<p class="meta-jt" ></p> <br/>הילולת רבי נחמן מברסלב בביהמ"ד 'היכל הקודש' אשדוד

המוני עמך בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם מציינים היום את הילולת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע. בבית המדרש היכל הקודש בעיר אשדוד, ישבו לסעודת ההילולא ושמעו דברי אלוקים חיים במשנתו הקדושה של בעל ההילולא מפי רבני ביהמ"ד הגאון החסיד ר' דוד בורק שליט"א והרה"ג ר' דניאל עמאר שליט"א.