חכמת הפרצוף

היום נהיה מאד נפוץ שלפני שידוך לוקחים את כתבי היד של המיועדים לאבחון אצל גרפולוג, וכן חכמת הפרצוף, האם להשתמש בזה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

שלום וברכה,

היום נהיה מאד נפוץ שלפני שידוך לוקחים את כתבי היד של המיועדים לאבחון אצל גרפולוג. רציתי לשאול מה דעת הצדיק בעניין. וכן חכמת הפרצוף, האם להשתמש בזה?

 
השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך מוצאי שבת קודש לסדר תרומה ה' אדר ראשון תשע"ט

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי… נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי את מכתבך.

כל העניין של שידוכים הוא דבר פלא מאד, ושייך רק אל השם יתברך לבד, ולא אל שום בשר ודם, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מועד קטן יח ע"ב), מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' עיין שם, ובת זוגו של אדם כבר מוכן לו מן השמים, ארבעים יום לפני יצירת הוולד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה ב ע"א) ארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלוני, ולכן מה שייך לערבב גרפולגים  וקוראי פרצופים וכו' וכו' בעניני שידוכים, שכל אלו רק מבלבלים שכל האדם, ולפעמים דייקא מרחיקים אותו מבת זוגו, העיקר ללכת רק בתמימות ובפשיטות, ולבקש הרבה מן השם יתברך שיזכה למצוא את זיווגו ההגון לו מן השמים בקלות, ושלא יתבלבלו הזיווגים מחמת דמיונות של שוא, וכבר לימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ט) שכל השידוכים נעשים על ידי הבר דעת דקדושה, שהוא הצדיק, שמחבר דברי תורה ממקום למקום, ועל ידי שבאים ושומעים דברי תורה מפיו, על ידי זה נכנס גם באדם שכל ודעת, וגם הוא לומד איך לחבר דברים ממקום למקום, ועל ידי מוצא את בת זוגו, כי לפעמים הם רחוקים זה מזו מאד, הן ריחוק גשמי, והן ריחוק רוחני, והם שני הפיכים ממש, אבל על ידי ששומע הדיבורים של הבר דעת דקדושה, שיודע איך לחבר דברי תורה ביחד, ולהראות שאין שום סתירה ביניהם כלל, על ידי זה זוכה למצוא את בת זוגו, ולהיוודע שאין ריחוק וסתירה ביניהם כלל, וזהו (מלאכי ב) כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה וגו' ראשי תיבות שידו"ך כי הכל תלוי בהתקרבות והתקשרות אל הצדיק שהוא הבר דעת דקדושה.

 

וזהו דברי חכמינו הקדושים (בראשית רבה פ' ס"ח סי' ד') מה עושה הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית? יושב ומזווג זיווגים, ועושה סולמות ומשפיל לזה ומרים לזה מוריד לזה ומעלה לזה וכו', עיין שם, כי לפעמים המשודכים רחוקים זה מזה מאד, הוא אומר שלא מתאים לי לקחת אשה כזאת, והיא אומרת, לא מתאים לי לקחת איש כזה, ולכן הקדוש ברוך הוא מעמיד סולמות, ומוריד מי שחושב שהוא למעלה, שירד למטה, וכן מי שחושב שהוא למטה, שיעלה למעלה, ועל ידי זה נעשה השידוך.

 

והנה צריכין להבין מה הם "סולמות" אלו בפרשת השידוכים? אבל ידועים לנו דברי הזוהר הקדוש (ח"ג דף רל ע"ב) סולם דא קול (שניהם בגימטריא קל"ו) כי זה עיקר עצתו של אדם במציאת זיווגו, להשתמש בקולו ולבקש הרבה את השם יתברך שיזכה למצוא בת זוגו ההגונה לו מן השמים, ומיד שהוא עוסק בתפילה ובקשה, הרי הוא אוחז את ה"סולם" ביד, והוא בקרוב מאד למצוא את בת זוגו, שהרי כבר עומד על הסולם, ואינו צריך לחכות עד שיורידו אותו או יעלו אותו.

 

ולכן כלך לך מכל מיני בעלי דמיונות של הבל, גרפולוגים ומסתכלי פרצופים וכו' וכו', ותעסוק רק בתפילה ובקשה אליו יתברך, שתזכה למצוא בת זוגך, וכן תראה לבוא לציונו הקדוש של מוהרא"ש זי"ע שהבטיח הבטחה חזקה,  שכל מי שיבוא על קברו, ויאמר שם כל ספר תהלים, יעשה כל מה שביכולתו לעזור לו למצוא את בת זוגו, ועל כן תעשה כך, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוע בשורות טובות ומשמחות תמיד.

 

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך

 

נ.ב. לפי דברי רביז"ל בתורה פ"ט הנ"ל, מובן מאד דברי חכמינו הקדושים הנ"ל מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, מה' אשה לאיש, שלכאורה שינוי הלשון פלאי מאד, למה לא כתיב כרגיל, מנין שמן ה' אישה לאיש? שנאמר כך וכך בתורה, ונאמר כך וכך בנביאים, ונאמר כך וכך בכתובים, ולמה כתיב בלשון כזה, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש?  אבל אלו הם דברי רביז"ל הנ"ל ממש, שעל ידי ששומע דברי תורה מפי הצדיק הבר דעת, שמחבר דברי תורה ממקום למקום, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, על ידי זה זוכה למצוא בת זוגו, כי הצדיק הוא השדכן האמיתי, והבן היטב.

מה הקשר בין אלול לעניין הדיבור?

שאלה: האם יש בספרי קודש קשר פנימי בין אלול וראש השנה לעניין הדיבור והפה, אודה מאוד אם יאיר עיניי. חיים.

האם אפשר להשקיע בקאנביס בחו"ל במדינות שזה חוקי?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה: שלום למו"ר הרב הצדיק. חבר ביקש ממני לשאול שאלה

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי שברסלב

יש לי קשיים נוראיים במציאת הזיווג, איך להמשיך הלאה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה: לכבוד הרב שלום רב ! יש לי קשיים נוראיים

אובחנתי לפני מספר שנים כסובל מסכיזופרניה, איך אני יכול לעזור לעצמי ולהרגיש יותר טוב?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה:  שלום כבוד הרב אני אובחנתי לפני מספר שנים כסובל

הצדיק הוא כח המושך וכתוב שיש מניעות להגיע לצדיק האם זה לא סתירה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה: כתוב בתורה ע' שהצדיק הוא כח המושך ובתורה ע"ב

אני כל הזמן נופל בפגם הברית האם יהיה לזה סוף ?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה:  לכבוד מאור עיני ישראל הרב יצחק לעזער שליט"א! אני

הרב שהייתי מתיעץ איתו בעבודת ה' נפטר, איך אני יכול לקבל את הדעת שלו והדבקות בהשם שהיתה לו?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה: שלום לרב הצדיק הרב לעזער רציתי לשאול בראש חודש

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב.

מה מקור המנהג שבשבת שלאחר פסח מוסיפים לחלה חתיכת בצק בצורת מפתח?

שאלה: מאת נתנאל: שמעתי שיש מנהג כזה שבשבת הראשונה לאחר חג הפסח כשאופים חלות לכבוד שבת מוסיפים לחלה חתיכת בצק

האם מותר להתחפש בפורים או שזה מנהג הגויים?

שאלה: מאת איתן: לכבוד קדושת האדמו"ר מוהרא"ש שליט"א. קודם כל רציתי לאחל לצדיק ולבני משפחתו בריאות איתנה, ושנזכה שתגורו כבר

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן