"סיפורי מעשיות" "מעשה מבערגיר ועני דף ר"ל" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת חיי שרה ה'תש"ס בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה "מבערגיר ועני" דף ר"ל עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבערגיר ועני דף ר"ל" פירוש מספר "תוך הנחל"

בתוך כך בא השני והיה רץ גם-כן לשם, ואמרו לו, שכבר היא משודכת, ולא השגיח על זה, ואמר שאף-על-פי-כן יש לו דבר שיגיד לה שבודאי יפעל, ובא והגיד שירו, וסידר כל המקומות הנ"ל כסדר, וגם נתן עוד סימן יותר, ושאלה אותו, מאין יודע הראשון? ולהגיד האמת לא טוב לפניו, ואמר שאינו יודע, ונפלא בעיניה מאד, ועמדה משתומם, כי גם הראשון סיפר המקומות, ומאין יתודע לאדם סימנים הללו? אך אף-על-פי-כן נראה בעיניה, שזה השני הוא בן גילה, מאחר שראתה בו, שספר כסדר וכו' כנ"ל, והראשון, אפשר על-פי חכמת השיר בא לו זאת, שהזכיר אלו המקומות, אך נשארה עומדת.

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י (ז"ל), רביז"ל ממשיך לספר, בתוך כך בא השני והיה רץ גם-כן לשם ואמרו לו, שכבר היא משודכת, ולא השגיח על זה, ואמר שאף-על-פי-כן יש לו דבר שיגיד לה שבודאי יפעל, כי בעבודת הקודש, ובפרט לקחת את הבת קיסר שהיא השכינה הקדושה, צריכין עקשנות גדול מאד, ולא להתפעל כלל על מה שבני אדם אומרים שכבר לקח אותה אחר, ואיש אחר כבר זכה למדריגות והשגות גבוהות, כי צריכין לעבוד את השם יתברך בבחינת (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם", היינו לחשוב בדעתו כאילו הוא יחיד בעולם, ולא לשים לב כלל לבני אדם הרוצים למנוע אותו מעבודתו (עי' הקדמת ליקוטי מוהר"ן חלק ב'), והרבה בני אדם נחלשים בדעתם מאד כששומעים שבני גילם כבר זכו למדריגות והשגות גבוהות, ולמדו יותר מהם, והם עדיין לא זכו לכלום, ועל ידי זה נופלים בדעתם ואינם משתדלים כלל לעשות מה שיכולים לעשות, וזהו עצת הבעל דבר למנוע את האדם מעבודתו, כי האדם צריך להיות עקשן גדול בעבודתו יתברך, ולא להסתכל או לקנאות באחרים כלל, ואפילו אם יגידו לו שאי אפשר לו להגיע למדריגות והשגות כאלו, כי זה שייך רק ליחידי סגולה ולצדיקים גדולים, וכבר לקחו את הבת קיסר שהיא השכינה הקדושה וכו', לא יסתכל על כל זה כלל, רק ירוץ בכל כוחותיו אליו יתברך, ויעשה כל מה שביכולתו להתקרב אליו יתברך, ואזי בוודאי יצליח מאד בכל ענין, ויגיע להשגות ומדריגות כאלו שמעולם לא שיער בדעתו, כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם (סנהדרין ל"ז.), ואם העולם נברא בשבילי, בוודאי אני יכול להגיע אל המדריגות וההשגות הכי גבוהות, ואין לי שייכות עם אחרים כלל, וכמו שאמר רביז"ל פעם, "אני יכול לעשות צדיקים כמוני ממש" (חיי מוהר"ן סי' ר"ל), וכן אמר, כשישכבו עם הרגלים אל הדלת, היינו אחר הפטירה, אזי ידעו אם היו מקורבים אלי או לא, כי אם היו מקורבין אלי באמת, לא היה מדריגה שבעולם שלא הייתי מביא אתכם אליו (חיי מוהר"ן סי' שנ"ד), ולכן אסור להסתכל על אחרים כלל, רק לעשות כל מה שביכלתו לעשות, ואז בוודאי יזכה למה שיזכה.

ובא והגיד שירו, וסידר כל המקומות הנ"ל כסדר, וגם נתן עוד סימן יותר, ושאלה אותו, מאין יודע הראשון? ולהגיד האמת לא טוב לפניו, ואמר שאינו יודע, וכאן היה הפגם שלו, כי היה צריך להגיד את האמת, מאיפוא הוא יודע את הסוד, כי כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם (אבות ו'), והענין בזה, כי כשאדם זוכה לשמוע איזה דבר תורה מפי אחר, בוודאי מוטל עליו חוב לגלות ולפרסם את זה לכל העולם כולו, אבל אם אינו אומר אותו בשם אומרו, אזי בני אדם נשארים ריקים וחסרים מיתר דברי תורה שהיו יכולים לשמוע מפי המקור, כי הרי אצל הצדיק הזה שגילה את התורה, יש עוד המון חידושים ודיבורים שהיו יכולים לחזק ולעורר בני אדם, והיו מביאין גאולה לעולם ממש, מה שאין כן האדם שאומר את זה, אינו יודע יותר ממה שקיבל, וכשמעלימים ומסתירים את המקור מאיפוא החידושים האלו נובעים, שהוא נחל נובע מקור חכמה, ובכל עת ורגע מתחדשים חידושים וגילויים חדשים, אזי בני אדם אינם זוכים למצוא את המקור, ונשארים ריקים וחסירים מכל זה, ומונע גאולה מן העולם ממש, ולכן אשרי מי שתמיד מגלה ומפרסם מאיפוא קיבל את חידושי תורתו והתחזקותו, ובדרך זה יהיה אפשרות לעוד המון נפשות להגיע אל המקור, ולשתות מהנחל נובע מקור חכמה, ולקרב את הגאולה לעולם, אשרי לו.

ונפלא בעיניה מאד, ועמדה משתומם, כי גם הראשון סיפר המקומות, ומאין יתוודע לאדם סימנים הללו? אך אף-על-פי-כן נראה בעיניה, שזה השני הוא בן גילה, מאחר שראתה בו, שספר כסדר וכו' כנ"ל, והראשון, אפשר על-פי חכמת השיר בא לו זאת, שהזכיר אלו המקומות, אך נשארה עומדת, כי לפעמים מתגלים בעולם צבועים ומפורסמים של שקר, שאין להם הכח לקחת את הבת קיסר, ולגלות את אור השכינה הקדושה בעולם, והם רק מחקים (שקורין "נאך מאכין") העבודות של אחרים, וגוזלים מהם חידושי תורתם, אבל אין להם את הכתב המקורי כלל, וצריכין להתפלל הרבה אל השם יתברך שלא יטעה האדם את עצמו ללכת אחריהם, רק יזכה למצוא את הצדיק האמיתי שיכול להוציא אותו מגלותו ולקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא באמת, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, ולגלות ולפרסם אור תורתם לכל העולם כולו, עדי נזכה לראות בגאולתן של ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן