המכתב השבועי פ' צו יג' אדר ב' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ד' לס' צו י"ג אדר שני תענית אסתר ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה ישרה שכינתו עליהם תמיד.

הנה אנחנו עומדים עכשיו בתוך ימים קדושים מאד, ימי פורים הקדושים, החל מיום תענית אסתר עד יום שושן פורים, שבהם שערי השמים פתוחים, וכל הפושט ידו נותנים לו, היינו שפושט ידו בתפילה ובתחנונים, ומבקש מלפניו יתברך כעני בפתח, שירחם עלינו, וישפיע לנו כל מה שאנחנו צריכין ברוחניות ובגשמיות, ולכן הבה נא ולא נהיו בטלנים חס ושלום, ולפספס זמנים נוראים ונפלאים כאלו, רק ננצל כל רגע בעוד תפילה ובעוד בקשה אליו יתברך, ונקיים המאמר "אין רגע בלי פגע" כפירושו של מוהרנ"ת ז"ל, שאין פגיעה אלא לשון תפילה, שנזרוק תפלות ובקשות אליו יתברך כל כמה שאנחנו יכולים, בכל עת ורגע, ובזה נפעול כל משאלות לבינו לטובה, ונמחוק זכרו של עמלק מן העולם לגמרי, ואז כבר יתקיים "אין רגע", רג"ע ראשי תיבות ר'אשית ג'וים ע'מלק, וכבר אין שום פגע רע, כי הכל יתהפך לחסדים ורחמים גמורים, ותזכרו ידידיי היקרים, שיש לנו הרבה דברים נפלאים לפעול עכשיו בימים אלו, קהילה מאוחדת קדושה וטהורה, עם כל מוסדות התורה והחינוך כמו שמוהרא"ש הקדוש זי"ע רצה אותם, גנים קדושים, תלמוד תורה ובית ספר קדושים, ישיבה וסמינר קדושים, כוללים נפלאים, דירות קדושות ורחבות לכל אנשי שלומינו היקרים, ועל כולם בנין אומנתנו בעיר אומן יצ"ו על יד ציון רביז"ל, ולכן נבוא נא ונכניס עצמינו בעבודת היום, בתפילה ובבקשה הרבה, שירחם עלינו יתברך במתנת חנם, וימלא לו כל משאלות לבינו לטובה, ובכוח ימים קדושים אלו בוודאי נזכה לפעול ישועות ורחמים בכל התחומים, בכלל ובפרט, ונזכה לשמוח בישועת ה' בשמחה שאין לה סוף ותכלית, ובקרוב נראה בביאת משיח בן דוד ובגאולה השלימה אמן ואמן.  

המאחל לכם פורים שמח ומאיר!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן