daisy-747320_960_720

יש לי קשיים נוראיים במציאת הזיווג, איך להמשיך הלאה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

לכבוד הרב שלום רב !
יש לי קשיים נוראיים במציאת הזיווג עשיתי כל ההשתדלות שיכלתי הייתי אצל ציון מוהרא"ש זי"ע כמה פעמים ואמרתי את כל התהלים היו כמה הצעות אבל אני לא מצליח לסיים את העניין תמיד צץ משהו שמפריע אני כבר בן 27 וחצי ולא יודע כבר מה לעשות מרוב צער אשמח לקבל מהרב ברכה ודברי חיזוק איך להמשיך הלאה.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' דחול המועד פסח י"ח ניסן תשע"ט

החיים והשלום ומועדים לשמחה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, והיות ששאלתך הוא בענין מציאות הזיווג, שהוא מציאות דבר האבד, על כן נזדרזתי לענות לך בחול המועד.

תשובתך נמצאת בהמון מכתבים שמוהרא"ש זי"ע כותב לבחורים שנמצאים באותו מצב שאתה נמצא בו, והוא על פי דברי חכמינו הקדושים (יבמות סג ע"א) נחית דרגא ונסיב איתתא, תרד ממדרגתך, ותתחתן עם בת זוגך, רוב המניעות לבחורים שקשה להם למצוא בת זוגם, הוא מחמת שמחזיקים את עצמם על איזה מדריגה גבוה, ואומרים שלא מתאים להם אשה כזאת "בחור חכם ומשכיל ויפה כמוני יקח בחורה פשוטה ורגילה כזאת?", והוא מחכה על איזה סוג בחורה שעדיין לא נבראת בעולם, שהיא בוודאי לא בת זוגו, שהרי בת זוגו כבר נכרזה בשמים ארבעים יום קודם יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני, והכל כבר מוכן מזמן, הבחורה וזמן חתונה והאולם וכו', כל ההזמנה ממש מוכנה ועומדת, ומי יודע כמה פעמים דחה את זה בידים, והכל מחמת שמחזיק את עצמו על איזה דרגא גבוה, ואומר שלא מתאים לו לקחת אשה פשוטה כזאת, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים "נחית דרגא ונסית איתתא" תרד מן המדריגה שלך, ותיקח אשה, ותתחתן עמה לשם שמים, כדי להקים בית נאמן בישראל וכדי להינצל מחטאים, ולכן מיד שמן השמים מציעים לאדם איזה בחורה, בריאה בגוף ובנפש, ובעלת מדות טובות, אסור לאדם לומר "לא" או להגיד "צץ משהו שמפריע", כי הייתי רוצה יותר יפה ויותר עשירה וכו' וכו', כי מי יודע אם אתה לא דוחה בידים את בת זוגך המוכן לך מכבר, הכל מחמת חשבונות כסיליות שאין להם שחר.

ולכן איעצך ויהי אלקים עמך, שמעכשיו תבטל עצמך לגמרי אל השם יתברך, ותבקש ממנו יתברך שימציא לך בת זוגך ההגון מן השמים, [ובפרט עכשיו בשביעי של פסח, שמאד מסוגל למציאת הזיווג כידוע], ומיד שיציעו לך איזה שידוך, בחורה בריאה ובעלת מדות טובות, אל תחפש חסרונות ועלילות וכו', רק מצדך תגיד "כן", ואם זה לא שלך, שתתבטל מצד אחר, אבל לא מצדך, והקדוש ברוך הוא המזווג את כל הזיווגים, יוליך אותך בדרך האמת והנכון, ותזכה בקרוב למצוא את בת זוגך ולהתחתן עמה לשם שמים ולהקים בית נאמן בישראל. 

המאחל לך מועדים לשמחה וחג כשר ושמח.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן