סיפורי מעשיות "מחיגר" (דף נ"ב) פרוש מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״ח

בוקר שבת קודש פרשת בחוקותי ה׳תשס״ח בעת קידושא רבה, דבר מוהרא״ש ז״ל דבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רבנו ז״ל במעשה מחיגר מעשה ג׳ דף נ״ב עיין שם.

סיפורי מעשיות "מחיגר" (דף נ"ב) פרוש מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״ח

מאמר להשקות אילנות

בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבה, ביבנאל עיר ברסלב, דיבר מוהרא״ש ז״ל דבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רבנו ז״ל, במעשה מחיגר, מעשה ג׳ דף נ״ב, עין שם.

בוקר שבת קידש פרשת בהר ה׳תשס״ח   "כל אחד מישראל יש לו נשמה קדושה וטהורה"

פתח ואמר מוהרא״ש ז״ל – רבנו ז״ל מספר: מעשה בחכם אחד, קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וצווה אותם להשקות אילנות, גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו, להשקות אילנות – כי עניין השקאת אילנות הוא להגדיל ולהצמיח נשמות ישראל שנמשלים לאילנות, וכמו שכתוב (דברים כ, יט): "כי האדם עץ השדה" וגו׳, ולעזור להם לצמוח להיות אילנות יפים, ולהוציא פרות מתוקים, כי כל אחד מישראל יש לו נשמה קדושה וטהורה שבאה מרום גבהי מרומים, וכשהוא נתון במעי אמו לומד שם כל התורה כולה, וגם רואה כל מה שיכול להשיג, אבל כשיוצא לאוויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ונשכח ממנו הכל (נדה ל׳ ע״ב), ונולד בקטנות המוחין, והוא נמשל לגרעין קטן הנתון בתוך עומק האדמה, שצריכים להשקות אותו עם מים רבים עד שיגדל ויצמח לאילן גדול, על כן צריך להיות עיקר עסק האדם בזה העולם, להשקות אילנות, ולקרב נשמות ישראל אל השם יתברך, ובפרט להשקות האילנות שבתוך ביתו שהם אשתו וילדיו, ולדבר תמיד עמהם דבורי אמונה ויראת שמים, עד שתכנס האמונה בתוך לבם היטב, כי אשתו ובני ביתו הם עיקר גינתו של אדם, והם גם ירושתו והמשכתו לנצח, ואם יכניס בהם אמונה ויראת שמים, יישאר זכרו קדוש לנצח נצחים.

גם מוטל חוב על כל אדם לדבר עם חבריו ומיודעיו דיבורי אמונה ויראת שמים, ולחזק אותם בכל מיני התחזקות, כי יש הרבה בני אדם מסתובבים בזה העולם ממורמרים מאד, עד שיש להם מחשבות של התאבדות רחמנא ליצלן, כי עוברים עליהם משברים וגלים עד שאין רואים שום תקוה לנפשם, וכשבא בן אדם בסבר פנים יפות, ומדבר עמם כמה דבורים של אמונה והתחזקות, יכול להציל אותם ממות לחיים ממש, וצריכים לזכר שיש בעוונותינו הרבים, מיליונים מאחינו בני ישראל, הרחוקים מן היהדות לגמרי רחמנא ליצלן, ואינם יודעים היסודות הפשוטים של יהדות, כגון הנחת תפלין ושמירת שבת ואכילת כשרות וטהרת המשפחה, וכל זה מחמת שלא קבלו חינוך טהור ואף פעם לא למדו תורה ומצות, ואם היו בני אדם מדברים עמהם דבורי אמונה ויראת שמים בדרכי נעם ואהבה, היו מקבלים מהם תכף ומיד, ולכן הוא דבר גדול מאד לדבר דבורי אמונה ויראת שמים בכל מקום בואו, ולהזכיר שם ה׳ לפני כל מי שפוגש בו, ועל ידי זה בוודאי יזכה לעורר המון נפשות ישראל לחזור לשרשם, ותהיה זכות הרבים תלויה בו לדורי דורות.

והנה זהו עצם מעלת הזוכה להפיץ ספרי רבנו ז״ל בעולם, ולזכות אחינו בני ישראל עם דיבורים קדושים של צדיקי אמת, שמשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם (לקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סימן ה׳). כי כשאדם מפיץ ספרי רבנו ז״ל, הוא משקה אילנות בכל העולם כלו, וממלא העולם עם בני דעה שמכירים את השם יתברך (לקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סימן ז׳). כי ספר מתגלגל מזה לזה ומזה לזה עד שמגיע לכל פינות העולם בכל קצווי תבל, ומספר קטן אחד, יכולים להתעורר המון נשמות ישראל, ולכן עלינו נפלה חובת השעה להפיץ ספרי רבנו ז״ל בעולם, ולמסור נפשנו "ביגיעה ובטרחה ובממון", כל אחד כפי יכולתו, ולזכור תמיד את צוואת מוהרנ״ת ז״ל לפני הסתלקותו: "אייער עובדא זאל זיין יפוצו מעינותיך חוצה" (הפעולה שלכם תהיה ׳יפוצו מעיינותיך חוצה׳), ועל כל אחד לעשות חשבון פשוט לנפשו: "הלא ספרים אלו הצילו אותי מרדת שחת, והם קרבו אותי אל השם יתברך, אם כן למה לא אזכה עוד מאחינו בני ישראל עם ספרים אלו, ולעזור לכולם להתקרב אל השם יתברך". והשם יתברך יזכנו להשקות אילנות קדושים בכל העולם כולו, ולזכות כל הבריות עם ספרי רבנו ז״ל, עדי נזכה לראות בגאולתן וישועתן של ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן