המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' במדבר כו' אייר ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' במדבר [בא"י] בחוקותי – חזק [בחו"ל] – כו אייר  ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת במדבר בא"י ופרשת בחוקתי – חזק בחו"ל, ויש לרמז בעניין הקשר שביניהם, כי במדבר מרמז על עוצם מסירות נפשו של אדם לדבר תמיד אל השם יתברך, ולפרש כל שיחתו לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה, כי במדבר הוא מלשון "דיבור" כמובא, ובזה תלוי כל קדושתו של האדם, וככל שאדם מרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך, ולבקש מלפניו כל צרכיו ועניניו, הן ברוחניות והן בגשמיות, כן זוכה לחקוק חזק בכל חדרי לבו את אמתת מציאותו יתברך, כיתד חזק בל תמוט,  ולשמור חוקיו ומצוותיו יתברך באהבה ויראה גדולה, וזהו במדבר – בחוקותי חזק, על ידי קדושת הדיבור, אדם חוקק אמתת מציאותו יתברך בתוכו בחוזק גדול, וזוכה ללכת בחוקותיו ובמצוותיו יתברך, ולהגיע אל תכליתו ועניניו בזה ובבא לנצח, אשרי לו ואשרי חלקו.

אחיי ורעיי היקרים! היה פשוט תענוג עליון ונפלא לבלות אתכם השבתות הקדושות האחרונות שעברו עלינו לטובה, מעין עולם הבא ממש, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתקבץ ולהתאסף תמיד ביחד, לאורך ימים ושנים טובים, ולראות בהקמת קהילותינו הקדושה ברוב יפיה ותפארתה, עד שמחת ביאת ינון במהרה בימינו, אמן סלה.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחודש טוב ושמח!

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' במדבר [בא"י] בחוקותי – חזק [בחו"ל] – כו אייר  ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

אחיי ורעיי היקרים! ברצוני להעיר אתכם על הזדמנות פז שהזמין השם יתברך לידינו – לגודל שמחתינו ותענוגינו הנה עכשיו הולך ונבנה החלום המתוק של כולנו, "קרית מוהרא"ש" – ושילח לנו השם יתברך קבלן נפלא, איש אמיד ונאמן, עם שנים רבות של נסיון בהקמת קריות בארץ, והוא לוקח כל הפרויקט בידו, מהיחל עד גמירא, והוא כבר מוכן לצאת לעבודה, עד שבשבועות הקרובות, בעזרת השם יתברך יתחיל עבודת הפיתוח, רק הוא מבקש שכל אנשי שלומינו המעונינים להצטרף לפרויקט הנפלא הזה, שיזדרזו מאד, ויתחילו לגייס את הכספים הנדרשים כעת, כדי שלא יצטרך לקחת הלוואות מהבנק, ויגרום שיעלו המחירים בכמות מכובד, ומה גם שאלו שמצטרפים עכשיו, לפני התחלת הבנייה, יהיה באפשרותם לתכנן הבית לפני טעמם ונוחיותם, בתכלית ההידור והיופי, מה שאין כן אחר כך, יצטרכו לקבל הבית כמו שהיא, בלי שינויים, ועל כן, מאחר שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו חסדים ורחמים נפלאים כאלו, והתחיל להתגשם החלום הקדוש של מוהרא"ש זי"ע, שיהיה שכונה חדשה קדושה ומפוארה בשביל כל אנשי שלומינו היקרים, עם כל הנוחיות הנצרכות לקהילה, כולל מוסדות התורה ובתי כנסיות וחנויות וכו' וכו', על כן אל נא נפספס הזדמנות פז זאת, רק נזדרז בזריזות חרוצה מאד לייצר קשר עם הקבלן, ולהתחיל לעסוק בעבודת הקודש, והשם יתברך ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ונזכה לבנות את בתינו בשמחה בנחת ובקלות, בלי שום דאגות וטרדות כלל, יראו עינינו וישמח לבנו בישועתו יתברך, עדי נזכה לראות בקרוב בבנין בית מקדשינו ובביאת משיח צדקנו, אמן ואמן.   

לפרטים ובירורים נא לפנות מיד אל משפחת שלמה במספר טלפון:052-6093995 .050-9580740

המאחל לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן