המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' שמות כ' טבת תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

 

בעזרת השם יתברך יום ששי ערב שבת קודש לסדר שמות כי טבת תשע״ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר, הוי״ה עליהם ישרה שכינתו תמיד!

השבוע קוראין פרשת שמות ומתחילים ימי שובבי״ם הקדושים, שהם ימים מסוגלים לתקן כל חטא ופגם, ובפרט פגם הברית רחמנא ליצלן, כ׳ בימים אלו שקוראין כל ענין ירידת ויציאת מצרים, אנחנו מזכירים לעצמינו שכך עובר על כל אחד ואחד, שהנה הוא יורד למצרים, והנה הוא יוצא משם, וכך הוא מהלך החיים, והעיקר להתחזק מאד, ולא להתפעל כלל מכל מה שעובר עליו, רק להתאזר לעשות התחלה חדשה, פעם אחר פעם, שזהו "שובבי"ם", לשוב בתשובה פעם אחר פעם, ולא להסתכל לאחוריו כלל, ועיקר התשובה על ידי הדיבור, וכמו שכתוב (הושע יד ג) קחו עמכם דברים ושובו אל ה', שעל ידי הדיבור, שבים אל ה', וכל מה שרק עובר על האדם, יספר הכל לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, ויבקש רחמים מלפניו יתברך שלא יהיה נדחה מלפניו יתברך, רק יזכה לכנס לתוך מחנה דקדושה ולהיות איש כשר באמת, וככל שיהיה עקשן בדבר זה, לא לעזוב את מקומו בשום פנים ואופן, רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה, כך יזכה ברבות הזמן לכנס אל תוך הקדושה, ולהגיע אל דברים יפים בימי חייו, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לכל זה, אמן כן יהי רצון.

אחיי ורעיי היקרים! בפרשת השבוע מצינו איך שמילדות העבריות שפרה ופועה, לא שמעו אל מלך מצרים להזיק לילדים חס ושלום, אלא ותחיין את הילדים, שעשו כל מה שביכולתן להחיות ילדי ישראל, ולהציל אותם מכל רע, והנה ידוע לנו כמה הקפיד רביז״ל שנשמור על בריאות הילדים ולחסן אותם בזמן, ואמר פעם (מובא בספר "אבניה ברזל" מרבי אברהם ב״ר נחמן ז״ל) "צריכין להעמיד לכל ילד פאקין (חצבת) קודם רבע שנה, ואם לא, הוא כמו שופך דמים, ואפילו אם דרים הרחק מן העיר, מחויבים ליסע עבור זה, ואפילו בזמן שהקור גדול, ולהעמיד לילד פאקין קודם רבע שנה, עין שם, ולכן עלינו לעשות כל מה שביכולתנו לשמור על בריאות ילדינו, הן ברוחניות והן בגשמיות, ואם מבקשים לחסן אותם נגד חצבת, צריכין לעשות את זה תיכף ומיד, בלי שום חכמות והשכלות מעוקמות, והשם יתברך ישמור אותנו ואת ילדינו מכל רע, ונזכה לרוות מהם רוב נחת דקדושה מתוך בריאות איתנה.

אחיי ורעיי היקרים! נוהגין בכל תפוצות ישראל להשמיע בימי שובבי״ם הקדושים שיעורים כסדרן בהלכות טהרה, כדי להתעורר מחדש על שמירה יתירה בהלכות אלו שהם ייסודי החיים, ולכן חוב קדוש מוטל על כל אחד להצטרף לאיזה שיעור שבועי, כדי לרענן זכרונו בנושאים אלו. ותהילה לאל חי יש לנו בקהילה רבנים מובהקים שמוסרים נפשם ללמד את העם הלכות טהרה, ולחזק אותם בכל העניינים הקשורים לזה, ולכן אסור להתרשל מזה, רק לבוא בשמחה רבה ובחשק עצום אל השיעורים, איש בל יעדר, וכבר ידוע איך הרה״ק רבי אורי ה״שרף" מסטרעליסק זי״ע למד הלכות טהרה "אלף פעמים", ואמר שזה סגולה בדוקה ומנוסה, להינצל לא להיכשל לעולם באיזה איסור חס ושלום, ולכן נבוא נא בשמחה רבה אל שיעורים תורה בהלכות טהרה בימים אלו, והשם יתברך ישמור עלינו מכל רע, ונזכה לראות בטהרתן של ישראל, ובהתגלות אור שכינתו יתברך לכל באי עולם במהרה בימינו אמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן