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו; כי רביז"ל יש לו דיבורים לכל אחד ואחד, ויכול לחזק הן את הכי ירודים ונמוכים ונפולים וכו', והן הכי גדולים במעלה נפלאה וכו', כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שנקודת הצדיק שיכול ללמוד עם הדרי מעלה, ועם הדרי מטה, ולכן עלינו לשבח להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה עמנו שקירבנו אל צדיק קדוש ונורא כזה, ועלינו למסור את נפשינו לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל בכל העולם כולו, כי זה היה רצונו של רביז"ל, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן ר"ט) שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד. כי אם "את אשר ישנו פה ואשר איננו פה" (דברים כ"ט י"ד) (ועיין ברש"י שפירש ואשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים לבוא, והבן). וכמה פעמים דברנו עמו מענין זה ורמז לנו בדבריו להודיע לדורות הבאים את כל מעשי השם הגדול שעשה עמנו. ופעם אחת אמר בפירוש: גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו, ואמר אז זה הפסוק בהתלהבות גדול כגחלי אש, (דברים ד' ט') "והודעתם לבניך ולבני בניך" (ואמר בזו הלשון: אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך גיטאן) ואמר ברתת וזיע בהתלהבות נורא "והודעתם לבניך ולבני בניך".
מה אומר לך בזה העולם צריכים רחמים רבים לזכות לאמונה פשוטה בו יתברך, כי זה הנסיון הכי גדול בדורות אלו, כל אחד מחפש נסתרות וכו', מדריגות והשגות וכו', אבל מפשוטן של אמונה כולם רחוקים, ולכן אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; והירבה לדבר עמנו רביז"ל בענין אמונה פשוטה שאדם ירגיש שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ולהרבות בשיחה בינו לבין קונו, אשר זה תלוי בזה, כפי שאדם מתחזק באמונה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כמו כן הוא מדבר תמיד אליו יתברך, וזה שלימות אמונה, וכל זמן שאדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש עם רעהו, סימן שאמונתו פגומה מאד, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; וזה עובר על כל אחד ואחד, ולכן סובלים מה שסובלים, כי בלי אמונה החיים אינם חיים כלל, אבל לזכות לאמונה בו יתברך צריכים להתחזק קודם באמונת חכמים בתמימות ופשיטות גדול, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ב) על ידי אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, ויש בזה רזין וסודות, על ידי זה מלבישים את השכינה עם לבושין נהורין; וככל שיש לאדם אמונת חכמים כן הוא רואה נסים נגלים על כל שעל ושעל, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה; וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ק"ל) על ידי אמונת צדיקים נמתק הדין, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיהיה לו אמונת חכמים, שעל ידי זה הוא יבוא לאמונה בו יתברך, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות י"ד) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו" אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה? בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם; ולכן אם אדם אין לו אמונת חכמים סימן שאין לו גם אמונה בהקדוש ברוך הוא, והס"מ מאד מאד מפחד מאדם שיש לו אמונת חכמים, ולכן הקים את שלוחיו שהם מתלוצצים מיראי השם וחושבי שמו הדבוקים בו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) לפי הכבוד שמכבד את יראי השם, כן ידע שיש לו יראת שמים ומכבד כביכול את הקדוש ברוך הוא, ולהיפך כפי שאדם מזלזל ביראי השם וחושבי שמו, סימן שכביכול מזלזל בו יתברך, וזה תלוי בזה, כפי שאדם חזק באמונת חכמים, כן הוא חזק באמונה בו יתברך, ולכן תראה איך שהס"מ אורב על בני אדם לעשות הכל רק לא ללמוד גמרא שהוא תורה שבעל פה שזה בכלל אמונת חכמים, כי אין עוד דבר ששורף את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו כמו לימוד גמרא, וזה בונה לאדם את האמונת חכמים שלו, ולכן הס"מ מאד מפחד מלימוד גמרא, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, וטוב מאד לעשות לעצמו שיעור בגמרא ללמוד בגירסא מהתחלת ברכות וכו', וכשיסיים יתחיל מסכת שבת וכו', וכשיסיים יתחיל מסכת עירובין וכו', וכך ילמוד בגירסא כל הש"ס כולו, שזה שורף את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו המרובים, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם שלומד גמרא אפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח, וכן אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ו:) גמרא גמור זמורתא תהא; ופירשו צדיקים "גמרא גמור", אם אתה תלמוד גמרא, אזי "זמורתא תהא" מלשון אזמר כל עריצים ולהכרית את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה שזה נשמת האדם, אם אדם לומד הרבה גמרא, על ידי זה הוא מכרית ממנו את הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו, וכן מובא (תוספתא פרה פרק ט"ז) רבי עקיבא אומר זמר בה תדירא זמר; אפילו שלומד את הגמרא בחינת זמר וכו', זה מזמר ומכרית ממנו את כל הקליפות המסבבים אותו עד שזוכה לטהרת המח, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל לגרוס ש"ס כסדרן ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י"א כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות צריך להיות שאתה יודע מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ובאמת כל השמחה שרביז"ל משמח אותנו, זה על עצם נקודת יהדותינו, כי אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח בזה "שלא עשני גוי" כגויי הארצות, שאנחנו רואים את האכזריות ורשעות הגויים, וכמו שאמר רבי שמעון בן יוחאי הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, זה לא יועיל שום דבר הגויים שונאים את עם ישראל בתכלית השנאה, כי הם מרגישים נחות נגד עם ישראל, עם קרובו של הקדוש ברוך הוא, ולכן מזה בעצמו ראוי לנו לשמוח שזכינו להבראות מזרע ישראל, ואין לנו שום שייכות אל גויים רוצחים בדם קר וכו' וכו', ועם השמחה הזה ראוי לנו לשמוח תמיד על אף שבזה העולם עובר על כל אחד ואחד מה שעובר, כי בפירוש אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנחנו זכינו להבראות מזרע ישראל, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובזה שאנחנו מחיים את עצמינו עם זה, על ידי זה אנחנו ניצלים מהגיהנום שנקרא עולם הזה, ואנחנו נדבקים באין סוף ברוך הוא, כי באמת כשבר ישראל שש ושמח עמו יתברך, על ידי זה ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, כמובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא את קופת הצדקה להמשרד והם מדווחים לי בדיוק מי יש לו קופה של צדקה וכמה יש בקופה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ולא תשבר משום דבר, והעיקר תשתדל מאד להדביק את מח מחשבתך בו יתברך, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריך לצאת מהדמיון שזה כח המדמה ולבוא אל השכל, מה זה כח המדמה? כל מה שקורה בזה העולם שלא קשור בו יתברך זה הכל דמיון אחד גדול, שהן הן הקליפות המסבבים את מח האדם, כי כשאדם חוטא בר מינן על ידי זה הוא בורא קליפות ומשחיתים שהן הן הדמיונות שמבלבלים את האדם וכו', וצריך לעבוד הרבה על עצמו בתפלה ובקשה לצאת מהדמיון ולבוא אל השכל, שהוא ההכרה להכיר בו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שבר ישראל צריך תמיד להסתכל על השכל שיש בכל דבר, כי השכל מאיר לאדם בכל דרכיו, ומה זה שכל? להכיר את הקדוש ברוך הוא לידע להודיע ולהוודע אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ותמיד לחפש אחר פנימיות האלקות שמחיה את אותו דבר, ואז יאיר לו תמיד דרכיו שזה מדריגת הצדיקים שכתוב בהם (משלי ד') "ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום" כי הצדיקים דבקים בו יתברך להם מאיר תמיד את המציאות שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ואשרי מי שמסתכל בכל דבר רק על פנימיות הדבר שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואז יאיר לו מלך הכבוד בעצמו.
אתה צריך לדעת תיכף ומיד כשבר ישראל נמשך אחר השכל שהוא אלקותו יתברך, על ידי זה הוא יכול למצוא את ההרחבות בתוך הצרות, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהלים ד') "בצר הרחבת לי" היינו שגם אפילו בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לנו, כי אם יסתכל האדם על חסדי השם יתברך, יראה שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לו, ומגדיל חסדו עמו, וזה "בצר הרחבת לי", היינו אפילו בתוך הצרה בעצמה, נתת לי הרחבה בתוכה, מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך יושיענו בקרוב מכל הצרות, וייטיב עמנו מאד, אך אפילו גם בהצרה בעצמה מרחיב לנו, וכך צריך להיות עבודת בר ישראל תמיד מתוך צרותיו ומרירותיו שעובר עליו, שיזכה למצוא את הטוב שמונח בו, כי בוודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה ברחמים ובחסדים, ולא כל אחד זוכה להרגיש את החסדים והרחמים שנמצאים בתוך הצרות, ועל זה צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שינקה לו את המח מחשבה מכל מיני דמיונות עד שיזכה להרגיש את הקדוש ברוך הוא מפרטי הבריאה, ואז ידע שכל מה שעובר עליו זה בחסדים ורחמים גמורים, ובוודאי יזכה לצאת סוף כל סוף מצרותיו, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי תענית פרק א' הלכה ט') "בצר הרחבת לי" כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים כל צרה שהייתי נכנס לה אתה הייתה מרחיבה לי, נכנסתי לצרתה של בת שבע ונתת לי את שלמה נכנסתי לצרתן של ישראל ונתת לי את בית המקדש; היינו שבתוקף הצרות והמרירות והבזיונות שעבר עליו וכו', מצא הרחבות בתוך היסורים שלו, וזה דרך והנהגה טובה שאדם צריך תמיד לחפש אחר החסדים והרחמים גמורים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, ולתת תודה והודאה על העבר, וממילא יוכל לבקש על להבא, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' אות י"ב) שאנו אומרים בכל יום שלוש פעמים 'על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים' וכו'. כי על כל אדם שבעולם בודאי כבר עברו כמה צרות וניצול מהם וכו', או שניצול מכמה צרות שראה שבאו על אחרים והוא ניצול מהם מעיקרא שלא באו עליו וכו' וכו', וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (נדה ל) על פסוק (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו", לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, ועל כן צריכין להודות ולהלל להשם יתברך בלב שלם על כל זה. והעיקר הוא להודות ולהלל אותו יתברך על כל עיקר החסד והטובה הנצחיית אשר הפליא חסדו הגדול עמנו והבדילנו מן התועים ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ואנחנו זוכים לקיים את מצוותיו יתברך כל יום ויום, ואפילו כשיודע פחיתותו וגריעותו אף על פי כן הוא חסד נפלא שלא עשני גוי כגויי הארצות, שבזה יכולים להחיות את עצמו תמיד, שזה יסוד גדול בהחיים שצריכים תמיד להחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שרק יש בו, ובפרט בעת שעובר עליו חס ושלום איזה צרה ויסורים וכו', שאז דייקא יזכור כל החסדים והטובות שעשה עמו השם יתברך, וגם בתוך הצרה בעצמה בודאי יש כמה הרחבות אם יסתכל עליהם בעין האמת, ועל כל זה יתן תודה והודאה והלל להשם יתברך, ועל ידי זה יזכה להנצל מהצרה שנכנס בה, כי תיכף ומיד שיודה ויהלל וישבח להשם יתברך, על ידי זה יומשך עליו עוד ישועות ורחמים רבים.
הכלל שאדם צריך תמיד להמשיך את עצמו אליו יתברך, ולהסתכל על השכל שיש בכל דבר שזה החיות אלקות המחיה את אותו הדבר, ותמיד להסתכל הטוב והחסד שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, ועל ידי זה יתבטלו ממנו כל הדמיונות שהורסים לו לגמרי את החיים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי לגייס הוראת קבע "למען הצלת הנוער" כי אנחנו נמצאים במצב כספי מאד מאד קשה עד שאי אפשר לשלם להמלמדים ולהמורות, וכל מערכת החינוך שלנו קורסת וכו', מה שבניתי זה קרוב לשלושים שנה, עכשיו הגענו למצב כל כך קשה עד שקשה לנו לשלם משכורות, ומאד מאד כואב לי שהגענו למצב כזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית, תעשה מה שתעשה כדי למצוא פתרון כדי שנצא מהסבך הזה שנסתבכנו, ואני רוצה להציל את הנוער שלא ידרדרו, ועל זה צריכים לשלם להמלמדים ולהמורות, והכיס ריק ואין בו, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לגייס הוראות קבע "למען הצלת הנוער", ותמסור את זה לגב' בן שושן תחי' בחדר המתנה של חדרי, כי הגענו למצב של פיקוח נפש ממש, וחבל שנהרוס את מה שבנינו, אני מאד מבקש אותך שתעשה את רצוני כי חכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא ט.) גדול המעשה יותר מן העושה; בזה שמזכים את אחרים בצדקה, זה יותר מאשר הוא בעצמו נותן צדקה, ואמרו (יומא פז.) כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח י"ג כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז לקבל את השבת בשמחה עצומה, ואי אפשר להסביר לבן אדם מה זה לשמוח כל השבת, שעל ידי זה אינו זז משם עד שמוחלין לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
מה אומר לך ידידי היקר לי מאד, אי אפשר להסביר לבני אדם מה זה שבת? שאז כביכול הקדוש ברוך הוא מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד שאין בששת ימי החול, ומי שרק פותח את העינים יכול להרגיש בשבת אחרת לגמרי, כי שבת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח) מהו שבת? שמא דקודשא בריך הוא, שמא דשלים מכלא סטרא, שבת הוא השם של הקדוש ברוך הוא כביכול מאיר אורו בגילוי רב ונפלא מאד בלי שום לבושים, ואם אדם היה מכין את עצמו בששת ימי החול ליום השבת, אז היה מרגיש בשבת אור כזה שאי אפשר לתאר ולשער כלל, מלבד שכל יום ויום יכין את עצמו לשבת שזה מה שאנחנו סופרים את הימים, היום ראשון בשבת וכו', היום שני בשבת וכו' וכו', עד שמגיעים ליום השבת שאז התענוג הכי גדול להתענג בו, כמובא בזוהר (פקודי רנ"ח) על הפסוק (קהלת ח' ט"ו) "ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלקים תחת השמש", שזה סובב על השבת שאז הוא מצוה גדולה מאד לאכול ולהתענג בתענוגי שבת, ולשמוח עמו יתברך, ובשכר זאת יזכה לעולם הבא, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים? עיין שם.
וצריכים מאד מאד להקפיד להקדים את הדלקת הנרות ארבעים דקות קודם השקיעה, וזה תוספות שבת, אבל על כל פנים הכי מאוחר זה עשרים דקות לפני השקיעה, ואחר כך אסור כבר להדליק את הנרות, וצריכים להקפיד על זה מאד מאד, וכן להקפיד לא לבוא לבית הכנסת עם רכב בזמן השקיעה שאז הוא מחלל שבת רחמנא ליצלן, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח לו, צריכים להקפיד על זה מאד מאד.
מובא מהאריז"ל (פרי עץ חיים שער השבת פרק ד') צריך שילבוש בכל שבת בגדים לבנים. לכן אל יפחות מד' בגדי לבן, כמו מלבוש עליון ותחתון, ואזור, וחלוק. וקבלתי ממורי ז"ל, שכפי הגוון המלבושין שאדם לובש בשבת בעולם הזה, כך מלבישין אותו אחר פטירתו בימי השבת תמיד, לכן ראה לחכם אחד לבוש שחורים אחר פטירתו בימי השבת, והגיד כי כך היה לבוש בעולם הזה, והוא נענש במדה זו. וד' בגדי לבן אלו, נגד ד' אותיות הוי"ה; עיין שם, והנה בכל העולם כולו מפני שאנחנו בגלות בין הגויים, לא יכולים לקיים את זה, כי רובם הולכים עם בגדים שחורים, וכשאחד ילך בשבת בבגדים לבנים יצחקו ממנו, והוא יהיה נראה כמו חתן בין אבלים וכו', לזאת כשבאנו בהתחלה לגור ביבנאל, אזי תיקננו ששם כולנו נלך בבגדים לבנים, כי אין ממי להתבייש שמה כלל וכו', ואדרבה המקום מאד מאד קדוש וכו', כי זה לעומת זה יש שמה הס"מ שלוחם נגד היהדות ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ולכן שמה כולנו הולכים בבגדים לבנים, וידוע שהצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע אמר שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן הוא נסע מעיר לעיר לעשות תעמולה ללכת בשבת בבגדים לבנים, ובא אליו הס"מ ואמר לו אם אתה לא תפסיק אני יקח את עצמי על הילדים שלך וכו', והוצרך להפסיק וכו', אבל ביבנאל כולנו הולכים בבגדים לבנים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות זה נזכה כבר להגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואותו דבר עם בגדים לבנים, אם קהילה אחת תלך בבגדים לבנים בזכות זה נגאל, ולא בחינם שהס"מ מוציא את כל החיצים שלו עלינו, אבל כבר כתוב (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח, ומה שיקרה ביבנאל יקרה בכל ארץ ישראל, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בנחמת וגאולתם של עם ישראל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו לדעת מרביז"ל, ולכן עלינו להתמיד בספריו הקדושים, הן בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; וכן ראוי ללמוד את ספרו "סיפורי מעשיות" שהלימוד בהם הוא התעוררות השינה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') והסיפורים האלו הם משנים קדמוניות, ויש בהם מוסר השכל עד מאד, ומי שלומד בספר הזה זוכה להתעורר מהשינה העמוקה שיושן בזה, ועל כולם הזהירנו רביז"ל מאד ללמוד ולעיין בכל פעם בספרו "ספר המדות" שאמר שהספר הזה עשה אותו ליהודי, כי המדות הם עיקר האדם, ולכן אשרי מי שמתמיד בכל יום ויום בספרי רביז"ל, וכן לומד בשיחותיו הקדושים שנכתבו על ידי מוהרנ"ת ז"ל בעצמו, שהם ספרי "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן", ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (שם) וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם], ולכן אשרי ואשרי מי שזוכה להתמיד בספרי רביז"ל, שבפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר שלו, ולכן מי שרוצה להכיר את רביז"ל ההכרח ללמוד את ספריו הקדושים, ואל יטעה אותך יצרך שיכולים להיות מקורב אל רביז"ל בלי ללמוד את ספריו ז"ל עד שיהיה שגור על פיו מאד, כי לצערינו הרב חדשים מקרוב באו, ומתנהגים כמו פראים היפך דעת רביז"ל לגמרי, כי מי שבקי בספרי רביז"ל לא ימצא שמה את כל הדרכים הקלוקלות וכו', שרק מדביקים על רביז"ל, וצריכים לשמור מזה מאד מאד מאד, כי זה זעירין אינון שבקיאים בספרי רביז"ל ובקלות יכולים להטעות אותך וכו', והכל בשם רביז"ל, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על הנהגות חדשות שאינם מצויים בכלל בספרי רביז"ל, ולצערינו הרב נתקיים מה שאמר הנביא (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", ומזה יוצא הרבה מחלוקת על דבר רביז"ל מאינשי דלא מעלי שהם מבזים את דבר רביז"ל, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.
הקהילה הקדושה שבניתי הן ביבנאל והן בשאר חלקי העולם, בנוי ומיוסד אך ורק על פי דעת רביז"ל, ולכן אשרי מי שמצטרף אל אחד מהקהילות "היכל הקודש", או אשרי ואשרי מי שפותח קהילת "היכל הקודש" בעירו, כי אצלינו העיקר והיסוד רק מה שרביז"ל אומר, ולא מעניין אותנו כלום רק דבריו ז"ל, וכן אשרי ואשרי מי שזוכה להפיץ את אור רביז"ל בעולם שזה צו השעה, ועלינו נפל חובת היום, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ, תמיד יהיה לו כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורע רוחניות צומח לו גשמיות, הלוואי שהיית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", הלוואי שהיית מקיים את זה בתמימות ובפשיטות, כי זה היה רצונו של רביז"ל ושל מוהרנ"ת ז"ל, ולא צריכים להתפעל משום מתנגדים וליצנים וכו', רק להמשיך ולהפיץ את אור רביז"ל בעולם, שזה קירוב הגאולה ממש, לקרב יהודים תחת כנפי השכינה, וידוע מה שהזוהר הקדוש מפליג במעלת האדם שזוכה לקרב רחוקים תחת כנפי השכינה, עד שאמרו (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים" וגו', [בוא וראה כל מי שאוחז בידיו של החייבים, ומשתדל שיעזבו את דרכיהם הרעות וכו', עולה במעלת הקדושה במקום שאף אחד לא יכול לעלות שמה וכו', והוא גורם להכניע את הסטרא אחרא, והוא גורם שיתייקר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגורם שבזכותו כל העולמות יש להם קיום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה העולם ובעולם הבא, וכל הבעלי דינים לא יכולים לדון אותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ונכנס בשלוש עשרה שערים של רחמים למעלה בשמים, ואין מי שימחה בו].
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להיות מקורבים באמת אל רביז"ל, ונהיה חזקים בשמחה להיות שמחים ועליזים עם הנקודות טובות שיש בנו, ונרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהתמיד בלימוד שולחן ערוך שזה היה רצונו של רביז"ל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שכל יום ויום אני חוזר על עצמי בדבר זה וכו', אבל אתה צריך לזכור שבפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו", ולכן עלינו לחזור על נקודה זו בכל יום ובכל שעה מחדש, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם, ולקרר אותו מהאמונה פשוטה בו יתברך, ועל ידי זה הוא תופס את האדם בהמלכודת שלו וכו', כי באמת אם אדם היה מוסר את נפשו פשוטו כמשמעו לסלק את דעתו וחכמתו לגמרי ולהאמין בהקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, אזי שום דבר בעולם לא היה יכול להזיק לו, כי כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מי שיש לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, ובוטח רק בו יתברך, אז אי אפשר לעשות לו שום דבר, ואיך מענישים את האדם? לוקחים ממנו את האמונה והבטחון, על ידי זה הוא כבר נענש מעצמו, כי כל זמן שאדם חזק באמונה שהכל ממנו יתברך, והוא מתחזק בכל מיני התחזקויות, אזי לא יכולים לעשות לו שום דבר, ולכן עלינו לחזור בכל יום ויום מחדש את האמונה הקדושה שהם העצות הקדושות של רביז"ל, שמייעץ אותנו איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם, כי האמונה צריך להיות בתוקף חזק מאד, והוא מה שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, וכשבר ישראל מחדיר בעצמו ידיעות אלו, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא לתת שהס"מ ישבור אותנו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל בר ישראל יהיה איך שיהיה, כי על כל בר ישראל הקדוש ברוך הוא אומר (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר", ואם אדם היה יודע את גודל האהבה שיש להקדוש ברוך הוא אליו, היה תמיד רץ אחריו, כמובא בזוהר (שמות ה:) אמר רבי יהודה, אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קודשא בריך הוא לישראל, הוו שאגין ככפיריא למרדף אבתריה; [אם בני אדם היו יודעים איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, היו צועקים כמו אריות והיו רצים אחריו], ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואתה צריך לדעת שלכל אחד יש לו את הנסיונות הקשים והמרים שלו, כי מהשמים רוצים לראות אל מי יפנה בעת צרה, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק ולהחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, והרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, כי כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ולשער כלל, ואם אדם היה יודע מה הדיבורים שלו פועלים בשמים, הוא לא היה מפסיק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן חזק מאד מאד במידת השמחה, ותשמח את אשתך, וכל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך, ותראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
רק דבר אחד אני מבקש אותך שתתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, וקודם כל תפלה תכניס כמה פרוטות לקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
וכן תעשה כל מה שביכולתך לחטוף בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו כמה שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב י"ז כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

אתה צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, אפילו שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא; ולכן אשרי מי שזוכה לגנוב בכל יום קצת מקרא שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מפרשת השבוע, קצת משנה פרק או שני פרקים כסדרן, והעולה על הכל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואם היית יודע איך שדף גמרא יציל אותך מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, אז היית לומד בכל יום דף גמרא כפי סדרת דף היומי אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח, ולכן אל תהיה בטלן, את השלוש לימודים האלו מוכרח כל בר ישראל ללמוד בכל יום, וזה עיקר העשירות של אדם שילמד בכל יום מקרא משנה גמרא, ולהיפך עיקר העניות כשחסר לו יום אחד מהשלוש לימודים האלו, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד.
זכור גם זכור שיש לנו שתי הנהגות שהנהיג רביז"ל אצל כל אנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל, (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה) והזהירנו על שתי הדברים האלו יותר מהכל, וזה חוב קדוש לכל חסיד ברסלב לקיים את זה.
א' הנהגה כללית לכלל אנשי שלומינו ללמוד פוסק בכל יום. אפילו ביום שאין לו פנאי ילמד על כל פנים איזה סעיף "שולחן ערוך" בכל מקום שהוא. ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל ללמוד בכל יום שיעור בשולחן ערוך, וכן הזהירנו מאד לא להטות מהשולחן ערוך כהוא זה.
ב' עוד הנהגה כללית שהזהיר את כל אחד ואחד מאנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל, והוא להתבודד בכל יום ויפרש את שיחתו לפני השם יתברך, ולבקש מלפניו רחמים ותחנונים לזכות להתקרב לעבודתו יתברך. ושיחה זו תהיה בלשון אשכנז שמדברים בו וכו' [או כל אחד כפי השפה שקרובה אליו].
ושתי הנהגות האלו הם יסודות עיקרים בחסידות ברסלב, עד כדי כך שאמרו אנשי שלומינו שיום אחד שלא מקיימים את זה אותו היום הוא לא חסיד ברסלב, כי רביז"ל שם את הדגש על שתי הנהגות האלו יותר מהכל, ואמר בפירוש בזה הלשון: "כל הנהגה והנהגה שאני מצוה לעשות הוא סגולה, ותיקון. ומועיל על מה שעבר, ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחית המתים, ולעתיד לבוא", ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, וחזק בשתי הנהגות האלו, ואף שכל ספרי רביז"ל הם מלאים עצות נפלאות, אבל אלו הם הנהגות כלליות שנתן רביז"ל לכלל אנשי שלומינו, אשרי מי שמקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה בהחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזר במדת הסבלנות, שזה המדה הכי יפה שאדם יכול לקנות לעצמו, ואני מוכרח להגיד לך שזה לא בא כל כך קל לאדם, כי צריכים לעבוד על זה מאד מאד, כי טבע של אדם שהוא עצבני ונכנס בעצבים וכו', ונעשה בכעס ומתעצבן על כל דבר קטן וכו', ולכן אשרי אדם שיש לו שכל והוא מכניס את עצמו בתוך אמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחה פרטיית, ואז דייקא חי חיים נצחיים עריבים ומתוקים חיים מאושרים עוד בזה העולם, מאחר שיודע שכל מה שקורה איתו זה הכל בהשגחה פרטיית, וכך גילה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כשאדם פוגם במחשבה הוא סובל מהילדים שלו, וכשאדם פוגם בהדיבור, הוא סובל מאשתו וכשאדם פוגם במעשיו הוא סובל מבני אדם, ולכן ראוי לחזור בתשובה שלימה על מה שפגם במחשבה דיבור ומעשה שלו, ועל ידי זה יתפרדו כל פועלי אוון, יתבטלו כל הסבל שסובל מהם, ולכן אתה צריך להתאזר במדת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", אני יודע שכואב לך את הבזיונות שאתה סופג מאשתך, אבל אתה צריך לדעת שהכל הוא בחשבון צדק ממנו יתברך, ולכן שתוק שתוק אהובי ידידי היקר ואל תענה למחרפי ולמבזי נפשך כלל, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן העיקר להתכופף וכו', ולא לענות, כמו שצדיקים פירשו את הפסוק (במדבר ז' י"ד) "כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת", 'כף אחת' היינו כפיפה אחת שאדם כופף את עצמו לפני הזולת, זה כבר שווה 'עשרה זהב', ולמה? כי 'מלאה קטרת', ואמרו חכמינו הקדושים (יומא כ"ו.) שקטרת מעשרת שלבסוף יהיה עשיר ולא יצטרך טובות מאף אחד, כי בזה שאדם מתכופף רק לזמן מועט, זה כבר שווה עשרה זהב ולבסוף יהיה בעצמו נעשה עשיר, ולכן סבול סבול שזה שווה כסף, כמאמרם ז"ל (ברכות כ.) מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא; [אם מחכים רק מרוויחים], וזכור גם זכור אשר מי שנוטה שכמו לסבול אזי הוא רואה מנוחה בחייו, כמו שכתוב (בראשית מ"ט ט"ו) "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול", היינו מי שרוצה לראות מנוחה בחייו, ולראות את טוב הארץ ואיך שהחיים כן וורודים, זה רק על ידי שמקבל על עצמו לסבול, כי אין עוד מדה טובה כמו הסבלנות, כי הסבלן הוא המנצח.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
וכן אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, יש בזה הצלחה מופלגת, כי תהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל, כי מאז שכמה כל הישובים האלו הן ביבנאל והן בסביבות יבנאל, מנעו מהם כל חפץ ודבר שבקדושה וכו', עד שפתחנו את החנות הזה למען זיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם אתה תעשה את כל הקניות שלך עכשיו לפני חנוכה רק בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ובזה שתקנה שמה אתה מחזק את החזקת החנות שנוכל להמשיך לזכות את נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקנה שמה כל מה שאתה צריך לכבוד חנוכה, כגון פתילות ושמנים ונרות וחנוכיות וכו' וכו', וכל מיני מתנות להילדים ולהאשה וכו' וכו', ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, ותהיה ממזכי את הרבים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה רק להתחזק ולהיות בשמחה עצומה שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומוליך אותנו על דרך הנכונה איך להחזיק מעמד בזה העולם העובר, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שפה הוא הגיהנום, כפי פגעי ומקרי הזמן שבני אדם עוברים בזה העולם, הנראה שזה הגיהנום, ולכן רביז"ל נותן לנו עצות איך לעבור את החיים שנהיה תמיד שמחים ועליזים, ונזכה להכיר את הבורא יתברך שמו בתמימות ובפשיטות גמור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נשא) בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים, ואל זה זוכים על ידי שמקיימים את עצות רביז"ל של שיחה בינו לבין קונו, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, שזה נקרא התבודדות, שדבר זה יכניס משיח צדקינו בעולם, כי יחדיר גילוי אלקות בגילוי רב ונפלא כזה, כמו שכתוב (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלקות במדריגה עליונה כזו, עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ואל זה רוצה רביז"ל להביא אותנו, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להחזיק את עצמינו ברביז"ל, ולקיים את עצותיו הקדושים הן להיות תמיד בשמחה עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, שעל ידי שמחת המצוות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) האדם עולה מתכלית הירידה עד תכלית העליה, מתחתיות עולם העשיה, עד שמגיע אל עצם האצילות מטי ולא מטי וכו', שכל זה זוכים על ידי קיום מצוות מעשיות בשמחה עצומה, וכן רביז"ל מחדיר בנו את הענין של להתמיד בלימוד תורה הקדושה ולהיות בכל מקומות התורה הקדושה מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה, ועל כולם להחזיק מעמד בעולם העובר הזה, ולא להשבר אלא לעזור גם יהודים אחרים.
ידוע שהיום הוא יום ההילולא של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הכניס בו את כל ההארה שלו, והוא קיבל את ההנהגה אחר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו ואמר (חיי מוהר"ן סימן תקנ"ג) שאין לנו מושג כלל מי היה המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, שקיבל בשלימות את הארת רבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, והתבטא שבכל הסתכלות שהיה המגיד ממעזריטש זי"ע מסתכל, ראה את השבעה רועים, ועוד הפלגות גדולות שהפליג במעלתו, וכל זה מפני שביטל את עצמו לגמרי אל רבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ואף שבהתחלה היה לו מאד מאד קשה לקבל את הלימוד של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ואחר כך כשהתבטל אל רבו בביטול עצום, על ידי זה קיבל פי שנים מרבו (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) כמו שקיבל אלישע פי שנים מרבו אליהו, ומסופר שהרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מליובאויטש זי"ע (הצמח צדק) שאל את סבו הבעל התניא זי"ע מה ראה אצל רבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע? ענה ואמר כל מה שאמרו חכמינו הקדושים על רבי יוחנן בן זכאי (סוכה כ"ח.) שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא וכו', עיין שם, זה ראיתי אצל רבי המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, רואים מזה איך כשהתלמיד מבטל את עצמו לגבי רבו, אל מה הוא יכול לזכות.
וכן היום הוא חג הגאולה של הבעל התניא זי"ע, שמסר אותו איזה טמא מטומא, 'רב' בשם 'אביגדור' שהיה 'רב' של עיר פינסק, והוצרך להיות בכלא רוסי עם התנאים הכי קשים, ובדרך נסי ניסים נגאל, ופלא על גבי פלא שמדברים רק מצד החיובי איך שהוא נגאל מצרותיו וכו' וכו', אבל לא מדברים מהצורה השלילית, מי היה הטמא מטומא הזה שמסר אותו וכו', שלצערינו הרב בכל דור ודור יש 'אביגדורים' כאלו, שמוסרים צדיקים הדבוקים בו יתברך, והם בעצמם נקראים בשם 'רע-בנים' קלים וריקים ופוחזים, שמכשילים את עם ישראל באכילת טריפות ונבילות וכו', אין עירוב בעיירה וכו', המקוה אינה כשירה לגמרי ומכשילים את כולם באיסורי כריתות וכו', ולוחמים נגד החינוך הטהור וכו', ומהנקודה הזו לא מדברים כדי שנוכל להזהר מהם, אשר בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (שבת קל"ט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים וטהורים ואלמלא המנהיגים הרשעים האלו 'האביגדורים' ששורצים בכל מקום וכו', היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות הם הטילו אימה כל כך גדולה עד שאסור אפילו לדבר מזה וכו', ואוי ואבוי מי שפותח את העינים להזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים, ופותחים נגדו כל מיני תיקים וכו' וכו', וכמו שנארע למוהרנ"ת ז"ל, שמסרו אותו על לא עוול בכפו, והכניסו אותו בבית סוהר וכו', וחבל מאד שלא מדברים מהנקודה השלילית הזאת כדי להזהר מהם, כי הם רשעים ארורים וצבועים לוקחים שוחד, אשר הזוהר הקדוש קורא אותם בשם 'ערב רב', (עיין רעיא מהימנא נשא קכ"ה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ולכן מצד אחד צריכים לשמוח בגאולתם של צדיקים, אבל מצד שני צריכים גם לפרסם את אלו השקרנים הרמאים הצבועים שעובדים על בני אדם תמימים, ומוציאים את כספם עם כל מיני תרגילים, ולכן אשרי מי שפותח את העינים ושומר מאד מאד לא ללכת שולל אחר 'אביגדורים' כאלו, שהם מסיתים ומדיחים את נשמות ישראל, וגורמים מחלוקת ומריבות בין אלו לאלו, כי כל הכח שלהם זה רק 'הפרד ומשול', הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהם ונזכה כבר להגאל גאולת עולם על ידי משיח צדקינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, וזכור גם זכור שזה היה הרצון של רביז"ל להיות רק בשמחה כל השבת, ולשמוח עם מאכלי השבת, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) שאכילת שבת כולה קודש כולה אלקות, מה שאוכלים בשבת זה אלקות, וצריכים לשמוח עם זה מאד מאד, ולכן מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים, ובזה שתשמח כל השבת בזה אתה עושה את הרצון של רביז"ל, וכן תקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת, שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו.
וידוע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות, חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בודאי לא יכשל לעולם; ולכן בזה שאדם שש ושמח כל השבת ורוקד מרוב שמחה שהוא 'שומר שבת', וכן נזהר לאכול את השלוש סעודות של שבת שאמרו בזוהר (יתרו פ"ח.) בעי בר נש לאתענגא תלת זמנין אלין דהא בהא תליא מהימנותא דלעילא בעתיקא קדישא ובזעיר אנפין ובחקלא דתפוחין ובעי בר נש לאתענגא בהו ולמחדי בהו. ומאן דגרע סעודתא מניהו אתחזי פגימותא לעילא ועונשה דההוא בר נש סגי. בגיני כך בעי לסדרא פתורה תלת זמני מכד עייל שבתא ולא ישתכח פתורה ריקניא ותשרי ברכתא עלה כל שאר יומא דשבתא ובהאי מלה אחזי ותלי מהימנותא לעילא; [אדם צריך להתענג שלוש פעמים בשבת, וזה תלוי האמונה הקדושה משלוש מדריגות, מעתיק, ומזעיר אנפין, ומחקל תפוחין קדישין, שהם השמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י, ואדם צריך מאד לשמוח בשעה שאוכל את השלוש סעודות, ומי שמחסיר סעודה אחד ולא אוכל סעודה שלישית, הוא מגלה שיש לו פגם בנפשו, ולכן צריכים לאכול שלוש סעודות בשבת דייקא, ובזה תלוי האמונה הקדושה], בכל זה הוא מגלה טוהר לבבו שהוא רוצה רק לעשות את רצונו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו.
ולכן אם אתה רוצה להיות באמת מקורב אל רביז"ל, תראה לקבל את השבת בשמחה עצומה, וכן לאכול את השלוש סעודות בשמחה עצומה, ולשיר את כל הזמירות בכל סעודה וסעודה, כי כך הוכיח אותנו רביז"ל, ואמר (שיחות הר"ן סימן קנ"ה) שכל אחד מוכרח לזמר כל הזמירות בשבת המובאים בסידורים וכו', ולבלי להסתכל על שום מונע ומעכב מאיזה בני אדם היושבים על השולחן, שנדמה לו שאין רצונם בזה, רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה עצומה, ולהנהיג השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה, כי עיקר הוא השמחה בשבת; ואמר מוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תק"כ) שראו אצל רביז"ל איך שהיה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת, ומי שלא שמע אותו בשעה שהיה מזמר בליל שבת את הפזמון 'אזמר בשבחין', וכן בשבת בבוקר את הפזמון 'אסדר לסעודתא', וכן שאר הזמירות של ליל שבת כגון 'כל מקדש' 'ומנוחה ושמחה' וכו', לא שמע טוב מעולם, אשרי אוזן שמעה זאת, ואשרי מי שישמע זאת לעתיד בעולם הבא; והכלל שהיה הרצון של רביז"ל שנהיה רק שמחים ועליזים כל השבת, ונשיר כל הזמירות של שבת בשמחה עצומה, וזה עיקר היהדות להתנהג בתמימות ובפשיטות גמור, ורק זה היה רצונו של רביז"ל שכל אחד יתנהג בתמימות ובפשיטות בלי שום שכל והשכלה כלל, רק לקיים את המצוות בלי חכמות, רק כמו יהודי פשוט, והפליג במעלת הפשטות, ואמר (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
העיקר תראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות של שבת במנין דייקא, בליל שבת תבוא להתפלל במנין אפילו במסירות נפש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית; עמוד וראה והתבונן אל איזה זכות אתה יכול להגיע אם תבוא להתפלל בליל שבת במנין, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו, ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו; וכן בבוקר תקפיד מאד מאד להתפלל במנין דייקא שחרית, ואחר כך תשמע קריאת התורה, ואחר כך תתפלל מוסף, ותלך הביתה לאכול סעודה שניה של שבת, ואחר כך במנחה תבוא להתפלל בבית הכנסת ולאכול ביחד בצוותא עם אנשי שלומינו סעודה שלישית, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, ותתפלל ערבית ותלך הביתה לעשות הבדלה, והכל שיהיה בשמחה עצומה, ואז אם יעבור עליך שבת כזו מובטח לך שאתה בן עולם הבא, ומחלו לך על כל עוונותיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה רק להיות בשמחה, כי השמחה זה הגאולה, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ואל תחשוב שאני רוצה לשכנע אותך שתהיה שמח, אלא דע לך פשוטו כמשמעו שמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ואמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו ד') "עצביהם כסף וזהב" ונאמר (הושע ד', י"ז) "חבור עצבים", ולכן מי שעצוב אין לו שייכות עם השם יתברך, ולכן ראה לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תראה לשמוח היום הזה דייקא, ותשלים עם אשתך ועם ילדיך, והשלום זה הכלי לקבל בו כל הישועות, כמאמרם ז"ל (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ולכן תעשה כל מה שביכולתך שיהיה שלום בבית, אתה ורק אתה יכול להביא שלום בית עם אשתך, 'תהיה חכם ולא צודק', 'תהיה וותרן ולא עקשן', ואז תמיד יהיה לך שלום עם אשתך, ובזה תלוי הגאולה, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום; רואים בני אדם איבדו את השכל וכו', ורוצים תמיד להיות צודקים, אזי מוצאים את עצמם בחוץ, ואחר כך בוכים ומבכים שמים וארץ למה אין לי שלום בית? בשעה שאתה לא רוצה להיות וותרן, אלא אתה עקשן הולך עם הראש בתוך הקיר, ואזי אתה יוצא ריק מהכל, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, כי מי שתמיד שש ושמח, הוא אף פעם לא יסתכל על קטנוניות וכו', ולא יחפש אחר חסרונות של אשתו או של הילדים שלו וכו' וכו', הרגע שאדם שש ושמח נתרחב דעתו, וכל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, ולכן תעשה כל מה שבידיך רק להיות בשמחה, ואז עולמך תראה בחייך, יש בני אדם שבכלל אין להם שכל, והם ממשיכים את הגיהנום על עצמם, ורביז"ל מגלה לנו את מעלת השמחה, כשאדם שש ושמח תמיד, בזה הוא מגלה את טוהר לבבו שיש לו אמונה באל עולם, והכל מושגח בהשגחה פרטיית, ולכן הוא תמיד שש ושמח, ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו.
תראה הנה יום הנה לילה, והנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', ולכן תראה לדאוג למלאות את היום הזה דייקא עם טוב אמיתי ונצחי, כי היום הזה זה יום חדש שעדיין לא היה בעולם, וכבר לא יהיה, ולכן כל מה שתחטוף ביום הזה זה מה שישאר לך לנצח נצחים, היום הזה תקפיד מאד להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, היום הזה תלמד מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של אדם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; ואמרו (תוספתא קידושין פרק א' י"א) כל העוסק בשלשתן במקרא במשנה בדרך ארץ, על זה נאמר (קהלת ד' י"ב) "והחוט המשולש לא במהרה ינתק", ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן כמה פרקים משניות כסדרן, וכן תקפיד מאד בכל יום ללמוד דף גמרא בסדרת דף היומי, כי דף גמרא ליום, זה הצלת נפשות ממש, כי הנפש משתוקקת אל דף גמרא, והס"מ מאד מפחד מלימוד גמרא, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שתלמו"ד גימטריא של הקליפה המחטאת את האדם בפגם הברית, ולכן הוא מאד מאד מפחד מזה שלומד גמרא בכל יום, ולכן אם אתה רוצה להציל את נפשך, תגרוס את הדף היומי אם אתה לא מבין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ואל תסתכל מה שאחרים אומרים וכו', אתה צריך להיות חזק וללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא זה חיות לאדם, וכל זמן שפותחים בכל יום את הגמרא, תהיה בטוח שתשאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ולכן תציית אותי בזה, ותהיה עקשן גדול על דבר זה, הדף היומי של היום יבמות ע"א תעשה מה שתעשה, אבל שלא יחסר לך דף גמרא, הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים ולא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, יש בזה הצלחה מופלגת, כי תהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל, כי מאז שכמה כל הישובים האלו הן ביבנאל והן בסביבות יבנאל, מנעו מהם כל חפץ ודבר שבקדושה וכו', עד שפתחנו את החנות הזה למען זיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם אתה תעשה את כל הקניות שלך עכשיו לפני חנוכה רק בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ובזה שתקנה שמה אתה מחזק את החזקת החנות שנוכל להמשיך לזכות את נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקנה שמה כל מה שאתה צריך לכבוד חנוכה, כגון פתילות ושמנים ונרות וחנוכיות וכו' וכו', וכל מיני מתנות להילדים ולהאשה וכו' וכו', ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, ותהיה ממזכי את הרבים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ואתה צריך לדעת שאמונה לא בא קל לאדם, כי כשאדם חוטא בר מינן נכנס בו כפירות ואפיקורסות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; ואמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", ולכן צריכים לעבוד קשה מאד כדי שיזכה לבירור וזיכוך המדמה, ועל ידי זה יזכה לחידוש העולם, היינו לאמונה ברורה ומזוככת שהקדוש ברוך הוא מחדש את כל הבריאה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, אבל לזכות לזה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') צריכים להתקרב אל הצדיק האמת שהוא המזכך את המוחין שלנו שנזכה לחידוש העולם שנרגיש שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, ועל ידי זה נוכל להתחדש בכל פעם מחדש, ואפילו שכבר עברנו לצערינו מה שעברנו וכו' וכו', ונכשלנו במה שנכשלנו וכו' וכו', עם כל זאת יכולים להתחיל תמיד מחדש, ואת זה רצה רביז"ל שנכניס בעצמינו שבכל יום ובכל שעה ובכל רגע יכולים לעשות התחלה חדשה, וזה עיקר התשובה שאדם צריך לדעת (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש אפילו שעשית כבר את הדבר הכי גרוע, עדיין אתה יכול לחזור בתשובה שלימה, כי כל זמן שאדם חי הוא יכול לתקן את הכל, אבל הס"מ מכניס באדם קטנות וחלישות הדעת וספיקות באמונה, עד שמכניס באדם קושיות על הקדוש ברוך הוא וכו', וכל מיני דמיונות כאילו הקדוש ברוך הוא בכעס עליו ולא רוצה בו וכו', אשר זה סתם הסתת הנחש הקדמוני שרכב עליו הס"מ, שהוא פיתה את חוה שהיא פיתתה את אדם וכו', ומאז אנחנו סובלים מהסבל הזה שחושבים כאילו הקדוש ברוך הוא ברוגז ובכעס עלינו, ושוכחים שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, ומרחם על הבריות, ועד יום מותו מחכה לו אם ישוב, ואז מיד יקבלו, ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך ותהיה רק שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, כי תהלה לאל יש לכל בר ישראל הרבה נקודות טובות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ותאמין לי אם תחדיר בעצמך את האמונה פשוטה הזו שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, אזי תמיד תדבר אליו יתברך, שרק זה מה שיציל אותך מכל הנסיונות הקשים והמרים שרק עוברים עליך וכו', וכך אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות הונאה הלכה ג') על מאמר החכם "אין רגע בלא פגע", כי על כל אחד ואחד עובר בזה העולם כל רגע צרות ויסורים אחרים, עם כל זאת אסור להישבר, אלא יקיים עצה הזו שידבר תמיד אליו יתברך, שגם כן נקרא פגע, כמאמרם ז"ל (תענית ז:) אין פגיעה אלא תפלה, שנאמר (ירמיה ז' ט"ז) "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך"; ולכן בזה שאדם רגיל לדבר אליו יתברך, על ידי זה ישמור את הזמן שלו, כי תמיד יהיה לו ישוב הדעת, ויחשוב עצות איך לשמור שלא ילך הזמן שלו לבטלה, כי באמת חכמינו הקדושים אמרו (כתובות נ"ט) הבטלה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, ואמרו (אבות דרבי נתן פרק י"א) אין אדם מת אלא מתוך הבטלה, ולכן בזה שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד, מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ומכל שכן עוד רגע ועוד רגע וכו' וכו', עד שירגיל את עצמו שלא יכול לנתק את עצמו ממנו יתברך והוא מוכרח תמיד לדבר אליו יתברך, זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך להגיע לזה.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל תיקח את זה בקלות כי הס"מ יעשה כל מיני פעולות שבעולם שלא תבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין, ולכן קח את עצמך בידיך ותהיה חזק באמונה פשוטה בו יתברך, ואז כל החיים שלך כבר יהיו חיים אחרים לגמרי.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

היום זה אצלי יום היסטורי, כי בדיוק לפני חמישים ואחד שנים בערב חנוכה תשכ"ד זכיתי לייסד את קהילתינו הקדושה וכן מתיבתא "היכל הקודש", ומאז התחלתי להתכתב עם בחורים ואברכים מכל העולם, ועד היום ערב חנוכה תשע"ה תהלה לאל במשך השנים האלו הצטבר למעלה משבעים אלף מכתבים בסדרת שו"ת "אשר בנחל", עד עכשיו הדפיסו מאה שלושים ושתים כרכים שבהם מסתכם למעלה משלושים ושתים אלף מכתבים שהדפיסו כבר, ויש עוד מוכנים לדפוס עד השנה הזו, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות את זה יוצא לאור עולם, והספרים כבר נדפסו בעשיריות מהדורות, ורוב רובם שזכו להתקרב אל רביז"ל עוד לפני עשרים שלושים או ארבעים שנה וכו', הכל על ידי המכתבים האלו שהתכתבו עמי, ולכן זה אצלי יום מאד מאד מיוחד, יעזור הקדוש ברוך הוא שאור רביז"ל יתפשט ויתגלה בכל העולם כולו, כי רביז"ל יש לו דיבורים לכולם לדרי מעלה ולדרי מטה, עוד לא היה ספרים כאלו כמו ספרי רביז"ל שמחזקים ומעודדים ומשמחים את כל השבורים וכו', הנפולים וכו', ורביז"ל מפיח בהם רוח חיים חדשה, ומכניס בהם שמחת החיים, ומנהיג אותם בדרך הישרה והקלה והנעימה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולזכות לעבור את זה העולם בשמחה רבה מאד.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להתחיל להתמיד בספרי רביז"ל, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן כשאדם מרבה בלימוד ספרי רביז"ל, הוא מוצא שם את רביז"ל בעצמו, וידוע איך שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על לימוד ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; וכן רצה מאד מאד שנתמיד ב"ספר המדות", ואמר שהספר הזה עשה אותו ליהודי, ורצה מאד שנדפיס את זה במהדורה קטנה כדי שנוכל להחזיק את זה בכיס, ותמיד להסתכל ולעיין בהם, כי המדות הם עיקר האדם, וכן כדאי ללמוד בכל יום שיעור בספר הנורא "סיפורי מעשיות" אשר הספר הזה מעורר מהשינה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') והלשון שבספר הזה מאד מושך את הלב אל הקדוש ברוך הוא, ומעורר את האדם להתקרב אליו יתברך, ולכן צריכים לחזור הרבה בשיחותיו הקדושים של רביז"ל, שרשמם מוהרנ"ת ז"ל שהם "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן", אשר בפירוש אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (שם) וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם].
תאמין לי שראוי לכל אחד מאנשי שלומינו חסידי ברסלב לרקוד בכל יום בשמחה עצומה שזכינו להתקרב אל רבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, רבי שמדריך אותנו בדרך הישרה איך להחזיק מעמד בזה העולם העובר שעובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, ורביז"ל נותן לנו עצות נפלאות על כל דרכי החיים איך להחזיק מעמד, ולא להשבר כלל, אדרבה להפוך את היגון והאנחה לשמחה עצומה, את החושך לאור, את המר למתוק, ומובא בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
אני מאד מאד מבקש אותך שעכשיו לקראת חנוכה שתעשה את כל הקניות שלך בהחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם למען לזכות את עם ישראל עם כל דבר השייך ליהדות וכו', ציצית, תפילין, מזוזות, כיפות, סוכות וד' מינים, חנוכיות, מגילות וספרי תורה, ומצות לפסח וכו' וכו', כל מה שרק יהודי צריך יש לו את זה במקום אחד, והקמנו את זה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ואדרבה עקרו את היהדות במקום הזה לשתי עדות שהעבירו אותם על הדת, והם עדת התימנים ועדת התוניסאים, שהיו אנשים תמימים ויקרים עד מאד וכו', ודייקא במקום הזה הקמתי את החנות שמשרת למעלה מארבעים ישובים ומושבות סביב יבנאל, שזה זכות מאד גדולה מי שרק קונה בהחנות הזה ועוזר להמשיך להפיץ יהדות בין נשמות ישראל, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ולכן כל מי שקונה בהחנות הזה יש לו חלק בזכות הרבים.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר לשמוע בקול שופר של מלך המשיח ולהגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ימי חנוכה הם ימי הודאה, ותודה והודאה שמודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא זה שעשוע עולם הבא, היינו בזה העולם עובר על כל אחד משברים וגלים, צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ומה לא? וכל הבעיה זה רק מחמת שתמיד אדם מסתכל על הצד השלילי שבחייו וכו', כי אם אדם היה תמיד רק מסתכל על הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, היה נותן תודה להקדוש ברוך הוא, שזה סוד ימי חנוכה שהם ימי נסים, שהקדוש ברוך הוא עשה נסים לעם ישראל למעלה מדרך הטבע שרבים נפלו ביד מעטים, האור שהדליקו החשמונאים אף שהיה אור קטן, אבל זה האיר ושרף את כל החושך של היוונים שגזרו חושך על עם ישראל, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; אף על פי כן נס חנוכה היתה שמצאו פח שמן קטן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול ודלק שמונה ימים כנגד שמונת ימי הבינה, לתת הזדמנות לעם ישראל להתבונן את גדלות הקדוש ברוך הוא ולראות את הנסים והנפלאות שעושה איתנו, שבזה אנחנו מתחילים להתבונן שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ואף שיש דברים שאנחנו לא מבינים ולא נקלט לנו בשכל אנושי וכו', עם כל זאת נס זה למעלה מדרך הטבע, ואומרים חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים י"ח) לא כל מי שהוא אומר שירה אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו על כל עוונותיו, זאת אומרת אם האדם מתבונן על הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ונותן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על ידי זה מוחלין לו על כל עוונותיו, ולכן דייקא בימי חנוכה האלו עלינו רק לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, ומעט מן האור של הפח שמן שזה הדעת האמת של הצדיק יאיר בנו את אורו יתברך, ונזכה לגרש את כל החושך שמתגבר עלינו, ונזכה להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעשה ועושה ויעשה עמנו, שזה הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד מאתנו.
ידוע שהיוונים העיקר רצו לעקור מעם ישראל את התורה שבעל פה, שזה האמונת חכמים, וזה לעומת זה יש ל"ו מסכתות כנגד הל"ו נרות שאנחנו מדליקים במשך שמונת ימי חנוכה, ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים אנחנו צריכים לקבל על עצמינו ללמוד גמרא שהוא תורה שבעל פה, ועל ידי זה אנחנו ממשיכים על עצמינו הד' מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ולכן אשרי מי שמקבל על עצמו ללמוד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, אבל שיהיה אצלו חוק קבוע ללמוד בכל יום דף גמרא, ועל ידי זה ינצל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויאיר עליו האור הגנוז של הקדוש ברוך הוא, ואתה צריך לזכור אשר אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" איזהו ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו' ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך; ולכן אני מאד מבקש אותך שתלמד בכל יום את דף גמרא בסדרת דף היומי חוק ולא יעבור, שלא תלך לישון עד שתגמור את הדף היומי, כי זה יציל אותך מהחושך של היוונים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, וזה נזכה להכניע את החושך של היוונים שרוצים להחשיך מאתנו את האמונת חכמים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בשמחה עצומה ולעשות בכל יום התחלה חדשה, שזה כל הענין של חנוכה לחנך את עצמו בכל פעם מחדש, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חנוכה הלכה א' אות א') בשביל זה מתחילים בכל יום מימי חנוכה להדליק נר חדש, כגון בלילה ראשון מדליקים א', בליל שני א' ב', ובליל שלישי א' ב' ג' וכו', שתמיד חוזרים להתחלה, כי אסור לעמוד על מדריגה אחת כרגע וכו', רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום מחדש, וזה שמוסיפין בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים, כי כשמדליק בליל שני שני נרות, הם כנגד לילה ראשונה ושניה וכו', וכן בליל שלישי וכו', נמצא שהנר הראשון של לילה הראשונה הולכת עם כל הנרות של כל הלילות, שזה סוד מה שכתב רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שכל התחלות קשות, מחמת שהוא יוצא מהיפך אל ההיפך, ואחר כך כל מה שהולך ומתקדש יותר וכו', כל העבודות של כל הימים מקבלים כח מההתחלה, וכח ההתחלה הולכת עם כל הימים, שזה כל הענין של נרות חנוכה, שבתחילה מדליקין נר אחד, ואחר כך א' ב', ואחר כך א' ב' ג', נמצא שנר ראשון הולכת עם כל הימים, כי כל הימים מקבלין כח מן התחלת חינוך העבודה שהתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולעלות אל השכל של גילוי אלקות וכו', שזה סוד נרות חנוכה שמאירים את אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, כי היוונים רצו להחשיך את עינינו, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; ורצו להשכיח את שם השם מאיתנו, כמאמרם ז"ל (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות; ולכן בזה שמדליקים כל לילה נר חנוכה ומוסיפים בכל לילה עוד נר וחוזרים מהתחלה, זה סוד יקרת ההתחדשות שאדם מחדש את עצמו בכל יום ויום מחדש, ולא נותן שיפילו אותו הס"מ וגונדא דיליה שזה היוונים שבכל דור ודור, כי כל בר ישראל צריך להיות מוסיף והולך בכל יום מחדש, ואף שעובר עליו מה שעובר משברים וגלים ונדמה לו כאילו סוף העולם וכו', והוא כבר אף פעם לא יצא מזה וכו', עם כל זאת גילה לנו רביז"ל שצריכים לעשות בכל יום התחלה חדשה לגמרי, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שכל יום ויום מתחילה אצל האדם בקטנות ובצמצום עצום, ואדם צריך לראות להרחיב את היום ככל שיכול רק וכו', היינו כשאדם קם מהשינה נדמה לו שיום הזה זה לא יום וכו', וביום הזה הוא לא יכול לעשות שום דבר וכו', ובאמת זה טעות עצומה שזה היאוש והדכאון שמכניס בו קליפת יוון, שזה קליפה עצומה, כמו שכתוב (תהילים ס"ט ג') "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני", כי מי שנופל בטיט היוון הזה קשה לו מאד לצאת מזה, ואי אפשר לו להחזיק מעמד כלל, וזה הטעות שמכניס קליפת יוון באדם שהיום הזה הוא לא יום וכו', וביום הזה לא תצליח לכלום וכו', ורביז"ל צעק בקול עמוק מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתדע לך שכל יום ויום שאתה קם בבוקר נופל עליך יאוש ודכאון פנימי וכו', וקליפת יוון שנדבק בך על ידי פגם הברית אומר לך מה כבר יהיה אם אני ילך לבית הכנסת להתפלל שחרית או מנחה או ערבית וכו', ומקרר אותך מזה וכו', ולכן אני מוכרח להגיד לך שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') אשר מחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, על ידי זה הוא עדיין נמצא במחנה ישראל, כיון שמתחיל לזלזל באיזה תפלה לא להתפלל במנין, או לא להתפלל בכלל את התפלה חס ושלום, על ידי זה הוא יוצא מכלל מחנה ישראל, ולאט לאט הוא מדרדר וכו', עד שהוא עוזב את היהדות רחמנא לישזבן, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה, אינו נכנס לבית הכנס לעתיד לבא; ואמרו (ילקוט תהלים רמז תרנ"ט) כל שאינו נכנס לבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעולם הבא, והמתפלל בתוכה בעולם הזה, כאילו מתפלל בבית המקדש, שנאמר (יחזקאל י"א ט"ז) "ואהי להם למקדש מעט", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מגילה כ"ט.) אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות; כי עכשיו הבתי כנסיות והבתי מדרשות הם הבית המקדש, כמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה ה' סימן ב') אני ישנה מבית המקדש ולבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות; ולכן תעשה כל מה שביכלתך אפילו במסירות נפש לבא שלש פעמים בעולם לבית הכנסת.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ כ"ז כסליו ג' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, כי השבת הזו זה שבת מיוחדת שבת חנוכה, ושבת שמברכים את חודש טבת, ורואים בחוש איך הזמן פורח, הנה היינו בחודש אלול והכנו את עצמינו לנסוע אצל רביז"ל על ראש השנה, והנה אנחנו כבר אוחזים בחג החנוכה, ולכן צריכים מאד מאד להתעורר מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים בה וכו', כי ימינו כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן דייקא כל יום ויום עלינו לשמוח ולשמח את הזולת, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא את השבת, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ואמרו צדיקים שזכי השמיעה שומעים את זה כל ערב שבת איך שמשה רבינו מכריז ומודיע לעם ישראל שהנה שבת קודש בא, ותשתדלו מאד לשמור את השבת, כי שבת היא הכלי לקבל בה את כל הברכות, ולא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה בשבת, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ובפרט השבת הזו זה שבת חנוכה שבת מברכים חודש טבת, ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותשתדל מאד מאד לקנות לעצמך את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה כל יום ויום, ותחייה את עצמך עם הנקודות טובות שיש בך, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל המון נקודות טובות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ובזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שאומר בכל יום ברכות ומודה ומשבח את הקדוש ברוך הוא, שמלאכי מעלה שרפים ואופנים מקנאים בו וכו', כי להם אין רשות רק פעם אחת לומר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא ואחר כך נשרפים באור אין סוף ברוך הוא, ועם ישראל יכולים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע לומר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, ולומר ברכות לפניו יתברך, ולכן אשרי בר ישראל שזוכה לשמוח בכל יום ויום עם נקודות יהדותו, ועם הברכות והמצוות שמקיים בכל יום ויום, שעל ידי זה הוא מאיר על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ושורף את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו המרובים, כי כשאדם חוטא רחמנא ליצלן, הוא בורא משחיתים שהם נוקמים בו וכו', אבל כשבר ישראל זוכה לעשות כל המצוות בשמחה עצומה, וכן זוכה לברך את כל הברכות בשמחה עצומה, ומכוון אחר כל שם ושם שאומר, על ידי השמחה הזו הוא מבער את כל הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו המרובים, ולכן תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ותשמור מכעס ורציחה ובפרט על אשתך ועל ילדיך, כי אתה צריך לרחם עליהם.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללכת לבית הכנסת להתפלל במנין בליל שבת, ובשבת בבוקר, ובמנחה בשבת, ותמסור את נפשך לאכול את השלוש סעודות של שבת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) על הפסוק (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

אתה צריך לדעת שעכשיו בחנוכה מתגלה האור אין סוף בגילוי רב ונפלא מאד כמו שיתגלה בעת הגאולה, כי הנרות של חנוכה הם תזכיר על עת הגאולה שאז יקויים (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלקות במדריגה עליונה כזו, עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ולכן אשרי מי שמסתכל עכשיו על נרות חנוכה הדולקים ומתבונן עליהם היטב היטב, וימשיך עליו אורו הגנוז שירגיש תמיד את אמתת מציאותו עליו.
נא ונא עכשיו בימי חנוכה הקדושים ראה לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמך עד עכשיו, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') אשר ימי חנוכה הם ימי הודאה, וכשבר ישראל מרגיל את עצמו להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה מאיר עליו הארת עולם הבא בעולם הזה, ולכן אשרי האדם שמנצל את הימים האלו רק לתת תודה להקדוש ברוך הוא ויש לנו במה להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא, שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וידוע מה שמובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות אות י"ג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, הרי שלך לפניך שאפילו צדיק קדוש ונורא כזה כמו הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע שרביז"ל קרא אותו פאר הדור, והוא התפילין של הקדוש ברוך הוא, שתמיד חיפש רק בשבחם של עם ישראל, עם כל זאת כשהוא רצה להתחזק להחזיק מעמד לא היה לו במה להתחזק, רק בזה שלא עשני גוי, עמוד וראה והתבונן מה זה להתחזק עם שלא עשני גוי, שצריכים לתת תודה להקדוש ברוך הוא על זה, וכן תהלה לאל כל בר ישראל מלאים מצוות כרמון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים אתה צריך למצוא רק את הטוב שיש בך, ואת הטוב שיש בהזולת, ואני מאד מאד מבקש אותך תצא מעצמך, תצא מהעצבות והמרירות והדכאון שמסבב אותך, הגיע הזמן שתהיה רק שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שכל בר ישראל צריך לדון את כולם לכף זכות אפילו רשע גמור, וכן צריך לדון את עצמו לכף זכות, ואפילו שכבר עשה מה שעשה וכו', אף על פי כן ראוי לו למצוא רק את הטוב שיש בו, כי יש בכל בר ישראל טוב הרבה מאד מאד, וזה מה שדוד המלך אומר (תהלים ל"ז) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו שהפסוק מזהיר "ועוד מעט ואין רשע", על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה "והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדריגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאין בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו "והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו בזה שאדם דן לכף זכות אפילו רשע גמור לגמרי, על ידי זה בעצמו מעלה אותו מכף חוב לכף זכות, עד שעל ידי זה חוזר בתשובה ונתעלה בעליה גדולה, עם כל זאת אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; היינו מי שמסית נגד הקדוש ברוך הוא, ולוחם נגד כל הקדוש לעם ישראל, ומונע מילדי ישראל את החינוך הטהור, עליו אסור לרחם ועליו אסור לדונו לכף זכות, ולצערינו הרב יש יוונים שמתחזים כרבנים וכו', שהם מונעים מעם ישראל קיום מצוות מעשיות, ולוחמים נגד החינוך הטהור, ולוחמים נגד כל הקדוש לעם ישראל, מהם צריכים לברוח כמו שבורחים מבעלי ראתן שפירש רש"י שיש להם שרץ במוח, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ק"ו) שאלו החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי ראתן, כי חכמה אמיתית דהיינו עם אמונה נקרא ראיה, כמו שכתוב (קהלת א' ט"ז) "ולבי ראה חכמה", ולעומת זה החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי ראתן (כתובות ע"ז:) וכמו שפירש רש"י שיש להם שרץ במוחם, (היינו שיש להם טומאה וכפירה במוחם). וצריכין להרחיק מאנשים אלו שהם בחינת בעלי ראתן אפילו משכונתם, כי ההבל פיהם מזיק לאדם כשר שיפול לתאות נאוף; עיין שם, ולכן את עם ישראל עם קדוש אותם צריכים תמיד לדון לכף זכות, אבל לא המנהיגים שאמר עליהם רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) יש מנהיגים שהם לא יכולים להנהיג את עצמם, ואיך הם יכולים להנהיג את אחרים, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו אל המנהיג אמיתי שהוא רביז"ל, שהוא מלמד אותנו איך שצריכים להתחזק בכל המצבים הכי קשים שרק עובר עלינו, וכן לחזק את כל עם ישראל, ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים עלינו לקבל על עצמינו להפיץ את אור רביז"ל שזה תיקון גדול מאד מאד לפגם הברית, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה; ומי יכול להתפאר שהוא נקי מחטא הזה, כי מובא בספר "ראשית חכמה" (שער התשובה פרק ג' סימן י') ומהדברים שצריך השב לתקן, הוא לתקן אות ברית הפגום בהוצאת זרע לבטלה, שאין אדם בזמנינו ניצול ממנו בבחרותו, עיין שם. ואם שכתב את זה לפני ארבע מאות וארבעים שנה, כי הוא היה תלמיד הרמ"ק ז"ל שהיה בדורו של האריז"ל, וכבר אז כתב "שאין אדם בזמנינו ניצול ממנו בבחרותו" מה נאמר אנחנו בדור הזה שהכל פתוח, והכל פרוץ, ובני הנעורים נכשלים בגדול בחטא המגונה והמרור הזה, ורק אלו הספרים הקונטרסים והחוברות שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל מציל את האדם מאבדון ומהתאבדות ומחזירים אותו בתשובה, כאשר יעידו כל המפיצים, ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים עלינו לקבל על עצמינו למסור את נפשינו כל יום להפיץ איזה חוברת אחד או שתים לאיזה בר ישראל, ולקרבו אליו יתברך, שהמצווה הזה עולה על כל המצוות, כי בזה שמקרבים עוד יהודי ועוד יהודי וכו' וכו', אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה מקרבים את הגאולה שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, וכל כך חבל שאתה תהיה בעצבות ובמרירות ובדכאון, ותניח את שאר נשמות ישראל להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון, ראה לחזק ולעודד ולשמח את עצמך ואת כלל נשמות ישראל.
נא ונא תמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי הרגע שאדם נכנס לבית הכנסת להתפלל שחרית או מנחה או ערבית, יהיה בטוח שמוחלין לו על כל עוונותיו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן אף שבא לך מאד מאד קשה להכנס שלוש פעמים ביום לבית הכנסת, עם כל זאת אתה מוכרח לתיקון נפשך לעשות לעצמך חוק ולא יעבור להכנס שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל במנין דייקא את השלוש תפלות, ואז נכון לבך יהיה בטוח שימחלו לך על כל עוונותיך, עכשיו אני שואל אותך האם זה לא כדאי רק בשביל זה להכנס לבית הכנסת כדי שימחלו לך עוונותיך? ולכן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך ותציית אותי, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן