המכתב השבועי פ' משפטים כו' שבט ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש פרשת משפטים כ"ו שבט תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אחיי ורעיי אנשי שלומינו היקרים, הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ה' עליהם יחיו,

השבוע קורין פרשת משפטים, והוא שבת מברכין ראש חודש אדר ראשון, ועל חודש אדר אומרים חכמינו הקדושים (תענית כ"ט ע"א) משנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכן עלינו לעשות התחלה חדשה להיות בשמחה עצומה על נועם חלקינו וגורלינו, ולהודות להשם יתברך שאנחנו יודעים מצדיקים אמיתיים כאלו, המחיים אותנו בתוקף גלותינו, ומכינים הכל לפנינו, כשולחן ערוך המוכן לפני האדם לאכול, וכמו שאומר רש"י הקדוש על הפסוק ואלה המשפטים אשר אשר תשים לפניהם, כי רביז"ל הכין הכל לפנינו, ומוהרא"ש ז"ל האיר את עינינו בדרכי רביז"ל, עד שהכל מוכן לפנינו ממש, סדר דרך הלמוד, ללמוד שיעורים כסדרן בכל מקומות התורה הקדושה, עבודת התפילה וההתבודדות, שנתפלל התפילות הקבועות בכל יום בשמחה עצומה, ונפרש כל שיחתינו לפני השם יתברך בכל יום ויום בתמימות ובפשיטות גמורה, עשיית צדקה וחסד, ושנפיץ אור רביז"ל בכל העולם כולו, ולכן עלינו להזדרז מאד משבת קודש זאת, לנטוע נטיעה חדשה של שמחה, על דרך שאמרו חכמינו הקדושים (ביצה ט"ו) הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהם אדר, שנאמר אדיר במרום ה', ופירשו צדיקים שהרמז  לחודש אדר, שצריכין לנטוע בה נטיעה של שמחה, עד שיתקיימו על ידה כל נכסיו ברוחניות ובגשמיות, לכל השנה כולה, ויזכה לשוש ולשמוח תמיד בדביקות השם יתברך, יעזרינו הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לכל זה, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ומבורך חודש טוב ושמח! 

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן