המכתב השבועי פ' תרומה ג' אדר א' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו׳ ערב שבת קודש פרשת תרומה ג׳ אדר א׳ תשע״ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אחיי ורעיי אנשי שלומינו היקרים, הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ה׳ עליהם יחיו.

השבוע קוראין פרשת תרומה וכבר נכנסנו לחודש אדר, שבו מרבים בשמחה, והנה הפרשה מעוררת אותנו על בניית המשכן שבתוך ביתינו ובתוך לבינו, כי כל הכלים שהיו במשכן, יש בתוכינו ממש, כי התורה היא נצחית, ואם היה פעם ארון שולחן ומנורה, עדיין יש היום ארון שולחן ומנורה, והם בתוך ביתינו ולבינו ממש, וכשאנו לומדים התורה ומייקרים התורה, הרי אנחנו אוחזים בקדושת הארון, וכשאנו אוכלים בכשרות ובקדושה, יש לנו שולחן קדוש בתוך ביתינו, וכשאנו מקדשין עינינו אזנינו חוטמינו ופינו, הרי הדלקנו שבעת הנרות שיש בראשינו, והם מאירים לנו אור המנורה ממש, נמצא שאנו מתקדשים בקדושת המשכן ממש, והקשר לחודש אדר הוא, שמלמדים אותנו שהכל תלוי במידת השמחה, וכפי שנשמח בנקודת יהדותנו, ונאמין ברור שיש לנו בית המקדש גם עכשיו ברוחניותו, והקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה להוריד לנו הבית המקדש גם בגשמיות בקרוב מאד, על ידי זה באמת נזכה לראות כל זאת במו עינינו, ולשמוח בישועתו יתברך, יראו עינינו וישמח לבינו עם כל החסד חנם שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו בכל עת.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן