champagne-glasses-1940262_960_720

סיפורי מעשיות "מעשה מחכם ותם" (דף קס״ג) פ' מספר "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

בוקר שבת קודש פרשת וארא ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קס״ג עיין שם.

והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם בשמחה, ומצאו, שהוא מצר ומלא ייסורים ושאלו: הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך יסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד, והיה כעיני החכם לשחוק, ונדמה בעיניו למשוגע, ואמר לו התם: הלא סתם בני־אדם, שמתלוצצים ממני, הם שוטים, כי אם המה חכמים ממני, הלא אדרבה, הם שוטים כנ״ל, מכל שכן חכם כמותך, ומה תהיה אם אתה חכם ממני? ענה התם ואמר להחכם: מי יתן, שתבוא אתה על מדרגה שלי! השיב החכם ואמר: זה אפשר להיות, שאני אבוא על שלך, שינטל ממני השכל, חס ושלום, או אהיה חולה, חס ושלום, ואהיה נעשה משגע, כי הלא מה אתה?-איש משוגע! אבל שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר בשום אופן, שתהיה אתה חכם כמוני, השיב התם: אצל השם יתברך הכל אפשר, ויכול להיות כהרף עין, שאני אבוא על שלך, ושחק החכם ממנו מאד.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם כשמחה, ומצאו, שהוא מצר ומלא יסורים, כי מי שהוא חכם בעיניו, וחושב שהוא החכם הכי גדול בעולם, הוא מלא צער ויסורים תמיד, כי נדמה לו שיודע יותר טוב מכולם, וכאילו הוא מבין על כל מה שקורה בעולם, אבל באמת עם חכמה בלי אמונה, אין האדם מבין שום דבר כלל, ולבו תמיד מלא קושיות וספיקות, והם מצערים ומייסרים אותו עד שאין לו שום חיים כלל.

ושאלו: הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך יסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד, כי מי שהולך בתמימות, ומקיים (דברים י״ח) תמים תהיה עם הוי״ה אלקיך, ואינו חוקר אחר העתידות (כמו שפירש״י שם), הוא תמיד בשמחה עצומה, ואינו יכול להבין למה בני אדם ממרמרים את חייהם עם חכמות וקושיות וספיקות עליו יתברך, וכל חפצו ורצונו תמיד להחיות אחרים ולדבר על לבם דיבורי אמונה ויראת שמים ולשמח אותם.

והיה כעיני החכם לשחוק, ונדמה בעיניו למשוגע, כי להחכם הבעל גאווה, נדמה כל העולם כולו כמשוגע, ובפרט התמימים ויראי ה', אותם אין החכם יכול לסבול כלל, וכמו שאומר רביז״ל (ספר המדות אות אמת סי׳ ל׳) לפי הריחוק מאמת כן מחזיק את הסור-מרע לשוטה, ושוחק מהם ועושה מהם כל מיני ליצנות שבעולם, כי מרוב החכמות שלו נדמה לו שהחיים מוכרחים להיות מלאים צער ויסורים תמיד, ואינו מאמין כלל שיש חיים טובים ומתוקים של התם, ששמח מאד עם כל מה שיש לו, וחי חיי גן עדן בזה העולם ממש, אבל להחכם נדמה שזה דבר בלתי אפשרי, וכאילו מי שמדבר מזה הוא סתם משוגע בעלמא.

ואמר לו התם: הלא סתם בני-אדם, שמתלוצצים ממני, הם שוטים, כי אם המה חכמים ממני, הלא אדרבה, הם שוטים כנ״ל, מכל שכן חכם כמותך, ומה תהיה אם אתה חכם ממני? כי התם ההולך תמיד בתמימותו, אינו מבין כלל למה בני אדם ירצה להתחכם יותר ממנו, שהרי תמימותו מביא אותו לחיים טובים ונעימים, ואין פועלים עם חכמות שום דבר כלל, אדרבה החכמות מביאים את האדם לכל מיני קלקולים ורעות גדולות רחמנא ליצלן, ואין צריכין בעבודת השם יתברך שום חכמות כלל (עי' ליקוטי מוהר״ן חלק ב' סי' י״ב).

ענה התם ואמר להחכם: מי יתן, שתבוא אתה על מדרגה שלי! כי התם יש לו לב טוב, ותמיד רוצה לראות בטובת כל נשמות ישראל, שיזכו כולם לבא למדת התמימות כמוהו, ויחיו חיים טובים ושמחים כמוהו, וכל תפלתו ובקשתו שכולם יחזרו בתשובה שלימה ויזכו לתמימות באמת.

השיב החכם ואמר: זה אפשר להיות, שאני אבוא על שלך, שינטל ממני השכל, חס ושלום, או אהיה חולה, חס ושלום, ואהיה נעשה משוגע, כי הלא מה אתה?-איש משוגע! אכל שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר כשום אופן, שתהיה אתה חכם כמוני, כי בעיני החכם כל זה נחשב לשחוק, ונדמה לו שהוא החכם הכי גדול בעולם, ואי אפשר לשום ברייה להגיע אל חכמתו, ומדת התמימות בעיניו ללעג ולקלס, כי אינו מבין איך יכולים לסלק את השכל ולהאמין בו יתברך באמונה פשוטה ותמימה, אבל באמת לאמיתו רק זה נקרא חיים טובים, והוא המדריגה הכי גדולה שרק יש.

השיב התם: אצל השם יתברך הכל אפשר, ויכול להיות כהרף עין, שאני אבוא על שלך, ושחק החכם ממנו מאד, כי אצל המאמין האמיתי, הכל אפשר כהרף עין, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכולים לפעול אצל השם יתברך הכל, ואפשר לקבל כל מיני חכמות שבעולם, ולהשתמש בהם בקדושה, אפילו כהרף עין, כי כשהקדוש ברוך הוא רואה שאיש תם צריך איזה חכמה להשתמש בה בקדושה, אזי משפיע עליו חכמה מעולם החכמה, ומקבל את החכמה בשלימות, מה שאין כן החכם בעיניו, שנדמה לו שהוא בעצמו משיג את החכמה, אזי החכמה מכניס בו ישות וגיאות, ונדמה בעיניו כאילו התם משוגע חס ושלום, ולכן עיקר עבודת האדם לסלק חכמתו לגמרי, ולהתלבש במידת התמימות, ואז יחיה חיים טובים באמת, והשם יתברך יזכינו להגיע אל תמימות התם, ונזכה להמשיך על עצמינו אמונה פשוטה וברורה, עדי נזכה להיות דבוקים בו יתברך באמת מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש זי"ע • מתחילים להתחדש משבת החודש!
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע • מתחילים להתחדש משבת החודש!

" כל אחד מקבל התעוררות מיוחדת לחדש את ימי חייו בהתחדשות " והרא"ש ז"ל אמר, אשר בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – ד' פרשיות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – ד' פרשיות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא השבתות של 'ארבע פרשיות', ראוי לאדם להתעורר בשמחה עצומה על שמגיע הזמן שכל אחד מישראל יכול לזכות להתקרבות מיוחדת אל השם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – הסתרה
ברסלב שלי

שיחות מוהרא"ש – הסתרה

(מתוך "שיחות מוהרא"ש חלק א") הסתרה מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שאין עוד הסתרה בעולם כמו שמסתירים ומעלימים את רבנו ז״ל מן העולם, והוא דבר פלא

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן