המכתב השבועי פ' ויקרא ח' אדר ב' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לסדר ויקרא – זכור ח'  אדר ב'  ה'תשע"ט

השבת אנחנו קוראין פרשת ויקרא והוא שבת זכור, שבו אנחנו מוחין זכרו של עמלק מן העולם, שהוא כלליות כל החטאים והעוונות, הירידות והנפילות, שעוברים על האדם, וכמו שכתוב (שמואל א' טו יח) לך והחרמתה את החטאים את עמלק וגו', שהחטאים הם הם עמלק בעצמו, ועיקר מחיאתו על ידי תוקף השמחה, כשאדם שש ושמח בעבדו את השם יתברך, ואינו מניח העצבות והמרה שחורה אצלו לרגע כלל, בזה הוא מוחה זכרו של עמלק לגמרי, שהוא שורש של כל העצבות והדיכאון, ושמכניס כל מיני בלבולים וספיקות באדם (עמל"ק בגימטריא ספ"ק), כגון "האם כן יצאתי ידי חובתי, האם לא יצאתי ידי חובתי", "האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, האם אין הקדוש ברוך הוא אוהב אותי", ובזה הוא מקרר את האדם מעבודתו, וגוזל ממנו קדושתו, וכמו שנאמר אצלו (דברים כה יח) "אשר קרך בדרך", לשון קרירות וקרח, עד שאין לאדם שום חיות וחמימות דקדושה כלל, אבל על ידי שאדם מוסר נפשו להיות בשמחה, ועושה כל מיני פעולות להיות בשמחה, וגם אפילו לוקח "הלוואה" על השמחה, היינו אפילו אם עכשיו נדמה לו שאי אפשר להיות בשמחה, אבל הרי הוא מאמין שפעם יזכה להיות בשמחה, על כן לוקח עכשיו הלוואה מאותו זמן, והוא מבטיח לשלם את זה, אפילו עם ריביות הרבה, כי יזכה אז לשמחה גדולה כל כך, עד שישלם עם אחוזים גדולים של שמחה, ועל כן אינו משהה העצבות והדיכאון אצלו לרגע כלל.

וזהו (דברים כה) והיה בהניח ה' אלקיך מכל אויביך מסביב וגו', ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פ' יא ז) אין "והיה" אלא לשון שמחה, שעל ידי מדת השמחה, תזכה למנוחה מכל האובים, המסבבים אותך "סביב סביב" עם בלבולים של עצבות וספיקות דכאון ומרה שחורה, אבל על ידי שמחה תזכה למנוחה נכונה מכל זה.

ועל כן בשעה קריאת פרשת זכור, ומנהג העולם שהגבאי דופק על הבמה ומכריז, שכולם יכוונו לצאת ידי קריאת "פרשת זכור" מן התורה, ראוי להוסיף עוד מילה אחת, שכולם יכוונו לצאת ידי קריאת פרשת זכור "בשמחה", שנשמח בשמחה אין סופית, שזוכים לקיים מצות ה' בקריאת פרשת זכור, ובזה בעצמו מוחין זכרו של עמלק מן העולם, עד שלא יישאר ממנו שום זכר כלל.

אחיי ורעיי היקרים! השבוע בערב פורים, נזכה בעזרת השם לקיים מצות זכר למחצית השקל, וראוי לנו לזכור שהמוסדות שלנו שבעמותת "ידידי היכל הקודש" צריכין סיוע ותמיכה גדולה, כדי שנוכל להוציא מן הכוח אל הפועל כל הפעילות הנפלאות שחינך אותנו מוהרא"ש זי"ע בהם, והכלל בצדקה הוא "עניי עירך קודמים", ולכן ראוי לכל אחד ואחד מאנשי שלומינו היקרים להתאזר בימים אלו במצות צדקה כפי יכולתו, ולתמוך במוסדות ובעמותה שלנו ביד רחבה, ובפרט במצות מחצית השקל השווה לכל נפש, ובזכות מצות צדקה נזכה להיפדות ולצאת מן הגלות, וכמו שכתוב (ישעיה א כז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בהתגלות משיח בן דוד במהרה בימינו, אמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך  ופורים שמח.

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן