המכתב השבועי פ' מצורע ז' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' מצורע – שבת הגדול ז' ניסן ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת מצורע, והוא שבת הגדול, על שם הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל לפני שיצאו ממצרים, שלקחו את השה שהיתה העבודה זרה של מצרים, וקשרו אותו לכרעי המטה, ואמרו אל המצרים, שבעוד כמה ימים עתידים לשחוט אותה לקרבן פסח לה', וזה הקהה שיניהם של מצרים והציר להם מאד, ואף על פי כן לא יכלו לעשות שום דבר, ולא עוד, אלא שקמו הבכורים של מצרים על הוריהם, ואמרו להם, אם אתם לא מוציאים ישראל ממצרים, אנחנו הורגים אתכם, וכן היה, וכמו שכתוב (תהלים קלו י) למכה מצרים בבכוריהם, שהבכורים בעצמם הם שהכו את אבותם במצרים, ועל שם נסים גדולים אלו, נקרא השבת שבת הגדול, ומסביר מוהרנ"ת ז"ל  (הלכות נטילת ידים שחרית הלכה ב) שתיבת "הגדול" מורה על גודל כוחם של ישראל בתפילה שנקראת "גדול", וכמו שכתוב (דברים ד ז) כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו, שהגדלות שלנו הוא שהקדוש ברוך הוא שומע קול תפילתינו, ובכח זה דייקא יצאו ממצרים וזכו לראות כל הנסים הגדולים האלו, כי מי שמרגיל את עצמו להתפלל אליו יתברך על כל פרט ופרט של החיים, זוכה לראות נסים גדולים בכל פסיעה ופסיעה, ועל כן מסוגל מאד משבת זו, לעשות התחלה חדשה בעבודת התפילה, ולהתחיל לפרש שיחתו לפניו יתברך על כל פרט ופרט של החיים, ולא לקמוץ תפילות כלל, רק לשפכם בשפע גדול, ובזכות זה נזכה לראות נסים גדולים שיעשו עמנו השם יתברך, ונגיל ונשמח בישועתו יתברך מעתה ועד עולם.

אחיי ורעיי היקרים, ראוי לנו לזכור, בתור תלמידי מוהרא"ש זי"ע, את התקנות הקדושות שהתקין והנהיג מוהרא"ש זי"ע בתוך קהילתינו הקדושה, הן לאחינו בני ישראל האשכנזים והן לאחינו בני ישראל הספרדים, והם הזהירות מאכילת קיטניות בפסח, והזהירות מאכילת שרויה [מצה שרויה במים או במרק] בפסח, ואף על פי שיש קהילות שלא קיבלו כולם גזירות אלו, אבל אנחנו בתור תלמידי מוהרא"ש שהביע את דעתו בזה, ראוי לנו לקבל גזירות אלו באהבה ובשמחה גדולה, ולא להרהר אחר המלך כלום [וכשמגיע לשאלה של כיבוד הורים או שלום בית וכו' יעשה שאלת חכם], והקדוש ברוך הוא מאד מתפאר עם נשמות ישראל שמבטלים את דעתם אל הצדיקים, והולכים אחריהם בתמימות ובפשיטות גדולה, ומחמת זה לבד מרחם עליהם וגואל אותם מכל צרותיהם, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בקרוב בקץ הגאולה, ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים עיר קדשינו, אמן ואמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחג כשר ושמח!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן