המכתב השבועי פ' ויחי יג' טבת תשע"ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ששי ערב שבת קודש לסדר ויחי – חזק י"ג טבת תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר!

השבת קוראין פרשת ויחי, והפרשה מעוררות אותנו על "ויחי", שנתחיל לחיות חיים  טובים בזה העולם, אפילו כשנראה שיש לנו מצבים ומיצרים לא כל כך נעימים, כי זהו עיקר עבודתינו בזה העולם, להפוך המר למתוק, והחושך לאור, ואז יתגלה לנו שהשם יתברך נמצא בכל המצבים האלו, וקורא לנו להתקרב אליו, ואז נרגיש נעימות כזאת, ונראה אור כזה, שאי אפשר לתאר כלל,  שזהו ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, שבע עשרה מספר טו"ב, כי יעקב אבינו זכה להגיע לנעימות כזאת עד שאפילו בארץ מצרים, שהוא תכלית החושך והמיצרים, גם שם הפך הכל לאור גדול, שהוא האור כי טוב, וחי שם חיים טובים ונעימים מעין עולם הבא ממש.
 
וכמובן שאי אפשר להגיע לאור כזה אלא על ידי התחזקות עצומה בתפילה ובהתבודדות אל השם יתברך, שבכל מצב ומיצר שרק יעבור עליו, ישיח כל לבבו לפני השם יתברך, ויספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, ולא ימנע ממנו יתברך שום דבר, כי כפי שמפרש שיחתו לפני השם יתברך, כן מהפך כל פרט לאור גדול, עד שברבות הימים יאיר עליו אור האין סוף ברוך הוא, וירגיש נעימות כזאת בימי חייו, מעין עולם הבא ממש.
 
וזהו שמסיים הפרשה "ויישם בארון במצרים" וכל העם צועקים "חזק חזק חזק" להגיד לכל אחד ואחד, שאפילו מרגיש שהוא בארון חשוך במצרים, אף על פי כן לא יתייאש עצמו מן הרחמים כלל, רק יתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ובעיקר בתפילה ובהתבודדות, ויצעק היטיב אל השם יתברך גם מתוך מיצר הארון, ואז יראה איך שיצמיח מזה ישועה נפלאה, וכמו שהיה עם ארונו של יוסף הצדיק, שדייקא בזכות ארונו של יוסף נקרע היום, וניצלו מידי מצרים לחירות עולם, כן יעזור לנו הקדוש ברוך הוא שנצא מכל המיצרים שלנו לאור גדול, ונזכה לראות בישועת ה' בכל ענין.

אחיי ורעיי אנשי שלומינו היקרים! נא ונא ליתן תמיכה וגב חזק לכל המלמדים היקרים שלנו בתלמוד תורה "ילדי חן", וכן לכל העוסקים בחינוך הבנים והבנות שלנו על טהרת הקודש, ובפרט להמנהל היקר והנעלה ר' רפאל מימוני נרו יאיר ויזרח, כי הם עובדים חזק במסירת נפש נוראה, וראוי להראות להם תמיכה וגב חזק בכל מיני אופנים, שהרי הם עוסקים בעבודה הכי קדושה שבקהילה, בחינוך הבנים שלנו, שאין עבודה למעלה מזה, וכמו ששמענו כל השנים מכ"ק מוהרא"ש זי"ע, ולכן ראוי לתמוך בהם בכל מיני תמיכה, הן בתמיכת ממון כפי היכולת, וכמו שהיה נהוג בכל תפוצות ישראל בכל הדורות, שהיו הורים נותנין בכל פעם מלגה פרטית למלמד, להראות הכרת הטוב בכל מה שהוא עושה, והן בתמיכת מילים טובים ומחמאות יקרות ו"יישר כח" מדי פעם לפעם, שכל זה אינו עולה אפילו פרוטה אחת בגשמיות, אבל שווה כל הון דעלמא ברוחניות, שמלמד ישמע מילה טובה והערכה מפי אבא ואימא, כמה הם מחשיבים את העבודה שהוא עושה, ולכן תתחזקו מאד מחדש בדבר חשוב זה, ותתחילו לומר מילים טובים ומחמאות טובות לכל המלמדים היקרים, ובפרט למנהל היקר ר' רפאל מימוני נ"י, ולסגנו הרב אבירם נ"י, כי הם עובדים במסירת נפש עצום עד מאד, וראוי להם לשמוע דיבורים של הכרת הטוב ומחמאות מפי כל ההורים, ועל ידי זה תתברכו כולכם מן השמים, ותזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל בניכם ויוצאי חלציכם, ונזכה לראות בהקמת הקהילה ביחד עם כל מוסדות החינוך שלנו, ברוב יפים ותפארתם, יראו עינינו וישמח לבינו בישועתו יתברך, אמן כן יהי רצון.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן