המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' כי תשא יז' אדר א' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש פרשת כי תשא י"ז אדר א' תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אחיי ורעיי אנשי שלומינו היקרים, הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר  ואתר, ה' עליהם יחיו,

השבוע קוראין פרשת כי תשא, והפרשה מעוררת אותנו על ענין התקרבות לצדיקים, שהם יכולים לשאת ולהרים אותנו אל שורשינו, היינו אל דביקות הבורא  יתברך שמו, שזהו עיקר התכלית בזה העולם, שיזכה אדם להיות חבוק ודבוק בו יתברך תמיד, ולא יסיח דעתו ממנו יתברך כלל, וזהו הציווי של השם יתברך אל משה רבינו "כי תשא את ראש בני ישראל", שזה יהיה העבודה שלך, לשאת ולהרים את ראש כל אחד ואחד מישראל, ורק זה נקרא מנהיג אמיתי, היינו מי שיכול לעשות זאת, להרים ראשו של כל אחד ואחד, וכמו שאומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קי"א), ר'אש ב'ני י'שראל ראשי תיבות רב"י, כי רק צדיק כזה, שמרים ומשיא ראש כל אחד מישראל, הוא נקרא "רבי" באמת, כי הוא נותן חיזוק ותקווה טובה לכל אחד ואחד מישראל, שעוד יזכה לדברים טובים בימי חייו, ויזכה להיות קשור ודבוק בו יתברך באמת.

אבל לאידך גיסא צריכין גם ליזהר ולהישמר מ"רבי" דקליפה, שמרומז בפסוק (שמואל א ב) ר'שעים ב'חושך י'דמו, שהוא גם כן ראשי תיבות רב"י, כי יש לפעמים רבי ומנהיג, שמוליך את אנשיו שלל, ולא די שאינו יכול להנהיג את עצמו, מכל שכן שאינו יכול להנהיג את אחרים (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"א), והמקורבים אליו הם נשארים באותו  חושך שהיו בה מקודם, ואינם זוכים לשום שמחה וחיות בימי חייהם, ועל האדם תמיד לעשות חשבון לעצמו, "מה אני מרוויח על ידי התקרבותי אל הצדיק הזה? האם מכניס בי שמחת החיים? האם גורם לי ללמוד ולהתפלל יותר? האם עוזר לי שיהיה לי שלום בית יותר? האם גורם לי להתחזק בכל מצבי החיים, ולא להתייאש כלל, רק לברוח כל פעם אל השם יתברך?" על ידי שאלות כאלו יכול אדם להבחין מיד, אם הוא נמצא במקום טוב או לא, כי רק צדיק אמיתי שמקיים כי "תשא" את ראש בני  ישראל, שמרים ומשיא כל אחד ואחד ישראל לשורשו, יכול להביא את האדם לכל מעלות אלו, וזהו סימן מובהק שאדם נמצא במקום טוב באמת.

ולכן עלינו לתת תודה והודאה אל השם יתברך, שאנחנו זוכים לידע מרבי גדול וקדוש כזה, הוא רביז"ל, שמרים ומשיא אותנו למעלה למעלה, ושזכינו להתקרב אל רביז"ל על ידי מוהרא"ש ז"ל, שגילה לנו דרכי רביז"ל בתמימות ובפשיטות כזאת, עד שנוכל לחיות חיים טובים ונצחיים על ידי כל שיחה ועצה של רביז"ל, ועלינו להתחזק הרבה בימים אלו של שני חדשי אדר, הכוללים פורים קטן ופורים גדול, להתפלל אל השם יתברך שנזכה להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, שהוא ענין התקרבות מאור הגדול עם מאור הקטן, ייחוד משה ויהושע, רבי אמת עם תלמיד אמת, כי על ידם נזכה לחיות חיים טובים ונצחיים בזה ובבא לנצח, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו!  

המאחל לכם שבת שלום ומבורך !

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן