face-2670533_960_720

אובחנתי לפני מספר שנים כסובל מסכיזופרניה, איך אני יכול לעזור לעצמי ולהרגיש יותר טוב?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

 שלום כבוד הרב אני אובחנתי לפני מספר שנים כסובל מסכיזופרניה פרנואידית וגם מחרדות אני לוקח טיפול תרופתי שהם: קלונקס, אבליפיי, ציפרמיל ושמעתי שזה לכל החיים ההבחנה הזאת כבוד הרב אני מבקש עצה שתעזור לי לצאת מכל זה ושאני יחזור לעצמי וירגיש יותר טוב עם עצמי אני רוצה להוציא רישיון נהיגה אבל פוחד וגם לחוץ בגלל ההבחנה שזה לכל החיים ורוצה להתחתן עם בת זוג אבל מפחד שהיא תדע שאני לוקח תרופות בבקשה תשובה כבוד הרב.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' דחול המועד פסח י"ח ניסן תשע"ט

החיים והשלום ומועדים לשמחה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, והיות ששאלתך הוא עניין רפואי, שהוא דבר האבד, וענין של פיקוח נפש, על כן נזדרזתי לענות לך בחול המועד.

רביז"ל אומר (שיחות הר"ן סי' ס"ז), מי שאינו שומע ומציית לדברי חכמים אמתיים, הוא יכול להשתגע, כי עיקר שיגעון של כל המשוגעים הוא רק מחמת שהוא אינו מצית ושומע לדברי הבעלי שכל, כי המשוגע אם היה שומע וציית לדברי אחרים שהם הבעלי שכל, בוודאי לא היה משוגע כלל, כי אף על פי שלפי רוח שטות ושיגעון שלו, נדמה לו בברור גמור שהוא צריך לילך קרוע ולהתגלגל באשפה וכיוצא בזה מדרכי השטות ושיגעון, אף על פי כן מאחר שהגדול ממנו אומר לו שאינו צריך לעשות כן, אם היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו בחכמה בוודאי היה מתבטל כל השיגעון שלו, נמצא שעיקר השיגעון הוא רק מחמת שהוא אינו רוצה לשמוע ולציות לדברי חכמים, והבן הדבר היטב.

ועל כן, בזה שאתה מבקש מזור ותרופה לנפשך, בדבר זה אפשר לך להחיות את עצמך, ולשמוח מאד, שאתה מכיר שיש לך חסרון, ואתה רוצה להתרפאות, ואתה לוקח תרופות על פי עצת הרופאים וכו', כי על פי רוב מי שנתפס במחלת סכיזופרניה ופרנואיה וכו', אינו מכיר שהוא חולה כלל, רק אומר שכולם חולים והוא הבריא וכו', ועל כן אינו לוקח שום תרופות, ונשאר במחלתו, והולך ומדרדר מיום ליום רחמנא ליצלן, ולכן בזה שאתה מכיר שיש לך בעיה, ואתה לוקח תרופות, זה כבר ישועה גדולה, ועליך לדקדק מאד לקחת התרופות שרשמו לך הרופאים, ובזמנם דייקא, ובשעה שאתה מרגיש יותר טוב, עליך לבקש הרבה מהשם יתברך שתזכה לרפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד, כי מה שתפילה פועלת, שום דבר שבעולם אינו פועל, ואל תעשה חשבונות שזה אבחנה על כל החיים וכו', רק תרגיל את עצמך לחיות מדי יום ביומו, ולהודות להשם יתברך בשעה שאתה מרגיש יותר טוב, ולבקש הרבה על בריאות איתנה, ובעזרת השם יתברך, על ידי התפילות ביחד עם התרופות, תוכל להשתקם ולחיות חיים נורמליים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר בשורות טובות ומשמחות תמיד.  

המאחל לך מועדים לשמחה.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן