"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" (דף קנ״ז) פ' מספר "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

בוקר שבת קודש פרשת וישב ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קנ״ז עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" (דף קנ״ז) פ' מספר "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

והחכם היה מלא ייסורים תמיד, כי הניח שם, שהוא חכם מופלג ואומן ודאקטיר גדול מאד, והיה בא שר אחד, וצווה לו, שיעשה לו טבעת של זהב ועשה לו טבעת נפלא מאד, וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאד, וחקק שם אילן, שהיה נפלא מאד ובא השר, ולא ישר בעיניו כלל הטבעת, והיה לו ייסורים גדולים מאד, כי היה יודע כעצמו, שאלו היה הטבעת עם האילן הזה בשפאניא (ספרד), היה חשוב ונפלא מאד, וכן פעם אחד בא שר גדול והביא אבן טוב יקר, שבא ממרחקים, והביא לו עוד אכן טוב עם ציור, וצווה לו, שיצייר כציור הזה על האבן טוב שהביא וצייר ממש כאותו הציור, רק ששגה בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו ובא השר וקבל האבן טוב, וישר בעיניו והיה לו להחכם הזה ייסורים גדולים מן השגיאה, הלא עד היכן מגיע חכמתי, ועתה יזדמן לי שגיאה.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, והחכם היה מלא ייסורים תמיד, כי מי שהולך אחר חכמתו המדומה, ונדמה לו שהוא החכם הכי גדול, וכולם כטיפשים נגדו, הוא מלא צער וייסורים תמיד, כי אין לו שביעת רצון משום דבר שבעולם, ואין לו סבלנות לאף אחד, וכל מה שעובר עליו הן טוב והן רע מצער אותו באיזה בחינה שיהיה, כי גם בכל דבר טוב מוצא פגם וחסרון, מה שאין כן התם שש ושמח תמיד, ושבע רצון מכל מה שיש לו, הן רב או מעט, ותמיד מחיה עצמו עם כל ההרחבות שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו וגם בתוקף צרותיו, ואף פעם אינו מצער את עצמו כלל.

כי הניח שם, שהוא חכם מופלג ואומן ודאקטיר גדול מאד, והיה בא שר אחד, וצווה לו, שיעשה לו טבעת של זהב ועשה לו טבעת נפלא מאד, וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאד, וחקק שם אילן, שהיה נפלא מאד ובא השר, ולא ישר בעיניו כלל הטבעת, והיה לו ייסורים גדולים מאד, כי היה יודע כעצמו, שאלו היה הטבעת עם האילן הזה בשפאניא (ספרד), היה חשוב ונפלא מאד, כי זה היה פגם ראשון של החכם, שתמיד חשש ודאג מה שאחרים אומרים על העבודה שלו, ואם מאיזה סיבה לא מצא עבודתו חן בעיניהם, היה אוכל את עצמו מרוב צער ועגמת נפש, כי איך עשה דבר שלא מוצא חן בעיני הבריות, וזה היה תחילת קלקולו, כי למה לו לחשוש מה שאחרים אומרים על המלאכה שלו? העיקר שיעשה עבודה שהוא בעצמו יודע שטוב, ואם אינו מוצא חן בעיני הבריות מה איכפת לו כלל, כי כן דרך התם, להסתכל תמיד על העבודה שלו, ועל הנקודות טובות שלו, ולהחיות עצמו בהם, ותמיד מחיה את עצמו ואומר, ״מה יש לי עם אחרים, זה עבודה שלהם וזה עבודה שלי״, ובדרך זה האדם חי חיים טובים באמת, אבל אם תמיד חושש מה שאחרים אומרים על המלאכה שלו, תמיד יהיה לו צער ועגמת נפש, כי אף פעם לא ימצא חן בעיני כל הבריות, ותמיד ימצא איזה בן אדם שלא יישר בעיניו, ואם כן למה לו לחשוב מאחרים כלל, העיקר שיעשה כפי שמאיר לו וישמח ויחיה עצמו מאד.

וכן פעם אחד בא שר גדול והביא אבן טוב יקר, שבא ממרחקים, והביא לו עוד אבן טוב עם ציור, וצווה לו, שיצייר כציור הזה על האבן טוב שהביא, וצייר ממש כאותו הציור, רק ששגה בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו ובא השר וקבל האבן טוב, וישר בעיניו, והיה לו להחכם הזה ייסורים גדולים מן השגיאה, הלא עד היכן מגיע חכמתי, ועתה יזדמן לי שגיאה, והנה כאן היה הפגם השני של החכם, שגם עם עצמו לא היה שבע רצון ומרוצה כלל, כי אפילו שכבר עשה דבר שמצא חן בעיני הבריות, וכולם משבחים ומפארים את מלאכתו, אבל הוא בעצמו מצא בה איזה מום וחסרון, שרק הוא לבד מבין עליו, וזה אכל אותו ממש, איך חכם כמוהו יעשה שגיאה וטעות כזה, הלא ראוי לו לעשות דבר בתכלית השליטות, שלא יהיה בה שום חסרון כלל, אבל זה הפגם של החכם שהוא פגם של ישות וגאווה, וזה נמשך מן הפגם הראשון שחשש תמיד מה אחרים אומרים עליו, כי מיד שאינו שמח עם הנקודות טובות שלו, כבר עלול למצוא פגם וחסרון בכל מה שעושה, ואפילו אם אחרים אומרים שזה טוב, הוא בעצמו ימצא בה פגם וחסרון, כי הגיאות והישות אינם מניחים אותו ליהנות ממלאכתו כלום, ותמיד מכניסים בו עצבות ומרה שחורה שיעבור ימיו במרירות ובדיכאון, אבל התם מחייה את עצמו עם כל נקודה טובה, ומה שאחרים אומרים לא אכיפת לו כלל, ואם זה גם מוצא חן בעיני הבריות מה טוב, אבל אם לאו, אין זה מבלבל אותו כלל, וכך חי חיים טובים באמת, והשם יתברך יזכינו לחיות חיים טובים ומתוקים של התם, ונזכה להיות דביקים בו יתברך תמיד מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן