המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' בשלח יא' שבט ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' לסדר בשלח שבת שירה י"א שבט תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר!

השבוע קורין פרשת בשלח, והיא שבת שירה, ובה מקבלות נשמות ישראל הארה מיוחדת להתחדש לשיר זמירות שירות ותשבחות להשם יתברך, על כל החסדים והטובות שעושה עמנו בכל עת, כי חסדי השם יתברך אינם  כלים לעולם, רק לפעמים מושפעים בשפע גדול, אבל בני אדם שוכחים להודות ולהלל להשם יתברך עליהם, ורביז"ל לימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ב'), שחלק עיקרי של התפילה, הוא שבח והודאה להשם יתברך, כי חרב התפילה יש לה שני פיות, אחת שבחו של מקום, ואחת בקשת צרכיו, ודייקא על ידי שמקדימים שבחו של מקום, ומהללים ומשבחים לשמו יתברך על כל החסדים והרחמים שעשה עמנו עד עכשיו, על ידי זה מקבלים כוח עצום לבקש על צרכינו הלאה, כי מיד נתעורר בנו אהבה רבה ובטחון חזק אל השם יתברך, שהלא עזר לנו עד עכשיו, ובוודאי לא יעזוב אותנו לנצח, וזהו ענין השירה שאמרו נשמות ישראל על הים, ועל ידה נקבעו בנשמות ישראל, הכח להודות ולהלל להשם יתברך תמיד, וכמו שכתוב "אז ישיר משה ובני ישראל", שר לא נאמר, אלא ישיר, תמיד בכל הדורות, כי הנסים של קריעת ים סוף חוזרים ונשנים בכל עת ובכל זמן, כי הלא זיווגו של אדם, הכולל גם שלום ביתו, וכן פרנסתו, קשים כקריעת ים סוף, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו בכל עת, ועל ידי ששרים אליו יתברך זמירות שירות ותשבחות, ומהללים אותו יתברך עליהם, זוכים לקבל השפעות חדשות בכל עת, הן במציאות הזיווג, והן בשלום בית,  והן בהשפעת הפרנסה, ולכן ראוי לנו מאד להתעורר משבת קודש זאת לעסוק בשירה ובזמרה אל השם יתברך, ולפרט בתוך תפילותינו והתבודדותנו אל השם יתברך, תודה והודאה על כל החסדים שעושה עמנו בכל עת, ועל ידי זה יהיו מושפעים עלינו חסדים ורחמים גדולים בשפע גדול מאד,  ונזכה לראות בישועת ה' בכל ענין בכלל ובפרט, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן