המכתב השבועי פ' קדושים כח' ניסן ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' ערב שבת קודש לס' קדושים [בא"י] אחרי [בחו"ל] כ"ח ניסן ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, עיר השמחה, ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת קדושים בארץ ישראל ופרשת אחרי מות בחוץ לארץ, ומובא בשם צדיקים החיבור בין שני פרשיות אלו, שאם אדם תמיד חושב על "אחרי מות", היינו מה יהיה עמו אחרי מותו, ואחרי צאתו מן העולם הזה, ואיך צריך להכין עצמו על תכליתו הנצחי לעולם הבא, אזי יהיה הרבה יותר קל לו להגיע אל "קדושים תהיו", ולקדש עצמו עם כל מיני קדושות, כי יודע היטיב שלא יישאר ממנו כלום, רק אלו הנקודות טובות שזוכה לסגל לעצמו, תורה ותפילה מצוות ומעשים טובים, וכל נקודה אצלו לקרן נפלא, כי זהו חלקו לעד ולנצח נצחים, ולכן ראוי לנו להתעורר מאד בימים קדושים אלו של "ימי העומר", שהם ימי תשובה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ע"ג), ולבקש הרבה ממנו יתברך שנזכה לספור ולהחשיב כל יום ויום מימי חיינו, ולמלאות אותם עם הרבה נקודות טובות של תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים, ועל ידי זה לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד, רק נהיו חבוקים ודבוקים בו יתברך תמיד.

וקוראין לשבת זו הראשונה אחרי פסח, "שליסל שבת" [שבת מפתח],  והמנהג להכין לו "שליסל חלות" [חלות מפתחות], והרמז בזה, שאחרי שזכינו לצאת ממצרים, ולהתקרב אליו יתברך, אזי המפתחות שלמעלה, שהם המפתחות של גשמים [פרנסה], ושל חיה [ילדים], ושל תחיית המתים (כמובא בגמרא תענית ב ע"א), נמסרים בידינו, ויש לומר, שלעולם שלש מפתחות אלו הם באמת מפתח אחד, כי כפי שאדם זוכה להתעורר משנתו העמוקה, ולחשוב על תכליתו הנצחי, שזהו כמו תחיית המתים, וכמובא שם בגמרא (עמוד ב'), "תחיית המתים כולי יומא זמניה הוא" שבכל יום יש תחיית המתים, וכמו שמברכים בכל יום בשחרית "המחזיר נשמות לפגרים מתים", וכן מזכירים בכל תפילה "ברוך אתה ה' מחיה מתים", כפי שאדם מתעורר מתרדמתו החזקה, ומתחיל לחיות חיים של דביקות הבורא יתברך שמו, כן יש לו מפתח של "חיה" הכולל בריאות הגוף והנפש, וזוכה לילדים חיים וקיימים, וכן יש לו מפתח של "פרנסה", וזוכה לפרנסה קלה ונקיה, ולכן ראוי לנו להתעורר משבת זאת לקחת המפתחות הקדושות האלו בידינו, ולפתוח בהם כל שערי השמים, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע קודש ברוחניות ובגשמיות לכל השנה כולה.   

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן