shaking-hands-2499612_960_720

האם עלינו לעזור למתחרים שלנו כאשר הם מתייעצים איתנו?

 

שאלה:

מאת נתנאל:
שלום רב לצדיק.
יש לנו עסק, ולפעמים קורה שהמתחרים שלנו שואלים אותנו איפה קנינו ציוד ועוד שאלות שנועדו לשפר להם את העסק, אך קשה לנו לעזור למתחרים להצליח. השאלה האם זה נחשב חיסרון באמונה ואנחנו צריכים לעזור להם בשמחה ולעודד אותם להצליח או שעלינו להתחמק מתשובות ולא לעזור? תודה רבה על הכל ורפואה שלימה לכם ולרבנית.

 

 

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל נתנאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אדם צריך לדאוג בשביל עצמו ולזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום; ולכן מאחר שהקדוש ברוך הוא נתן לך שביל ועסק וכו' לפרנסה, מה אתה צריך להכניס אחרים לתוך העסק שלך? חכמינו הקדושים אמרו (בבא מציעא ס"ב.) "וחי אחיך עמך" – חייך קודמים לחיי חבירך.

ולכן אל תבלבל את עצמך מאף בריה שבעולם, תקיים מה שאמר רביז"ל על הפסוק (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם" – שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם שסרים מאחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ועל אמו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם; וכן כל הרוצה להיכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להיכנס כי אם על ידי בחינה זו שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך. וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת: "אחד היה אברהם" כאילו הוא יחיד בעולם.

ואמר מוהרנ"ת ז"ל שדבר זה סובב על כל דבר בחיי האדם, שאדם צריך ללכת לעצמו, שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא אל אברהם (בראשית י"ב א') "לך לך", היינו לך אל עצמך, תמיד תחשוב את טובת עצמך. בוודאי לעזור ליהודי אין עוד מצווה יותר גדולה מזו, אבל לא לתת למתחרה שיוריד לך את הראש וכו'.

 הקדוש ברוך הוא יתן לנו שכל לדעת איך להתנהג בכל פרט ופרט.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד …
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי …
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש …

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן