alcohol-beer-beverage-1571701

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – רק ביום המחר התברר למפרע הסיפור…

דבר ידוע הוא שאחינו בני אשכנז נוהגים במוצאי שביעי פסח להבדיל על בירה דייקא (ויש בזה טעמים רבים ואחד מהם כדי להראות שיצא פסח ומה שלא אכלנו עד עכשיו חמץ הוא אך ורק מפני ציווי הקב"ה ולא בגלל שזה לא בריא או לא טעים). וכן נהג מוהרא"ש זצוק"ל כל השנים שהיה שולח מיד בצאת החג בחור זריז שירוץ לחנות של הגוי ויקנה בירה להבדלה, וכן נהג מורינו ורבינו הרה"צ יצחק שמואל אהרן לעזער שליט"א כל השנים. במוצאי שביעי של פסח תשע"ח בבית מדרשו של מורינו בשכונת בורו פארק שבברוקלין לאחר סעודת משיח, ביקש מורינו ורבינו בשונה מכל שנה להבדיל על מיץ ענבים. אנ"ש מאד התפלאו ושאלו רבה', מדוע? הרי המנהג הוא לעשות על בירה וכן נהגתם כל השנים ומדוע אתם מבקשים להבדיל על מיץ ענבים? הרבה' התחמק וענה שכואב לו הראש וזה עושה כאבי ראש וסחרחורות לכן רוצה להבדיל על מיץ ענבים, אנ"ש מאד התפלאו ושמרו את הדבר בליבם.               

רק ביום המחר התברר למפרע הסיפור…

למחרת קמו תושבי בארו פארק לרחובות מכוסים במודעות ענק אשר בהם נכתב "להודיע ולהיוודע ולהיזהר אשר כל הבירות שנימכרו בחניות של הגויים הם חמץ שעבר עליו הפסח" כיצד? תשאלו הרי זו חנות של גוי? אלא  התגלה שיהודי שלא שומר תורה ומצוות רחמנא ליצלן שיווק לחנויות של הגויים בתוך חול המועד בגלל הביקוש הרב שיש לבירה במוצאי החג…. והרי זה חמץ שהיה ברשותו של יהודי בתוך הפסח. ומורינו ורבינו הרה"צ שליט"א הרגיש זאת ברוח קודשו וניצל מאיסור חמור זה. "אשרינו שזכינו".  

גם לכם יש סיפור? נשמח שתשתפו אותנו 058-4119341

עוד באותו נושא:

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – רק ביום המחר התברר למפרע הסיפור…

דבר ידוע הוא שאחינו בני אשכנז נוהגים במוצאי שביעי פסח להבדיל על בירה דייקא (ויש בזה טעמים רבים ואחד מהם

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – סיפור מפעים על בחור שהיה מועמד למשפט!!!

הגיע אלינו סיפור מפעים על בחור שהיה מועמד למשפט, הבחור הנ"ל לא מצא את נפשו מרוב צער על מעשיו ופחד

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – לאחר חודש זכינו להיפקד בשעה טובה! כדבריו של הצדיק

לאחרונה נפגשתי בסיפור מדהים, הרגשתי שחייב להעלות אותו על הכתב ומיד רצתי לבעל המעשה בכבודו ובעצמו לשמוע בכלי ראשון את

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – עו"ד הסביר שאין הרבה סיכוי לצאת מזה נקי…

ב"ה אנחנו אחרי הכנס שהיה בליל ההילולה וכל אנ"ש ראו את המצגת הנפלאה והמרגשת שהרבה אמרו שאי אפשר שלא לבכות כשרואים

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – מכשיר שמיעה שאבד…

"ענה ואמר אם מאמינים בהשם יתברך צריכים להאמין שיש צדיקים ג"כ כי כמו שהשם יתברך נמצא בוודאי ג"כ נמצאים צדיקים

סיפורי צדיקים לשבות אצל הצדיק

לרבנו ז״ל היה תלמיד, והיה שמו: ר׳ בער מטשהרין, ודרכו היתה לבוא בכל שנה אל רבנו ז״ל בשבת אחת קבועה,

לימוד זכות על נשמות ישראל (מהבעל שם טוב זי"ע)

מספרים על הבעל־שם־טוב הקדוש זי״ע, שהתאכסן פעם באיזו עירה, ובעל־הבית היכן שהתאכסן היה אז פרנס החדש (ראש הקהילה), ודרכו של

סיפורי צדיקים – עקשנותו של הרה״ק ר' זושא מאניפולי זי״ע

מסופר על הרבי ר׳ זוסיא זי״ע ועכ״י, שבימי ילדותו היה עקשן נורא, ובעת שהיה רב עם אמו שתניח לו לעשות

סיפורי השגחה וניסים ממו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א – "רבה' תציל את הבת שלי!!!!

"ענה ואמר אם מאמינים בהשם יתברך צריכים להאמין שיש צדיקים ג"כ כי כמו שהשם יתברך נמצא בוודאי ג"כ נמצאים צדיקים

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן