המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' ויצא תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' עש"ק לס' ויצא ח' כסליו תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב ודי בכל אתר ואתר!

השבוע קוראין פרשת ויצא, והפרשה מעוררת אותנו לצאת מכל מיני קטנות המוחין וליכנס אל תוך האמונה הקדושה, ועל ידי זה ילך ויתבטל כל מיני דינים וחרון אף מן העולם, שזהו ויצא יעקב מבאר שבע, כשאיש ישראלי יוצא בעולם, מתוך באר האמונה הקדושה, [באר שבע מורה על אמונה הקדושה שהיא כנגד ספירת המלכות, הספירה השביעית, שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים באמונה פשוטה], ובכל מקום שהולך, מדבק עצמו אל האמונה, על ידי זה "וילך חרנה", כל מיני חרון אף בורחת ומתבטלת ממנו, כי האמונה שומרת על האדם מכל רע, ותמיד מצליח דרכו

אבל איך זוכין להגיע לזה? על ידי התגלות החלום שראה יעקב אבינו בצאתו מבאר שבע, שהוא ה"סולם" מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ה"סולם" הוא ה"קול" [גימטריא דדין כדין], כי על ידי שאדם חזק מאד בקולו, והוא קורא אל ה' בכל מקום ובכל מצב שרק מוצא את עצמו, ואינו שוכח ממנו יתברך לרגע, רק יודע היטיב שאין לו שום עצה אחרת רק לקרוא אל ה', על ידי זה עולה ומתדבק באור האמונה, ונמתקים מעליו כל הדינים, ומתבטלים כל מיני חרון אף לגמרי, יזכינו הקדוש ברוך הוא להשתמש תמיד עם קולינו להתדבק בו יתברך, ועל ידי זה לא נחסיר לנו שום דבר כלל, אמן כן יהי רצון.

אנא תעזרו בתפילותיכם ובפעילותיכם למען הצלחת קהילתינו בכל התחומים, וכן למען הקמת בנין אומותינו היכל הקודש בעיר אומן יצ"ו, ונזכה בקרוב לראות בישועת ה' בכל ענין, נגילה ונשמחה בישועתו יתברך.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך.

 

 

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן