מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש כסליו ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי

ראש חודש | ב' כסליו | ג' כסליו | ד'  כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ח' כסליו | י' כסליו | י"א כסליו | י"ב כסליו | י"ג כסליוט"ו כסליו | ט"ז כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ו כסליו | כ"ז כסליו | כ"ט כסליו

בעזה"י יום א' לסדר ויצא ראש חודש כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מה שעובר עליך, ואף שעובר עליך כל מיני מצבים קשים עם כל זאת תחזיקי מעמד ואת זה אנחנו מקבלים מרביז"ל, כי הוא נותן לנו עצות איך להתחזק ואיך לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ואת צריכה לזכור שהחיים לא קלים לאף אחד, כל אישה יש לה את הניסיונות הקשים והמרים שלה וכו', זאת מבעלה וכו', זאת מהילדים וכו', זאת מהשכנות וכו', זאת מעניות ודחקות וכו', עם כל זאת החכמה הכי גדולה איך להפוך את החושך לאור, את המר למתוק, וזה גדולת בר ישראל שלא נשבר משום דבר וכל הניסיונות הקשים והמרים שרק עוברים עליו הוא יוצא עם חיוך רחב על הפנים כאילו שום דבר לא קרה.
זכרי היטב שאין לך חברות אסור להאמין לאף אחת תהיי חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך ולחברותיך רק תחייכי, ותמשיכי לעשות להם רק חסד, אל תסתכלי מה שירכלו עליך וכו', וזכרי היטב מה שאמר צדיק אחד שאין מספיק סמרטוטים וניירות לסתום פיות שמרכלים עליך וכו' וכו', ולכן למה את צריכה להיות המסכנה של הזולת? תתחזקי ותעשי כל מה שבידך להחזיק מעמד ולהיות בשמחה ועוד תשמחי נשים אחרות.
העיקר תעזרי לי לעשות חסד עם הזולת שבשביל זה הקמתי את הבית התבשיל "אהל אברהם" רק להאכיל ולהשקות רעבים וצמאים, כי רק זה מה שיישאר מאתנו, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים, אלא בצלו של הקדוש ברוך הוא, ולכן משתלם מאד רק לעשות בחסד וכפי שהאדם עושה חסד לזולת כן הקדוש ברוך הוא מחזיר לו חסד, ואמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק י"ז) אלמלא גמילות חסד אין כל העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ולכן אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד חשוב חסד, והולך לי בחיים שבהקהילה שלנו יהיה רק חסד, ואישה שמרכלת על הזולת אין לה מקום בקהילתנו כלל, אני לא ייתן שבקהילתנו יסתובבו בעלי לשון הרע ובעלי מחלוקת ומריבות, ונשים שמרכלות וכו' וכו', מספיק עובר על כל אחת ואחת בחייה הפרטיים, אז אנחנו לא צריכים שעוד יבוא נחשים וינשכו אותנו בארס פיהם.
חזקי ואמצי מאד ותקימי את כל מה שכתוב פה ואז תחיי חיים נעימים חיים מאושרים, ויהיה לנו את הקהילה הכי יפה בעולם.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להחזיק מעמד ולא להיות עצבנית, ואל תוציאי את העצבים שלך על הילדים, כי עם ילדים צריכים המון סבלנות, והעיקר להסביר להם כל דבר בנחת, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן, כי הרבה פעמים הילדים שואלים שאלות את ההורים שלהם ובמקום לענות להם בניחותא ובסבלנות וכו' וכו', אזי מתפרצים עליהם וצועקים עליהם ומוציאים את הכעס והרציחה עליהם, ואזי הילדים נשארים שוטים, ולכן עם ילדים צריכים הרבה הרבה סבלנות, ועלייך לדעת שחינוך הילדים זה יסוד היסודות ביהדות, והיום רואים כל כך הרבה נושרים ונושרות וכו', ילדים שיוצאים רחמנא ליצלן לתרבות רעה זה בא מפני שההורים לא נתנו להם שום תשומת לב.
סיפר לי יהודי שפעם הלך עם בנו שהיה בגיל עשר לטייל ונכנסו באיזה פארק וישבו על ספסל, והאבא חלק עמו בכל מיני חוויות של חייו, והילד שאל שאלות כדרכם של ילדים, והאבא ענה לו על כל דבר, ופתאום בא בחור בגיל עשרים שהיה בלי פאות בלי כיפה קרוע בלוע, וכנראה שהיה גם מסומם וכו' וכו', והתיישב על הספסל ממול ובכה ובכה ובכה וכו', והיהודי הזה ראה בחור יושב ממול ובוכה בא ושאל אותו מה קרה? מה אתה בוכה? ענה ואמר לו הבחור אם האבא שלי היה נותן לי כל כך הרבה תשומת לב כמו שאתה עושה לבן שלך אזי לא הייתי נראה כמו שאני נראה עכשיו, היה לי פיאות ארוכות והנחתי כל יום תפילין ולמדתי תורה וכו', אך מחמת שהאבא שלי היה כעסן וגירש אותי ואף פעם לא דיבר איתי ולא נתן לי תשומת לב, אזי אני נראה כמו שאני נראה וכו'.
רואים מכל זה איך שהורים צריכים לתת תשומת לב לילדיהם, ועל ידי זה יהיה להם הרבה נחת מהם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שיהיה לך הרבה סבלנות הן לילדים והן לבעלך והן לשכנות, תראי איך שזה ישתלם לך, כי לבסוף תהיי האישה הכי מאושרת.
נא ונא ראי לשמוח ולשמח נשים אחרות שאין עוד מצווה יותר גדולה מזו, ותמיד תשתדלי לבוא בלילי שמחה לשמוח עם נשות אנשי שלומינו, וכן תסחבי עוד נשים שיבואו אל לילי שמחה וזה מצווה מאד מאד לגדולה, כי יש נשים ממורמרות שעובר עליהם מה שעובר ואם סוחבים אותן אל לילי שמחה אזי גם הם נכנסין בתוך שמחה, וזה המצווה הכי גדולה לשמח את אחרים.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לבקש כל מה שאת צריכה רק מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שרביז"ל לימד אותנו שכל דבר שאנחנו צריכים עלינו לבקש ממנו יתברך, וחבל מאד שיש לנו רבי כזה שמבקש אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא וגם את זה אנחנו לא יכולים לקיים, זה כל כך חבל רביז"ל מבקש מאתנו דבר פשוט שכל דבר שאנחנו צריכים לבקש רק מהקדוש ברוך הוא וגם את זה אנחנו לא יכולים לקיים? הרי כל הסבל שאנחנו סובלים זה רק מפני שאנחנו לא בורחים להקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא ישמח את כלל נשמות ישראל, ונזכה ביחד לקבל את פני משיח צדקנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם להגיע למעמד הנחת אבן הפינה שאנחנו זוכים היום להניח אבן הפינה לבניית גנים, אחר הסבל שאנחנו סובלים שנים על גבי שנים שאין לנו מבנים קבע לגנים אלא קרוונים סרוחים שיצאו מכלל שימוש לבדואים וישמעאלים וכו', והיום זה לנו יום בשורה שבונים לנו גנים לילדנו, ולכן אני רוצה מאד שתבואי שזה אצלי שמחה מאד גדולה כי בקרוב מאד יתחילו לבנות עוד כיתות לתלמוד תורה ולבית הספר כי תהילה לאל יש לנו כבר למעלה מאלף ומאתים תלמידים כן ירבו, ותהילה לאל אין שבוע שלא יהיה אצלנו שמחות שנולדים ילדים, כן ירחיב הקדוש ברוך הוא לנו.
נא ונא תראי להחזיק מעמד ואף שעובר עליך מה שעובר אל תהי שבורה, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי זה חרב התפילה שילחום נגד שונאינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שחרבו של משיח זה תפילה, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהילים קמ"ח) פיהם של ישראל חרבם, יהודי יש לו רק חרב אחד שזה חרב התפילה, ולכן תשתמשי עם החרב הזה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולספר לו יתברך כל מה שאת עוברת בגשמיות וברוחניות אשר אין למעלה מזה, ואם היית יודעת איזה רושם עושה התפילות שלך בכל העולמות לא היית מפסיקה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, כי זה הבית מנוס היחידי שיש לנו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא, ולכן חזקי ואמצי בדבר זה לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא ותראי את הניסים הנגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') אמונה תפילה וניסים תלויים זה בזה, אם אדם רוצה לראות ניסים שיתחזק בתפילה, וכדי להתחזק בתפילה צריכים להיות חזק באמונה לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא ושאין בלעדיו נמצא, והוא שומע תפילת כל פה, ולכן תחדירי בעצמך אמונה בהקדוש ברוך הוא שמלא כל הארץ כבודו ואת כל זה אנחנו מקבלים מרביז"ל, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל צדיק גדול כזה שמגלה לנו את אמיתת מציאותו יתברך.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים עם עצבות ומרירות ודכאון לא תצליחי לצאת מהסבך שנסתבכת, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם להגיע ללילי שמחה ותסחבי עוד נשים שיבואו ללילי שמחה, כי רביז"ל גילה לנו נוראות נפלאות על גודל מעלת השמחה שמוציאה את האדם מהבוץ והלכלוך שנמצא שם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) שאפילו אדם נמצא בעשייה שבתוך העשייה וכו', שזה המדריגה הכי ירודה וכו', על ידי שמחה הוא יכול לעלות למעלה מכל העולמות ולהיות דבוק אך ורק בו יתברך, ולכן תהיי רק שמחה ועליזה והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך את כל הדינים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות חזקה ולא להישבר מכל מה שעובר עליך, כי את צריכה לדעת שמהשמיים מנסים את כל אחד ואחד זה בכה וזה בכה וכו' וכו', ואשרי האישה שיכולה להחזיק מעמד ולא להישבר, כי בזה נמדד גדולת הבר ישראל איך שהוא זוכה להחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר בעולם, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה, לדעת ולהאמין שכל דבר מה שקורה בזה העולם זה בהשגחה פרטית, כמאמרם ז"ל (חולין ז') אין אדם נוקף את אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אדם לא מקבל מכה קטנה באצבע הקטנה קודם שהכריזו בשמים שהוא הולך לקבל את המכה, כל כך מושגח האדם בהשגחה פרטית, וככל שמכניסים את זה בתוך הלב כן זוכים להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להחזיק מעמד ולא להישבר כי גדול אדוננו ורב להושיע, וסוף כל סוף נראה ישועות גדולות כמו שראינו עד עכשיו.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי בזה שמרגילים את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא זה בעצמו בונה את האמונה, כי לא ידבר אדם אל הקדוש ברוך הוא אלא אם כן יש לו אמונה בו יתברך, וזה הבית מנוס היחידי שיש לנו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא, ודבר זה לימד אותנו רביז"ל, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל וזכינו להיות כבר כמה וכמה פעמים בציונו הקדוש באומן אשר הבטיח לנו הבטחה שאפילו אם עצמו וגבהו פשעינו וחטאינו יוציא אותנו מהשאול תחתית ומתחתיו.
רציתי מאד מאד לעקור מקהילתנו הקדושה את העניין של קנאה ושנאה ולשון הרע ורכילות שזה אבי אבות הטומאה, ואוי לו למי שנפל בטומאה הזו שהוא צריך תמיד לרכל מאחד על השני וכו' וכו', כי מי שכבר נלכד בעוון לשון הרע מאד קשה להוציאו משם, ולכן אשרי האישה שנזהרת מלדבר לשון הרע מאחת על השניה שאין ערוך לזכותה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי במידת הצניעות שזה היופי והחן של בנות ישראל, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') אישה שהיא מצנעת את עצמה אפילו היא ישראלית ראויה היא שתינשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים, ולכן בת ישראל שמסורה להקדוש ברוך הוא ויש לה יראת שמים צריכה להיזהר מאד מאד לא לדבר עם גבר זר, ובפרט לא להתייחד עם גר זר, כי זה חמור מאד מאד, כי יחוד זה מדאורייתא ומגיע על זה גט, ולכן אישה צריכה להיות מאד מאד צנועה בדבר זה, שבשום פנים ואופן לא תתייחד עם גבר זר, כי זה עוון חמור, ויש על מה לחשוד חס ושלום, וזה לא סתם אמירות אלא סכנה גדולה מאד מאד, כי היום הדור הפקר ויש כל מיני נואפים שמסתובבים על הרחובות כמו עשיו הרשע שהיה צד נשים תחת בעליהם, וזה היום מצוי מאד מאד ובפרט בעירות קטנות, כפרים, ומושבות, ולכן צריכים מאד מאד להיזהר מזה, כמובא בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב סעיף ב') שדוד ובית דינו גזרו על איסור ייחוד שזה מאד מאד חמור, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מכל מיני מנובלים שבקלות יכולים להפיל אותך בפח.
ובפרט צריכים לשמור מנשים כאלו שהם מופקרות וכו', ומרכלות אחת על השניה והורסות בתים, כי כמו שיש בין גברים שאחד מסית נגד השני ומוציא עליו שם רע, כמו כן ויותר מכן יש בין הנשים, נשים שמרכלות אחת על השניה ושוברות בתים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מנשים אלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי פאה פרק א' הלכה א') ונשמרת מכל דבר רע לא תלך רכיל בעמך זה רכילות ולשון הרע וכו' וצריכים לשמור מאד מאד מהנשים שמרכלות אחת על השניה, כי אלו מסוגלות לשבור בתים על לא דבר, רק על קנאה ועל שנאה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג.) אין אישה מקנאת אל בירך חברתה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מנשים מופקרות שלצערנו הרב עכשיו מאד מאד מצוי, וצריכים לשמור מהם כמו ששומרים מאש.
נא ונא תשימי לב אל מה שקורה היום נשים לא מקפידות על צניעות בכלל, הן בדיבור מנבלות את הפה שלהם, הן בביגוד שהולכות בבגדים צמודים קצרים עם שסע וכו' וכו', והן בגילוי שיער שעל זה מגיע גט, וכל הצרות שבני אדם סובלים זה רק בשביל זה שהאישה הנשואה לא מקפדת לכסות את שערות ראשה שזה דת יהודית, ואם היא לא שומרת את זה מגיע לה גט, ולכן תרחמי על עצמך ימינו כצל עובר, הנה אנחנו כאן והנה אנחנו יוצאים מכאן וכו', ולאף אחד אין ביטוח בחיים, תוך שניות הוא כבר לא נמצא בזה העולם, כי האנשים הם כמו דגים בתוך הים שהדייגים מורדים מצולה לתוך הים ומעלים דגים, כך הוא עם בני אדם שמסתובבים בזה העולם ופתאום נחלים באיזה מחלה וכו', או קורה אסון וכו', או קורה תאונה קטנית וכו', ולכן אישה צריכה מאד מאד להיזהר בצניעות וזה היופי שלה וזה השמירה שלה, ובשום פנים ואופן על תלכי אחר נשים מופקרות ולא צנועות וכו', על אחת כמה וכמה לאין ערך שאסור לאישה להתכתב בפייסבוק עם גברים זרים וכו', או להתייחד עם גברים זרים וכו, ותיכף ומיד שאת רואה אישה כזאת תתרחקי ממנה כמו שמתרחקים מאש שורפת.
אני מאד מבקש אותך תיקחי את הדיבורים האלו טוב טוב אל ליבך, כי הקדוש ברוך הוא צופה ומביט על כל אחד ואחד ועלינו לזכור את זה טוב טוב.
הקדוש ברוך הוא ישמור את קהילתנו שלא יהיה מצוי איזה הפקרות וכו', ונשים לא צנועות וכו', ומשאר מרעין בישין, ובזכות הצניעות נזכה שהשכינה תשרה בנינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויצא ו' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת זו תתפללי עלי ועל אישתי תחי', שאנחנו צריכים רחמים רבים ורפואה שלימה, ואם תוכלי לומר יום תהילים "יום שבת" כי התהילים נחלקה לשבע חלקים כל ימות השבוע אז תעשי עמנו חסד מאד גדול כי אנחנו זקוקים לרחמי שמים מרובים ומי יתן שתזכי לומר בכל "יום תהילים" כי אי אפשר לתאר ולעשר את גודל הזכות של אישה שאומרת תהילים בשבת ובכל יום התהילים שלה בוקע רקיעים, ואל יקל בעיינך דבר זה סך הכל זה לוקח חצי שעה אבל זה עושה רעש גדול בשמים תפילה של אישה ובפרט שמורידה דמעות סוף כל סוף עובר עליך מה שעובר וכו' וכו', למה שלא תרגילי את עצמך לומר "יום תהילים" כל יום, ובפרט בשבת תאמרי את היום תהילים של שבת ועל ידי זה תזכי לטוב אמיתי ונצחי.נא ונא בעת הדלקת נרות לבקש עליך הרבה עליך ועל בעלך ועלי הילדים וגם עלי ועל אישתי תחי' כי התפילה שהאישה מתפללת בעת הדלקת הנרות זה מאד מקובל ומרוצה בשמים, ולכן אל תרשלי את העת רצון שנתנו לך שזה בעת הדלקת נרות.נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להיות בשלום עם בעלך כל השבת ואל תיכנסי בלחץ זו הדחק וכו', ומכל שכן לא להיכנס בעצבים, כי כל הברכות של ששת ימי החול באים רק בזכות השבת ולכם תמסרי את נפשך להיות שמחה ועליזה ביום השבת, ותשמרי מאד מאד לא לדבר לשון הרע ורכילות בשבת ואף שבאמצע השבוע גם כן אסור אבל ביותר צריך להיזהר בשבת, כי אז לא עובדים ושובתים וכו', ולכן בא אז הס"מ להסית על לשון הרע שזה מאד מאד חמור, ולכן תשמרי מאד מאד לא לרכל וכן לברוח מנשים שמרכלות אחת על השניה, ומסתובבת ביננו איזה אישה שהיא ובעלה רק מדברים רע על קהילתנו הקדושה שבניתי ביזע ובדם, והנחשים המסוכנים האלו נושכים בארס שיניהם, ולכן אם תשמעי אישה אחת שמדברת נגד קהילתנו דעי לך שזו נחש שמתחבאת תחת הקש, ולבסוף היא תנשוך אותך, ולכן עלינו לרחק נחשים כאלו שמדברים על קהילתנו הקדושה, מי שלא אוהב את קהילה הקדושה שלנו שילך לחיים ולשלום לא מחזיקים את אף אחד בידים וכו' וכו', אני הולך לעשות מהפך בקהילה שיהיה אך טוב וחסד בקהילתנו, שנוכל פעם ולתמיד לגרש את הנחשים שמדברים נגד קהילתנו הקדושה.אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי, ולראות פעם ולתמיד לנקות את קהילתנו מבעלי לשון הרע ורכילות ובעלי מחלוקת, ונזכה שיהיה בקהילתנו שלום ואהבה ואישה תעזור לרעותה שדבר זה מאד מאד חשוב בשמים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתצטרפי עם נשות אנשי שלומינו בלילי שמחה שמתקיימת בין נשות אנשי שלומינו, כי השמחה זה הגאולה, אישה עוברת הרבה משברים וגלים בחייה וכו' וכו', הן בענייני פרנסה וכו', הן בענייני גידול הילדים וכו', והן בענייני שלום בית וכו', ולכן אשרי האישה שזוכה לדעת איך להתמודד עם הקשיים יום יום וכו', ואת צריכה לדעת שאין אישה שלא עוברת משברים כמו שאת עוברת עם כל זאת החוכמה העמוקה איך לעבור את החיים ולא להישבר, איך להיכנס בבוץ ולא להתלכלך וכו', כי ידוע הסיפור שבת רביז"ל אדל ע"ה הלכה לצדקה עם נשות מאנשי שלומינו ופתאום ירד גשם שוטף והכבישים נעשו בוץ וכל השמלות והנעלים של הנשים התלכלכו רק לא שמלת אדל בתו של רביז"ל, ושאלו אותה נשות אנשי שלומינו איך זה שכולנו התלכלכנו ואת לא? ענתה ואמרה להן אדל ע"ה האבא שלי לימד אותי איך הולכים בבוץ ולא מתלכלכים, וזה לימוד עמוק עמוק מי ימצאנו, שיכולים להיות בבוץ עמוק ולא להתלכלך, וזה על ידי שמחזקים מעמד ולא נשברים משום דבר.
ולכן אני יודע מה שעובר עליך חלישות הדעת וכו', עגמת נפש וכו', עניות ודחקות וכו' עם כל זאת את צריכה להחזיק מעמד ולא להישבר שבזה נמדד גדולת בת ישראל שהיא נאמנה להקדוש ברוך הוא, כי יש לה אמונה בו יתברך שהכל לטובה, כמו שאמר רבי עקיבא (ברכות ס"ג) כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שהאדם ייודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ולכן חזקי ואמצי מאד והקדוש ברוך הוא ירחיב לך ברוחניות ובגשמיות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק מעמד ולא להשבר משום דבר, כי בזה העולם צריכים הרבה התחזקות, וזה מה שאנחנו מקבלים מרביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה, שנשלח ממנו יתברך צדיק נורא ונפלא כמו רביז"ל שיוכל לחזק את כל הירודים והנפולים והמושכלים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעים וכו', ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שאת זוכה לדעת מרבי אמת כזה, וגם זכית להיות כבר אצל ציונו הקדוש באומן, שבזה ראוי לך לשמוח כל יום ויום, כי הזכות הזה לדעת מרביז"ל אין לתאר ואין לשער כלל, כי עם ההקדמות הנוראות שקיבלנו מרביז"ל אנחנו יכולים לעבור את זה העולם בקלות וכו', כי רביז"ל מחדיר בנו את הענין של שיחה בינו לבין קונו, שכל מה שעובר עלינו שנוכל לדבר אליו יתברך, ולספר לו את הכל, ועל ידי זה כל העוונות שנחקקו על עצמותינו יוצאים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שעוונותיו של אדם חקוקים על עצמותיו, כמו שכתוב (יחזקאל ל"ב) "ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם", וזה מה שהורג את האדם, כמו שכתוב (תהלים ל"ד) "תמותת רשע רעה", ועל ידי וידוי דברים יוצא מעצמותיו החטאים שחקוקים עליהם; והצדיק האמת הוא אשר מגלה לנו את העצה הזו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל, שבזה אנחנו מכניעים את עמל"ק שעולה כמספר ספ"ק, כי כל הספיקות שיש באמונה בא רק מקליפת עמלק שאומר לאדם (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבינו אם אין", ומשה רבינו שהוא הצדיק האמת לוחם נגד קליפת עמל"ק שמכניס ספ"ק באדם, ומגלה לו שתמיד יסתכל רק כלפי שמים, היינו כל מה שעובר עליו שיברח רק אליו יתברך, כמו שכתוב (שמות י"ז) "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ראש השנה כ"ט.) וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים; ומבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שהצדיק מרמז רמזים לאדם שאין לנו רק את הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מגביה את ידיו כלפי מעלה להורות שאין לנו אל מי להסתכל אלא על אבינו שבשמים כי רק הוא יכול לעזור לנו, ואם אדם מבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, אזי נשפע עליו שפע בפרנסה, והפרנסה אצלו ממש כמו המן, וזוכה לצאת מהגלות הפרטי שלו שזה גלות מצרים שעובר עליו, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קט"ז:) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי באמת כל בר ישראל נמצא בהגלות שלו, שזה המיצר ים שלו, שהמוחין שלו מצומצמים, אבל על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה אנחנו זוכים לצאת ממצרים, שבשביל זה מזכירים בכל יום בקריאת שמע שהיא אמונת היחוד יציאת מצרים, להורות כי בזה שאדם מתחזק באמונה פשוטה אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, בזה בעצמו מכניעים את קליפת עמלק וכן זוכים לצאת ממצרים מהגלות הפרטי שלו, ולכן אני מאד מבקש אותך בכל בוקר כשאת קמה תרגילי את עצמך לומר ברכת השחר וקריאת שמע וכו', ויותר מזה את לא צריכה, וכן לפני שאת הולכת לישון תקראי קריאת שמע שעל המיטה, וזה ישמור אותך מכל רע.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתבשרי לי בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י"א כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי לחזק את עצמך במדת השמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה להיות בשמחה, מרוב פגעי ומקרי הזמן, עם כל זאת עליך לדעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה יותר מהכל, כי בזה שאשה ששה ושמחה שזכתה להבראות מזרע ישראל, השמחה הזו עושה רושם בכל העולמות, כי שמחה שבר ישראל שמח שנברא מזרע ישראל, זה יסוד האמונה הקדושה, ותיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח על נקודת יהדותו והוא חזק באמונה בו יתברך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר שמרחיב את הדעת כמו שמחה, ולכן כל אשה ואשה מוכרחה להכריח את עצמה עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה, על אף שעובר עליה כל מיני משברים וגלים וכו', בבית מהבעל והילדים וכו', ומבחוץ משכנות וכו', וסתם נשים שאוהבות לרכל וכו', על ידי שתעשי כל הפעולות שבעולם להיות בשמחה, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, לא תרגישי את כל אלו שמציקים לך, אדרבה תהי כל כך שמחה ועליזה, עד כדי כך שעוד תוכלי לחזק נשים אחרות, ובפרט בבית אשה צריכה לדעת שהיא נקראת 'עקרת הבית' כי היא עיקר הבית, ולכן אם היא רוצה שיהיה לה באמת שלום בית, עליה לעבוד הרבה על שמחה לשמח את בעלה, ואף שזה קשה להאשה מאד מאד, כי היא צריכה יותר את התשומת לב והתמיכה מבעלה וכו', עם כל זאת אשה חכמה שרוצה למנוע מחלוקת ומריבות בביתה, אין עצה אחרת אלא שהיא תיקח את המושכות בידיה וכו', והיא תהיה הבריה ותשמח את בעלה ואת הילדים וכו', כי בבית שיש שמחה יש שמה שלום ואהבה והרחבת הדעת.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לנו שזכינו להתוודע מרבי אמת כזה, רבי שמקרב אותנו אליו יתברך, ומחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ופותח את לבנו ואת פינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל מה שעובר עלינו בתמימות ובפשיטות גמור, שדבר זה יגלה משיח צדקינו לכל העולם כולו, ואנחנו קטני ערך פחותים וכו' וכו', כבר רביז"ל מגלה לנו מה שיהיה בעת הגאולה, אשר אז כל ידברו אל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (צפניה ג' ט') "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי"ה לעבדו שכם אחד", כי אז יתקיים (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלקות במדריגה עליונה כזו, עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו.
נא ונא תכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי הם עיקרים גדולים בחיי יום יום, כי עובר על כל אשה ואשה מה שעובר, צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ורק זה מה שיכול להחיות אותה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לעזור לי להרחיב את גבולי הקדושה של קהילתינו הקדושה, שבכל שבוע ושבוע נכנסים משפחות חדשות ומצטרפים אל קהילתינו הקדושה, ולכן תקבלי את כל המשפחות החדשות בסבר פנים יפות, אשר זה בכלל הצדקה הכי גדולה, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שמקבלת את פני חברתה בשמחה ובפנים שוחקות אשר אין למעלה מזה, וכך סיפרו לנו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב כשזוכים לחזק ולעודד ולשמח נפשות שבורות וכו', ולכן תרגילי את עצמך בעבודה הקדושה הזו לשמח נשים, והקדוש ברוך הוא ישלם לך חזרה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי לגייס הוראת קבע "למען הצלת הנוער" כי אנחנו נמצאים במצב כספי מאד מאד קשה עד שאי אפשר לשלם להמלמדים ולהמורות, וכל מערכת החינוך שלנו קורסת וכו', מה שבניתי זה קרוב לשלושים שנה, עכשיו הגענו למצב כל כך קשה עד שקשה לנו לשלם משכורות, ומאד מאד כואב לי שהגענו למצב כזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית, תעשי מה שתעשי כדי למצוא פתרון כדי שנצא מהסבך הזה שנסתבכנו, ואני רוצה להציל את הנוער שלא ידרדרו, ועל זה צריכים לשלם להמלמדים ולהמורות, והכיס ריק ואין בו, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לגייס הוראות קבע "למען הצלת הנוער", ותמסרי את זה לגב' בן שושן תחי' בחדר המתנה של חדרי, כי הגענו למצב של פיקוח נפש ממש, וחבל שנהרוס את מה שבנינו, אני מאד מבקש אותך שתעשי את רצוני כי חכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא ט.) גדול המעשה יותר מן העושה; בזה שמזכים את אחרים בצדקה, זה יותר מאשר הוא בעצמו נותן צדקה, ואמרו (יומא פז.) כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח י"ג כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת בשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
והנה מובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות דיינים הלכה ג' אות כ"ד) שסוד הדלקת נרות של שבת זהו הקדושה הראשונה של שבת, כי המצוה הראשונה בתחילת כניסת השבת הוא הדלקת הנרות שהנשים מדליקות את הנרות בתוספת שבת, בעת שמוסיפין מחול על הקודש, כי נר של שבת זה סוד אור האמת שהוא עיקר האור המאיר אמתת מציאותו יתברך, ועל כן ניתנה מצוה זאת לאשה, כי היא כבתה נרו של עולם, לפיכך תדליק נר לשבת, כי האשה נכשלה על ידי הסתת הנחש הקדמוני שתאכל מן העץ הדעת טוב ורע שזה עיקר פגם האמת שהוא עיקר האור, והאשה נתעה בשקר של הנחש ונטתה מן האמת, כי כל הסתות של הנחש הקדמוני שרכב עליו הס"מ היה על ידי שקר, שאמר (בראשית ב' ט"ז) "אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן" וגו', וכן אמר לה (שם) "לא מות תמתון" וגו', ודיבר דברי כפירות ואפיקורסות שאמר לחוה שכביכול מן העץ אכל וברא את העולם וכו', נמצא שעיקר פגם של חוה היתה שנטתה מן האמת לשקר, ועל כן כבתה נרו של עולם, 'נרו' דייקא, כי עיקר האור הוא אמת. ועל כן עיקר הסתת היה על ידי האשה דייקא, ועל כן היא צריכה להדליק נר של שבת, שעל ידי זה ממשכת אור עצם האמת, שזה סוד קדושת שבת, ומדלקת הנר בעוד יום, בעת שמוסיפין מחול על הקודש, כדי להמשיך אור האמת בעולם; ולכן אשה צריכה מאד מאד להזהר להדליק את הנרות של שבת מה שיותר מהר, אם היא יכולה ארבעים דקות לפני השקיעה אין למעלה מזה, ועל כל פנים שלא יהיה יותר מאוחר מעשרים דקות לפני השקיעה, כי אחר כך אסור כבר להדליק את הנרות, כי נכשלים בחילול שבת שזה חמור מאד מאד, ולכן אשרי האשה שמקדמת להדליק את נרות שבת ארבעים דקות לפני השקיעה, ועל כל פנים לא יותר מאוחר מעשרים דקות לפני השקיעה, ואת צריכה לדעת שבעת הדלקת הנרות זה עת רצון גדול בשמים להאשה, ויכולה לתקן את כל הבריאה כולה, ולכן ראי מה לפניך, כי דייקא מהדקות האלו שאת מדלקת נרות שבת, את יכולה לשפוך את הלב שלך לפניו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת רק צריכה, ואם תהי עקשנית אז לבקש ממנו יתברך, אזי תפעלי הכל בשמים, וכן תבקשי עלי ועל אשתי שנהיה בריאים, שאנחנו שנינו זקוקים לרחמי שמים מרובים.
מאד מאד אני מבקש אותך שביום ראשון בלילה עושים "ערב נשים מיוחדת" לרפואת אשתי תחי' שהיא זקוקה לרחמי שמים גדולים מאד, ובעזרת השם יתברך בחנוכה נביא את ההצגה שמקרינים בטבריה אלינו פה ביבנאל, ומלבד זאת יהיה עוד לילה אחת לילה מיוחדת של ריקודים ושירה והצגה של שחקניות וזמרות של נשות אנשי שלומינו, ולכן רציתי מאד מאד שבליל ראשון שאל תלכי בשום מקום, אלא תבואי להאולם השמחות, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלימה לאשתי תחי', ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואפילו שעובר עליך מה שעובר, ראוי לך להתחזק, כי למעלה בשמים מאד מאד מתפעלים מנשמה שעובר עליה מה שעובר בזה העולם ירידות ונפילות וכו' וכו', ואף על פי כן מחזקת מעמד, ולצערינו הרב אין אשה שלא תעבור עליה איזה משבר בהחיים וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שהעיקר להתחזק ולא לתת את העצבות והמרירות והמרה שחורה שיתפוס אותך, וצריכים להפוך את היגון והאנחה לשמחה, ולכן אשרי האשה שמצטרפת אל נשות אנשי שלומינו ששמחות ועליזות כי זה היה רצון רביז"ל שנתאחד יחד וביחד תתחזקו, ומובא בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להפוך את היגון והאנחה לשמחה, ותתחזקי ותחזקי נשים אחרות להיות בשמחה, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אשה שהיא בעצמה שמחה ועליזה עם הטוב שיש לה, וכן זוכה לחזק נשים אחרות, שדבר זה הוא הצדקה הכי גדולה, כי לצערינו הרב יש כל כך הרבה נשים שהן עצובות ממורמרות ומדכאות וכו' וכו', ואין מי שידבר איתן וכו', או יחזק אותן וכו', וסובלות מצפונים וכו', צרות ויסורים מבית ומחוץ וכו', ומחפשות איזה אשה לשפוך לפניה את לבה השבורה, ואמר רביז"ל לאנשי שלומינו אם אתם תהיו תמיד שמחים ועליזים ותלכו עם פנים שוחקות, ממילא תעשו טובה להעולם, כי יש כל כך הרבה אנשים שבורים שרוצים לשפוך את לבביהם הנשבר וכו', ואין להם למי לספר את מה שמציק ומעיק להם וכו', וכשרואים אדם שש ושמח והולך עם פנים שוחקות, זה מחיה אותם וכו', ולכן תראי לקבל את כל אשה בסבר פנים יפות, ותשתדלי לעזור לה לצאת ממצוקתה, וזה היה רצון רביז"ל.
רציתי מאד מאד שהיום בלילה שתתכנסי עם שאר נשות אנשי שלומינו באולם השמחות לזכות אשתי תחי' שזקוקה לרחמים מרובים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני שמח שזכית להתחבר אתמול עם נשות אנשי שלומינו לערב שכולה תורה כולה שמחה לזכות רפואת אשתי תחי', ובשמים זה מאד מאד חשוב כשהנשים אוחזות את עצמן ביחד באהבה גדולה בלב אחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר (ירמיה ג') "בימים ההמה ובעת ההיא נאם הוי"ה יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו" וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה; ואת צריכה לדעת שכל הגלות שעם ישראל סובלים זה רק מפני שאין אחדות בינינו, כי אם היה אחדות בין כלל נשמות ישראל, מזמן היינו נגאלים, אך הס"מ עובד שעות נוספות רק לעשות פירודים ומריבות ומחלוקות בין נשמות ישראל, שבזה הוא מעכב את הגאולה, עם כל זאת כתוב בזוהר (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואני מאד מאד רוצה שזה יהיה מהקהילה הקדושה שלנו, ולכן אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, ראי להשלים עם כל אשה ואשה שיהיה ביניכן שלום ואהבה, ואשה תעזור לרעותה, אשר זה הצדקה הכי גדולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, את תהי שמחה ועליזה ועוד תראי לשמח נשים אחרות, כי דייקא זה יביא את הגאולה, ואי אפשר להסביר את זה איך קטני ערך כמונו מסוגלים להביא את הגאולה אם רק נשמור על האחדות ועל האהבה בין הנשים שזה מאד מאד חשוב בשמים, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל"ט סימן ט') גדול השלום שכל הברכות והטובות והנחמות שהקדוש ברוך הוא מביאם על ישראל חותמין בשלום, ואמרו (שם) גדול שלום שכשמלך המשיח בא אינו פותח אלא בשלום; ולכן הולך לי בהחיים שיהיה רק שלום ואהבה בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי להיות בשמחה עצומה שאת שייכת אל קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, עמוד החסד, והולך לי בחיים להרחיב את הפעילות של הקהילה הקדושה שלנו בכל התחומים, ואני רוצה לבנות קהילה כזו שאין בכל העולם כולו, ומי שלא שייך להקהילה שלנו ממילא יצא, כי אצלי העיקר שיהיה שלום ואהבה בתוך קהילתינו הקדושה, ואחד יעזור להשני, ואני מקווה להקדוש ברוך הוא שאצליח להוציא את זה מכח אל הפועל, ותשואת חן על העזרה שאת עוזרת לי בזה, וכן בעניני צניעות אני רוצה מאד מאד לשפר את קהילתינו הקדושה שהנשים ילכו בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, ואפילו אלו שהולכות עם פאה שזה לא יהיה יותר ארוך מהכתפיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות להקדוש ברוך הוא נחת רוח, ויהיה הקהילה הקדושה שלנו קהילה שתביא את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב י"ז כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואני מוכרח להגיד לך שמדת השמחה זה המדה הכי יפה שבר ישראל יכול לקנות לעצמו, כי הס"מ רק רוצה להפיל את האדם בעצבות ובמרה שחורה ובדכאון ובדאגות, ולכן אשרי האשה שזוכה להיות תמיד ושמחה ועליזה, וגם לשמח נשים אחרות שזה הצדקה הכי גדולה, ואי אפשר להסביר את גודל הזכות של אשה ששמחה ומשמחת אחרות, וזה היה הרצון של רביז"ל שתמיד נהיה שמחים ועליזים ולשמח אחרים, ויש המון סיפורים בין אנשי שלומינו מאנשי מעלה איך שזכו להתחזק במשך ימי חייהם אפילו שעבר עליהם משברים וגלים וכו' וכו', וסבלו סבל גדול הן עניות, והן מילדים, והן ממחלות וחלאים רעים וכו' וכו', ואף על פי כן היו תמיד שמחים ועליזים והחזיקו מעמד מאד מאד לא להשבר משום דבר, אשר דבר זה מאד חשוב בשמים שבר ישראל שש ושמח ומשמח את עצמו עם כל הכוחות, ולא נותן לעצמו ליפול, ובדרך כלל אשה עוברת עליה מה שעובר, והיא נמצאת תמיד בלב נשבר וכו', ובמצב רוח ירוד וכו', מכל מה שעובר עליה בבית ומבחוץ וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה רק להיות בשמחה ועושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והעיקר לשמח את הזולת, אזי על ידי זה יהיה לה גם כן שמחה, כי כשמחזקים נשים אחרות אזי יכולים לשמח גם את עצמה, כי אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) שיש אור ישר ואור חוזר, בזה שמחזקים את אחרים אזי הדיבורים קופצים חזרה אליהם, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותך.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה בהחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות, ולזכות עוד יהודים בקניית חפצי קדושה וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי לקנות לעצמך את מדת הסבלנות לסבול את כל מה שעובר עליך, כי בזה שאת סובלת ולא מגיבה, בזה את מגלית את טוהר לבבך שאת מאמינה בו יתברך שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואת צריכה לזכור טוב טוב שעיקר השלימות הוא לקנות לעצמו מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, יש בזה הצלחה מופלגת, כי תהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל, כי מאז שכמה כל הישובים האלו הן ביבנאל והן בסביבות יבנאל, מנעו מהם כל חפץ ודבר שבקדושה וכו', עד שפתחנו את החנות הזה למען זיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם את תעשי את כל הקניות שלך עכשיו לפני חנוכה רק בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ובזה שתקני שמה את מחזקת את החזקת החנות שנוכל להמשיך לזכות את נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקני שמה כל מה שאת צריכה לכבוד חנוכה, כגון פתילות ושמנים ונרות וחנוכיות וכו' וכו', וכל מיני מתנות להילדים ולבעלך וכו' וכו', ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, ותהי ממזכי את הרבים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזכרי היטב מה שרביז"ל מזהירנו מאד מאד להיות רק בשמחה, כי השמחה היא מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות, ותיכף ומיד כשאדם בשמחה אזי הוא זוכה להתחזק ולחזק את אחרים.
את צריכה לדעת שאחד ממדת הצניעות לבת ישראל הוא מדת הבושה, אשה צנועה תמיד תשמור על עצמה לא להסתובב בין גברים וכו', ולעשות כל מיני פעולות שבעולם לא להבלט לא בלבוש ולא בשום דבר שמושך את העין של גברים וכו', וכן לשמור לא לדבר לשון הרע ורכילות על הזולת וכו', וזה המעלה שיש אצל בת ישראל הצנועה מה שאין לגבר, ואת צריכה לזכור אשר מדת הבושה זה מדה יקרה מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (יבמות ע"ט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ואמרו (נדרים כ.) "בעבור תהיה יראתו על פניכם" זו בושה, "לבלתי תחטאו" מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא, מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן, אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני; ואמרו (ברכות י"ב:) כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו; ואשרי האשה שקונה לעצמה את המדה היקרה הזו של בושה להתבייש מלפניו יתברך, ולידע אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא צופה ומביט עלינו, ולכן אשה אפילו שהיא נמצאת בחדרי חדרים צריכה לשמור מאד מאד ללכת בכיסוי ראש שזה אחד מהצניעות של האשה שלא יראו את שערות ראשה בחוץ כלל אף פעם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה, אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך, אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי עם הבית התבשיל – אהל אברהם שאוכל להמשיך במדת החסד, כי כל החיים שלי תלויים רק בזה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא י"א.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן אם תעזרי לי להמשיך בבית התבשיל דעי לך שבזה תלוי החיים שלי, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות חסד עם הזולת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת קודש בשמחה עצומה שזה היה הרצון של רביז"ל, ואמר (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ולכן אשרי האשה ששמחה ועליזה כל השבת, ובזה מגלת את טוהר לבבה שכוונתה לשמים, וזה שלימות שמירת שבת ששמחים עם השבת, ומכל שכן וכל שכן כשנזהרים לא להיות בעצבות ועצלות ביום השבת, ומכל שכן וכל שכן לא להכנס בעצבים, זה מראה את טוהר הלב שבאמת מכוונים לעשות את רצונו יתברך בלי שום פניות כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להיות כל השבת שמחה ועליזה, ואם תזכי לומר "יום תהלים" את היום של שבת, אין לתאר ואין לשער את הזכות שיהיה לך, זה סך הכל לוקח חמש עשרה דקות, אבל התיקון שזה גורם למעלה זה אין להסביר במילים כלל.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם להדליק נרות שבת ארבעים דקות לפני השקיעה, כי כשמקדימים הדלקת הנרות, ממשיכים על עצמו אור וזיו וחיות אלקי, וכל המוסיפה להקדים את השבת מוסיפים לה מן השמים שפע רוחני ושפע גשמי, וזכרי היטב שבעת הדלקת הנרות אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, ויכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שהיא רוצה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי חבל מאד מאד אשה יש לה עת רצון בשמים בעת הדלקת הנרות, והיא מפספסת את זה, וצריכים כל כך להתפלל על בריאות הבעל והאשה והילדים, ועל פרנסה, ועל שלום בית וכו' וכו', כי אז הוא העת הרצון הכי גדול להאשה, וחבל שהיא תפספס את הדקות הקדושות האלו וכו', ואת צריכה מאד לשמור שעל כל פנים לא יאוחר עשרים דקות מלהדליק את הנרות לפני השקיעה, כי אחר כך זה כבר נכנסים בחילול שבת רחמנא ליצלן, והרבה נשים לא יודעות מזה, ולכן בשוגג מחללים שבת רחמנא ליצלן, ולכן צריכים להקפיד להדליק מה שיותר מוקדם כדי להזהר מחילול שבת חס ושלום, ומה גם כשהאשה מדליקה נרות שבת מוקדם, זה מביא ברכה בתוך הבית, וכן צריכים כבר להכין את השולחן עם המפה והפמוטים מה שיותר מוקדם, שאז ממשיכים כבר בבית אוירה של שבת שזה תורם מאד מאד לשמחת השבת.
העיקר שבכל העיקרים שאשה צריכה לדעת שבשבת צריכים לקנות לעצמה מדת הסבלנות, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל אשה שדייקא בשבת שתהיה עצבנית וכו', ונעשה ריב בבית וכו', עם הבעל או עם הילדים וכו', ולכן אשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ובפרט אשה שכל העול של הבית עליה וכו', היא צריכה להיות בבית עם הילדים וכו', ולטפל בהם וכו', וזה לא בא קל, ולכן את צריכה לדעת מי האשה המצליחה בחייה? זה רק הסבלנית! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, והן לגבי השכנות והחברות שלך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
הקדוש ברוך הוא יכניס בך שמחת השבת, ותהי הכי מאושרת כל השבת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ולא תניחי את העצבות והעצלות שיתפסו אותך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר שמרחיב את הדעת כמו שמחה, ולכן כל אשה ואשה מוכרחה להכריח את עצמה עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה, על אף שעובר עליה כל מיני משברים וגלים וכו', בבית מהבעל והילדים וכו', ומבחוץ משכנות וכו', וסתם נשים שאוהבות לרכל וכו', ועל ידי שתעשי כל הפעולות שבעולם להיות בשמחה, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, יתבטל ממך כל הקליפות שמסבבים אותך על ידי העוונות של העבר וכו', וכבר לא תרגישי את כל אלו שמציקים לך וכו', אדרבה תהי כל כך שמחה ועליזה, עד כדי כך שעוד תוכלי לחזק נשים אחרות גם כן להיות בשמחה, ובפרט בבית אשה צריכה לדעת שהיא נקראת 'עקרת הבית' כי היא עיקר הבית, ולכן אם היא רוצה שיהיה לה באמת שלום בית, עליה לעבוד הרבה על שמחה לשמח את בעלה, ואף שזה קשה להאשה מאד מאד, כי היא צריכה יותר את התשומת לב והתמיכה מבעלה וכו', עם כל זאת אשה חכמה שרוצה למנוע מחלוקת ומריבות בביתה, אין עצה אחרת אלא שהיא תיקח את המושכות בידיה וכו', והיא תהיה הבריה ותשמח את בעלה ואת הילדים וכו', כי בבית שיש שמחה יש שמה שלום ואהבה והרחבת הדעת, ודעי לך שלשמח נשים אחרות זה החסד הכי גדול שרק יכולים לעשות עם הזולת, ואצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד חשוב מדת החסד, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.
וכן אני מאד מבקש אותך שתרגילי עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאת צריכה, תבקשי רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך ולתת לך מה שאת רוצה, ולכן תבקשי את כל בקשותיך ממנו יתברך, ולפעמים זה לוקח קצת זמן עד שישמעו את התפלה שלך, אבל אסור לך להתייאש, כי סוף כל סוף מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, יש בזה הצלחה מופלגת, כי תהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל, כי מאז שכמה כל הישובים האלו הן ביבנאל והן בסביבות יבנאל, מנעו מהם כל חפץ ודבר שבקדושה וכו', עד שפתחנו את החנות הזה למען זיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם את תעשי את כל הקניות שלך עכשיו לפני חנוכה רק בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ובזה שתקני שמה את מחזקת את החזקת החנות שנוכל להמשיך לזכות את נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקני שמה כל מה שאת צריכה לכבוד חנוכה, כגון פתילות ושמנים ונרות וחנוכיות וכו' וכו', וכל מיני מתנות להילדים ולבעלך וכו' וכו', ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, ותהי ממזכי את הרבים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי להחזיק את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ותבואי לערבי שמחה, ובפרט בחנוכה שמכינות נשות אנשי שלומינו ערבי שמחה מיוחדות במינן בהצגות מאד מיוחדות, ונעשה את זה גם בשביל הילדים, ותשמרי מאד לא לקחת את הילדים במקומות אחרים וכו', שמכין הס"מ מלכודת ללוכדינו במלכודת שלו וכו', כי הרשע הזה לא נח כרגע, וצריכים מאד מאד לשמור ממנו, כי זה נחש שהארס בלשונו, כמאמרם ז"ל (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; ואמרו (זוהר חדש כי תשא) דא נחש דרכיב עליה סמאל; וצריכים מאד מאד לשמור מהטומאה הזו שלא ניפול בפח שלו, ולכן לנו יש את ההצגות שלנו, ואת הערבי שמחה שלנו, ואת ההתקבצויות של חנוכה שלנו, ולא צריכים ללכת לרעות בשדות אחרות וכו', שכל התרגיל שלהם לתפוס אותנו במלכודת שלהם, ותהלה לאל יש לנו רבי גדול שהוא מחייה ומחזק ומעודד אותנו בכל יום ויום, ומדריך אותנו איך להחזיק מעמד ולא להשבר מכל הנסיונות הקשים והמרים שעוברים עלינו, ולכן מספיק לנו את רביז"ל שהוא הרבי שלנו, לא צריכים לחפש רבי אחר, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתביני אל מה שאני מתכוון, אנחנו צריכים לשמור מאד מאד שלא יכנס בינינו שום רוחות זרות וכו', יהיה ממי שזה רק לא יהיה וכו', ואני מאד מקפיד שאף אשה לא תלך במקומות שלא שייך אלינו כלל, אנחנו צריכים להתחזק יחד, וזה סוד הצלחת קהילתינו שאנחנו מתאחדים יחד כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר (ירמיה ג') "בימים ההמה ובעת ההיא נאם הוי"ה יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו" וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה; ולכן אם נשות אנשי שלומינו תהיו מאוחדות יחד, אזי שום רוח רעה מבחוץ לא יוכל לנו בשום פנים ואופן, ולכן אני מאד מאד מקפיד שיהיה שלום ואהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו, ואשה תעזור לרעותה בכל המובנים, כי אצלו יתברך יותר חשוב חסד שאחת עושה עם השניה יותר מכל מה שרק יש, ולכן הולך לי בחיים שיהיה ביניכן רק שלום ואהבה גדולה מאד.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ובפרט היום הזה הוא אצלי יום מיוחד במינו כי בדיוק לפני חמישים ואחד שנה הקמתי את הקהילה הקדושה שלנו וכן מתיבתא "היכל הקודש", ומאז אני מתכתב עם בני ובנות ישראל ומחזק ומעודד ומשמח אותם ומשיב על שאלותיהם וכו' וכו', ולכן אצלי היום הזה יום מיוחד, ולכן ראוי לך גם כן לשמוח שיש לך חלק בקהילתינו הקדושה שהוא חממה של אמונה, ואני מאד מבקש אותך שתראי לחזק ולעודד ולשמח את שאר נשות אנשי שלומינו, שזה היה הרצון של רביז"ל שאיש את רעהו יאמר חזק, ורביז"ל אמר לאנשי שלומינו היקרים 'מדוע אתם לא עושים את נשותיכם חסידות'? כי רביז"ל רצה מאד מאד שגם את הנשים לקרב אליו, כי באמת אשה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילים, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים, וידוע הסיפור אשר פעם נחלה בנו של רבי שמעון זצ"ל התלמיד הראשון של רביז"ל, והילד בער מחום וכבר היה בלי הכרה, וכשראה את צרתו נכנס אל רביז"ל שיבקש רחמים על בנו החולה, אבל רביז"ל לא ענה לו וכו', והבין מהתנועות של רביז"ל שרפואת בנו הוא בכי רע וכו', ובא לביתו ואמר לאשתו "אם את רוצה שיהיה לנו בן, אל תישני הלילה", כי אני מבין מדברי רביז"ל שאין מה לעשות כבר וכו', ונעמדה ליד עריסת בנה החולה ובכתה והתפללה כל הלילה לרפואתו, למחרת כשבא רבי שמעון זצ"ל ונכנס לרביז"ל כדרכו, כי הוא היה מאד מאד מקורב אל רביז"ל, והיה איש בית וכו', ואיך שרק נכנס אל דירת רביז"ל, ענה ואמר לו רביז"ל "לא ידעתי שתפלת הנשים כל כך חשובה אצל השם יתברך, אשתך לא רק שפעלה בתפלתה רפואה לבן, אלא גם אריכות ימים ושנים רבים אף שכבר נגזירה גזירה", ואז ראו ושמעו והבינו מרביז"ל את גודל מעלת תפלת הנשים, ולכן אל תהי בטלנית, תבקשי את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, ובפרט בעת הדלקת נר חנוכה שאז הוא עת רצון גדול בשמים, וראוי שכל בן ובת שידליקו את הנרות וביחד ישבו עם האבא וישירו את סדר זמירות חנוכה, ולבקש אז ממנו יתברך כל מה שצריכים, והקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע תפלתינו שנזכה לראות בישועתם ובגאולתם של עם ישראל.
אני מאד מאד מבקש אותך שעכשיו לקראת חנוכה שתעשי את כל הקניות שלך בהחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם למען לזכות את עם ישראל עם כל דבר השייך ליהדות וכו', ציצית, תפילין, מזוזות, כיפות, סוכות וד' מינים, חנוכיות, מגילות וספרי תורה, ומצות לפסח וכו' וכו', כל מה שרק יהודי צריך יש לו את זה במקום אחד, והקמנו את זה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ואדרבה עקרו את היהדות במקום הזה לשתי עדות שהעבירו אותם על הדת, והם עדת התימנים ועדת התוניסאים, שהיו אנשים תמימים ויקרים עד מאד וכו', ודייקא במקום הזה הקמתי את החנות שמשרת למעלה מארבעים ישובים ומושבות סביב יבנאל, שזה זכות מאד גדולה מי שרק קונה בהחנות הזה ועוזר להמשיך להפיץ יהדות בין נשמות ישראל, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ולכן כל מי שקונה בהחנות הזה יש לה חלק בזכות הרבים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק עכשיו בימי חנוכה הקדושים, ולהיות רגילה לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הם ימי תודה והודאה לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על הנסים נגלים שעושה איתנו, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (נדה ל) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, הקדוש ברוך הוא עושה עם כל אדם נסים בכל יום, והוא לא שם לב אל הנסים שעושה איתו הקדוש ברוך הוא, שומעים בכל יום מקרים מזעזעים מה שקורה לבני אדם וכו' וכו', ואדם חושב שזה לא יקרה לו וכו', והוא לא יודע את הנסים שעושה איתו הקדוש ברוך הוא, שהוא בריא, ואשתו בריאה, והילדים בריאים, לא קולטים את הנסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולכן מזלזלים ולא נותנים להקדוש ברוך הוא תודה על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתנו, כי אם אדם היה מרגיש את הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, תמיד היה נותן תודה להקדוש ברוך הוא, כי כל אדם הוא מלא נסים ונפלאות, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; וזה לא מוכרח להיות בדיוק נחש שימצא תחת מיטתו וכו', אפילו הוא הולך על הכביש חס ושלום יכול לבוא רכב ולדרוס אותו וכו', או אדם נוסע ברכב ויכול להתנגש עם משאית ויהרג חס ושלום וכו', ואם זה לא קורה אדם לא שם לב אל הנסים והנפלאות שעשה איתו הקדוש ברוך הוא והוא לוקח את זה דבר טבעי שכך צריך להיות, ובאמת הכל נסים ונפלאות מהקדוש ברוך הוא, ולכן דייקא בימי חנוכה הקדושים עלינו להסתכל על האור אין סוף ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בימי היוונים שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; כי הם רצו להחשיך את עם ישראל כאילו הכל טבע מקרה ומזל, והסוד של נס חנוכה שהאיר עלינו האור אין סוף ברוך הוא פח שמן קטן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול שזה הדעת של הצדיק האמת, האיר לנו האור על כל החיים, ומאז ועד עכשיו מאיר לנו הארה של חנוכה נגד היוונים והמתיוונים בכל דור ודור שרוצים להשכיח מאתנו את הקדוש ברוך הוא, שנחשוב שהכל טבע מקרה ומזל, ולכן ראי להתחזק דייקא בימים אלו ימי חנוכה הקדושים, ואני מאד מאד שמח שיש פעילות בכל יום לנשות אנשי שלומינו הצגות וכו', וריקודים וכו', העיקר שיהיה שמחה, כי היוונים רוצים רק להכניס אותנו בעצבות ובמרה שחורה ובדכאון, ועלינו רק לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמאיר לנו את האור אין סוף ברוך הוא שנתחזק בהמצבים הכי קשים שרק עובר עלינו.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתזכי להרגיש את האור הגנוז של חנוכה, ותהי שמחה ועליזה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי להיות ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים שיש בכל לילה מסיבה אחרת, שתראי להשתתף בערבי שמחה כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ככל שאדם שש ושמח על ידי זה הוא ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות האין סוף ברוך הוא, ודבר זה שייך גם לאשה, כי כל אשה צריכה להחדיר בעצמה אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכל פרט ופרט מושגח ממנו יתברך, ובידיעות אלו אזי נעשים תמיד שמחים ועליזים, כי מה יש לי לאבד בזה העולם? מאחר שאני יודע שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, ולכן למה אני צריכה להיות שבורה? אך את צריכה להבין שיש קליפת יוון שזה קליפה עצומה וחזקה להכניס באדם יאוש ומרירות ודכאון וכו', כאילו אף פעם לא תוכלי לצאת מהבעיות והצרות שלך וכו', זה בדיוק כמו טיט היוון וכו', כשאדם נופל בטיט קשה לו מאד לצאת מהטיט הזה, ועל זה צועק דוד המלך (תהילים ס"ט ג') "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני", כי מי שנופל בטיט היוון הזה קשה לו מאד לצאת מזה, ואי אפשר לו להחזיק מעמד כלל, וזה הטעות שמכניס קליפת יוון באדם שהיום הזה הוא לא היום שלך וכו', וביום הזה את לא תצליחי לכלום וכו', ורוצה להכניס בך יאוש ודכאון שאת כבר לא שווה לשום דבר וכו', ובאמת זה טעות חמורה, קליפת יוון שרוצה להשליך אותך בטיט כזה שלא תוכלי לצאת מזה, אבל את צריכה לזכור מה שרביז"ל צעק בקול עמוק מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ולכן אני מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ותשמחי את שאר נשות אנשי שלומינו, כי בזה שמחזקים ומעודדים ומשמחים את הזולת, אזי גם השמחה קופצת חזרה עליה, ולכן אני מאד מבקש אותך שרק תהי שמחה ועליזה, אל תתני את הקליפת יוון שיכניסו בך איזה עצבות ומרירות ודכאון פנימי, וזה סוד כל ימי החנוכה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') אשר ימי חנוכה הם ימי תודה והודאה שאדם צריך תמיד לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה איתו, אדם לא קולט איזה נסים הקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל יום ויום וכו', תהלה לאל יש לו שתי רגלים ולא צריך ללכת על כסא גלגלים וכו', תהלה לאל יש לו שתי עינים לראות, ושתי אזנים לשמוע, ואף לנשום, ופה לדבר ולאכול וכו' וכו', והוא בריא ושלם אשר על זה צריכים לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, ובמקום לתת תודה אדם תמיד מתלונן שחסר לו זה וכו', וחסר לו זה וכו', ואין לו שכל לתת תודה להקדוש ברוך הוא על הבריאות שנתן לו ולילדיו וכו' וכו', ולכן ראי להרגיל את עצמך לתת תמיד תודה להקדוש ברוך הוא, ושיהיה לך עין טובה על הזולת, ובזה תצליחי מאד מאד בחייך.
נא ונא אל תקחי את זה בקלות, כי גדול אדונינו ורב להושיע, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ כ"ז כסליו ג' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את השבת הזה אל תשומת לבך יותר מכל השבתות של השנה, כי שבת חנוכה זה שבת מיוחדת מאד, כי הרי כל הנס של חנוכה היה על ידי אשה 'יהודית' שכרתה את הראש של הרוצח וכו', ולכן אשה צריכה מאד מאד לשמוח בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, כי לאשה יש כוחות הנפש בלתי מוגבלות, ורואים שהן בפורים היה הנס על ידי אשה 'אסתר', והן בחנוכה היה הנס על ידי אשה 'יהודית', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תצאי מהקטנות שלך ותהי רק שמחה ועליזה, ותשמרי מאד מאד על מדת הצניעות שזה יסוד גדול אצל בנות ישראל, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה ח' סימן ט') על הפסוק (תהילים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך", היינו "אשתך כגפן פוריה" מתי? כשהיא "בירכתי ביתך" בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה, זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי מעשים טובים, הדא הוא דכתיב "בניך כשתילי זיתים" מה הזית הזה זיתים לאכילה, זיתים ליבש, וזיתים לשמן, ושמנו דולק מכל השמנים, ואין עליו נושרין לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים, כך באות בנות ישראל מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהן חכמים, מהם נבונים, ומהם יודעי דבר בעתו, ויש להם זרע קיים לעולם, "סביב לשולחנך" שלבניך יעמוד זכותך שמשלחנך יזכו בניך למעלות גדולות; הרי שלך לפניך מה זה כשאשה הולכת בצניעות ושומרת מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה, שזה עוון חמור מאד מאד ללכת בגילוי שער, כי על ידי זה היא עוברת על דת יהודית, והיא צריכה מאד מאד לשמור על זה שלא יראו את שערות ראשה, ואשרי האשה שמקפידה על זה שאז נכון לבה יהיה בטוח שיהיה לה ילדים בעלי יראה וחן ובעלי תורה, ויהיה הברכה מצויה בתוך הבית, כי הזוהר מקלל את הבית ששם מסתובבת אשה בגילוי שער, (עיין זוהר נשא קכ"ה), ולהיפך כל הברכות בבית בא כשהאשה שומרת שאף פעם לא יראו קורות ביתה את שערות ראשה, ואסור להקל בזה, כי כל המיקל בזה מיקל בחייו.
ואני מאד מאד מבקש אותך היום בעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עבורי ועבור אשתי תחי' שאנחנו זקוקים לרחמים שמים מרובים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי עכשיו בימי חנוכה הקדושים להיות בשמחה, ולהתאסף יחד עם נשות אנשי שלומינו, ולשמוח יחד, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') אשר ימי חנוכה הם ימי תודה והודאה שעלינו רק להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעשה ועושה ויעשה איתנו, כי באמת כל בר ישראל מלא נסים, כמאמרם ז"ל (נדה ל"א.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו; ואמרו (שוחר טוב תהלים ק"ו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; אדם לא תופס ולא קולט את הנסים שנעשה עמו ועם אשתו ועם ילדיו בכל רגע ממש, שומעים כל כך הרבה אסונות שקורה בעולם וכו', והקדוש ברוך הוא מציל אותו, והוא אפילו לא קולט שזה נסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, וכן אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים י"ח) לא כל מי שהוא אומר שירה אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו; זאת אומרת כשאדם מכיר את מקומו ויודע שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ועושה איתו נסים ונפלאות בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ואומר שירה להקדוש ברוך הוא על זה, על ידי זה מובטח לו שימחלו לו על כל עוונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להרגיל את עצמך לשיר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, ולתת לו תודה על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתך ועם בעלך ועם הילדים, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לעשות חסד, כי הקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על עשיית חסד, שזה מציל את האדם מכל רע, ולכן אני לא רוצה שיהיה בקהילתינו אשה אחת שמציקה להשניה וכו', ואני לא רוצה שימצא בין נשות אנשי שלומינו אשה אחת שלא שומרת על גדרי הצניעות וכו', שהיא מביאה דינים בעולם, וצריכים היום לשמור מאד מאד מכל מיני פושטקים וכו' ותמהונים וכו', ומופקרים וכו', שמתחילים עם נשים וכו', אשה נשואה צריכה לשמור מאד מאד מאיסור יחוד, ולא לדבר עם גבר זר שזה מאד מסוכן וכו', אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך ותתחילי לעשות חסד עם הזולת, וכך מספרים חכמינו הקדושים (שבת קנ"ו:) רבי עקיבא היה לו בת שהחוזי כוכבים אמרו שביום חתונתה היא תמות, והנה הגיע ליל החתונה והיו כל התלמידים שמחים בהחתונה של בתו של רבי עקיבא, רק הוא היה עצוב ולא ידעו למה, והנה בלילה אחר החתונה הסתובב רבי עקיבא סביב הדירה של הזוג הטרי, ובבוקר הבת פתחה את הדלת ורואה את אביה מסתובב שם, אזי אמרה לו בוקר טוב אבא מה אתה עושה פה? אזי הוא שאל בתי מה עשית אתמול בלילה בהחתונה כשכולם שמחו ורקדו? ענתה ואמרה ראיתי שנכנס עני ומחמת גודל השמחה שהיה שמה לא היה מי שיתן לו לאכול, אזי ירדתי מהבמה ונתתי לו את המנה שלי שיהיה לו מה לאכול, ענה ואמר רבי עקיבא אה בתי מצוה עשית, כתיב (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ונכנס בהדירה והתחיל לחפש ומצא נחש מת, רואים מכל זה מה זה לעשות צדקה וחסד עם עניים.
הקדוש ברוך הוא יעזור שקהילתינו הקדושה תהיה קהילה שמורה מכל מיני נואפים ונואפות וכו', כי לאחרונה יש כל מיני אופנות הגויים שמקררות את האמונה הקדושה, ולכן אשרי אשה שהולכת בתמימות ומצייתת את רביז"ל ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן