המכתב השבועי פ' פקודי ב' אדר ב' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לסדר פקודי – חזק א'  אדר ב'  ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם יחיו.

השבוע קורין פרשת פקודי, ובו מסיימים את ספר שמות, שהוא הספר של סיפור יציאת מצרים, עם הפסוק (שמות מ לח) כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, ואז כל העם צועקים חזק חזק חזק ונתחזק, והנה ידוע שהכל הולך אחר החתום,  ולכן יש לומר שבפסוק זו מרומז התחזקות גדולה לכל חיי האדם, איך יכול להחזיק תמיד ביציאתו ממצרים, ושלא ישוב אל קטנות המוחין ואל מרירות שעבוד מצרים, והוא על ידי שיידע תמיד, אשר בשעה שמאיר לו אורו יתברך, והוא בבהירת המוחין, כדוגמת אור היום, לא יתפעל או יתבלבל אם רואה איזה ענן וכיסוי המכסה על משכן הקדושה או על מחנה הצדיק, רק יידע היטיב "כי ענן ה' על המשכן יומם", שהקדוש ברוך הוא מביא ענן הזה, למען הבחירה והנסיון, כדי שלא יתבטל לגמרי מן המציאות על ידי ריבוי אור שמאיר במשכן ובמחנה הצדיקים, כי מוכרחים לכסות קצת את האור, כדי שלא יהיה ריבוי שמן הגורם כיבוי הנר ושובר את הכלים חס ושלום, וכן לאידך גיסא, אם אדם מרגיש חושך וקטנות המוחין, וכאילו נמצא בתוקף חשכות לילה, יידע נאמנה שאש השכינה מאיר בקרבו, ומחזק אותו להיות בשמחה עצומה, כי עוד מעט יחזור אל אור היום, ואל בהירות המוחין, שזהו "ואש", ראשי תיבות ו'היית א'ך ש'מח, "תהיה לילה בו", שאש השכינה יאיר בו ובקרבו גם כשהוא מרגיש חשכות לילה, ושני ידיעות אלו צריכין להיות תמיד "לעיני כל בית ישראל" הכולל את כולם, אנשים ונשים וטף, "בכל מסעיהם" בכל משך ימי חייהם שהם בדרך נסיעה קדושה, מעולם העליון, מעולם הנשמות, אל עולם הזה, עולם הגשמי, וחזרה אל עולם העליון, שזהו עיקר התכלית, וכשאדם יודע את כל זה, אזי מתחזק מאד בכל יום מחדש, ואינו מתפעל, לא מריבוי אור ולא מריבוי חושך, כי תמיד יש לו צמצום הקדוש לכסות על גודל האור, וגם יש לו התעוררות הלב, להישמר מריבוי חושך, והוא חי חיים שמחים ועליזים בדביקות השם יתברך, בכל מסעיו אשר נוסע בכל משך ימי חייו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לכל זה, אמן.

אחיי ורעיי היקרים, אנחנו מכינים עצמינו בעזרת השם יתברך, לנסיעה קדושה אל ציון רביז"ל אחר חג הפסח הבא עלינו לטובה, כדי לעסוק בבנין אומנותינו בעיר אומן יצ"ו, ואבקש מכל אנשי שלומינו היקרים, שכולם יעשו את זה באחדות גדולה, דרך הגבאים היקרים שנתמנו על פרויקט זה, ולא דרך עסקים פרטיים, כי אינו דומה רבים העושים את המצוה, אל יחידים שעושים לעצמם, והמחיר שנקבע אינו להרווחת שום בני אדם פרטיים, אלא להשלמת הפרויקט והקמת הבנין, שהוא צדקה גדולה, ועל כולנו לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא, שנזכה להוציא רצוננו וכיסופינו מן הכוח אל הפועל, ולראות בהשלמת הפרויקט הנפלא הזה, יראו עינינו וישמח לבינו בישועתו יתברך, ושנזכה לראות בהתגלות כבוד שמים ובהתגלות כבוד הצדיקים בכל העולם כולו, במהרה בימינו אמן. 

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחודש טוב ושמח.

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן