from-the-sky-fall-2036457_960_720

אני כל הזמן נופל בפגם הברית האם יהיה לזה סוף ?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

 לכבוד מאור עיני ישראל הרב יצחק לעזער שליט"א!
אני כל הזמן נופל בפגם הברית ואז משתדל לטבול ולומר תיקון הכללי ולהתחזק לתשובה. השאלה שלי אם יהיה לזה סוף טוב ונזכה לתשובה שלימה בלי ליפול?

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ב' דחול המועד פסח י"ז ניסן תשע"ט

החיים והשלום ומועדים לשמחה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, והיות שהוא ענין של דבר האבד, על דרך הכתוב (תהלים קיב) תאות רשעים תאבד, על כן נזדרזתי לענות לך בחול המועד.

תדע, שענין של פגם הברית בא על ידי שאדם מר ועצוב מאד, והוא פשוט משעומם, והולך בטל, ועל זה זה נאחזים בו הקליפות, וכמבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ר"ה) שהקליפה המחטאת האדם בפגם הברית נקראת לילי"ת, על שם היללה והעצבות, מה שאין כן כשאדם שש ושמח תמיד, והוא עסוק תמיד באיזה דבר שבקדושה, אי אפשר לה להתאחז בו כלל, וכן אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט ע"ב) שהבטלה מביאה לידי שיעמום ולידי זימה, כי כשאדם הולך בטל, אזי נאחזים בו כל מיני תאוות ודימיונות של שקר, ומחפש למלאות זמנו עם הסתכלות במכשירים טמאים כגון סמרטפון ואייפון וכו', וזה מביאו למה שמביאו, אבל כשאדם עסוק באיזה עסק, ובפרט בעסק שבקדושה, זה מציל אותו משיעמום ובטלה, וכבר יש לו במה למלאות את זמנו  ולהציל את נפשו מיני שחת, ועל כן אין עצה אחרת רק להיות עסוק תמיד, הן בעסק התורה, והן בעסק פרנסה וכו', ולהסיח דעתו מכל הדימיונות, עד שיסתלקו ממנו לגמרי.

ולכן טוב מאד שאתה קופץ בכל פעם למקוה ואומר תיקון הכללי, כי רביז"ל פעם אמר "די ערשטע זאך איז מקוה" [הדבר הראשון הוא מקוה], ותיקון הכללי הוא תיקון גמור על הכל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ט), ועל ידי שתתחזק מאד במדת השמחה, ותשמור מאד בכל מחיר לא ללכת בטל, רק להיות עסוק תמיד באיזה דבר שבקדושה, שיעורי תורה כסדרן, תפילה והתבודדות, הפצת ספרי רביז"ל וכו' וכו', על ידי זה אפשר ואפשר לבוא לידי סוף טוב, ולתשובה שלימה באמת, העיקר שלא תתייאש ושתעשה התחלה חדשה בכל פעם.

המאחל לך מועדים לשמחה.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן