המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' וארא כז' טבת ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ששי ערב שבת קודש לסדר וארא כ״ז טבת תשע״ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד!

השבוע קורין פרשת וארא, והיא שבת מברכין ראש חודש שבט, והפרשה מעוררת אותנו לא לשאול שום קושיות על הנהגת השם יתברך, כי אף על פי שנראה בעינינו דבר רע וקשה, וכאילו מדת הדין מתגברת חס ושלום, אבל באמת לאמיתו, הכל רחמים וחסדים גמורים, ויש חשבון צדק בכל דבר למען טובת נשמות ישראל, שזהו מה שכתוב בתחילת הפרשה, וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי״ה, וידבר הוא לשון קשה, ו״אלקים״ הוא מדת הדין, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, שתדע בכל זאת "אני הוי״ה״ שהיא מדת הרחמים, כי אף על פי שנראה לעינים, שהצרות התרבו ביותר מאז באת אל פרעה, אבל תדע שיש בכל דבר חשבון צדק, והכל למען תכלית הגאולה, כי כן הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו, ברישא חשוכא והדר נהורא, בתחילה הכל נראה חשוך, אבל אחר כך הכל נתהפך לאור גדול, העיקר שיתחזק אדם בכל מצביו, ולא יקרא תגר על דרכי ה׳, ואז יזכה לראות ישועות ונחמות שלא תיאר בדעתו כלל, שזאת היתה עבודת האבות הקדושים, שסבלו מה שסבלו בימי חייהם, ונראה להם מדת הדין שהוא התגלות השם א״ל שד״י״, אבל אף על פי כן לא שאלו שאלות, וקיבלו הכל באהבה, ועל כן אומרים בתפילה, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, שאנחנו צאצאיהם של אבות כאלו, שלא שאלו שאלות על הנהגת הקדוש ברוך הוא, וכוח זה הורישו לכל נשמות ישראל, להחזיק מעמד בכל אשר עובר עליהם, וחכמינו הקדושים אומרים שאלמלא לא קרא איוב תגר על דרכי השם יתברך, היו אומרים גם "אלקי איוב", כי עבר עליו ייסורים נוראים, ואלמלא לא היה שואל שאלות, היה גם כן מגיע למדריגה זאת, ולכן ראוי לנו לקחת התעוררת גדולה מפרשת השבוע, להתחזק מאד במידת האמונה הקדושה, ולא לשאול שאלות על הנהגת הקדוש ברוך הוא, ואזי נזכה לראות בישועת ה׳, ואיך שכל הדינים יתהפכו לחסדים ורחמים גמורים, ויהיה אך טוב לישראל ברוחניות ובגשמיות, אמן כן יהי רצון.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחודש טוב ושמח!

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן