תפריט

המכתב השבועי פ' בחוקותי יט' אייר ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' בחוקותי – חזק [בא"י] בהר [בחו"ל] – יט אייר  ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת בחוקתי – חזק [בא"י] ופרשת בהר [בחו"ל], ויש לומר בעניין הקשר שביניהם, כי בחוקותי – חזק מרמז על עוצם מסירות נפשו של אדם לקיים כל מצות ה', אפילו אם אינו מבין בהם שום טעם, רק עושה אותם מחמת ציווי ה', ומקיימם מחמת שזהו רצונו יתברך, ועושה הכל בתמימות ובפשיטות גמורה, כעבד נאמן העובד את רבו, ועל ידי זה זוכה אחר כך לעלות בהר ה' ולבקר בהיכלו, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו סודות התורה ורזין דאורייתא,  כי רואה שמצד אחד הוא כמו בן חביב שמקיים רצון אביו, בשמחה ואהבה גמורה, ומצד שני הוא גם עבד נאמן שעושה כל מיני עבודות קשות לרבו, בלי להבין בהם שום טעם ושכל, וזהו בה"ר גימטריא ר"ז, וגם גימטריא או"ר, כי הקדוש ברוך הוא מגלה לו האור שבתורה, ורזין דאורייתא, עד שזוכה להכלל בו יתברך לגמרי, ולכן עכשיו שקוראין פרשת בחוקותי [בא"י] ועושין סיום על ספר "ויקרא", וכולם צועקים "חזק חזק חזק ונתחזק" הוא זמן להתחזק ולהתחדש בעבודת השם יתברך, ולהתעורר מחדש לעלות בהר ה', ולהתקרב אליו יתברך, ועל ידי זה ישפיע עלינו השם יתברך כל מה שאנחנו צריכין ברוחניות ובגשמיות, ולא יחסר לנו שום דבר כלל.  

אחיי ורעיי היקרים! יש לי בקשה ואזהרה למען טובתכם ולמען טובת ילדיכם הנצחית! תהילה לאל, בית הכנסת שלנו נמצאת במקום מרכזי, על כביש הראשי, שמצד אחד הוא טוב ונוח מאד לגישה, אבל מצד שני הוא גם מקום מסוכן מצד התנועה המהירה שעוברת שם, ועל כן אני מאד מבקש ומזהיר את כל אנשי שלומינו היקרים! שבשום פנים ואופן לא יתנו לילדיהם לבא לבית הכנסת לבד בלי השגחה של הורים, ומכל שכן שלא יתנו לילדיהם לשחק על הכביש מחוץ לגדר של בית הכנסת, כי זה סכנת נפשות ממש! ואף אבא או אימא לא יגידו שאני בפנים מתפלל/ת, ומה איכפת לי מן הילדים שלי, שישחקו בחוץ! תדעו, שאין דבר כזה ובנפשכם הוא! המצוה להביא ילדים לבית הכנסת הוא רק מצד מצות חינוך, להביא אותם לתוך בית הכנסת, שיראו וישמעו תפילת הצבור, ויתחנכו על דרכי התורה והיראה, אבל אין שום ענין להביא ילדים לבית הכנסת לשחק ולעשות באלאגן בשעת התפילה, אדרבה! לעוון גדול יחשב, כי מפריעים לכל המתפללים, וגם מכניסים אותם בסכנה גדולה שלא ירוצו ויקפצו על הכביש, מקום שמכוניות עפות במהירות גדולה! ועל כן חובה גדולה מוטלת על כל אבא ואמא לשום עין פיקחת כל הזמן על כל אחד מילדיהם המגיעים לבית הכנסת, שיהיו ממושמעים, ולא יהיו רצים ומשתוללים בחוץ, ותדעו, שיהיו ממונים על זה, שאם יראו ילדים מסתובבים בחוץ בלי השגחה, יבקשו מההורים שיושיבו אותם על ידם בבית הכנסת, או שיקחו אותם הביתה, חד משמעית, כי אין בזה שום מצוה כלל לתת לילדים לשחק ולהשתולל בחצר בית הכנסת! 

אקווה להשם יתברך שיספיק בקשה ואזהרה זאת למען טובתכם הנצחית, והשם יתברך ישמור אותנו ואת ילדינו מכל רע, ונזכה לראות ולרוות מהם רוב נחת דקדושה, דורות ישרים מבורכים, מעתה ועד עולם, אמן סלה.      

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן