המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' ויקהל – שבת שקלים כ"ב אדר א' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ד' לסדר ויקהל – שבת שקלים כ"ב אדר א' תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אחיי ורעיי אנשי שלומינו היקרים, תלמידי מוהרא"ש זי"ע, הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו,

הנה בשבת זו, פרשת ויקהל, נזכה בעזרת השם יתברך לקרוא גם פרשת שקלים, שהיא הפרשה ראשונה מן הד' פרשיות שתיקנו לנו חכמינו הקדושים, וגודל מעלת שבתות אלו אין לתאר ואין לשער כלל, כי בהם זוכים להתקרבות יתירה אל השם יתברך, וכמו שפעם התבטא הרה""ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, "רציתי כבר להגיע אל הד' פרשיות כדי שאזכה להתראות עצמי עם השם יתברך", ומנהג ישראל קדושים, בפרט בין אחינו בני ישראל האשכנזים, לומר פיוטים ויוצרות בתפילת שחרית ומוסף בשבתות אלו, לכבוד קדושת היום, וכן נהג מוהרא"ש זי"ע, וכן הנהיג בבתי מדרשות הנקראות על שמו, וזה לשונו של מוהרא"ש זי"ע (אשר בנחל חלק י"ח מכתב ב' תקמ"ט), "ובאמת הפיוטים שאומרים בחזרת הש"ץ צריכים להשתדל לומר את כולם, וזו סגולה לאריכות ימים, והב"ח באורח חיים (סימן סח) מביא, ששני גדולי הדור נענשו על שבטלו לומר פיוטים בקהל שלהם וכו', עיין שם, ועובדא ידענא, שצדיקי בית ויזניץ לא האריכו ימים, עד שהצדיק הקדוש מהרי"ד מבעלזא זי"ע, הזהיר את בעל ה'אהבת ישראל' זי"ע, לומר פיוטים ויוצרות, ואמנם התחיל לאמרם, והאריך ימים ושנים, לכן אסור להתרשל בזה, ואצל אנשי שלומנו אומרים את כל הפיוטים", עד כאן לשונו של מוהרא"ש זי"ע.

ועל כן רציתי מאד שבבית המדרש "היכל מוהרא"ש", ידקדקו לומר היוצרות והפיוטים המודפסות (בסידורי אשכנז), על פי הסדר הידוע לגבאים שנתמנו, והיה כדאי לכל אחד להשיג סידור (או קובץ מיוחד ליוצרות שהודפסו לאחרונה), שיש בהם פירוש קל וקצר לכל פיוטים אלו, כי כולם בנויים ומיוסדים על הררי קודש, ויש בהם סודות גבוהים, וגם על פי פשוטן, יש בהם התעוררות גדולה לעבודת השם יתברך, ושבחן של ישראל להגיד אותם בשמחה, על דרך הכתוב (שיר השירים א י) נאווה לחייך בתורים צוואריך בחרוזים, היינו החרוזים והפיוטים שאומרים לשבחו של מקום, ואשרי הזוכה לאומרם בחיות ובשמחה רבה, כי במשך הזמן ירגיש בהם מתיקות נפלאה.

יזכינו השם יתברך להמשיך על עצמינו קדושת ימים אלו מרוב שמחה וחדוה, ונזכה לראות במהרה בישועת ה' בכל ענין אמן ואמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחודש טוב ושמח!

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן