abstract-art-artistic-1851447

סיפורי מעשיות "מעשה מחכם ותם" (דף קע״ז) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

בוקר שבת קודש פרשת כי תשא שבת פרה ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קע״ז עיין שם.

שוב שאל החכם השליח: אם כן מי מנהיג המדינה? השיב החכם הראשון: זאת אני אספר לך הברור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה, כי הייתי משוטט במדינות, והייתי במדינת איטליה, וכך המנהג-שיש שבעים שרי יועצים (שקורין ראטהיירין), והם עולים ומנהיגים המדינה זמן מיחד, ועם זה השררות חולקין עצמן כל בני-המדינה בזה אחר זה, והתחילו דבריו לכנס באזני החכם השליח, עד שהסכימו וגזרו, שבודאי אין מלך בעולם כלל.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, שוב שאל החכם השליח: אם כן מי מנהיג המדינה? השיב החכם הראשון: זאת אני אספר לך הברור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה, כי הייתי משוטט במדינות, והייתי במדינת איטליה, וכך המנהג-שיש שבעים שרי יועצים (שקורין ראטהיירין), והם עולים ומנהיגים המדינה זמן מיוחד, ועם זה השררות חולקין עצמן כל בני-המדינה בזה אחר זה, הנה כאן רואים את עוצם פגם הישות והגאוה של החכם, כי מקודם, בשעה שאמר לו השליח שהמלך קורא אותו, אזי ענה אמר בענוה פסולה, "מה זאת שהמלך כזה ישלח אחרי, עבור שפל ברך כמוני, ומה אני, שהמלך ישלח אחרי?!", שהחזיק את עצמו כל כך קטן בעיניו, וכאילו אינו יודע כלום, אבל כאן כשהשליח שאל אותו, "אם כן מי מנהיג את המדינה?" פתאום נעשה בקי גדול ויודע את הכל "זאת אני אספר לך הברור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה", ואיך שני דברים אלו הולכים ביחד? אבל באמת שני דברים אלו, ענוה פסולה, וגיאות דסטרא אחרא, תלויים זה בזה, כי כן דרך הבעל הדבר להסית את האדם להיות עניו ושפל בעיני עצמו בשעה שבא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לעשות אותו בעל גאוה גדול בשעה שרוצה לעבור על התורה חס ושלום, והגיאות מסית ומדיח את האדם מענין לענין עד שמביא אותו לכפירה גמורה רחמנא ליצלן, כי כל מה שאדם תופס מקום בזה העולם, כן דוחה משם את רגלי השכינה, עד שבא לכפירות ואפיקורסות רחמנא ליצלן, ועיקר עבודת האדם להשתמש בשני מדות הנ״ל במקומן הנכון, היינו להיות תקיף וחזק מאד בשעה שבא לעסוק בעבודת השם יתברך, בבחינת

(דברי הימים ב׳ י״ז) ויגבה לבו בדרכי ה׳, ולהיות עניו ושפל בעיני עצמו בשעה שבא לעבור על התורה חס ושלום, וזהו סימן שהאדם דבוק בו יתברך באמת.

והתחילו דבריו ליכנס באזני החכם השליח, עד שהסכימו וגזרו, שבודאי אין מלך בעולם כלל, כי זהו עוצם פגם המתחבר לחבר רע ואיש בליעל, שסוף כל סוף מוכרחים דבריו לעשות עליו רושם, כי אף על פי שבתחילה בוודאי לא נכנסו דברי החכם באזניו כלל, כי הלא היה שליח מאת המלך, ועשה את שליחותו בנאמנה, אבל על ידי ששמע דיבוריו הפגומים של החכם, ונשא ונתן עמו, התחילו דבריו ליכנס באזניו, כי אפילו ההבל פה של הרשע מזיק מאד לעבודת ה׳ (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ מ״ג), מכל שכן כששומע דברי אפיקורסות וכפירה מפיו, כי אסור לומר או לשמוע שום דיבור של כפירה ואפיקורסות, אפילו אם אין כוונתו רק להתלוצץ ממנו, כי הדיבור יש לה כח גדול, הן לטוב והן להיפוך (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ מ״ד), ולכן כאן על ידי ששמע השליח את דיבוריו הרעים של החכם, סוף כל סוף נכנסו באזניו, עד שהסיתו אותו גם כן לכפירות, ומדה טובה מרובה, כפי שאדם מתדבק עם חברים טובים, ושומע תמיד דיבורים כשרים מפי הצדיקים ויראי השם, כן עושים עליו רושם לטובה, וזוכה לחזור בתשובה שלימה על ידיהם, והשם יתברך יזכינו לדבק תמיד בחברים טובים ולהיות שמורים מחברים רעים, עדי נזכה להיות דביקים בו יתברך תמיד מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש זי"ע • מתחילים להתחדש משבת החודש!
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע • מתחילים להתחדש משבת החודש!

" כל אחד מקבל התעוררות מיוחדת לחדש את ימי חייו בהתחדשות " והרא"ש ז"ל אמר, אשר בהגיע פרשת החודש, שהיא הרביעית מארבעת הפרשיות, ראוי לאדם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – דרך
ברסלב שלי

שיחות מוהרא"ש – דרך

(מתוך "שיחות מוהרא"ש חלק א")  דרך פעם אחת התאונן אברך אחד לפני מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שהסתובב כל היום בעבור צדקה, ולא קיבל אפילו פרוטה אחת.

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – מנחם אב
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – מנחם אב

מַעֲלַת וּסְגֻלַּת חֹדֶשׁ מְנַחֵם-אָב יְדַבֵּר נִפְלָאוֹת מִצֵּרוּף חֹדֶשׁ אָב – הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ הַיּוֹצֵא מֵהַפָּסוּק הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם, וִיגַלֶּה בֵּאוּרִים וּרְמָזִים נִפְלָאִים בְּאַרְבַּע דְּרָשׁוֹת חֲזַ"ל

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן