slider-154174.png

האם מותר לבנות ונערות להחזיק פלאפון רגיל עם לחצנים (עם שיחות והודעות רגילות בלבד) ולא טלפון מגע?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

לכבוד מו"ר הרב לעזער שליט"א שלום וברכה.
האם מותר לבנות ונערות להחזיק פלאפון רגיל עם לחצנים (עם שיחות והודעות רגילות בלבד) ולא טלפון מגע, בשעות אחר הצהריים כשהבנות יוצאות מהבית וההורים רוצים להיות איתם בקשר, איפה הם, אם הכל בסדר וכו.
תודה.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

תשובה:

בעזרת השם  יתברך יום ב' לסדר תצוה ו' אדר ראשון תשע"ט

שלום רב אל … לנכון קבלתי מכתבך.

עליך לדעת, היות שאת נערה צעירה, ואת רוצה להיות שמורה מכל הנסיונות הקשות הנמצאות היום בעולם, על כן תדעי שהנסיון הכי קשה של הדור הזה הוא בעניני מכשירי פלאפונים, סוגים מסוגים שונים, שהנה יש פלאפון פשוט ורגיל, והנה יש לא פשוט ולא רגיל, והנה יש עם הכשר מעולה, והנה יש עם הכשר לא כל כך מעולה, והנה יש מכשיר פרוץ לגמרי, המביא לידי כל התועבות שבעולם רחמנא ליצלן, והצד השווה שבין כולם, שעלולים לבוא מהם לידי סכנה עצומה רחמנא ליצלן, הן בגוף והן בנפש, והוא כמו אחד שמשחק עם פצצת רמון ביד, שעלול כל רגע להתפוצץ בפניו, ולא ישאר ממנו כלום רחמנא ליצלן, ולכן על דברים כאלו וכיוצא בהם נאמר (יבמות מו ע"א), לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב [לנזיר שאסור לשתות יין, מזהירים אותו – לך מסביב ואל תקרב לכל האזור של הכרמים, פן תבוא לשתות מן הענבים], ועל כן למה לבת ולנערה צעירה, להחזיק אצלה פלאפון? ממילא נערה מבוגרת העסוקה בפרשת שידוכים או אשה נשואה, שצריכה להיות בקשר עם המשפחה או עם העבודה או כיוצא בזה, מובן קצת למה צריכה  מכשיר פשוט ורגיל, שאין לזה שום קשרים לאינטרנט, אבל לבת ונערה צעירה, למה צריכה את זה? אם צריכה להודיע לאמא איפוא היא נמצאת אחר השעות של בית ספר, שבוודאי יש בזה מצוה וגם חיוב גדולה, לעדכן תמיד לאמא, איפוא היא נמצאת אז, ומה היא עושה, אבל יש מספיק דרכים קלים לבצע את זה, כגון לבקש מאשה מבוגרת רשות לעשות שיחה מהירה לאמא, ולעדכן אותה איפוא היא נמצאת, אבל מיד שקונין לנערה צעירה, אפילו פלאפון רגיל עם הודעות וכו', כבר עסוקה כל היום להתקשר לחבירות ולהתכתב עמהם כל מיני הודעות הלוך וחזור וכו', ואין סוף לדבר, ולכן אין מן הצורך כלל לנערה צעירה להחזיק אצלה כלי כזה, ויש בזה תוספת שמירה וצניעות, ואשרי הבת החזקה בזה, ובוודאי תזכה לשמירה עליונה.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן